VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Vajda Miklós: Trianon titkai 10. – A La Charité sur Loire-i dokumentumok

A trianoni békediktátum Magyarországgal szembeni szigorának a fő indoka az volt, hogy 1914-ben a Magyar Királyság robbantotta ki az első világháborút. Nézzük meg közelebbről ezt az állítást!

1940. május 10-én Németország megindította támadását Franciaország ellen.

Május 15-én reggel Paul Reynaud francia miniszterelnök felhívta Winston Churchillt, aki május 10-e óta volt brit miniszterelnök, és azt mondta neki:

„Legyőztek minket. Megvertek minket, és elvesztettük a csatát.”

A kétségbeesett Churchill május 16-án Párizsba repült, hogy a helyszínen tájékozódjon, és azonnal felmérte, hogy menyire válságos a helyzet. A francia kormány ekkor már felkészült a főváros kiürítésére, és a titkos dokumentumok megsemmisítésével és elszállításával volt elfoglalva.

Churchill megpróbált lelket verni Reynaudba, de ez nem sikerült. Ekkor megkérdezte, hogy hol van a hadászati tartalék?" majd ezt franciául is megismételte: Oú est la masse de manoeuvre? Gamelin francia tábornok válasza:

„Aucune.” Az nincs”.

„Odakünn, a minisztérium kertjében nagy rőzsetüzek füstje tekeredett az ég felé, s az ablakon át láttam, ahogy tiszteletre méltó hivatalnokok irattári kézikocsikon a máglyákhoz hordják az iratokat. Javában folytak tehát Párizs kiürítésének előkészületei.” (Winston Churchill: A második világháború. I. kötet 230 oldal. Európa könyvkiadó, 1989)

Látva a francia állam és a hadsereg vezetőinek pánikhangulatát, Churchill ötven láda francia pezsgő, konyak, némi kaviár és jó minőségű szivarok társaságában visszarepült Londonba.

A német támadás kezdetén, a Külügyminisztérium levéltárában archivált és a francia főhadiszálláson lévő dokumentumokat és titkos diplomáciai iratokat Montrichard-ba szállították. A dokumentumok másik részét vonaton szállították Briare településre, június 15-én. Mindkét szállítmánynak a célállomása La Charité-sur-Loire volt, hogy majd onnan Vichy-be irányítsák, ahol a Párizsból elmenekü