top of page

Az 5G technológia világméretű elutasítása szükséges – Kivonat a Százak Tanácsa, ill. Tanka Endre pro

Mi már tudjuk, hogy az 5G a népességcsökkentés egyik végső fegyvere, de egyes szakvélemények szerint: „...egyelőre nem lehet azt mondani, hogy az 5 G-hálózatok valódi egészségügyi kockázatot jelentenek az ember számára, de az ellenkezőjét sem lehet egyértelműen kijelenteni. Ehhez hosszabb időt felölelő vizsgálatok kellenének, ám ilyen hosszú kísérletekre a bevezetés küszöbén már egész biztosan nincs idő.”

Ez a szakvélemény két ponton is „sántít”:

1: Ez az a joglogika, amely azon a címen zárja ki az egészségügyi biztonság vizsgálati igényét (ami egyébként az állam alkotmányos kötelessége), hogy az 5G bevezetésének időigénye azzal szemben elsődleges? Nem a technika van az emberért, hanem fordítva? Ez szembe megy még az Alaptörvény elveivel is!

2: Mit ért a szakértő a „hosszabb időt felölelő vizsgálatok” igényén, amikor több ezer, független kutatás már közel 20 éve bizonyítja a 4 és 5G EMFR sugártornyok 300 – 400 m körzetén belül a rák 8-10-szeresre növekedését, ill. az onkológusok 10 éves állatkísérletei alapján nem cáfolható e sugárzásnak kitett állatok rákos betegsége. Vagyis bizonyos „szakértők” tudatosan hazudnak!

Az 5 G technológia vívmányait és várt előnyeit a hírközlés naponta a köztudatba sulykolja. (Pl. önvezető autók, távorvoslás, stb.) Viszont semmilyen információ nincs arról, hogy az új minőségű sugárzás jelent(het)-e bármely egészségügyi kockázatot az emberre, illetve veszélyt az állat- és növényvilágra. Ennek a tájékoztatásnak elmulasztására nincs közérdekű indok már csak azért sem, mert a 4 és 5G sugárhatás káros élettani következményeit – közel 20 éve – kiterjedt nemzetközi szakirodalom kutatja. (S az egyértelműen egészségügyi károsodást és a veszélyhelyzeti hatások jelentős arányát jelzi, már sok év óta!)

Az Olasz Legfelsőbb Bíróság munkaügyi kártérítési perben (ld. az ún. Marcolini esetet.) a bizonyítékok köréből kizárta a távközlési ipar és az EU EB által közösen támogatott rákkutatás (Interphone Study) szakvéleményét, amely tagadta a sugárzás és az agyrák közti okozati összefüggést. A jogerős ítélet szerint az ún. szakértők érdekkötöttsége miatt ui. a véleményük nem tárgyilagos. Ehelyett a bíróság független rákkutatók szakvéleményét fogadta el, akik meggyőzően bizonyították a károsult EMFR sugárzás miatt kialakult agytumorját. (Mi ez, ha nem konkrét bizonyíték a G5 veszélyességére?)

A Physicians for Safe Technology keretében végzett felmérés szerint az „EMR károsító hatása a MOEF-Jelentés különböző csoportjainál a LEFOLYTATOTT vizsgálatok következő százalékaiban jelentkezett: emberekre gyakorolt hatást bizonyított a kutatások 62%-a; növényzeti hatások: 87%; az állatvilágot érintő hatás: 62%; a méheket károsító hatás: 85% (s a méhek világszerte pusztulnak!); a madarakat károsító hatás: 77%.”

Az Olasz Legfelsőbb Bíróság Munkajogi Szekciójának 2012. X. 19 – én hozott ítéletében rokkantsági járadékot ítélt meg a felperes javára, miután L. Hardell és kutatócsoportja szakvéleménye alapján bizonyítottnak találta, hogy a munkaköréhez tartozó – 10 éven túli, napi 5 – 6 órán át tartó – mobiltelefon – használata miatt rákos agydaganatot szenvedett. A 2009-ben publikált svéd tanulmány szerint a tíz éven túli mobiltelefon használat két típusú agyrák kialakulási veszélyét fokozza: egyik az acoustic neuroma, másik a glioma.

Lényeges: így már a 4G mobilhasználathoz kötődő rák-statisztika is bőven igazolta az EMFR sugárzás növekvő humán – veszélyét! Az 5G pedig nem váltja le a 4G sugárzását, hanem azt exponenciálisan növeli és hatásait tekintve új minőségű (lényegesen nagyobb fenyegetettséget hozó) sugárzással egészíti ki!! Az e tárgyú tudományos vitáknál – amelyek a távközlési ipart szolgáló kutatók érdekkötöttsége miatt aligha hozhatnak áttörést – fontosabb, hogy egyrészt ma már hiteles – nem cáfolható – bizonyítékai vannak a 4 és 5G sugárzás tényleges (vagyis bekövetkezett) kártételeinek. Másrészt tényszerűen (hiteles kutatási eredményekkel) bizonyítottak azok a veszélyek és kockázatok, melyeket az 5G hálózatok telepítői nem tudnak hitelt érdemlően tagadni és kizárni.

Nevezetesen:

1/ Az Európában és világszerte (USA, Ausztrália, Afrika, Japán, Izrael, stb.) végzett tudományos kutatások bizonyítják: a 4 és 5G tornyok, illetve átjátszó antennáik 300 – 400 m körzetén belül a lakosság rákos megbetegedése minimálisan 6 – szorosan, de néhol 10 – szeresen megnőtt, mi több, a madarak, a rovarok és a növényzet károsodása (pusztulása) drámai arányban bekövetkezett.

Angliában a halállal végződött rákos megbetegedések aránya 1995 – 2015 közt a kétszeresére nőtt, épp akkor, amikor a mobiltelefon használata robbanásszerűen elterjedt. 2014 – ben pedig prof. Bernard Stewart (University of New South Wales) és Christopher Wild, (PhD, a WHO’s International Agency for Research on Cancer /IARC/ igazgatója) a Royal Society londoni ülésén bejelentették: jelenleg a diagnosztizált új rákos megbetegedések világszerte 14 milliót érnek el. Az előrejelzések szerint a következő 20 évben az új megbetegedésekkel ez a szám évente 22 millióra nő.

Az e tárgyú és felülvizsgált (hiteles) tudományos közlemények száma több száz, azokat csak külön tudástár rendszerezheti. Néhány példa:

A német kutatás nemcsak azt bizonyította, hogy a sugár – torony 400 méterén belül élőknél 10 év alatt új rákos megbetegedések fejlődtek ki. Ezen túl azt is feltárta, hogy az átjátszó bázisállomás működtetésének 5 évén belül a torony közelében élő lakosságnál – az azon kívül lakókhoz képest – a rák előfordulása háromszorosára nőtt. (Specific Health Symptoms and Cell Phone Radiation in Selbitz (Bavaria, Germany) – Evidence of a Dose-Response Relationship by Horst Eger and Manfred Jahn. Electromagnetic Fields Original Scientific Paper. Original German umwelt-medizin-gesellschaft 2/2010.)

Japán kutatók vizsgálata megerősíti: a 4 és 5G torony azonos sugárhatása azonos helyen rákos megbetegedéseket okoz, míg a sugárhatás megszűntetése (a torony eltávolítása) véget vet a rák terjedésének. (Shinjyo and Shinjyo, 2014.)

Egy svéd kutatás szerint a lakóház tetejére és az erkélyekre helyezett átjátszó antennák sugárzása olyan rákkeltő hatásokkal jár – különösen a rendkívül veszélyeztetett gyermekekre –, hogy az egészség – károsodást csak az antennák és az átjátszó tornyok eltávolítása előzheti meg. (Radiofrequency radiation from nearby base stations gives high levels in an apartment in Stockholm, Sweden: A case report by Lennart Hardell et al, Oncology Letters. Published online on: March 16, 2018 https://doi.org/10.3892/ol.2018.8285)

Egy brazil kutatás (Dode, 2011.) – 10 éves időtartamon belül – hangsúlyozza: a sugárforrástól mért távolság, illetve közelség erős szignifikáns oksági összefüggésben áll a rák megjelenésével és terjedésével. (E szerint legalább 500 méterre kell lennie az embereknek ahhoz, hogy a rák kockázata csökkenjen.)

2/ Ugyanez az EMFR sugárhatás – a sugárzás mennyisége és időtartama függvényében – egészségügyi panaszokra vezet és kóros elváltozásokat vált ki. Az 5 G esetében a közérzeti panaszok már a viszonylag alacsony (3,5 Ghz) frekvenciánál is gyorsan jelentkeznek.

Ilyenek a fejfájás, álmatlanság, szédülés, érzékenység, fáradtság, szívritmus-zavarok, hányinger, étvágytalanság, rossz közérzet, a nemi vágy (libido) elvesztése, a koncentráló képesség zavara, memóriavesztés, ideg-, pszichiátriai zavarok, pl. depresszió.

Ha a szervezetet érő sugárhatás rövid időn belül nem szűnik meg, úgy egyre súlyosabb zavarok mutatkoznak (fülzúgás, zsibbadás, nyugtalanság, depresszió, ADD és ADHD figyelemzavar, hangulatingadozás, érzelmi instabilitás, cukorbetegség, autizmus, sterilitás és terméketlenség, rákos elváltozások és folyamatos DNS-károsodás).

A legsúlyosabb egészségromboló hatásokat – 500 tudományos közlemény alapján – Martin L. Pall, a Washingtoni Állami Egyetem biokémiai és általános orvostudományi professzora összegezte és elemezte. Szerinte az összegyűjtött forrásanyag magas szintű tudományos bizonyosságot ad az EMF rövidhullámú sugárzásának mind a nyolc patológiai hatástípusára, melyek a következők:

– a sugárzás megtámadja az idegrendszerünket, beleértve az agyunkat, ami kiterjedt neurológiai és neuro-pszichiátriai hatásokkal jár és több egyéb hatásra vezethet;

– megtámadja az endokrin (vagyis a hormon) rendszerünket;

– oxidációs stresszt okoz és gyökeres károsodást idéz elő, ami központi szerepet játszik és lényeges minden krónikus betegségben;

– behatol a sejtjeink DNS szerkezetébe, a DNS láncban egyes és kettős szálakat hoz létre, amelyek megtörik a sejt szerkezetét és a DNS sejtben oxidációs bázisokat létesítenek. Ezek idézik elő a rákot és a csíra – fonal sejtekben (in germ line cells ?) a mutációt is, ami a jövő nemzedékekre átöröklődik;

– az apoptosis (a programozott sejthalál) megemelkedett szintjét állítja elő, ami különösen fontos: mind a degeneratív idegbetegségek létrejöttében, mind a meddőség kialakulásában;

– sugárhatás az alacsonyabb szintű férfi és női termékenység, a nemi hormonok csökkenése, a nemi vágy (libido) visszaesése, a spontán abortusz szintjének növekedése és a DNS sperma sejtjeinek megtámadása;

– a sejten belüli kálcium (Ca2) túlsúlya alakul ki és a kálcium-jelzés felerősödik;

– a sugárzás megtámadja testünk sejtjeit, hogy rákot okozzon. Ezek a támadások a rák okozásának különböző mechanizmusaival mennek végbe.

3/ Két független – egymás vizsgálatáról mit sem tudó – kutatóhely 10 éven át patkányokon végzett laboratóriumi kísérletet, ami az 5 G tornyok EMFR sugárhatását szimulálta. Az egyik kutató az olasz Ramazzini Intézet (RI), másik az USA National Toxicology Program (NTP) intézménye volt. A kutatási eredmények bizonyítják: a sugárzás rosszindulatú rákos tumort okoz a kísérleti állatoknál, ami az embernél hasonló rákos elváltozást okozhat. Mivel e tény már nem cáfolható, több onkológus tudós azonnali intézkedéseket sürget az egészségvédelem és az élővilág biztonsága érdekében. Így Ronald Melnick szerint – aki az NTP egyik tervezője és az Environmental Health Trust tudományos tanácsadója – „a kormányoknak szigorítania kell a jogszabályokat, hogy megvédjék a közösséget ezektől a káros, nem ionizáló sugárzásoktól.” (RI sajtótájékoztató.)

4/ A 4 és 5 G tornyok EMFR sugárhatása a legnagyobb fenyegetettséget a gyermekekre és a várandós anyák méhmagzataira jelenti. A leukémia és az egyéb rákbetegségek kialakulását ennél a veszélyeztetett csoportnál számos kutatás bizonyítja. 2015 – ben a Szaudi Királyság Egyetemének kutatói elsőként tárták fel, hogy a magas frekvenciájú EMFR sugárzású tornyok közelsége az iskoláskorú gyermekeknél fokozza a kettes-típusú cukorbetegség kialakulásának a veszélyét is.

5/ Vagyis már nem feltevés, hanem tudományos bizonyosság: a 4 és 5G EMFR sugárzás nem csak az emberéletre és az egészségre ártalmas, hanem annak célzott áldozata az állat – és növényvilág is. Az egyes állatfajok, a madarak, a rovarok és főleg a mézelő méhek körében közel 20 éve folyó kutatások hasonló arányú közleményt hoztak, mint a humán vizsgálatok. A rovarpusztulás olyan mértékben gyorsul, hogy több ismert biológus „rovar – Armageddon-t” emleget. A méhek az EMFR sugárhatásra elvesztik fő életfunkcióikat: kolóniát többé nem építenek, a kaptárból összezavarodva kirajzanak és elpusztulnak. A kutatások több gerincesre, háziállatokra és egyes növényekre is kiterjedtek. Ezek minden esetben észlelték e sugárhatás károsító következményeit! A növények EMFR sugárzásra adott reakcióit külön kutatják a szakemberek. A kiterjedt szakirodalom e téren is egyértelmű károsodásokat bizonyít. (S talán éppen ezek a kutatások indították arra a föld lakosságának 80%-át kiirtani szándékozókat – lásd georgiai kövek –, hogy elindítsák az 5G világméretű bevezetését, miközben maguknak már megtalálták azokat a megoldásokat, amelyek megvédik őket e hatásoktól?)

(...)

Rudolf Steiner, az antropozófia atyja – aki polihisztorként is az élet – és természetvédelmet szolgálta – már 1924 – ben figyelmeztetett az elektromosság alkalmazásának veszélyeire. Stephen Hawking szerint pedig a mai civilizáció összeomlásának egyik fő veszélye, hogy a mesterséges intelligencia teljesen leválthatja az embert. A kérdés, amit nem lehet megkerülni: cui prodest?

Kinek az érdeke az 5G EMFR sugárhatás globális működtetése? A választ nem kell találgatni. Aki egy pillantást vet a „Georgia jelzőkövek” 40 éve közzétett „tíz parancsolatára”, könnyen beláthatja: itt az Új Világrend (NWO) építőinek egy sorsdöntő intézményéről van szó. A tervezett világkormány a drasztikus népességcsökkentés végrehajtására épül, aminek egyik hatékony módszere a népesség globális kihalását (némi technikai segítséggel) felgyorsítani. Ennek akár vezérlőműve is lehet az 5 G technológia.

Ugyanez a hadiiparban még sikeresebb stratégiát teljesít, megvalósítja a haderő és a haditechnika digitális forradalmát. A NATO Védelmi Tudományos Testületének (Defense Science Board Task Force) 2019 VI. 24 – én jóváhagyott jelentése (Defense Applications of 5G Network Technology) egyértelműen feltárta:

az 5 G technológia elsősorban nem a civil lakosságot, hanem a katonai célokat szolgálja, vagyis az MEFR nem fer!

Az 5 G NATO által hasznosítása arra a zseniális felismerésre épül, hogy nincs szükség külön hadiipari célú fejlesztésre, hanem a civil szféra 5G technológiája közvetlenül alkalmazható. (Magyarán: az ismert 5G és 6G innovációjának költségeit – mégha az a haditechnikát is jelentősen fejleszti – a kereskedelmi tőke közvetlenül a fogyasztón, a magán felhasználón hajtja be.) Ez óriási költségcsökkentés, vagyis jelentősen növeli a hadiipar profitját.

(...)

(...) (...)

Felszólítjuk Magyarország Kormányát és illetékes szerveit, hogy állítsák le az 5G rendszerének magyarországi bevezetését. Az ötödik generációs vezeték nélküli hálózat felállításának leállítását követeljük tehát, beleértve a műholdak 5G hálózatát is. Az 5G rendkívüli mértékben növelni fogja a rádiófrekvenciás (RF) sugárzásnak való kitettséget a már működő 2G, 3G és 4G hálózatok mellett. E sugárzás bizonyítottan káros az emberek és a környezet számára. Így az 5G bevetése embereken és a környezeten való kísérletezésnek minősül, amelyet a nemzetközi törvény bűncselekményként tart számon.

Ha a távközlési ipar 5G-s tervei beteljesülnek, nem lesz olyan ember, állat, madár, rovar vagy növény a földön, amely elkerülhetné a nap 24 órájában, az év 365 napjában történő sugárzást, amely a mai sugárzási szintek több tízszeresét vagy százszorosát éri majd el, és a bolygón ez elől sehová sem lehet majd menekülni. Ezen 5G-s tervek rendkívül komoly, visszafordíthatatlan hatásokkal fenyegetik az emberiséget, illetve a Föld ökoszisztémáiban is maradandó károkat okoznak.

A háttérhatalom társadalmi bomlással sújtja a világ népességét. Ilyen helyzetben lehet-e vajon esélye az 5G életpusztító nyomulását megállítani?

Lehetséges-e a vezeték nélküli távközlési ipar és az azt aljasul felhasználó hadiipar – politikai hatalmat is kisajátító – egyesített tőkeuralma ellen fellépni?

(...)

 

886 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page