VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Afganisztán, Irak, Líbia és Szíria húszezermilliárd dolláros ráfordítással az állítólagos „demokrácia” helyett az anarchia, a káosz és a pusztulás megrendítő mementói lettek. 

(...)

Tehát amit bizton állíthatunk, az az, hogy a birodalmi Amerika és ahogy ma ennek a birodalmi Amerikának a „nem létező” államát nevezni szokták, a „deep state” nemcsak hogy nem tett meg mindent ann...

Az MSZP–SZDSZ-kormánykoalíció 2003-ban elsőnek írta alá azt a levelet, amelyben leendő otthonukkal, az unióval szembefordulva az amerikai birodalom hazugsággépezetével vállaltak közösséget

Amikor 2015-ben a német kancellár a migráció ügyében politikai stratégiai fordulatot hajtott végre, és ez hazai megítélését is megváltoztatta, azonnal meg is született az ezt visszatükröző...

Kedves Index, te fogantatásod pillanatától mindmáig egy globális hatalmi struktúra lokális médiafegyvere vagy. Ezt te tudod a legjobban, függetlenül attól, hogy mit sem sejtő híveiddel mit próbálsz elhitetni

(...)

Amikor az Index belekezdett ebbe a különös önmegmentési akciójába, először azt tette közhírré, hogy nincs másik valóság, és talán legyen ez a hívószó feltáró expedí...

„Nincs olyan proletár mozgalom (…), amely ne a pénzhatalom érdekeit szolgálta volna ki”

Ha már a Wall Street Journal is jakobinus terrort gyanít a világunkban rohamosan terjedő degenerált hisztéria mögött, akkor valóban nagy lehet a baj. És ha a történelem bizonyos ősmintázatok végtelen ismétlődése, akkor akár abban is reménykedhetünk, hogy most is eljön majd Napóleon. Ahogy...

Amikor a szemünk láttára hullik szét a nyugatias demokrácia, egyre sürgetőbb lenne elgondolkodnunk, hogy vajon mi jöhet az összeomlás után

A demokrácia azt jelenti, hogy a nép uralma. Az Egyesült Államok eddig is tökéletes népuralom volt, nyilván ezért is oktatott ki mindenkit fölényesen és fenyegetőn, akit szigorú ítélete nem talált elég demokratikusnak. Úgy látszik azonban...

Kedves nem létező világerő! Töredelmesen be kell hogy valljam, elbizakodott voltam, mert azt hittem, hogy veled kapcsolatban már nem érhet meglepetés, azt’ de!

Nem is akármilyen meglepetést okozott számomra, hogy birodalmi véle­ményhatalmi diktatúrád egyik házinyomdájának a Wall Street Journalnak egy módfelett drámai hangvételű vezércikkében olyat bírtál írni, hogy Amerikábó...

(...) Visszatérve mármost az elmúlt hat hét fejleményeire, döntő fontosságú volna minél pontosabban látni, hogy milyen hit hat itt, vagyis miben hisz a magyar társadalom mint emberi közösség. De még mielőtt erre választ próbálnánk adni, nem lehet nem észrevenni, hogy az egyes országok között milyen drámai különbségek vannak a megbetegedések és a halálozások dinamikájában. N...

Bár ezt ma akár szó szerint is érthetnénk, hisz az emberiség valami olyan kihívással kénytelen szembenézni, ahol a lét vagy a nemlét a kérdés, most e Hamlet szájába adott shakespeare-i létdilemma egy másik elemét vesszük szemügyre. A híres monológnak azt a sorát, amely így hangzik „inkább tűrni a jelen gonoszt, mint ismeretlenek felé sietni”.

Minden egyes személy és minden e...

(...) Amiről Tringer professzor ír, vagyis hogy a negatív önkép szükségszerűen jár együtt a nárcisztikus kompenzációval, joggal idézi fel bennünk Christopher Lasch hetvenes évek végén megjelent híres művét, amelynek eredeti címe The Culture of Narcissism – magyarul Az önimádat társadalma címmel jelent meg –, amely éppen ennek a filo­zófiai mélységét mutatja meg. Ha ebből a...