top of page

Kincsesné Salca Mária válasza Csóti György nyílt levelére


Tisztelt Csóti György Úr!


Dicséretes az igyekezete a Trianonban elszakított magyar testvéreink megmentése érdekében: egy könyörgő levéllel az ENSZ-hez.


Sajnos, az „ügy” Ön által remélt márciusi napirendre tűzéséig – Zelenszkij „gondoskodik róla”: – NEM MARAD ÉLETBEN a jelenleg erőszakkal összefogdosott (utcáról, otthonából elrabolt) és a tűzvonalba, a frontra hurcolt TÍZEZER kárpátaljai férfi! És majd a többi sem, hiszen golyófogónak ennyi sem lesz elég…!


Az amerikai „hadiipari komplexum” (ahogy Jr. Robert Kennedy nevezi a világromboló, sátáni intézményt) világszerte kizárólag a saját „megélhetését” biztosító háborúkat robbantgat ki, és ahogy fütyül Mózes kőtábláira, a tízparancsolatra, úgy veszi semmibe az ENSZ bármilyen jogvédő határozatait is.


Az Európai Unió pedig „Amerika” kisszolgája: – emlékszik-e Ön, a minap hogyan söpörték le az asztalról milliónyi „civil” őslakos-kisebbségvédelmi kérvényét?!


Mire az ENSZ elé kerülne az Önök kérvénye, már szinte „okafogyottá” válna…


Pedig majdnem aláírtam.


De azzal egyáltalán nem értek egyet, hogy Oroszország „agresszor”. Azt „értem”, hogy mint Amerika kisszolgájának: az EU tagjának, nálunk „hivatalosan” így „kell” nevezni az oroszokat. De mi, „civilek” legalább egymás közt nem hazudhatunk.

Csatolom Önnek Dr. Eva Maria Barki (bécsi jogász) jogi szakvéleményét az „ukrajnai válságról”.


A soknemzetiségű Ukrajna nyakába puccsal ültetett amerikai bábkormány már 10 éve üldözi a nemzeti kisebbségeket. A 6-8 millió orosz nemzetiségű ukrán állampolgár közül a kegyetlen szenvedéseik miatt sokan Oroszországba menekültek (amiről a nyugati média mélyen hallgat), míg végre oroszországi testvéreik ezt megelégelték, és – a nemzetközi jognak teljesen megfelelően – segíteni akarnak az ukrán kormánytól szenvedőknek.


Nem úgy, mint a magyar kormány, amely Antall és Jeszenszky idején „örökre” lemondott a kárpátaljai testvéreinkről, sőt, mint az Orbán-kormány, amely nem volt hajlandó még csak átvenni sem sok százezer aláírást, amely mind azt a kérést erősítette meg, hogy a magyar kormány kezdeményezze a trianoni békediktátum felülvizsgálatát és semmissé nyilvánítását.


Ön hol volt, amikor mi ehhez aláírást gyűjtöttünk? Még Lázár János és sok más politikus is aláírta!


De ha a magyar kormány nem tesz semmit az elszakított magyarok MEGMENTÉSÉÉRT, ugyan miért tenne bármit az EU vagy az ENSZ?!


Láthatjuk, hogy a pénzszórás a szomszéd országokba: csak pótcselekvés…


A háború kirobbantását „Amerika” és a NATO készítette elő azzal, hogy „berendezte” Ukrajnát katonai támaszpontjának, Oroszországot célba vevő fegyverzettel, és volt képük rengeteg biolaborban szlávok (és magyarok) kiirtására (megmérgezésére) alkalmas biofegyver-vírusokat kikísérletezni!


Amerika ennél sokkal kevesebb okot talált más országok ellen „megelőző csapások” mérésére.

Oroszország tehát NEM agresszor, és nagyon „szép” tőle, hogy a saját lehetősége szerint megmentené a kényszer-besorozott kárpátaljai magyarokat: „a frontra vezényelve azonnal adják meg magukat, és az oroszok Budapestre repítik őket!”

(Teszem hozzá: ha az ukránok hátulról nem lövik le a „dezertálókat”!)

A fentiek miatt mi, civilek, ne az ENSZ-hez, vagy újra hiába az EU-hoz forduljunk könyörgéssel. Nekünk nem kell „kívülről” segítséget kérnünk, hiszen a magyar kormány nem pusztítja a saját népét, mint az ukrán bábkormány.

Mi, civilek a magyar „nemzeti” kormányunkat bátorítsuk fel, vegyük rá, hogy – az alaptörvénybe általa foglalt – kötelességét TELJESÍTSE, és MINDENT tegyen meg az elszakított nemzetrészeink megmentésére!


A jelek szerint ebben segítségére lehet az orosz kormány, amely tevékenyen menti a saját – idegen hatalomtól pusztított – nemzetrészeit!


Kincsesné Salca Mária


Moszkva, 2023. január 24. (MB)

Igor Korotcsenko orosz katonai szakértő a Rosszija 1 tv csatorna 60 perc című műsora egyenes adásában kedden azt javasolta az ukrán hadseregbe kényszersorozott kárpátaljai magyar nemzetiségű katonáknak, hogy amint kikerülnek a frontra, azonnal adják meg magukat az orosz hadseregnek. Az összegyűjtött magyar hadifoglyokat később légi úton Budapestre szállítják és átadják őket Orbán Viktornak – mondta a Magyar Békekör tudósítójának jelentése szerint. 

Csóti György nyílt levele


Tisztelt Olvasó!

Kedves Barátaim, külhoni honfitársaink sorsáért aggódó Ismerőseim!


Nyilván mindenki érzi, tudja, hogy ami a kárpátaljai magyarokkal történik, az már tűrhetetlen, azt meg kell állítani.


A magyar kormány mozgástere az orosz-ukrán háború miatt elég korlátozott, szükség van a civil társadalom fellépésére is.


E gondolatkörből kiindulva Varga István barátommal nyílt levéllel fordulunk az ENSZ illetékes fórumaihoz kárpátaljai honfitársaink védelmét kérve.


Akciónk annyiban nem esélytelen, hogy a levél időben eljut a megfelelő helyekre. Tehát a figyelemfelhívás nemzetközi szinten megtörténik. A célba vett fórumok pontos és élő címeit diplomáciai segítséggel ismerjük, tehát felhívásunk nem fog elkallódni. Ezen kívül fontos körülmény, hogy az Emberi Jogi Tanács négyszer ülésezik egy évben, és márciusban foglalkoznak kisebbségi kérdésekkel.

Tisztelettel kérünk Mindenkit, aki egyetért a levélben foglaltakkal, írja alá szimbolikusan, ami alatt a következő értendő:


A lentebbi címre küldendő levélben közli egyetértését, és megadja a neve alá írandó foglakozást, beosztást vagy munkahelyet.

Mindezt legkésőbb vasárnap estig kérjük elküldeni.

Hozzájárul a sikerhez, ha ez a felhívás minél több, nemzetben gondolkozó személyhez eljut. Ezt külön megköszönjük.


Tisztelettel, előre is köszönettel, honfitársi szeretettel:


Csóti György

nemzetpolitikai tanácsadó

1125 Budapest, Kikelet utca 19

+36 20 618 4447


***


Nyílt levél az ENSZ Emberi Jogi Tanácsához a kárpátaljai magyarok ügyében


Másolatot kap:

  • az ENSZ Kisebbségi Fóruma és

  • az ENSZ kisebbségi különmegbízottja


Alulírott magyar értelmiségiek, közéleti szereplők és egyszerű polgárok, tiszteletteljes kéréssel fordulunk az ENSZ Emberi Jogi Tanácsához, vessen be minden rendelkezésére álló eszközt az Ukrajnában kisebbségi sorsban élő őshonos nemzeti közösségek védelmében, állítsa meg a kárpátaljai magyarok ellen hosszú évek óta folyó kíméletlen és sokrétű hadjáratot, mely már kezdi kimeríteni a vértelen népírtás fogalmát. Az anyanyelv használati jog megtagadása, a nemzeti önazonosság nyílt megvallásának tiltása, a koholt vádak alapján történő bírósági eljárások, nyílt fizikai erőszak, a mindennapi életben tapasztalt sorozatos diszkrimináció kivándorlásra vagy asszimilációra kényszeríti az őshonos nemzeti kisebbségeket. A magyar kormány korábban a diplomáciai eszköztár teljességét latba vetette, de az orosz agresszió kezdete óta visszafogja magát, ami vérszemet ad az ukrán soviniszta erőknek.

Az emberi jogok magukba foglalják az őshonos nemzeti közösségek kollektív jogait. E jogok biztosítása, ha kell nemzetközi ráhatással, lehetővé tenné a több mint ezer éve Kárpátalján élő magyar embereknek, hogy szülőföldjükön magyarként teljes életet éljenek, és így hasznos polgárai legyenek Ukrajnának. Ez egyrészt alanyi jogon jár nekik, mert lakóhelyükön őseik építettek falvakat, városokat, kulturális intézményeket, és vérükkel védték szülőföldjüket az idegen betolakodókkal szemben. Másrészt a nemzetközi jog is biztosítaná nekik a nemzeti identitásuk megtartásához való jogokat, de Kijev nem tartja be az általa korábban aláírt nemzetközi szerződések vonatkozó paragrafusait.

Nyomatékosan kérjük az Emberi Jogi Tanácsot, vessenek latba minden lehetséges eszközt az Ukrajnában élő 150.000 magyar megmentése érdekében.

Budapest, 2023. január 24.


Kérésünk teljesítésében bízva, tisztelettel:


Csóti György Dr. Varga István nemzetpolitikai szakértő ügyvédvalamint alulírottak: 

Kapcsolódó cikkünk:


419 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK