VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

2020/08/17

Cion, azaz Sion Jeruzsálem templomhegyének a neve. Sokan a cionizmus szó hallatán valamiféle zsidó ideológiára gondolnak, holott ez nem az.

Eredetileg ez a fogalom valójában annak a mozgalomnak a neve volt, amelynek a célja a visszatérés volt Palesztinába. A diaszpórában élő zsidóság – és itt elsősorban nem a gyártulajdonos, a bankár, vagy a nemesi rangra emelkedett zsidóság...

2020/08/13

Az eredeti polgári harci jelszó harmadik részét jelenti a testvériség. Önmagában nagyon szép jelszó, mert azt sejtteti, hogy ne emeljük magunkat mások fölé, hanem embertársainkat úgy tekintsük, mint egy-azonos család részeit. Ennek hangoztatása azt is magában hordozza, azt is jelenti, hogy a világ valamennyi személye testvér, azaz nincs családi különbség sem köztünk.

Azt sug...

2020/08/10

A kommunizmus eszmerendszere a társadalmi életben az emberi közösségeknek a meghatározó jellegét emeli ki. A szó alapjelentése: közös. A XVIII. századi felfogásban az egyenlőség jelszavának eszmerendszerré átgyúrását képviseli. Ennek programját kívánta Robespierre a nagy francia forradalom idején megvalósítani.

Robespierre a magántulajdon megszüntetését tűzte ki célul, az e...

2020/08/07

Az egyenlőség jelszava az eredeti felfogásában, alapvetően a törvény előtti egyenlőséget jelentette, ahogy Petőfi is meghirdette ezt ismert versében: „Ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet”.

A nyugat-európai társadalmakban a született nemességnek más törvény járt, mint a birtokában lévő embereknek, ezért a törvény előtti egyenlőség ugyanolyan valóságos össz...

2020/08/05

 A szabadság fogalma él minden egyénben, az élet alapkövetelménye, de nem jelentheti azt, amit a volt szocialista társadalomban így fogalmaztunk meg: szabad ország szabad polgára azt teszi, amit szabad.

A hűbéri Európában a szabadság meglehetősen korlátozott érvényességű fogalom volt. Ha egyáltalán beszélhetünk ennek a fogalomnak az akkori érvényességéről, akkor elsősorban a...

2020/08/03

Európa társadalmi életét korábban elsősorban a kötelességek határozták meg. Ezeket a hatalom zömmel a vallási parancsok alakjában tolmácsolta az alattvalóknak. Joga a hatalom gyakorlójának volt, kötelessége ellenben az alávetettnek. A XX. században azonban a demokratikus társadalom eszmei megfogalmazásában valamennyi embert illető jogokat határoztak meg.

Mózes törvényei zömm...

2020/08/01

1785 júliusában Lanze nevű Sziléziába küldött evangélistát villámcsapás ért, aminek következtében a helyszínen meghalt. A Grand Orient Lodgenak vele küldött üzenet azonban sértetlen maradt és a bajor rendőrség kezébe került.[1] A titkos üzenet nem tartalmazott mást, mint a bajorországi Illuminátus társaság forradalmi programját, amit az Illuminátusok németföldi betiltását k...

2020/07/30

Folyik a vita Raffay és Szakács vs. Ungváry és társai között a szabadkőművesség megítélését illetően. Csakhogy a szabadkőművesség csupán fedő színtér, s nem helyes egy központból vezényelt titkos mozgalomnak tekinteni. Baloldali védelmezőik érhető módon rokonszenveznek velük baloldali gyökereik miatt, hiszen a marxizmus ideológiája is ún. szabadkőműves páholyokból éledett f...