VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

2020/09/17

Néhány mondat Darai Lajos filozófiai esszéje elé

Tisztelt Olvasó!

Mi tagadás, ezúttal igen fajsúlyos, nehéz olvasmányt ajánlok figyelmébe. Némi tréfával azt mondhatnám, hogy ez nem másnak a következménye, mint annak, hogy Magyar Őstörténet rovatunk régészetben és történelemben jártas rovatvezetője a filozófia és a filozófiatörténet területén is otthonosan mozog. Hogy mégis fi...

2020/05/07

A két legfényesebb égitesthez, a Naphoz és a Holdhoz kapcsolódnak az emberi gondolkozás hitvilági nyomai. Az összes planéta, azaz a hét ‘bolygó’ égi világgá, az istenek világává lett. Így érthető meg az asztrológiában létrejött kettősség, hogy amikor az égi jelenségek közvetetten, tükrözött formában utalnak a földi jelenségekre, azt az istenek akaratának lehetett tekinteni....

2020/04/30

A mi tájunkon az emberi közösség isteni mivoltának szilárd belátása felidézte a természet harmóniáját, amibe bele kellett tartoznia a korábban élt emberek ránk hagyott tapasztalatainak. A felvilágosodás közép-európai vonulata nem véletlen fordult a népművészet és a régen volt emberi teljesítmények felé. Egyrészt saját régmúltjának és ősműveltségének emlékezete elevenebbnek...

2019/11/24

E tanulmány legfőbb mondandóit szerzője, Darai Lajos – Magyar Őstörténet c. rovatunk vezetője – a minap egy magas szintű szakmai fórumon ismertette, sikert aratva. (VDGy)

Rövid részlet a tanulmányból:

„A jégkorszaki és egyéb éghajlati, időjárási és földrajzi hatások az emberi műveltségek alakulására igen nagy különbségeket okozóan veendők figyelembe. Ennek a jelentősége az, h...

2019/08/07

Azért fontos ennek az Indexes  újságcikknek a  tartalmát megismernünk, mert ehhez képest kell nézni a Nyugat hozzáállását a kereszténységhez, a keresztény erkölcshöz, egyáltalán az erkölcshöz, és azután azokhoz mostanában –  hozzánk, a lengyelekhez stb. –,  akiknek természetes az erkölcs, és akik közösségében soha nem adták-vették a feleségüket a férjek, hanem a házasságban...

2019/01/23

A Mátyás-Graduale képei — a korszak főszereplőivel

Váralljai Csocsány Jenő: A magyar monarchia és az európai reneszánsz (Kráter Egyesület Kiadó, 2005.) c. könyve megfejtései alapján

A ferences szertartásrendet követő Mátyás-Graduale az 1480-90-es években Mátyás király

rendeletére Budán készült énekeskönyv a budai királykápolna ferencesei részére.

Csonka, mert csak az egyházi é...

2018/12/04

Tudományos tanácskozásunkra készített dolgozatomban felhívom a figyelmet arra, hogy a térséget átfogó hatalom kevés volt a Kárpát-medencében, csak a hunok, az Árpádok, a mohácsi csata előtti nagy királyaink, majd pedig a Habsburg királyaink rendelkeztek ilyen erővel. Ebben az összevetésben a román államképződés igen lemarad. Ismertetem a balkáni makedovlachok ellenállását r...

2018/12/01

A HAZÁÉRT! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara (NKE) és a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület (ZMTE) harmadik emlékkonferenciája.  Az 1918. novemberi gyulafehérvári román gyűlésről. A konferencia időpontja: 2018. december 1-2. Helye: NKE Szent László kápolna, Budapest VIII., Ludovika tér 2.

Darai Lajos idevágó tanulmánya: 

Miér...

2018/11/30

A HAZÁÉRT! A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara (NKE) és a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület (ZMTE) harmadik emlékkonferenciája.  Az 1918. novemberi gyulafehérvári román gyűlésről. A konferencia időpontja: 2018. december 1-2. Helye: NKE Szent László kápolna, Budapest VIII., Ludovika tér 2.