VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

2020/08/31

Emlékezzünk rá büszkén és a jövőbe vetett reménnyel, hogy ma volt 80 éve, hogy a 1940. augusztus 30-án - német és olasz döntőbíráskodás eredményeként - a második bécsi egyezményt aláírták, amely alapján az első világháborúban vétlen, de mégis egy terrordiktátummal halálra ítélt Magyar Királyság megcsonkított testéhez visszatérhetett a Partium és Erdély északi része, illetve...

Régóta valljuk mi itt Erdélyben, hogy anyaországi testvéreinknek csak úgy lehetne valódi fogalmuk arról, milyen itt élni magyarként, ha életvitel-szerűen eltöltenének pár esztendőt ezen a hatalmas elcsatolt területen. Másod-, sőt inkább harmadrangú romániai állampolgárként. Merthogy az erdélyi magyar ember Trianon óta kénytelen más kódrendszer alapján megélni a mindennapoka...

Mint amikor az embert letaglózzák egy husánggal, olyan volt a trianoni békediktátum: térdre rogy, forog vele a világ, és azt se érti, mi történt. Máig nem hevertük ki sem országként, sem nemzetként. Akik azt követelik, hogy hagyjuk már ezt a Trianon problémát, inkább a jövővel foglalkozzunk, azok nem vesznek tudomást a valóságról, mert nem lehet a múltat befejezetlenül magu...

2020/05/23

2020. április 16-án csendben, már-már észrevétlenül tűnt el Révkomárom (Komárno) egyik legellentmondásosabb köztéri emlékműve, a szlovák–magyar határon emelt Trianon-oszlop. Különösen annak fényében fura ez az érdektelenség, hogy milyen nagy figyelmet kapott az emlékmű 2010. június 4-i felavatása. A fekete obeliszk így még a tizedik évét sem érhette meg ezen a helyen, holot...

2020/05/02

Küzdjünk együtt Székelyföld önrendelkezéséért és a trianoni diktátum meghaladásáért ! Csak azért is írd alá nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezést, ha még nem tetted meg! Biztass erre másokat is!

Az igazságtalan trianoni diktátum aláírásának 100. gyászos évfordulója előtt egy bő hónappal az elcsatolt Erdély magyarjai és székelyei számára kellemes meglepetést...

2020/05/01

Hazánk évszázadok óta a gyökeres ellentétek országa, ezen kell változtatni – mondta a néprajzkutató.

Mindannyiunk felelőssége és munkája kell ahhoz, hogy Magyarország ne legyen a gyökeres ellentétek országa – nyilatkozta lapunknak Andrásfalvy Bertalan Széchenyi-díjas néprajzkutató, az Antall-kormány kultuszminisztere, akivel a trianoni tragédiához vezető utakról, a rendi nem...

Kárpát-medence-szerte ismerősen hangzik a budapesti székhelyű Magyar Patrióták Közösségének neve. A szórványvidéken élő magyarokon is igyekeznek célzott támogatásokkal segíteni, mindenhol a nemzeti összetartozást hirdetik. A szervezet elnökével, Hetzmann Róberttel hazaszeretetről, a nemzeti összetartozás fontosságáról és a kommunista örökség lerombolásáról beszélgettünk.

– A...