VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

2020/08/25

Először is tisztázzunk egy általam alapvetőnek tartott tételt: aki úgy gondolja, hogy a szabadkőművességgel nem kell vagy nem érdemes foglalkozniuk a társadalomtudományoknak – nemcsak a történettudománynak, hanem a politológiának és a szociológiának sem –, az egyszerűen nem akarja megismerni a valóságot, vagy érdeke fűződik ahhoz, hogy ne segítse elő a valóság ezen szeletén...

2020/08/17

Cion, azaz Sion Jeruzsálem templomhegyének a neve. Sokan a cionizmus szó hallatán valamiféle zsidó ideológiára gondolnak, holott ez nem az.

Eredetileg ez a fogalom valójában annak a mozgalomnak a neve volt, amelynek a célja a visszatérés volt Palesztinába. A diaszpórában élő zsidóság – és itt elsősorban nem a gyártulajdonos, a bankár, vagy a nemesi rangra emelkedett zsidóság...

2020/08/14

Szerző:

Nem véletlen, hogy szabadkőműves részvétellel először Franciaországban robbantottak ki forradalmat - írja a sajtó. Bogár László közgazdász professzornak tett föl kérdéseket a Présház.

– Professzor úr, a jakobinus diktatúra nyaktilós rémuralmát, a Vendée-i gépi emberirtást jócskán megelőzték más tömegmészárlások kontinensünkön, akár a Németalföldön, akár a brit szigeten. Miér...

2020/08/13

Az eredeti polgári harci jelszó harmadik részét jelenti a testvériség. Önmagában nagyon szép jelszó, mert azt sejtteti, hogy ne emeljük magunkat mások fölé, hanem embertársainkat úgy tekintsük, mint egy-azonos család részeit. Ennek hangoztatása azt is magában hordozza, azt is jelenti, hogy a világ valamennyi személye testvér, azaz nincs családi különbség sem köztünk.

Azt sug...

2020/08/10

A kommunizmus eszmerendszere a társadalmi életben az emberi közösségeknek a meghatározó jellegét emeli ki. A szó alapjelentése: közös. A XVIII. századi felfogásban az egyenlőség jelszavának eszmerendszerré átgyúrását képviseli. Ennek programját kívánta Robespierre a nagy francia forradalom idején megvalósítani.

Robespierre a magántulajdon megszüntetését tűzte ki célul, az e...

2020/08/07

Az egyenlőség jelszava az eredeti felfogásában, alapvetően a törvény előtti egyenlőséget jelentette, ahogy Petőfi is meghirdette ezt ismert versében: „Ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet”.

A nyugat-európai társadalmakban a született nemességnek más törvény járt, mint a birtokában lévő embereknek, ezért a törvény előtti egyenlőség ugyanolyan valóságos össz...

2020/08/05

Horváth Tamás: Sokakat meglepett idén januárban, hogy távoztál a megyei napilapok központi szerkesztőségének az éléről. A balliberális oldalról azt sugallták, hogy eltávolítottak a korábbi cikksorozatod miatt. Mi történt pontosan?

Szakács Árpád: Ugyan, ez nevetséges. Pont ellenkezőleg történt. Amikor jeleztem, hogy vissza szeretnék egy kicsit vonulni, nemcsak marasztalni pró...

2020/08/05

 A szabadság fogalma él minden egyénben, az élet alapkövetelménye, de nem jelentheti azt, amit a volt szocialista társadalomban így fogalmaztunk meg: szabad ország szabad polgára azt teszi, amit szabad.

A hűbéri Európában a szabadság meglehetősen korlátozott érvényességű fogalom volt. Ha egyáltalán beszélhetünk ennek a fogalomnak az akkori érvényességéről, akkor elsősorban a...

2020/08/03

Európa társadalmi életét korábban elsősorban a kötelességek határozták meg. Ezeket a hatalom zömmel a vallási parancsok alakjában tolmácsolta az alattvalóknak. Joga a hatalom gyakorlójának volt, kötelessége ellenben az alávetettnek. A XX. században azonban a demokratikus társadalom eszmei megfogalmazásában valamennyi embert illető jogokat határoztak meg.

Mózes törvényei zömm...