VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Kézikönyvek

Ágoston Mihály: Kézikönyv a magyar médiamondatról. Anyanyelvű kommunikációnk hitele. Tinta Kiadó, Budapest, 2008

Balázs Géza: Magyar nyelvhelyességi lexikon. Corvina Kiadó, Budapest, 2001

Buvári Márta−Mészáros András: Helyesbeszéd. Könyv és CD-rom. Bárczi Géza Kiejtési Alapítvány az NKA támogatásával, 2010

Grétsy László−Kovalovszky Miklós szerk.: Nyelvművelő kézikön...

     A helyesírás nem tartozik a nyelv lényegéhez, de jó esetben a megértés és a nyelvőrzés szolgálatában áll. Célja, hogy szövegeink nagyjából egységesen képeződjenek le, hogy könnyen, gördülékenyen tudjunk olvasni, és mindenki ugyanúgy értse a leírt mondanivalót. Az íráskép visszahat a kiejtésre is.

     A magyar helyesírás viszonylag észszerű, de vannak benne a...

A hangsúly és a szünet a legfőbb tagoló eszköz. A tagolási és hanglejtésbeli hibák a beszéd gyorsulásával együtt rohamosan szaporodnak, és ez gyakran megértési zavart okoz. 


    • Önelégedett a fogkrémével?
Az önelégült szó jut eszünkbe, de így nincs értelme. Az elégedett szót kellett volna hangsúlyozni: Ön elégedett a fogkrémével? 


    • Nyerj szigetnapi jegyet! 
...

Köztudomású, hogy a magyarban a szó elején van a hangsúly. Ez azt jelenti, hogy ha egy magyar szót – beszédösszefüggéseiből kiragadva – önállóan kiejtünk, akkor az első szótagját nagyobb nyomatékkal képezzük, tehát a hangsúly az első szótagra esik.

     Ha azt mondom: Viszont hallásra… – akkor ezt folytatnom kell, ti. hogy mit veszek tudomásul hallásra (amit példáu...

Nem véletlen, hogy a beszéd dallamának megnevezésére a hanglejtés szót használjuk, mert a magyar mondat általában tényleg lejt. Az ereszkedést megelőzheti valami, kezdődhet a lejtés többször újra, ereszkedhet a mondat fokozatosan vagy hirtelen, de az irány – néhány kivétellel – mindig ez. 

     A felkiáltó, óhajtó, sőt a kérdőszavas kérdő mondat is ereszkedő dallamú, akárcsa...

    Egy kényes hang: a h

     Terjed a h hang elhagyása: szó és szótag elején, szóelemek határán:

     • A várató időjárás, megbiszató [megbízható] ember; nem készítető el; nagyon anyagul [hanyagul] végzi a munkáját.

Egy híradó így tájékoztat:     

     • Ez történt a kínai hivatalo sírügynökség szerint.

Természetesen nem sírügynöksé...

    A magyar magánhangzók szabályosan tagolódnak elöl és hátul képzettekre – azaz magasakra és mélyekre, mindkettőn belül alsó, középső és felső nyelvállásúakra, továbbá különböznek ajakkerekítés és hosszúság szempontjából is. Ezért van sokkal több magán­hangzónk, mint az európai nyelveknek általában. Ezek nemcsak ejtésváltozatok, hanem mindegyiknek jelentésmegkülönböztető...

   

    A magyar nyelv fontos jellemzője a határozott hangképzés. Ennek köszönhetjük nyelvünk szilárdságát, más nyelvekhez képest lassú változását. A gyorsaság rontja a tiszta ejtést, a nyelv ritmusát, a hosszú és rövid szótagok váltakozását, a tagolást, és ezen keresztül az érthetőséget is.

   A gyors beszédben rövidülnek a hosszú magánhangzók és olykor a hosszú má...