top of page

Prof. Tanka Endre: Tények és kétségek a magyar légtér vegyi mérgezéséről
A tanulmány eredeti címe:

Tények és kétségek a magyar légtér életpusztító vegyi anyagokkal való szándékos mérgezésének gyanúja alapján. {A chemtrails hazai és nemzetközi képlete}

A tanulmány végén található lábjegyzetek a főszöveget lényeges részletekkel egészítik ki!


A teljes szöveg pdf formátumban, oldalankénti lábjegyzettel itt olvasható:


Prof
. Tanka Endre Tények és kétségek a magyar légtér életpusztító vegyi anyagokkal való sz
TANKA ENDRE TÉNYEK ÉS KÉTSÉGEK A MAGYAR LÉGTÉR ÉLETPUSZTÍTÓ VEGYI ANYAGOKKAL VALÓ SZ letöltése • 1.15MB

Az égbolt vegyi szennyezése


A repülők kerozin kibocsátásának kondenz-csíkjait – amelyek vízgőzként percek alatt felszívódnak és eltűnnek a légtérben – évtizedek óta mindenki megszokta. A laikus legfeljebb az időjárás egyik jelzőjének véli: ha az elnyelésük túl gyors, az a légköri változásra, a „rossz idő” közeledtére utal. Néhány éve viszont nálunk is nem az utasszállítók, hanem különleges (de szemmel sokáig nyomon követhető) repülők barázdálják az eget, sőt, a gép hátsó részén a két párhuzamos füstcsóva (valójában aerosol – permetszerű, ismeretlen vegyi anyag) kibocsátásával szinte felszántják az égboltot. Aki a szabadban jár, jól megfigyelheti, hogy ez a vegyi emisszió a nap 24 órájában – változó ütemezésben – szakadatlan, még éjszaka sem szünetel. Az utóbbi 2 évben pedig a főváros fölött is (de a jelzések szerint országszerte) olyan mértékű lett, hogy sokszor az ég harmadát, felét is beborítja a permetanyag, amit – a kondenzcsíkkal ellentétben – többé nem nyel el a légkör, hanem attól elkülönülve megmarad.


Az állaguk és alakzatuk változatos – a napsugárzástól és a széljárástól függően –, de a felhőktől mindig jól megkülönböztethetőek: sokszor lilás-sötétszürke (vagy fekete) tömbökké olvadnak össze. Máskor fehéren átszűrt, nagy kiterjedésű fátyolfelhők látszatát keltik, de valójában vegyi felhők. (Leggyakoribb az „alumínium-felhők” opálos derengése, amit a napsugár nem tör át, csak mögöttük tompa fényt ad.) Gyakran még a felhőtlen kék égen is – idő múltával – a horizont szélére sodródnak. Bizonytalan, hogy a csapadékkal mennyi idő alatt érik el a talajt, a vizeket, mikor és hogyan hatol az anyaguk (belélegzéssel vagy a nano- részecskék terjedésével) az emberi szervezetbe, ill. ugyanígy láthatatlan az állat- és növényvilágra a közvetlen és közvetett hatásuk. Egyedül az biztos, hogy ez az érintkezés – valójában az élőlények és a környezet szennyező anyagokkal való fertőzése – szükségképp bekövetkezik. Mivel a szennyezők az emberek elől titkolják a légkörbe szándékosan kibocsátott (akár mérgező vagy életpusztító) vegyi anyagok és más elemek összetételét és hatásmechanizmusát, mindenki számára kétséges, hogy az égbolt vegyi szennyezésének melyek a valós élettani következményei.


Ugyanakkor a világszerte folyó ilyen légszennyezések alapténye és lényegi hatása nem szorul találgatásra, mert azt a szakirodalom évtizedek óta ismeri, néhány kutató pedig behatóan elemzi. Így a fogalmi tisztázás elsősorban elhatárolja a légi jármű üzemanyag kibocsátásának anyagát (a kerozin kondenzcsíkját) a kémiai anyagok légkörbe juttatásától. Az előbbi a contrail, ami a párakicsapódást és annak vonalát jelenti. Az utóbbiak gyűjtőneve a chemtrails, újabban ezeknek egy sajátos változata, az SRM (Solar Radiation Management). Ez a sztratoszférikus aeroszolok olyan szórását jelenti, ami a permetezéssel főként alumíniumot juttat a légkörbe. A program végrehajtói az USA nemzetbiztonsági és hadügyi ügynökségei, köztük a CIA (Central Intelligence Agency: Központi Hírszerző Ügynökség) és a NASA (National Aeronautics and Space Administration: Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal), ezek segédjeiként pedig az ENSZ egyes megbízottjai.


Az égbolt „vegyi csíkjainak” megismeréséhez megkerülhetetlen Dane Wigington két évtizedes munkássága, aki alapítója és vezető kutatója a GeoEngineering Watch Intézetnek. Az elemzésem logikai láncolata csak később ér az „időjárás-gyárhoz”, de az összefüggések miatt itt meg kell előlegezni az „időjárás-csinálás” technikai lényegét. Lyndon B. Johnson 1962-ben mondott, elhíresült kijelentése: „Aki irányítja az időjárást, az irányítja a világot." Ő, aki az USA későbbi elnöke, arra utalt, hogy „…egy időjárási műhold kifejlesztése … lehetővé teszi az ember számára, hogy meghatározza a világ felhőrétegét, és végül irányítsa az időjárást”.[1]


Wigington leírja a chemtrails-technológiát. E szerint a repülők először különféle fémek (alumínium, bárium, stroncium stb.) nano-részecskéit permetezik az égboltra. (A „bolygómérnökség”célja évente 10-20 millió tonna ilyen részecske légkörbe juttatása.) Ezek, mint a nagy vulkánokból származó finom hamu, el tudják takarni a napot. A részecskék – hasonlóan a mesterséges esőzésekhez használt jodidokhoz – felhőtakaróvá bővülnek. Ezután rendkívül erős rádiófrekvenciás mikrohullámokkal (EMF) manipulálják a nano-részecskékkel terhelt felhőtakarót. A hatás lényege: az EMF rádióhullámok óriási energiája felmelegíti a permetből létrejött felhőtakarót, ugyanez az energia nyomászónákat hoz létre a légkör felső szintjein. Ezek a zónák a széláramlatokat a légtömegek mozgatására és az időjárási rendszerek manőverezésére irányítják. Az alacsonyabb rezgésszámú EMF lehűti és nyugalmi állapotba hozza a légkört. A módszer másik hatása: a vegyi művelet fényszóró részecskékkel is telíti a légkört, amelyek megváltoztatják a fény spektrumát, minőségét és intenzitását. Ez jelentősen befolyásolja a fotoszintézist és a növények egészségét. Mivel az ózonréteg a chemtrails beavatkozások miatt megsérül, a Földet és lakóit magas szintű – UVA, UVB és UVC – sugárzás ártalmai érhetik.[2]


A szakirodalomból kiemelkedik Luc Vervliet francia villamosmérnök és molekuláris biológus munkássága azzal, hogy kritikai tényfeltáró alaptanulmánya egyrészt a kérdéskör átfogó, holisztikus elemzésére törekszik, így teret ad nemcsak a természettudományos összefüggések feltárásának, hanem az intézményi megvalósítás társadalmi–politikai elemeinek is. Másrészt a tömör tanulmány – ami minden megállapítását hiteles forrásokkal dokumentálja – tudományos- népszerűsítő, ami azt célozza, hogy ez – az Új Világrend (NWO) urai által gondosan titkolt életpusztító tevékenység – mindenki tudomására jusson.[3] Ezt a munkát – aki csak az égboltra tekint és fizikai észleléssel tetten érheti a jet repülők chemtrails permetező ténykedését – minden embernek ismernie kellene. Amint azonban a szűkebb főváros közeli környezetemben erről személyesen meggyőződtem, szinte senki nem akad, akinek csak fogalma is lenne a vegyi anyagok permetszórásáról, még kevésbé annak következményeiről, ill. a légkört és az időjárást alakító hatásukról. Tehát az NWO figyelemelterelő médiahatalma kitűnően működik.


A chemtrails élettani hatásairól

A Vervliet-tanulmánynak itt csak azt a részét emelem ki, ami a vegyi permetanyagok emberre és az élővilágra gyakorolt hatásairól szól. Tudni kell: a chemtrail részecskéi nanometrikus nagyságrendűek, ezért eleve kisebbek és veszélyesebbek, mint a kipufogógázok. A mesterségesen előállított permet – a földön és a közvetlen légkörében található egyes nehézfémek jelenlétéhez képest – mintegy ezerszeres koncentrációban tartalmaz alumíniumot, báriumot, stronciumot, kadmiumot és más szintetikus, biológiai és genetikailag módosított vegyületeket.[4]


Vervliet jelzi: az alumínium mérgező hatása az idegsejtekre a 70-es évtized óta ismert. A kutatók azt próbálják kideríteni, hogy az alumínium elősegítheti-e számos patológia kialakulását, mint amilyen pl a szklerózis multiplex és különösen az Alzheimer-kór, ami több mint 400 ezer embert érint Franciaországban, évente mintegy 100 ezer új esettel.[5] Több tanulmány bizonyítja: a betegség kialakulásának kockázata nő, ha a vízben az alumínium a koncentrációja nagyobb 0,1 mg/liternél.[6]


A kadmium mérgező hatása régóta ismert.[7] A kadmium-mérgezés lehet akut vagy krónikus, főként tüdő-, csont- és vese-károsodással jár. Ez a fém mindenekelőtt a veséket károsítja. A hatása az életkor előrehaladtával nyilvánul meg. A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) a kadmiumot rákkeltő anyagnak minősítette. A kadmiumnak nincs fiziológiai szerepe az emberi szervezetben. Maga a fém és a vegyületei rendkívül mérgezőek, még kis koncentrációban is, és hajlamosak felhalmozódni mind az élő szervezetekben, mind az ökoszisztémákban.


A bárium hevesen reagál a vízzel: bárium-hidroxid Ba(OH)2 vagy hidratált baryta keletkezik, ami nagyon mérgező. (Ld. itt)[8] Ezek a vegyületek kis mennyiségben is légzési nehézségeket, vérnyomás-emelkedést, szívritmus-zavart, gyomorirritációt, izomgyengeséget, idegreflex-változásokat, agy- és májgyulladást, vese- és szívkárosodást okozhatnak. Ha ezek a vegyületek jelentős mennyiségben felszívódnak, az bénulásra és bizonyos esetekben halálra vezethet. (Ld. itt)[9]


A stroncium mérgező hatása az előző nehézfémekéhez hasonló. (Ld. itt)[10]


Vervliet figyelmeztet: ami a levegőben lebeg, az összegyűlik az esővízben, továbbterjed a folyókban, patakokban, a földbe is beszivárog. Ha a fent említett elemek károsak az emberi szervezetre, akkor az állat- és a növényvilágot is károsítják. Európa-szerte, Belgiumban is, esővíz-elemzéseket végeztek független laboratóriumok, bátor polgárok kérésére. Ezek hasonló eredményekre vezettek: szokatlanul magas az alumínium, bárium, kadmium stb. jelenléte az esővízben. Az esővíz elvileg nem tartalmazhat ilyen anyagokat, mert ez a víz elpárolgás utáni kicsapódása. Az esővizet a levegőben lévő anyagok szennyezik.[11]


A chemtrails mérgei jelen vannak az esővízben, felhalmozódnak a talajban, így idővel szennyezhetik a folyók vizét és a vízfelszínt, sőt az ivóvizünket is. Az történik – most már gyorsított ütemben és mind súlyosabb mértékben –, amit már Rosalind Peterson 2007-ben elmagyarázott az ENSZ-nek: ezeknek a koncentrációknak a növekedését látjuk mindenütt és egyidejűleg.[12]


A chemtrails terjesztette nehézfémek élettani hatásai – a szakértők szerint – abban csapódnak le, hogy ezek az anyagok nanometrikus nagyság-rendűek, könnyen átjuthatnak a vér-agygáton. Az agyunkban megnövekedett fémkoncentráció pedig olyan betegségek kockázatát jelenti, mint az Alzheimer-kór, a Parkinson-kór, az autizmus, stb. amelyek egyértelműen azonosíthatóak a mai civilizációnkban. A szervezet magas fémkoncentrációja gyengíti és/vagy leépíti az immunrendszerünket. A természetben pedig a magas alumínium-koncentráció savanyítja a talajt. A gyökerekben való asszimiláció után ezek nehezebben jutnak a növény növekedéséhez szükséges tápanyagokhoz és vízhez. Így áll elő a beteg erdők jelensége: sok ág és levél deformálódott, félig elszáradt. Ez a pusztulás szinte mindenhol egyformán terjed. Mivel a chemtrails légszennyezése a kibocsátás mennyiségével és területi kiterjesztésével – az NWO „nagy átalakítási” (Great Reset) diktátumának két éve indult végrehajtási folyamatában – lényegesen növekszik, ebben a vetületében már a hibrid háború biológiai fegyverének a szerepéhez jut, ami egyik döntő eleme az időjárás-alakítással járó életpusztításnak.[13]


A chemtrails tartalmát azonban nemcsak a nehézfémek adják. A Vervliet-tanulmány közlésekor a Great Reset végrehajtási indítása még 2 évnél is többet váratott magára. Ugyanakkor a szerző már itt a vegyi mérgezéssel terjesztett „okos porról” is szól, amelynek segítségével a műholdak, az 5G EMF (elektromágneses mikrohullámokat sugárzó) antennák és a HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program) klíma-átalakító rendszere befolyásolni képesek az emberi agyat, amelyben hanggal kísért holografikus képeket, vagyis virtuális valóságot hozhatnak létre. Ez a „Blue Beam Project”. A cél nyilvánvaló: az ember cselekvőképessége, szabadsága és önrendelkezése teljes elvonásával manipulálni kívánják az egész népességet, hogy a diktátor számára kedvező pillanatban (mint öntudatlan zombik) az ő akaratát kövessék. Vagyis a chemtrail ezzel közvetlenül katonai fegyverré válhat.[14] Mióta pedig két éve a világot végigsöpri a kovid-19 vírusjárvány, többször felmerül – szakértői elemzésekben is –, hogy a chemtrails terjesztette „okos por” a grafént és a nem ismert patogén vírus kórokozókat is eljuttatja a légkör útján az emberi szervezetbe.


Magyar álláspont a chemtrailről

Sem államhatalmi, sem közigazgatási hatóság hivatalos jognyilatkozatát nem ismerem a chemtrails tárgyában. Egyetlen írásos támpontom ehhez Vajda Miklós közleménye.[15] E szerint a magyar kormány a következőket közli: "Tudjuk azt, hogy Magyarország légterében rendszeresen tevékenykednek chemtrail repülőgépek. Azonban nincs konkrét információnk arról, hogy ezen repülőgépek pontosan milyen anyagokat szórnak a légtérben. A repülőgépek szabad mozgását ENSZ egyezmény biztosítja, amelyet hazánk is aláírt. Az ENSZ-nek a Föld globális felmelegedése ellen vívott harcát Magyarország is teljes körűen támogatja".


A közleményhez két tény szorosan hozzátartozik. Egyrészt a chemtrail repülők vegyszerekkel folyamatosan permetezik a hazai légtért, éspedig növekvő mértékben, amit a magyar közhatalom megenged, mert annak céljával és technikájával egyetért. Másrészt a légtérbe szórt vegyi anyag nemcsak a hazai népesség, hanem még a közhatalom számára is ismeretlen. A kormány szerint ez így helyes, mivel tudja, hogy ez a tevékenység a mi klímavédelmünket szolgálja, vagyis közcélú és közérdekű feladatot teljesít.


A permetezett vegyi anyagok nem ismeretéből (vagy mondjuk ki, szándékos titkolásából) az is következik, hogy a civil lakosság teljesen elzárt annak megismerhetőségétől. Amíg ui. a kiszórt anyag a légtérben lebeg, azt sem magánszemély, sem környezetvédő szerv (pl. a Levegő Munkacsoport) nem képes megvizsgálni, hiszen repülőgépek vagy speciális (a meterológiában használt) észlelő ballonok erre a célra nincsenek. Amikor pedig – a számunkra ismeretlen – vegyszer vagy nano részecske a talajba és a vizekbe kerül, már a szakvizsgálatok sem bizonyíthatják a konkrét eredetét, nem szólva a grafén és az „okos por” útjának és jelenlétének a kimutatásáról, ami szinte lehetetlen. E miatt ha bárki még csak a gyanú árnyékát is veti fel a nem természetes, hanem szándékos „égi–gépi permet” esetleges veszélyéről vagy károsító hatásairól, azt a konteó vádja rögtön megsemmisíti: nincs és nem is lehet bizonyíték a chemtrails életpusztító hatására, mert – az ENSZ program hitelesnek elfogadott tájékoztatása szerint – valójában csak ártalmatlan jód-kristályszerkezet kerül a légtérbe, ami mindenkit véd a szélsőséges felmelegedéstől. A gyanúsító vagy rosszhiszemű rémhírterjesztő előbb bizonyítsa be, hogy a chemtrail tényleg káros. Mivel ez – a hamis állítás miatt – kizárt, örüljön, ha elkerülheti a büntetését.[16]


Tartalmát nézve, az idézett hazai álláspont két pilléren nyugszik. Egyik az, hogy a chemtrail a bolygónk globális felmelegedés elleni védelmét szolgálja, amit az ENSZ közérdekű környezetpolitikája hajt végre. A másik pillér a nemzetközi jog kötőereje: légterünk szabad használatát az ENSZ-egyezmény kötötte ki, amelyet a Magyar Állam is aláírt.


Szembesülnünk kell azzal, hogy – tudományos és jogi mérce szerint – kellően megalapozott-e ez a közhatalmi álláspont? Ennek tárgyilagos megítéléséhez egyfelől közelebbről meg kell vizsgálnunk az EU és az ENSZ légkörhasználatra is kiterjedő környezetpolitikáját. Másfelől fel kell tárnunk a hatályos uniós közjog, továbbá a nemzetközi jog és a hazai környezetvédelmi jog néhány alapintézményét, amelyek érvényesen irányadók a chemtrail kialakított gyakorlatának a jogi minősítésére.


Megalapozott-e és hatékony lehet-e a chemtrails módszerű klímavédelem?


Az új évezred legfontosabb tudományos kihívása a Föld éghajlat-változási kataklizmáktól megvédése. A dilemma nem abból ered, mintha a tudomány erre ma nem adhatna hiteles és célszerű megoldást. Az feszíti csaknem feloldhatatlan logikai ellentmondássá (antinómia), hogy az emberélet, a bolygó és az élővilág ilyen hamleti vívódásában – a drámai sorskérdésben – a döntési jogot az Új Világrend (NWO) parancsuralma önkényesen saját magának kisajátítja, éspedig a diktátum olyan önhitt vakságával, ami az ésszerűséget és a tudományos tisztánlátást alárendeli a politikai hatalom célképzetének. Az utóbbi viszont – a Great Reset meghirdetése és végrehajtási ütemezése óta – többé nem titkolható.


Az NWO a transzhumanizmus, az eugenika és az embernek az „okos intelligenciával”, technológiai módszerű leváltása árán – a civilizációk történetében mind eddig ismeretlen – olyan rabszolgatársadalmat kíván létrehozni, amelynek alávetettjei az ember-minőséget kiiktató, félig robot (az emberből fokozatosan kifejlesztett, hatféle típusú) avatárok, akiket az uralmi elit korlátlanul leigázhat. Ez a – mélyebb gyökerű – mozgató erő (demiurgosz) határozza meg, hogy a valóság tényei, a hiteles tudomány előrelátása, a bizonyított következtetések és a célszerű önvédelem felmutatása az NWO döntéshozóiról leperegnek, a diktátumuk azokat megsemmisíti.


Az NWO ügynökei az ezredforduló után álltak elő a „bolygómentő” klímaelméletükkel. Ez Svante Arrhenius kémiai Nobel-díjas svéd tudós korábbi állítását abszolutizálja. Szerinte ui. minél több üvegházhatású CO2 van a levegőben, annál melegebb az éghajlat. Az NWO szakértői erre alapozva hozták létre (a napjainkban „klímahisztériának” mondott) hamis dogmát: a klímakatasztrófát – a Föld „üvegháztartása” miatt – a CO2-kibocsátás növekedésével járó légköri hőmérséklet emelkedés okozza, aminek megállítása nélkül a földi élet esélyei rohamosan megszűnnek. A védekezés célszerű módja ezért a CO2-kibocsátás minimumra csökkentése és az ember „ökológiai lábnyomának” drasztikus visszaszorítása.[17]


Csakhogy ezzel egy időben két magyar légkörfizikus ennek a koncepciónak – már a születése pillanatától – a meggyőző cáfolatával állt elő. Miskolczi Ferenc – aki hosszú időn át a NASA sikeres kutatója volt – 2007-ben korszakos felfedezésre jutott: kutatásai azt bizonyították, hogy a Föld üvegháztartása a CO2 kibocsátástól függetlenül állandó.[18] A Miskolczi-paradigma lényege a CO2-üvegházhatás és a globális felmelegedés ok-okozati szinten való összekapcsolásának a cáfolata. Ez azt jelenti, hogy a globális felmelegedésnek a fokozott CO2-kibocsátással és a kapcsolatos (esetleges) légköri abszorpció-növekedéssel történő magyarázata tudománytalan. (Hogy mindenki világosan megértse: bármennyire is növekedne – emberi vagy más közrehatásra – a levegő CO2 tartalma, az a földi légkör melegedését nem tudná növelni.) Nem cáfolható, hogy az éghajlat a Föld története során állandóan változott, és ez a jövőben is így lesz. Az éghajlat emberi közreműködés nélkül sem állandó.


Szarka László, geofizikus mérnök akadémikus 2008-ban egy más utat bejárva jutott a Miskolczi-paradigmával azonos következtetésre: a globális környezeti problémák függetlenek a globális átlaghőmérséklet alakulásától, ezért a légköri CO2-kibocsátás csökkentése tévút.[19] Az NWO urai a diktátumukat leleplező tudományos tézist megsemmisítésre, a Miskolczi-paradigmát elhallgatásra ítélték. A tudós szakmai karrierje véget ért, a NASA megtiltotta az új felfedezés közzétételét. Eközben az ENSZ IPCC (Kormányközi Klímaváltozási Testület) negyedik átfogó jelentése már törölte Miskolczi eredményét, ugyanakkor a klíma-diktátumot kimunkáló IPCC és ennek klímapolitikusa, Al Gore – aki az USA alelnöke is lett – 2007-ben Nobel-békedíjat kapott.


Mindez az NWO kezdettől fogva világdiktátumot megvalósító klímapolitikájának csak az ideológiai előzménye.[20] Az NWO számára a tudomány ezen a terepen sem jelent többet a nyers eszköz-szerepnél: ha az a világuralmának útjában áll, kíméletlenül megsemmisíti, ha viszont azt szolgálja, úgy piedesztálra emeli, még ha az – az ésszerűség elemi parancsát is tagadó – hamis áltudomány.


A Földön a karbon-emisszió (a CO2-kibocsátás) nullára csökkentésének hamis tételezése – az NWO kezében lévő pénz- és médiahatalom segítségével – a köztudatban vallási dogmává vált, aminek vak követését senki nem teheti kétségessé. Ennek a klímapolitikának – akár csak az EU intézményeiben – az oknyomozó feltárása felérhet egy színes kalandregénnyel, de az írásom témájától messze vezetne. Itt be kell érnem egyrészt a klímavédelmi intézményrendszer felvillantásával, másrészt annak jelzésével, hogy mi a „klíma-zsarolás” alapmódszere, ami – a rabszolgatársadalom kiépítésére vezető „klímahisztériával” – képes a bolygó teljes népességét (a célszerű önvédelmét leszerelő) kényszerzubbonyba zárni.


A CO2-kibocsátás globális felszámolási diktátumának jelzőkövei a különböző „klímacsúcsok” és ezek hozadéka, a bolygó minden államát gúzsba kötő nemzetközi egyezmények. Köztük a 2030-ra és a 2050-re kitűzött „teljes klímasemlegesség” végrehajtását (ld. utóbbira a Green Dealt, az EU Zöld Megállapodását) teljesítő Párizsi Éghajlatvédelmi Egyezmény.[21] A fő szabályozó pedig – az egyes országokra lebontott – CO2 kvótarendszer (EU ETS), ami évente növekvő költséggel terheli a CO2-kibocsátással járó ipari tevékenységeket, hogy így növelje a szennyezés útján előállított termékek árát. A CO2 kvóta maga is áru, a kvótapiac kiterjedt kereskedelmet folytat, aminek fő haszonélvezői a legnagyobb multik és bankok. Az EU 2023-tól bevezeti a karbonvámot, hogy ennek kivetésével törje le az Unión kívüli piaci szereplők versenyelőnyét, rászorítva őket a szennyezésük csökkentésére.[22] Az uniós klímapolitika fontos része az energiaadó átalakítása, ami ugyan összetett szabályozókból áll, de fő törekvése a CO2 kibocsátású fosszilis energiaforrások – adómegszorításokkal – kiiktatása.[23]


Ez a jogalkotási folyamat azonban csak a „jéghegy csúcsa”, de ami a mélyben van, azt a nagy „klíma-káoszban” még a szakember is alig veheti észre, az életpusztító rombolása pedig az emberek számára még most is többnyire titok. Az NWO-diktátumnak ui. az a legfőbb leleménye, hogy a „klímacsúcsok” nemzetközi jogával a világ összes államára kényszerített szabályozókat – amelyekkel, a hamis állítás szerint, a CO2-kibocsátás végső megszüntetését kell elérni a légkör melegedésének megállítása végett – 2023-tól fogva az egyes emberre – mint környezeti lényre és energia-„fogyasztóra” vetíti.


Ebben intézményesül a Great Reset forgatókönyve. Ez a – gyökeresen alaptalan, félrevezető és áltudományos „klímavédelem” ürügyén, az ember „ökológiai lábnyomának” az életfeltételeket felszámoló leszűkítésével és a végrehajtás zsarnoki kényszerével – megszabja:

 • milyen zsugorított élettérben és ketrec-lakásban, az energia-felhasználás milyen minimumra csökkentésével vegetáljon az ember;

 • a CO2 kibocsátás megszüntetése ürügyén az organikus élelem helyett mi legyen kötelezően a szintetikus tápláléka; [24]

 • a gyermekeitől elszakítják, azokat nem nevelheti, hanem az állam kiemeli őket a családból és – a vérségi kötelék megszüntetésével – az NWO transzhumanizmust érvényesítő fennhatósága alá kerülnek, nevelésüket a biológiai önazonosságuk felszámolásával, az LMBQ alapján irányítják;

 • az emberi közösségek, a civil szerveződések gazdag érhálózata, a „társas lény” minőséghez tartozó kapcsolatok elhalnak, az egyénnek a másoktól és az önmagától való elidegenítése intézményesített kényszerré válik;

 • megszűnik a népesség mozgásszabadsága: a közlekedés, az utazás lehetősége csak egyesek kiváltsága (az alávetés jutalmazása) lehet, míg a főszabály azt kizárja;

 • az ember szabadságát, tulajdonát, a vagyoni, a személyiségi és állampolgári jogait az NWO diktátuma egészében felszámolja, és nemcsak az életvitelét, hanem – a „gondolatrendőrség” működtetésével – a tudatát és a cselekvőképességét is, a nap 24 órájában, a totális megfigyelés és a központi ellenőrzés alá vonja. Az utóbbi célja, hogy mindenkivel szemben szigorú szankciókkal kényszerítse ki a teljes alávetést és az NWO uraitól elvárt engedelmes magatartást.

Néhány holisztikus klímakutató – aki nem éri be a jelenségvilág felszínével, hanem a „klímazsarolás” mélyrétegeibe, ezzel az NWO uralmi nyomulás társadalmi összefüggéseibe is bevilágít – a CO2 kibocsátás-csökkentés diktátumának a valós rendeltetését, a digitális rabszolgatársadalom létrehozásának a célképzetét is leleplezi.[25] Ugyanez 2022-ben már az EU egyes kötelező jogintézményeiben is lecsapódik, így mindenki a saját bőrén érzékelheti, hogy milyen megsemmisítő csapás az életére a „karbon-semlegesség” parancsának a könyörtelen végrehajtása.[26] A „Great Reset” központi jelszava („nem lesz semmid és boldog leszel”) eddig képtelen, puszta fenyegetésnek hatott, de a tartalmát még jogász is nehezen értelmezhette. (Hogyan lehet emberek milliárdjait az otthonuktól és a vagyonuktól, a lakásaiktól zsarnoki trükkökkel megfosztani?) A „karbon-rendelet” már világos és csattanó válasz erre. És ne feledjük: jogi diktatúra nélkül az NWO uralmi stratégiája nem lehetne több mint néhány pszichopata beteges lázálma.


Az „időjárás-gyártás” mint a „klíma-zsarolás” alapmódszere


Aki az „égi–gépi permet” (chemtrails) valós következményeiről tudni akar, be kell látnia: egy gondosan titkolt (e miatt is bonyolult) összefüggés-rendszernek (mondhatni méhkasnak) az egyik rekeszébe nyúlt, ami önmagában nem tárhatja fel a valóságot. Ezért próbáltam előbb a CO2-„tudatipar” jogintézményi nyomulását jelezni. Viszont nyilvánvaló: a CO2-kibocsátás csökkentése (végcélként megszüntetése) nem válhatna az NWO globális parancsává, ha azt nem sulykolná (hamis tényállításokkal) az évtizedek óta mind több katasztrófával fenyegető időjárási és klímaválsággal. Ennek az oknyomozása azonban (az éghajlat természeti törvényeken alapuló alakulása, másfelől annak titokban, mesterséges „csinálása”) olyan összetett, sokrétű kérdéskör, amit a lelkiismeretes kutató külön tanulmányban is aligha tárhatna fel. E miatt itt – nyers egyszerűsítéssel – csak a „lényeg lényegét” jelezhetem.


a// A CO2-visszaszorítás diktátumát (ennek az áltudományát „vallási dogmává” avatva) legcélszerűbb az ember ösztönös félelmére, a klíma-kataklizmáktól való rettegésre alapítani. (Ennek igaza a tömegpszichológia ismerete nélkül is könnyen belátható.) Al Gore – hogy a Nobel-díját megszolgálja – sokat is tett ezért: a 80-as évektől a világot az új jégkorszakkal és a tengervíz félméternyi emelkedésével riogatta, ami – a megfékezése nélkül – a kontinensek nagy részét és városok ezreit elnyeli. A jóslat tendenciája azonban elmaradt. Ekkor még a HAARP kísérleti üzemszakaszban működött, a globális „időjárás-gyár” szerepe váratott magára. Hiteles klímatudósok és mások mind meggyőzőbb érvekkel támadták ezt a „klímahisztériát”. Ez a diktátum légkörfizikai magyarázatát 180 fokos fordulatra késztette: a jégkorszak hamis állítását a globális felmelegedés, a „bolygó felforrásának” a rémképe váltotta fel, amit csak a CO2 szint drasztikus visszafogása előzhet meg.[27]


b// A politikai és a pszichikai sokkolás azonban a „klímazsarolásnak” csak a kezdete volt. Sorsformáló hatóerő akkor lett, amikor fizikai valósággá vált: az időjárás tényleges alakításával egész földrészek éghajlatát és ezzel a bolygó makroklímáját is – döntő befolyással – meghatározóan kezdte átformálni. Ezt – a civilizációk történetében páratlan drámai fordulatot – az USA HAARP programja készítette elő.[28] Ez lényegében kettős rendeltetésű. Egyrészt fenn kell tartania és fokoznia kell az emberiség rettegését az állandósított klíma-katasztrófákkal (földrengés, villámáradás, pusztító aszály, szökőár, vulkán-kitörés, stb.), amelyeket mind a CO2-kibocsátás okozta globális hőmérséklet emelkedés terhére írnak. Másrészt – a hadiipar szolgálatában – uralmi erőfölényt kell biztosítania az NWO diktátorainak.[29]


c// A HAARP „időjárás-gyár” tevékenységének a napjainkig ható kettős következménye egyrészt az, hogy a klíma globális, mesterséges alakításának a tényeit és az NWO érdekű gyakorlását a világ számára mind inkább egyértelmű bizonyítékok támasztják alá.[30] Másrészt az is kétségtelenné vált, hogy az NWO a „klímahazugság” diktátumából (aminek csak szelídebb, eufémisztikus jelölése a „klímahisztéria”) – annak a tarthatatlanságát leleplező, hiteles légkörfizika egyre meggyőzőbb, sőt cáfolhatatlan érvelése ellenére – egy jottányit sem enged. Az NWO urainak a pszichopata vakságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy már régóta és menthetetlenül a szubjektív idealizmus ismert kényszerzubbonyát viselik: a tények leperegnek róluk, azok számukra nem léteznek, csak azt tekintik valóságnak, amit ők maguk annak akarnak látni. (A virtuális látszatvilág abszolutizálása.)

Ez az abszurditás csapódik le abban is, hogy a CO2-visszaszorítás diktátumát (a természet törvényeivel és a józan ésszel mit sem törődve) a képtelenségig fokozzák. Valójában ez az NWO világuralmi stratégiájának a központi vezérlőműve: terveik szerint a világ népességét – amit a „szabályozásuk” eredményeként 2030-ig akár 90 vagy még több százalékkal akarnak „ritkítani” – csak az kényszerítheti a digitális rabszolgaságba, ha az emberek a teljes alávetésükkel teljesítik a klíma-kataklizma elkerülésének a világkormány által meghatározott előfeltételeit. A „klíma-zsarolás[31] technológiája a nem-szakember számára két minőségében szembetűnő. Egyrészt a CO2 drasztikus csökkentésén túl minden olyan kibocsátást ki akar iktatni, ami az üvegház gázokhoz tartozik. E miatt már nemcsak a metán a fő célpontja, hanem a nitrogén is.[32] Másrészt a légkörbe a fizikai beavatkozást a helyi szintről bolygó-méretűvé kívánja kiterjeszteni.[33] Az utóbbi B. Gates „világmentő bravúrja”: globális termosztátot akar működtetni a Föld északi és déli sarkán, amivel 1-2 fokkal csökkentheti a légkör CO2-kibocsátás miatt előállt melegedését.[34] Wigington a „The Dimming..” c. dokumentumfilmben – két évtizedes kutatásai eredményeként – kemény vádakat fogalmaz meg a „bolygómérnökség” és a chemtrails fényerő-szabályozási technológiája ellen, ami szerinte az időjárási hadviselés egyik formája, illetve a lakosság megtévesztésének módszere az éghajlat valódi állapotát illetően.[35]

Végül a „klímahazugság” leleplezői élénken reagálnak az NWO nyomulásának újabb fejleményeire, amelyek változatlanul a hamis dogmájukra, a CO2-kibocsátás megszüntetésének pszichopata kényszerképzetére épülnek.[36] Egyébként – az NWO diktátum felgyorsult folyamatában – a „klímazsarolás” fokozását (a rejtett kamera felvételének köszönhetően) olykor a megbízott ügynök önleleplezése is cáfolhatatlanul bizonyítja.[37] A döntő intézményi bizonyíték azonban az NWO mind nyomasztóbb klíma-diktatúrájára B. Gates leghatékonyabb nemzetközi segédszerve, az ENSZ, amely már nyíltan a Great Reset stratégiájának a végrehajtásán dolgozik.[38]


A független légkörfizikusok igaza az utolsó szó jogán


Ha a tudomány még tehet valamit a mai „halál-civilizáció” összeomlásának az elkerülésére, úgy abban bízhatunk, hogy a klímavédelem ügyében az utolsó szót nem az NWO uralmi diktátuma, hanem a hiteles és független klímatudósok nemzetközi összefogása mondja ki. Honnan ez a reménykedés? A gyökerek itt is a filozófia mélyére nyúlnak.[39] A történelmi tapasztalat és a Teremtőbe vetett hitünk egyaránt azt erősíti, hogy sorsunkban, végső fokon, az élet törvénye érvényesül. De ha nem is ilyen távolról közelítünk, belátható: attól, hogy az NWO urai egzisztenciális (pénzügyi-hatalmi) függésben tartják a klímatudósok 97%-át (akik engedelmesen követik a zéró CO2-kibocsátás parancsát), korántsem következik, hogy a hamis dogmájuk végérvényesen megpecsételheti a Föld és az emberiség sorsát. Spinosa szerint az igazság olyan, mint a fény, ami önmagát világítja meg, vagyis – a hasonlat értelmében – a fizikai törvénnyel rokonítható, objektív kategória. (Evidencia-elmélet.) Ellenben az a tény, hogy azt mikor és ki ismeri fel (és fogadja el a saját tudattartalma részeként), már a szubjektum függvénye: a társadalom hatalmi-uralmi és időkérdése.[40]


Mi magyarok, büszkék lehetünk arra, hogy a Föld üvegháztartásának törvényét[41] (ami szerint az a CO2-kibocsátástól függetlenül állandó) két légkörfizikus honfitársunk ismerte fel és fogalmazta meg először a világ számára. (Miskolczi Ferenc és Szarka László.) De talán még fontosabb, hogy ezt a bizonyított, tudományos igazságot az ellenérdekű hatalmi arrogancia – bár az erőfölénye és az uralmát szolgáló eszköztára mindent megtett a saját céljaiért – nem tudta megsemmisíteni, sem teljesen elhallgattatni. A Miskolczi-paradigma elfogadása ugyan nem „diadalút” (mert „Isten malmai lassan őrölnek”), de a teljes bizonyító ereje mind inkább kikezdi a „hazugság sötét bástyáit”, és a felismert igazságot egyre több hiteles, független klímatudós védelmezi. Ez az erjesztő hatás pedig – az NWO 10 évi végrehajtásra kitűzött világuralmi stratégiájának nyomulása ellenére – fokozatosan kiterjed a társadalmi köztudatra, és az embereknek a klímapolitika ésszerű és hatékony (közérdekű) döntéshozatalára támasztott igényeire.


Ma 31 ezer független klímatudós áll ki a bizonyított „üvegháztartás törvény” igaza mellett, és nemzetközi összefogásuk a CO2-kibocsátás megszüntetését célul tűző klímazsarolás feladását követeli az NWO stratégiájától. A szerveződés első lépése 2019-ben egy független alapítvány, a Climate Intelligence (CLINTEL, vagyis Klímaintelligencia) létrehozása volt, amelyet a hiteles éghajlati tudomány és klímapolitika támogatására Guus Berkhout geofizikus professzor és Marcel Crok tudományos újságíró alapítottak. A CLINTEL kezdeményezésére 1400 klímatudós 2022 nyarán Világ-éghajlati Nyilatkozatot (World Climate Declaration: WCD) tett közzé. Ennek fő üzenete: nincs éghajlati vészhelyzet! A tézisei pedig négy pontban összegezhetők:

 • a globális felmelegedés tény, de nem válság;

 • a globális felmelegedésnek nagyrészt természeti okai vannak;

 • a nagyobb légköri CO2-koncentráció áldást jelent, és végül

 • az éghajlati intézkedéseknek az alkalmazkodásra kell összpontosítaniuk. A WCD – többek közt – kiemeli: „meg kell szabadulnunk a kiforratlan éghajlati modellekbe vetett naiv hittől. A jövőben a klímakutatásnak lényegesen nagyobb hangsúlyt kell fektetnie az empirikus bizonyítékokra.

A 31 ezer klímatudós nemzetközi fellépését – a klímanyilatkozat megszületése óta – a CLINTEL-csoport szervezi és irányítja. Ez akciótervet dolgozott ki az éghajlatváltozásokhoz való sikeres alkalmazkodásunkra, amit világszerte megfontolásra ajánl a kormányoknak és a vállalatoknak. Az akcióterv a következő alaptételekre épül:

 • a természetes okok döntően hozzájárulnak az éghajlat változásaihoz,

 • a felmelegedés a vártnál lassúbb volt,

 • nem megfelelő modellek alapján alakítják ki a klímapolitikát,

 • a CO2 nem szennyező anyag, hanem fontos táplálék a növények számára és a földi élet alapja;

 • a globális felmelegedés, feltételezve, hogy egyáltalán valós, nem növelte a természeti katasztrófák előfordulását;

 • az éghajlat-politikának tiszteletben kell tartania a tudományos és a gazdasági realitásokat, nem alapulhat hamis fikciókon.

A CLINTEL-csoport végkövetkeztetése: „Nincs klíma-vészhelyzet. Ezért nincs ok pánikra és riadalomra. Határozottan ellenezzük a 2050-re javasolt káros és irreális, nettó nulla CO2-kibocsátási politikát. Ha jobb megközelítések születnek, és minden bizonnyal meglesznek, akkor elegendő időnk van az átgondolásra és az újbóli alkalmazkodásra.”[42]


Szarka László – aki egyébként a Clintel-csoport egyik hivatalos „nagykövete”, vagyis kiemelt szaktekintélyű, de szerény tudósa – a hazai sajtóban beszámolt a WCD lényegéről és Berkhout professzor külföldi interjújáról, ami fontos részletekkel világítja meg a „nincs klíma vészhelyzet” igazát.[43] A Clintel-csoport folytatja a világ számára az erőteljes felvilágító munkáját a „klíma igazáról” és keresi a tudományos párbeszéd lehetőségét a klímapolitika alapkérdéseiről az NWO Világgazdasági Fórumával. Nem meglepő, hogy az utóbbi viszont ettől mereven elzárkózik és fokozza a „klímazsarolást”.[44]


A hazai chemtrails a jog mérlegén

A tények alapján bárki eldöntheti, hogy a magyar kormány jó úton jár-e vagy sem, amikor az ENSZ zéró CO2-kibocsátást célzó klímapolitikáját meggyőződéssel támogatja és kritika nélkül aláveti magát a hazai légtér – ENSZ-ernyő alatt folytatott – „klímavédelmi” vegyi szennyezésének. A célszerű és közérdekű klímavédelemnek ez a legfontosabb alapkérdése. Viszont akár el is felejthetjük, amikor – kényszerű csőlátással – a chemtrails-hatások jogi relevanciájára kell összpontosítanunk. Tegyük fel, hogy az NWO, a VGF és az ENSZ által követett klímavédelem-tudományos megalapozottság és gyakorlati hatékonyság szempontjából egyaránt helytálló, vagyis a „klímazsarolás” csak a mindenkori konteó-gyártók néhány jelentéktelen egyedének a koholmánya.


Ha így is lenne, ez sem változtatna a két legfőbb dilemmán: a/ bármely klímavédelmi beavatkozás – főleg, ha globális szintű – megengedheti-e, hogy az érintett népességet egészségügyi és környezeti veszélyeknek, kockázatoknak tegye ki, avagy ilyen ártalmakkal, károkkal sújtsa? b/ Ténylegesen a hazai chemtrails működtetése (hiteles bizonyítékok szerint) milyen összetételű vegyi anyagokat juttat a légkörbe és azok – a tudomány megítélése alapján – okoznak (okozhatnak)-e egészségügyi és környezeti veszélyeket, ártalmakat az embernek és az élővilágnak?


Nyilvánvaló: az a kormányzati álláspont, amely szerint „...nincs konkrét információnk arról, hogy ezen repülőgépek pontosan milyen anyagokat szórnak a légtérben...” (ld. 12. lj.), nemcsak a létérdekű élet-, egészség- és környezetvédelmi kérdést kerüli meg, hanem a jogrend számára elfogadhatatlan. Közvetve ui. kinyilvánítja, hogy a közhatalomnak közömbös a hazai légkörbe idegenek által juttatott vegyi anyagok tartalma, mértéke, a nem ismert károsító hatása, vagyis ezen a téren – a hazai jogot felülíró nemzetközi jog feltétlen érvénye miatt – szóba sem jöhet a magyar Alkotmány élet- és környezetvédelmet biztosító alapintézménye. Emiatt elkerülhetetlen, hogy a chemtrails következményeit a nemzetközi, az uniós és a hazai jog mérlegén tisztázzuk.


A légtérhasználat (és „légtér-gazdálkodás”) a repülés történetével párhuzamosan fejlődött, kiterjedt és összetett jogterület, amelynek itt csak – a témához szorosan kötődő – legfontosabb intézményeire utalok. A magyar légtér az ország államhatára által körbezárt terület feletti, a földfelszíntől a fizikailag igénybe vehető magasságig tart. A légiközlekedési célra kijelölt légtér meghatározott kiterjedésű légiforgalmi légtérre, időszakosan korlátozott, korlátozott, veszélyes és tiltott légterekre oszlik. A légtérhasználat elsődleges nemzetközi jogforrása a nemzetközi polgári repülésről 1944 XII. 7-én Chicagóban aláírt egyezmény, amit az 1971. évi 25. tvr. hirdetett ki. Ennek 1. cikke szerint „a szerződő államok elismerik, hogy minden államot a területe fölötti légtérben teljes és kizárólagos szuverenitás illeti meg.” (Az államterület feletti légtér – jogi értelemben – a világűr határáig terjed.) Ennek az egyezménynek a hatálya azonban sem az állami, sem a katonai, sem a rendőrségi, sem a nemzetközi (EU, NATO, stb.) légi járművekre nem terjed ki, hanem csak a polgári (magántulajdonú) repülőkre vonatkozik. (Ld. 3. cikk a/pontját.)


A magyar légtérhasználatot a légiközlekedésről szóló 1995: XCVII. tv (Ltv) és a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1988. (I. 16.) kormányrendelet szabályozza. Ezek mind a külföldi légi járműnek a hazai légtérbe berepülését, mind az áruszállítás feltételeit és a veszélyes árunak a légkörre esetleg veszélyt jelentő megelőzését – a hatósági engedélyezéssel, ellenőrzéssel és szankcionálással – részletesen meghatározzák. (Ld. pl. a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával kapcsolatos hatósági eljárást. 3/G. §) Ugyanakkor a hazai tv. és korm. rend. arra is ügyel, hogy a rendezésnél betartsa a nemzetközi és az uniós jog elsőbbségét, vagyis a saját hatáskörét kizárja az EU, az ENSZ és NATO-gépek magyar légtérhasználatánál: ezeknél a Magyar Államot a Chicagó-i egyezmény szerinti szuverenitás nem illeti meg.[45]


Az uniós tagállamok légtérhasználatára – így hazánkra is – az EP és a Tanács együttes rendelete – vagyis a kihirdetése nélkül is feltétlenül kötelező jogszabálya – az irányadó, ami az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szól.[46] Az uniós jogtechnikában ezzel a többszörös áttétellel (közvetítéssel) jutunk el ahhoz a nemzetközi joghoz, ami már konkrétan – nemzetközi egyezmény (KLNE) formájában – minden lényeges kérdésben meghatározza az uniós tagállamok és a velük szerződő más állam légtérhasználatának a kötelező jogrendjét. Ennek a – témánkra szűkített – megismerését itt az EU és tagállamai, más részről az Örmény Köztársaság között létesült egyezmény elemzése teszi lehetővé.[47] Ami a témánk szempontjából perdöntő: a KLNE – akár kifejezetten, akár utalással – kizárja-e az európai légtérhasználat rendezéséből az élet- és környezetvédelem szabályainak a kötelező alkalmazását, vagy sem? Ha igen, úgy a légtér klímavédelem címén gyakorolt vegyi szennyezésével szemben egyik uniós tagállam sem találhat jogcímet a KLNE előírásainak az EU és a saját alkotmánya környezetvédelmi jogán alapuló kizárására.[48]

A KLNE rendelkezéseit ezért a következőkben ebből a szempontból vizsgálom. E szerint pedig egyértelmű (a jogi norma még nyelvtani, logikai és rendszertani jogértelmezésre sem szorul): a KLNE az európai légtérhasználat rendezésénél a közös környezetvédelem biztosítását (ami a nemzetközi és az uniós jogtechnikában magába foglalja az életvédelmet is) az egyik fontos céljának tekinti és annak az érvényesítésére kötelező rendelkezéseket ír elő. [49]


A 17. cikk teljes idézése itt szükségtelen, de néhány rendelkezése külön figyelmet érdemel.

 • „A felek a légi közlekedés fenntartható fejlődésének előmozdításával támogatják a környezet védelmét.” (1.) E szerint a fenntartható fejlődés e téren a környezetvédelmet szolgálja.

 • Az együttműködés egyik célja a légi közlekedés környezeti hatásának a minimumra csökkentése. (3.)

 • A KLNE fontos feladata az éghajlatváltozás elleni küzdelem, ezen belül az, hogy az ENSZ Párizsi Megállapodás 6. cikk (4) szerint létrehozott mechanizmust a légi közlekedés üvegházhatású gázkibocsátásainál az együttműködés fokozásával alkalmazza. (4. Magyarán: a felsorolt intézményekkel /pl. többoldalú megállapodásokkal és piaci alapú globális intézkedésekkel/ a szerződő felek a zéró CO2-kibocsátás elérésére törekedjenek.)

 • „A felek elismerik annak szükségességét, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak a légi közlekedés környezeti hatásainak megelőzése vagy más módon történő kezelése érdekében, feltéve hogy ezek az intézkedések teljes mértékben összhangban vannak a nemzetközi jog szerinti jogaikkal és kötelezettségeikkel.” (7.)

Ez lényeges rendelkezés: nemzetközi jogi kötelezettségként rögzíti a légi jármű, mint környezethasználó (környezet-szennyező) üzemeltetőjének a jogi felelősségét arra nézve, hogy a káros környezeti hatást (veszélyeztetést, kockázatot és/vagy kárt) meg kell előznie, ill. megfelelő intézkedéssel azokat kezelnie kell. (Jogi szempontból ez a törvényhely tartalmazza az uniós környezetvédelem általános két alapelvét, a megelőzés és az elővigyázatosság követelményét, ami a légtérhasználatnál ugyanúgy érvényes, mint az oltalom más környezeti elemeinél/föld, víz, élővilág, stb./)


A KLNE rövid elemzése kétségtelenül bizonyítja: az a jogi tény, hogy a tagállam (esetünkben Magyarország) az ENSZ légtérhasználatnál követett klímavédelmének – az uniós jog elsőbbsége és nemzetközi egyezmény alapján – alárendelte a saját szuverenitását, egyáltalán nem jár olyan önfeladással, amely kizárná a hazai légtér idegen repülők által igénybe vételénél a környezetvédelem uniós és magyar intézményeinek a kötelező érvényét. Ellenkezőleg: a KLNE is az EU környezetvédelmi jogának a tartalmi átvételére épül, ami egyidejűleg a hazai Alkotmányon alapuló környezetvédelem intézményrendszerét is jelenti, mivel minden tagállam ennél a közösségi politikánál is (a megosztott hatáskörében) a közösségi jogátvételt követi.


Mit jelent tehát a nemzetközi jog és az EU jogának érvényes rendje a magyar légtér (és hasonlóan az európai égbolt) ENSZ általi, klímavédelem címén gyakorolt vegyi szennyezésénél? Nem cáfolható: az ENSZ és az EU jogosult az általa (téves szakmai-politikai döntéssel) elfogadott zéró CO2-kibocsátást célzó klímavédelmi gyakorlatot folytatni. Ennek során jogában áll – a légkör felmelegedésének csökkentéséhez – olyan technológiát alkalmazni, amit a szakértői erre alkalmasnak tartanak. (Chemtrails) Ez a joga azonban jogellenességbe fordul át, amikor az általa megbízott „klímavédő” környezethasználó tevékenysége átlépi az élet-, az egészség- és környezetvédelem Uniót is terhelő nemzetközi és közösségi jogi normáit. Az „egységes európai égbolt” keretében a különböző államok légterének külföldi gépek által használata jogszerű, megengedett, de csak akkor, ha az rendeltetésszerű. Ennek egyik alapfeltétele a környezeti veszély- és károkozás tilalmának a betartása. Ha pedig ez sérül, úgy a légtérhasználat jogellenessé válik, amivel szemben a sértett tagállam – a sérelem megfelelő orvoslásáért, a területén élők védelmében – köteles az alkotmánya szerinti közhatalmi eszközeivel fellépni.


Milyen kötelező jogszabályok korlátozzák a hazai légtér embert és környezetet veszélyeztető (károsító), idegen repülőgépek által gyakorolt használatát? Sorolhatnánk a nemzetközi jog egyes forrásait, az EUMSZ[50] környezetvédelmi fejezetét, de nem szükséges. Épp a KLNE (és más hasonló tárgyú nemzetközi egyezmények) teszik egyértelművé, hogy a környezetvédelem érvényes nemzeti normái ugyanúgy irányadók a külföldi légi járművek rendeltetésszerű légtérhasználatára, mint a tagállami jog fölött álló uniós és nemzetközi jog. Lássunk a magyar jogrendszerből erre néhány markáns példát, amelyek a külföldi repülők által a levegőbe juttatott vegyi anyagok hatásvizsgálatánál is megkerülhetetlenek!

 • Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.” (Alaptörvény /Atv/ XXI. cikk /1) Ehhez az Alkotmánybírság (AB) fontos iránymutatásai tartoznak. Pl. az egyik kiemeli, hogy a környezethez való jog magában foglalja az egészséges, a biztonságos, a zavartalan, sőt az esztétikus környezethez fűződő jogot is, amelyek nemcsak állampolgári jogok, hanem az államterületünkön élő minden személyt megilletnek. Másrészt a környezethez való joghoz fűződik az állam objektív intézményvédelmi felelőssége. Ez arra is kiterjed, hogy az egészség- és környezetvédelem már kiépített, elért szintjét az állam köteles megőrizni, fenntartani, vagyis azt nem csökkentheti és nem rombolhatja le. (996/G/1990. és 28/1994. /V. 20./ AB határozat.)[51]

 • A külföldi légtérhasználó részéről is megkerülhetetlen az Atv XXI. cikkének érvényt szerző, magyar környezetvédelmi törvény: 1995: LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól. (Ktv) Az egyes környezeti elemek védelménél a Ktv külön rendelkezik a levegő védelméről. [52]

 • A légkör vegyi szennyezésénél – függetlenül attól, hogy ezt a környezetterhelést ki és milyen célból rendelte el és ki teljesíti (esetünkben ENSZ-klímavédelem jet gépek útján) – a környezethasználó köteles teljesíteni a Ktv követelményeit, amelyeket az elővigyázatosság, a megelőzés és a helyreállítás érdekében ír elő. (Ktv 6- 8. §)[53]

Pusztán a Ktv néhány alapintézményének a jelzése nem tárhatja fel a környezetvédelemnek azt az egyetemes (bármely szintű jogforrásnál /EU, ENSZ, nemzetközi jog, tagállami jog/ kötelezően követett) alapelvét, amely szerint a környezethasználat jogszerűségének (mondhatjuk, a jogalapjának) bizonyítása, éspedig a környezethasználat megkezdése előtt, a környezethasználót terheli.[54] A chemtrails nemzetközi szakirodalma kétségtelenné teszi: ennek a bizonyítási kötelezettségnek a légkör vegyi szennyezésével járó, állítólagos „klímavédelem” egyáltalán nem, avagy nem megfelelően tett eleget. Ennek az állításnak az igaza abból következik, hogy ha a napsugárzást visszaverő ezüstjodid (vagy más vegyi anyag) légkörbe permetezésének technológiája – a környezethasználat engedélyezése előtt – hitelt érdemlően bizonyította volna annak az egészségre és a környezetre a veszélytelenségét, úgy nem találhatnának a permetanyagban különböző mérgező nehézfémeket (főként alumíniumot), amelyek jelentős tömege az esővízben és a talajban nem cáfolható.


A chemtrails esetében a légszennyező háruló bizonyítási teher sajátos bizonyítási szükséghelyzetet teremt. A kialakított technológia és eljárási rend alapján ui. kizárólag a környezethasználó ismeri a légkörbe szórt vegyi anyag összetételét és mennyiségét, míg ezek (de legtöbbször még a légkörszennyezés ténye is) az érintettek számára teljesen ismeretlen. Így fogalmilag elesik, hogy az azzal előállt sérelmet (veszélyeztetést, kárt, a vegyszer permetezésével fennálló okozati összefüggést, stb.) ők bizonyítsák.[55]


Az eddigiek alapján belátható: az „egységes európai égbolt” vegyi szennyezője e tevékenység következményei elől nem bújhat az ENSZ-klímavédelem és a nemzetközi jog védernyője alá, mert a környezetterhelésének jogalapja (a vegyszeres permetszórás foglalkozási szabályai, amelyek beépültek a nemzetközi egyezménybe /KLNE/) közvetlenül kötelezik őt a környezetvédelemre, aminek a megsértése kiváltja a törvényes felelősségét.


Következtetések és teendők

1.

A levegő mérgező vegyi szennyezése mindenkit érint. (Az „egységes európai égbolton” folytatott, repülőgépes vegyi permetezés hatása nem különböztet az emberi nem, faj, életkor, állampolgárság, világnézet, stb. ismérvek szerint.) Nincs sajátos „magyar chemtrail”, hanem a vegyi permet homogén, az alkalmazása „nemzetközi”. Ebből az is következik, hogy az ilyen környezetterheléssel szemben a hatékony önvédelemnek csak nemzetközi összefogással lehet esélye.


2.

Az NWO által gerjesztett új világháború mind súlyosabb körülményei között azonban ezzel a vegyi mérgezéssel szemben az érintett lakosság önvédelmi lehetősége jelenleg csaknem kizárt. Ez döntően ezen a téren az európai népesség teljes kiszolgáltatottságából ered. Magáról a vegyi permetezésről csak nagyon kevesen tudnak és a valós következményeit ők sem ismerik. (Az emberek zöme – ha egyáltalán észleli a jelenséget –, úgy fogja fel, hogy „védenek minket az időjárás katasztrófáitól”, avagy modern „sorscsapásnak” véli, amellyel már együtt kell élnünk. Az állandósított rettegésnek épp elég eszköze van: kovid-járvány, energiaválság, gazdasági összeomlás, háború, stb. Van-e értelme a félelmet még a vegyszeres-mérgezés gyanújával is fokozni?)


Az NWO-t szolgáló médiauralom biztosítja, hogy a chemtrails veszélyei, egészségroncsoló kockázatai szóba sem jöhetnek, még az e tárgyú „konteók” elvetésével sem. Emiatt nemzeti szinten fogalmilag elesik a légköri vegyszerezés bármely – lakossági vagy szakmai – kritikája. E nélkül pedig a nemzetközi bírálat és az önvédelem igénye eleve elesik.


A légkör vegyi szennyezése ugyan fizikailag érzékelhető, de az önvédelmi esély itt jóval kisebb, mint az 5G EMF – láthatatlan – sugárzása esetén. Az utóbbi veszélyeit és nem cáfolható kártételeit ui. – több mint fél évszázada – kiterjedt nemzetközi szakirodalom bizonyítja. Az önvédelem nemzetközi összefogása pedig – 8 évi előkészület alapján – az Európai Bizottságnál sikeresen megindította a „Stop 5G” európai polgári kezdeményezést a sugárzási ártalmak megelőzésére. Itt viszont – mivel a chemtrails globális kiterjesztése és nagyarányú, rendszeres működtetése új keletű –, sem a tudományos kritikai háttér, sem az önvédelem nemzetközi szervezésének az igénye még nem erősödött meg. A holtpontról való elmozduláshoz az első lépés a lakosság széles körű tájékoztatása lehetne a chemtrails valóságáról, azonban az NWO-diktatúra (aminek csak egyik eszköze a média) épp ennek állja el az útját. És az is kérdés: a társadalom, a politikai szereplők és a civil szervezetek megosztottsága miatt, a hatalmi megfélelmítés kalodájában, ki vállalná fel „ellenszélben” ezt a hálátlan feladatot?


3.

Míg az NWO-uralom intézményi rendje – csaknem összes elemével – gátolja a légköri vegyszerezés elleni önvédelmet, ugyanakkor ahhoz jelentős támpontot nyújt az érvényes jogrend. Amint ezt a tanulmány is bizonyítja, az ENSZ-klímavédelem címén gyakorolt légköri környezetszennyezés – ami a nemzetközi jog elsőbbségének hamis ürügyével a nemzeti jogot kiiktatja – valójában alárendelt a tevékenységét megalapozó nemzetközi egyezmény (KLNE) környezetvédelmi követelményének. Emiatt a légkörbe a mérgező (veszélyes) vegyi anyagok kibocsátása során a környezethasználó köteles a nemzetközi és az uniós környezetvédelmi jog irányadó előírásait teljesíteni, elsősorban az elővigyázatosság és a megelőzés követelményét, míg azok bizonyított megsértése kiváltja a környezetterhelő jogi felelősségét.


2022-ben még az NWO urai is kénytelenek belátni: a globális (nemzetközi és nemzeti /alkotmányos/) jogrend megsemmisítése – ami a világuralmuk előfeltétele – nem egymozzanatú aktus, hanem csak a sikeres hadjáratuk végeredménye lehet. Ehhez képest még létezik – és hatályos is – az EUMSZ kötelező környezetvédelmi joga, ugyanígy az ennek érvényt szerző nemzetközi szerződések és az EU tagállamainak a közösségi környezetvédelmi jogot átvett alkotmányai. Mindezek tiltják azt a hatalmi önkényt, ami a légkör európai vegyi permetezésénél nem számol a mérgezés élettani és környezeti veszélyeivel, káros hatásaival.


4.

A jogvédelmi esély azonban távolról sem jogi automatizmus, amely önmagában kikényszerítheti a lakossági önvédelmet, a légkör környezetvédelmét. Ezért a célszerű cselekvéshez előbb el kell dönteni, hogy milyen intézményi lépés vezethet sikerre. A törvényességi felülvizsgálat (az alkotmánybírósági normakontrol, ill. a jövő nemzedékek érdekvédelmét ellátó /környezetvédelmi/ ombudsman eljárásának kezdeményezése) ez ügyben zsákutcának tűnik. A joghatékonysági mérce szerint szinte előre látható: az AB – a nemzetközi egyezmény vizsgálatából kizárt hatásköre címén – az érdemi állásfoglalástól is elzárkózna, míg az ombudsmantól – jó esetben – csak az ENSZ-klímavédelem és a légi permetezés helyeslése várható el.


A jogvédelem – úgy tűnik – több esélyt kaphat, ha betart két alapfeltételt. Egyik az, hogy semmiképp ne támadja az EU és az ENSZ klímapolitikáját, vagyis a zéró CO2-kibocsátás, a „karbon-semlegesség” célját. (Ha ui. ebbe sodródik, úgy az NWO erőfölénye miatt elvérzik saját célja, a légkört károsító vegyszerezés tilalmának elérése.) Az önvédelmi igényt a levegő káros vegyi szennyezésének a megszűntetésére kell korlátozni. A másik alapfeltétel: ki kell munkálni azt a jogtechnikát (mert itt is „az ördög a részletekben”), ami egyrészt szavatolja a légkörbe permetezett vegyi anyagok valós összetételének, mennyiségének, élettani és egyéb hatásmechanizmusuk hiteles mérését, szakszerű azonosítását, másrészt a hatóanyagok élettani és környezeti hatásainak a tudományos tisztázását. Ennek eszköze környezetvédelmi közigazgatási eljárás kezdeményezése a mindenkit megillető környezeti információ megszerzése végett a légkör – klímavédelem címén végzett – repülőgépes vegyi szennyezésénél. Ennek sikere elérheti a káros kibocsátás hatósági tilalmát: ha hitelesen bizonyított a légköri emisszió egészségkárosító hatása, úgy a jet gépek ezt a légkör-szennyezést nem folytathatják.


5.

Az Aarhusi Egyezmény – amelyhez az EU és tagállamai, köztük Magyarország is csatlakozott – környezeti ügyekben mindenki számára biztosítja az információhoz való hozzáférést.[56]


Az 1995: LIII. tv. (Ktv) „tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság” címszó alatt rendelkezik a környezeti információhoz való jog – nemzetközi szerződésnek megfelelő – érvényesítéséről. (12.§) Ezek az egész hazai jogrendszerre kötelező, általános szabályok.


A Ktv ezt az intézményt kilenc bekezdésben, anyagi és eljárási szabályokkal egyaránt lefedi. Ezekből három előírás különösen fontos:

 • Mindenkinek joga van a külön jogszabályban meghatározott környezeti információkat – mint közérdekű adatokat megismerni.” (12. § /2/)

 • „A környezetbe történő kibocsátással kapcsolatos információ megismerését nem lehet arra hivatkozva megtagadni, hogy az személyes adat, üzleti titok, adótitok, …stb.” (12. § /5/)

 • „A környezethasználó köteles az általa okozott környezetterheléssel, környezet igénybevétellel, valamint környezetveszélyeztetéssel összefüggő adatokról kérelemre bárkinek tájékoztatást adni. A tájékoztatási kötelezettség megszegése esetén a környezethasználó törvényességi felügyeletét ellátó szerv intézkedése kezdeményezhető.” (12. § /9/) Ez az előírás egyrészt azt jelenti, hogy ha környezetveszélyeztetés áll elő (esetünkben a légkörszennyezés miatt egészségügyi kockázat, ártalom), úgy bárki közvetlenül a környezethasználóhoz fordulhat a szükséges információért. Másrészt ilyenkor a környezetterhelő tájékoztatási kötelezettségét a törvény szigorítja: ha azt elmulasztja, úgy az információt a törvényességi felügyelet kikényszerítheti. (Csakhogy nem hivatalból, hanem az információt kezdeményező kérelmére.)

Végül ebben a rendezési körben a részletes eligazítást (mint lex specialis) a 311/2005. (XII. 25.) Korm. rend. adja (KR), ami a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének a rendjéről szól. Néhány lényeges előírás, ami a légkör vegyi szennyezésénél is irányadó:

 • A megjelenési formájától függetlenül környezeti információnak minősül minden olyan adat, ami – többek közt – a környezeti elemek állapotára, a környezetterhelésre, ideértve a sugárzás közvetlen vagy közvetett kibocsátására vonatkozik, továbbá az emberi egészség és biztonság állapotára hatással van vagy lehet; (KR 2. § a/ - b/ - f.)

 • A környezeti információval rendelkező szerv a nyilvánosság számára köteles közzétenni – többek közt – a környezetre hatást gyakorló vagy valószínűleg hatást gyakorló tevékenységek eseti vagy folyamatos megfigyeléséből származó adatokot. (KR 3. § d/)

 • Az emberi egészséget vagy a környezetet érő közvetlen fenyegetés esetén – függetlenül attól, hogy emberi tevékenység vagy természeti ok idézi elő –, a környezeti információval rendelkező szerv a birtokában lévő vagy számára tárolt környezeti információt közzéteszi a várható kihatással érintett lakosság számára azonnal és késedelem nélkül, lehetővé téve a fenyegetésből származó kár megakadályozására vagy csökkentésére irányuló intézkedések megtételét.” (KR 6. §)

Az utóbbi szabály egyértelművé teszi: ha bizonyítást nyer, hogy a légtér szándékos vegyi szennyezése az egészséget vagy a környezetet fenyegeti (vagyis ehhez nem kell közvetlen kárt bizonyítani, elég a kockázat hiteles bizonyítása), úgy ez beindítja a közigazgatási hatóság azonnali és kötelező intézkedését az érintett lakosság védelmére.


6.

A vázolt jogi elemzésből a nem-jogász számára is világos: a chemtrails esetében az önvédelem kulcskérdése a légkörbe kibocsátott vegyi anyag összetételének, mennyiségének és hatásainak a hiteles, szakmai-tudományos mérce szerint nem cáfolható bizonyítása. Az unós és a hazai jog ezt – az érintettek részéről kikényszeríthető módon – lehetővé is teszi, ha politikai-hatalmi prekoncepció (nyíltan vagy közvetve) ennek nem állja útját. Az érvényes jogi eszköztár tehát a lakosság és a környezet hatékony önvédelmére adott. [57] Ezért senki ne a jogrendszert, hanem annak működtetőjét (a hatalmi-uralmi gépezetet) kárhoztassa, amikor hiába várja el a közhatalomtól a lakosság és az élővilág megfelelő védelmét. Azt is érdemes tudni: a Magyar Állam uniós tagsága mellett fenntartott rész-szuverenitása a légtér vegyi szennyezése ügyében megfelelő önrendelkezést biztosít mind a környezetterhelő hatósági ellenőrzésére, mind a jogellenes szennyezés felszámolására.[58]


7.

A légtér vegyi szennyezésével szemben az önvédelem nem mondhat le a nemzetközi civil összefogásról. Bár ezen a téren még semmi nem történt, azonban a lakosság öntudatra ébredésének és a szerveződésnek a függvénye, hogy a holtpontról elmozdulás megtörténjen. Első lépésként célszerű a Stop 5G ECI szervező csapatát – ami Arthur Firstenberg kezdeményezésére jött létre – ebben a közügyben a figyelem-felhívással megkeresni, mivel nekik van legnagyobb tapasztalatuk és hálózatuk a közvélemény közérdekű felvilágosításában.


8.

Mivel a légkör vegyi szennyezésének felszámolása csak a valós kibocsátást feltáró környezeti információhoz való hozzáférés eredménye lehet, így az eljárásban megkerülhetetlen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hatásköre. (https://www.naih.hu)


Anélkül, hogy részletezném, látni kell: ez a szerv egyetlen határozatával – mint morzsát a ruháról – lepöccintheti a közügyet a „feledés homályába” pusztán azzal, hogy elutasítja a környezeti információhoz való hozzáférést. Milyen jogcímen? A hivatal ebben senki tanácsára sem szorul. Elég itt arra utalni, hogy az NWO világuralmi stratégiája végrehajtásának kezdete óta (ld. a 2020-ban kirobbantott kovid-világjárványt) a Magyar Állam (hasonlóan az EU többi országához) nem jogállamként, hanem a különleges jogrend szabályai alapján működik. (Ennek az időtartama nem látható, akár 2030-ig, vagy azon túl is tarthat.) Ezen az sem változtat, hogy 2022 XI. 1-től az Atv szerinti különleges jogrendi helyzetek száma a hatról háromra csökkent: ezek a hadiállapot, a szükségállapot és a veszélyhelyzet. (Az utóbbi mindaddig fennáll, amíg szomszédos országban háború folyik.) Vagyis amíg „helyzet van” és a „helyzet éleződik”, a jogalkalmazót csaknem korlátlan mérlegelési jogkör illeti meg arra nézve, hogy egy-egy területen, ill. konkrét jogvitában a „veszélyhelyzet” címén mikor mellőzze az érvényes hazai jogrendet. Ezzel az állampolgárok környezetjogi önvédelme is Kosztolányi, a költő metaforáját élheti meg: „táncolj gúzsba kötve!”


2022. nov. 10.


A szerző az MTA doktora, professzor emeritus, KRE ÁJK


 

Lábjegyzetek


[1] Ld. Johnson beszédét a Texas State University-n, 1962-ben. (in: Janet Levy: Is the climate being engineered? /Megtervezik a klímát?/ American Thinker. com és 18/10/2022 weatherterorism.com) Később elnökként ő engedélyezte a Popeye hadműveletet, ami ezüst- és ólom-jodid permetezését jelenti a monszun viharfelhőkbe Kambodzsa, Laosz és Vietnam felett, hogy megkönnyítse az USA hadműveleteit földcsuszamlások előidézésével és folyók átkelőhelyeinek kimosásával. Ugyanez a vegyi permet a célzott helyeken megsemmisítette a monszunerdők növényzetét, hogy a csupasz terep „átlátható” legyen az USA katonai támadásaihoz.

[2] Wigington és kutató társai a vegyi permetezést és a légkörbe kibocsátott anyag tartalmát évek óta konkrét észleléssel és vegyelemzéssel dokumentálják. Már maguk az alumínium részecskék erősen visszaverik és csökkentik a közvetlen napfényt. Ezen kívül szárítószerek, amelyek csökkentik a légköri nedvességet és a relatív páratartalmat, megzavarva a hidrológiai ciklust. Mind erről egy dokumentumfilmjük is szól (The Dimming: Exposing the Global Engineering Cover-up), ami figyelmeztet a brutális légköri beavatkozás súlyos ökológiai és egészség-romboló következményeire. (Pl. a chemtrails-technika miatt az intenzív UV-sugárzás szinte bombázza az erdőket, vagyis felülről lefelé megölik a bolygó flóráját. A levegő elektromos vezetése is fokozott veszéllyé válik, mert a légkör beavatkozásos ionizációja több villámlást és több tüzet gyújt. A felsőbb szintű széláramlatok megváltoztatása az óceáni áramlatok megváltoztatására vezet, stb.) Wigington az NWO-diktátum életpusztító hadjáratát is a „klímazsarolási technikájából” vezeti le. Figyelmeztet: az „időjárás-gyártás” új hadi fegyver, amit rendszer-szinten a bioszféra globális rombolására, a mezőgazdaság megsemmisítésére, az élelmezési láncok felszámolására és a világméretű éhínség előidézésére alkalmaznak. Ha az emberiség ezeket a támadásokat nem tudja megállítani, úgy a végső megsemmisüléssel kell szembesülnie. (A szerző megfogalmazásában ez „Extinction Level Event” /ELE/, vagyis a kihalási színt eseménye, a bibliai Armageddon. Ld. Weather weapons are targeting human infrastructure, aiming for Extinction Level Event. /Az időjárás- fegyverek az emberi infrastruktúrát támadják, céljuk a kihalási színt elérése./ Podcast, Brighteon. com. 08/2022)

[3] Ld. Luc Vervliet: Understanding the dangers of 5G and Chemtrails – 22/2/2019 . PDF. Az 58 oldalnyi anyag – Kincsesné Salca Mária fordítása jóvoltából – mindenki számára magyarul is elérhető. (Ld. a téma három szakaszolását: I. rész. Az 5G veszélyei; II. rész. A chemtrails veszélyeinek megértése; III. rész. Technikák a multik céljainak megértéséhez.) [4] Ez fontos, nem cáfolható alaptény, amire és az egészségügyi következményeire több szakértő már 2007. óta figyelmeztet. Így Rosalind Peterson, az ENSZ Mezőgazdasági Védelmi Koalíció elnöke elmagyarázta a problémát az ENSZ-ben. https://www.youtube.com/watch?v=yIYdT-iP9os. Ugyancsak ő számolt be előadásában a chemtrails-technikával összefüggő éghajlat átalakítás (geoingeneering: nyersfordításban „bolygó-mérnökség”) működéséről, az annak során felhasznált mérgező termékekről és a D-vitamin csökkenéséről a fényhiány miatt, ami számos egészségügyi problémát okoz. https://www.youtube.com/watch?v=7Yg8FBnGXIk&feature=youtube. (Ld. Vervliet i. m.) <> Peterson két közleményét megerősíti dr. William Deagle katonai szakértő előadása, ami a chemtrails hadászati alkalmazását a katonai intézményekben és a hírszerző szolgálatokban elemzi. Ő is kitér a permetekben az alumínium, bárium stb. nehézfémek és GMO vegyületek céltudatos alkalmazására. (Ld. https://www.youtube.com/watch?v=N6z46ekOCqo és https://www.youtube.com/watch?v=R8RX61WA8Ow Vervliet: i. m.) [5] Ld. Vervliet hivatkozását: Exley C. Az alumínium és a vas vizelettel történő fokozott kiválasztása szklerózis multiplex esetén. Szklerózis multiplex 2006; (12) 5: 533-540 (2006) továbbá: Martyn CN, Barker DJ, Osmond C, Harris EC, Edwardson JA, Lacey RF: Földrajzi kapcsolat az Alzheimer-kór és az alumínium tartalmú ivóvíz között. (Lancet 1989 január 14.; 1 (8629): 59-62. Martyn CN: Az Alzheimer-kór epidemiológiája az alumínium vonatkozásában. Ciba megtalálta Symp 1992; 169: 69-79; vita 79-86 ) [6] Ld. Vervliet i. m. <> Mc Lachlan DR, Bergeron C, Smith JE, Boomer D, Rifat SL: Neuropatológiailag megerősített az Alzheimer-kór súlyos kockázata a kommunális ivóvízben maradó alumínium esetén – lakossági előzmények felhasználásával. (Neurológia 1996. február; 46 (2): 401-5) A francia PAQUID tanulmány nyolc éven át több mint 3700 önkéntest követett. A szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy azokban az emberekben, akiknek ivóvize több mint 0,1 mg alumíniumot tartalmaz literenként, kétszer nagyobb valószínűséggel alakul ki az Alzheimer-kór. Ez a tanulmány azt is mutatja, hogy ha a szilícium-dioxid-koncentráció nagyobb, mint 11,25 mg/l, akkor a kockázat kisebb, mint amikor a víz kevesebb szilícium-dioxidot tartalmaz, mivel ebben az esetben az Alzheimer-kór kockázata 27%-kal csökken. (https://www.lanutrition.fr/bien-etre/ecologiepratique/environnementepollution/laluminium-dans-leau-du-robinet) [7] Ld. Wikipédia: https://en.wikipedia.org/wiki/Cadmium_poisoning. [8] https://en.wikipedia.org/wiki/Barium [9] https://www.lenntech.fr/periodique/elements/ba.htm [10] https://en.wikipedia.org/wiki/Strontiumhttps://www.lenntech.fr/periodique/elements/sr.htm [11] Svájcban valaki elemezte a teraszán található jakuzziban összegyűlt esővizet, és az eredmények nagyon meglepőek. Általában azt várnánk, hogy a svájci hegyi levegő egészséges legyen, de a chemtrails miatt az ellenkezője igaz: Alumínium: 38 mg/l, tehát 38.000 μg/l; Baryum: 0,44 mg/, tehát 440 μg/ l és Stroncium: 0260mg/l, tehát 260μg/l. Kérdezze meg orvosát, mit gondol ezekről a koncentrációkról! (https://ordo-ab-chao.fr/chemtrails-en-suisse-tuent/ Vervliet i.m.) A chemtrail technikát az időjárás-manipulációjában egyre fejlesztik. Ennek egyik bizonyítéka Mark McCandlish, az USA Védelmi Minisztérium korábbi ipari technikusának a vallomása is. E szerint a chemtrailen kívül vannak olyan kémiai bombák, amelyek anyagkoncentrációt szabadítanak fel, hogy felhőkoncentrátumot hozzon létre. Ettől szinte rögtön vihar keletkezhet. (Ld. itt: https://www.youtube.com/watch?v=dMSRPem4n7s) [12] Vervliet jelzi: az oligoscan méri a nyomelemek, vitaminok és fémek jelenlétét és mennyiségét a szervezetben. Az USA-ban végzett vérvizsgálatok kimutatják az alumínium, bárium és kadmium tűréshatár fölötti mennyiségét az emberekben. A szerző szerint a nehézfémek nano részecskéi agglutinálódhatnak egymással, és néha pókhálónak tűnő hálót vagy viszkózus tócsákat képeznek, amelyek több napig megmaradnak pl. kék kövön (Bluestone: építőanyag és márka) az eső után, amikor az esővíz már rég elpárolgott. (Ezt ő maga is dokumentálja a 2014-ben készített fotóival.)

[13] Ezen a ponton a chemtrail szerepét már nem érthetjük meg az „időjárás-csinálás és klímaalakítás” NWO világ-diktátuma nélkül. Erről külön szólni kell. Itt csak annyit, hogy az alumíniumnak elképesztő mennyiségekben a légkörbe juttatása a „bolygó-mérnökség” egyik fő feladata, mert – az áltudományos, abszurd technikai diktátum – az alumínium napfény visszaverő hatásával kívánja csökkenteni a Föld légköri melegedését. Ami egyébként bizonyítottan független az üvegház-gázok (CO2, metán nitrogén) kibocsátásától és mennyiségétől, vagyis teljesen hamis és ostoba téveszme ezek kötelező csökkentéséhez fűzni a klímavédelmet. Prof. David Keith fizikus már 2011 júniusban – a Föld klímarendszerének mérnöki tervezését tárgyaló san- diegói konferencián – kifejtette: az alumínium az ideális elem a napsugarak visszaverésére. Az alumínium chemtrail-ek révén történő terjesztésének kockázatával kapcsolatban azonban elismerte, hogy még semmit sem ellenőriztek és valami félelmetes dologgal találkozhatnak, amit még nem vettek számításba, és hogy ez nem erkölcsi hazárdjáték, hanem inkább titokzatos haszonszerzés az unokáink kárára. (https://www.youtube.com/watch?v=S3aY-TenGJs&feature=youtu.be ) <> Az alumínium légkörbe juttatásának az előzőkben írt élettani hatásaihoz azt is hozzá kell adni, hogy ez a technika gátolja a napfény természetes funkcióját. (Az időjárási hírek rendszerint felhős égről vagy fátyolos napról szólnak. Amikor a jet gépek a teljesen tiszta égboltot nagy területeken „szántják fel”, ez nem cáfolhatóan bizonyítja, hogy az emiatt létrejött „fátyol-felhők” valójában vegyi felhők, amelyek a chemtrails kibocsátás anyagait tartalmazzák.) A kevesebb napfény miatt csökken a növények fotoszintézise. De a hiány az embereket is sújtja, mert napenergiára van szükségünk a D-vitamin előállításához. A D-vitamin hiánya pedig fáradtságot és depressziót okoz. <> A chemtrail ugyanakkor a GMO multi óriások közvetett haszna. Michael Murphy amerikai újságíró az "Amit az égben permeteznek" című videójában megjegyzi: a Monsanto kartellt hozott létre a Sinochem és a Royal DSM társaságokkal, hogy versenyezni tudjon a kereskedelmi repülésben a céljai eléréséhez. Azaz, mérgező permetezéssel elpusztítanak minden organikus biológiai növényzetet, és szabadalmat követelnek a genetikailag módosított növényzetre. Mindkettő szétzilálja a lakosság immunrendszerét a gyógyszeripar érdekében. Az újságíró megérti, hogy hatalmas anyagi hasznot terveznek – a lakosság jóléte rovására. (https://www.youtube.com/watch?v=jf0khstYDLA. Ld. Vervliet i. m.) <> Bill Gates pedig a chemtrails kiterjesztése végett azért fizet az őt kiszolgáló kutatóknak, hogy elősegítsék a napfény korlátozásának lehetőségeit, amivel gátolni tudják az organikus növényzet fejlődését a génmódosított növényzet javára. (https://thefreethoughtproject.com/in-2019-scientists-funded-by-bill-gates-to-spray-particles-into-the-sky-in-first-experiment-to-dim-the-sun/?fbclid=IwAR3DMaMd356WkLYQiJSGEij-VoLccoJd6P_EE2nanwPMMjZlE7tO6rAO9h4) [14] Vervliet több dokumentumot megjelöl az „okos por” tudatirányító technológiájáról. Ld. pl. holografikus technológiával felszerelt műholdak: https://www.youtube.com/watch?v=bMg95m-oBPE&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=lHwzRR-KYc https://www.youtube.com/watch?v=5CqUYBopWLs https://www.youtube.com/watch?v=_0M_tVsGaGM https://www.youtube.com/watch?v=ayOYEv_P67k https://www.youtube.com/watch?v=ikuSPBZjkhw furcsa hangok: https://www.youtube.com/watch?v=LsgrRmHW8ro https://www.youtube.com/watch?v=3LPF6extcP8 természetellenes jelenségek: https://www.youtube.com/watch?v=K8D4VCe_URc&fbclid=IwAR3Mby21V6JbZdCXPxivD0RhBk6O8ZnBm46qTOf9kKfBhdX_Y0ZI_aY4UkE ; (https://www.youtube.com/watch?v=TZuQ1Ee6yos

[15] Ld. Vajda M. „Amit a hazai sajtó sem mond el nekünk.” 2022. IX. Nézz fel az égre, mert permeteznek minket! <> A cikk utal a chemtrails hivatalos magyarázatára is. E szerint J. P. Holdren (Obama tudományos főtanácsadója) továbbá a CFR és Németország is közleményben ismerik el a vegyi permetezést. Holdren tökéletesen járható útnak látja a chamtrails módszert a bolygó lehűtésére. Teljes mértékben támogatja a bárium, magnézium, alumínium, nano-szálak, stroncium, baktériumok, spórák és más vegyi anyagok légkörbe permetezését, méltatja a globális felmelegedés elleni küzdelem jegyében a nehézfémek légkörbe juttatását. [16] Az igazságnak az összeesküvés-elmélet bélyegével megsemmisítését és ezzel a hazugság közvéleményt meghatározó uralmát a köztörvényi bűnöző összeesküvő háttérhatalom az USA-ban találta ki és juttatta világméretű érvényre. A lelemény J. F. Kennedy elnök meggyilkolásához fűződik. Erről az emberek nem voltak hajlandók elhinni, hogy Oswald (az elkövető) magányos és egyéni motivációjú, öntörvényű gyilkos, hanem az terjedt el, hogy mögötte a háttérhatalom áll. A CIA ekkor munkálta ki, hogy az e fajta alaptalan vélekedést konteónak kell minősíteni és ennek megfelelően letörni. A zseniális módszer mind máig tökéletes védernyője az NWO urainak. William Casey, a CIA igazgatója 1981-ben mondta: „Tudni fogjuk, hogy a dezinformációs programunk mikor lesz teljes: – ha az amerikai közvélemény már mindent hamisnak hisz.” (Vervliet, i. m.)

[17] Ez az áltudományos klímapolitika köszön vissza a Great Reset diktátumában. (Ld. az emberi élettér parancsuralmi leszűkítését, a fosszilis energiafogyasztás tilalmát, a mozgásszabadság – közlekedés – és a fizikai kapcsolatok megszűntetését, az egyén elszigetelését, a közösségi lét kiiktatását, a természetes élelemforrások /mezőgazdasági termelés, állattenyésztés/ felszámolását, helyettük szintetikus élelmiszer előállítását, stb.) [18] (Ld. Szarka László: Magyar versenyelőny, ne herdáljuk el! /A szerző ajánlása Miskolczi F.: Az éghajlat önszabályozása c. könyvéhez. 2021. V. 21./) A tudós bizonyította: ha megnövekszik a levegő CO2 tartalma, akkor a levegőben lévő vízgőz fokozott mértékben csapódik ki és hullik le csapadék formájában. Ily módon a levegő vízgőztartalmának csökkenése kiegyenlíti a többlet-szén-dioxid üvegházhatást növelő hatását.(Ld. Héjjas István: Klímavédelem – kérdőjelekkel. A jelenlegi leghitelesebb klímaelméletet egy magyar tudós, Miskolczi Ferenc, a NASA volt légkörfizikus munkatársa dolgozta ki. Amikor azonban bemutatta a kutatási eredményeit, a NASA megtiltotta azok nyilvános közzétételét. in: Magyar Hírlap, 2020. IX. 21.) <> Miskolczi felfedezése megsemmisítő csapás az NWO urainak klíma-diktátumára. Ezt a tudós sem titkolja. Amint fogalmaz, „…ha a fenti állításom igaz, (t. i. a CO2-kibocsátás és a légköri felmelegedés közti oksági összefüggés hiánya), akkor nyilvánvaló a CO2-kibocsátás csökkentésére kifejtett nemzetközi és hazai erőfeszítések teljes értelmetlensége. Amennyiben a globális felmelegedés bizonyítottan létezik és mértéke bizonyítottan káros az emberiségre, akkor továbbá nyilvánvaló az ilyen irányú kutatásokra rendelkezésre álló amúgy is szűkös anyagi és technikai erőforrások átcsoportosításának szükségessége, a melegedés valódi okainak a feltárására.” (Ld. Szarka: Versenyelőny…) [19] Ld. u. o. és Szarka L.: Föld és ember. Magyar Belorvosi Archivum, 2021/1. sz. 8–27. o. [20] Senki ne felejtse el: az a tény, hogy az NWO csak a WEF davosi konferenciáján, 2020-ban tette közzé a világ számára a Great Reset tíz év alatt végrehajtandó követelmény-rendszerét, egyáltalán nem jelenti azt, hogy –épp a végcél megvalósítására – a háttérhatalom az intézményi uralmát – szívós nyomulással – nem gyakorolta volna a nemzetközi politika minden lényeges terepén, köztük az USA, az EU, az ENSZ stb. kézi vezérlésével a környezetpolitika meghatározásában is. [21] Ez az ENSZ 2016. IV. 22-én aláírt Éghajlatváltozási Keretegyezménye (UNFCCC), amit 195 állam ratifikált. Célja 2030-ig a földi átlag-hőmérséklet emelkedésének 2 Celsius fok alatt tartása, amit az üvegház-gázok kibocsátásának a kötelező csökkentésével kíván elérni. Az EU a saját kibocsátásának a mértékét először 40 %-kal vállalta csökkenteni, később azt 55 %- ra emelte. (Az NWO-elkötelezettségű szakértők szerint a cél nem tartható, ha 2030-ra a kibocsátás 55 gigatonnára nő, ezért azt legalább 40 gigatonnára kell csökkenteni.) A Grean Deal nem kötelező érvényű jogszabály, hanem az EB klímapolitikai stratégiája, amit a tagállamok elfogadtak. Célja: „…az éghajlatváltozás egzisztenciális veszélyének kezelése közben az EU gazdasági növekedése, jobb munkahelyek teremtése és az emberek jólétének javítása.” (Látni kell, hogy ez demagóg és hamis célkitűzés, aminek a hitelességét az EU minden környezeti rendelkezése lerontja. Pl. az EB már elkészítette az uniós polgárok lakás-ingatlanaira irányadó „dekarbonizációs” rendelet tervezetét, ami 2030-ig kívánja megvalósítani az embereknek az NWO által diktált vagyonfosztását: „nem lesz semmid és boldog leszel.” Az új kommunizmus digitális rabszolgatársadalmának lényege: mindenki nincstelenné válik, a tulajdon és a róla való rendelkezés senkit nem illet meg, kivéve a világkormány urait, akik elsajátítják a közhatalmat és azon belül a tulajdont is. A rendelet lényegéről később.) A magyar klímavédelmi törvény (2020: XLIV.) a CO2-kibocsátás csökkentését az 1990. évi szinthez képest 2030-ig szintén 40 % arányban vállalja. Ezután viszont a végső energiafelhasználás csak karbon-semleges forrásból származhat, amelyen belül a megújuló energiaforrás arányának legalább 21 %-ot kell elérnie. A „teljes klímasemlegességet” 2050-ig kell elérnünk. [22] A rendelet tervezetét az EU Tanácsa fogadta el (az ECOFIN, amely a gazdasági és pénzügyminiszterekből áll). A karbonvámot először a vas-, acél- és alumínium termékekre, továbbá a cement, az elektromos áram és a műtrágya behozatalára kívánják kivetni, de a termékkör bővülhet.

[23] Jellemző, hogy a tervezett irányelv a hatályát kiterjesztené a tőzegre, tűzifára, faszénre és az alternatív üzemanyagokra (pl. a hidrogénre) is. Az adóztatást az energiatermékek és a villamos energia energiaértékéhez, valamint az általános uniós keretből levezetett környezeti teljesítményéhez (nettó fűtőértékéhez) kötné. E mellett a mezőgazdaság energiafogyasztása tekintetében a tagállamok által biztosított mentességeket megszüntetné a minimum adómértékek bevezetésével.

[24] Ld. részletesen Tanka E.. Milyen sors vár a mezőgazdaságra az új világrend (NWO) uralmában? (https://www.szilajcsiko.hu/single-post/tanka-endre-milyen-sors-var-a-mezogazdasagra-az-uj-vilagrend-nwo-uralmaban) A tanulmány feltárja, hogy B. Gates milyen diktátummal és milyen mesterséges, génmódosított növényi–állati szövetek, laborokban kitenyésztett, húspótló készítmények, rovarok, kukacok „fehérjepótló” gyártásával akarja a világ népességét rákényszeríteni a húsfogyasztás feladására, ill. a természetes növényi táplálék megszűntetésére. Az elemzés idézi a táplálkozástudomány elismert tudósait, akik bizonyítják: ez az „élelem kínálat” – bármivel is próbálja B. Gates azok összetevőt feljavítani – merőben alkalmatlan emberi fogyasztásra. A tanulmány írásakor még nem volt ismert az a kutatási eredmény, ami újabb oldalról világítja meg a pszichopata – őrültség képtelennek tűnő, sátáni leleményét és annak tarthatatlanságát. Egy lengyel kutatócsoport ui. részletesen megvizsgálta azt a „rovar-farm készletet”, ami B. Gates élelem-kínálatának az alapanyaga és amit az EU rendeletei (tehát a tagállamokra kötelező szabályozói) is alkalmasnak minősítettek kereskedelmi forgalmazásra és emberi fogyasztásra. A kutatás bizonyítja: ezeknek a rovaroknak a 81 %-a olyan parazitákat hordoz, amelyek 23 % -a az emberre is patogén, magyarán súlyosan fertőzők és az ember szervezetébe jutva életveszélyt jelentenek. (Ld. ZUK-Gołaszewska, K. et alt. : Edible Insect Farming in the Context of the EU Regulations and Marketing—An Overview. Insects 2022, 13, 446. Published: 7 May 2022. https://doi.org/10.3390/ insects13050446) [25] Az ilyen tudósok száma egyre nő, itt csak a gondolkodók két példája. Így Vervliet már a 80-as években felvetette: hogyan állítható, hogy a hűtőközeg-gázok (CFC) okozták az „ózonlyukat”, amihez az kell, hogy azok – bár a levegőnél 2- 3-szor is nehezebbek – 20 km magasba emelkedjenek és kritikus tömegük legyen a károsító hatásra? Nem inkább a profitszerzés egyik trükkje ez is, t. i. a szennyező gázkibocsátás felszámolása címén világszerte az összes hőszivattyút, hűtőberendezést, kazánt stb. le kellett cserélni. Ugyanakkor – elsősorban az USA, de más államok is – több mint 2400 felszíni (légköri) nukleáris robbantást hajtottak végre, amelyek elkövetői gondosan titkolják, hogy ezeknek bármely káros hatása lehet a környezetre. Egyáltalán, az ökológusok hogyan fogadhatják el a CO2 visszaszorításának diktátumát, amikor ők tudják legjobban: a CO2 nemcsak előnyös bolygónk számára, hanem az élet egyik alapja. (Minden növény tápláléka, ami a levelekben zajló fotoszintézissel oxigénné és szénné alakul át. A szén a növények és a fák alapanyaga, az oxigén pedig a levegőbe jut, az embert és az állatvilágot is élteti.) A közhatalom ennek ellenére az embereket adóterhekkel sújtja a CO2 termelésük alapján és világszerte irtja az erdőket. (Vervliet: i. m.) Dane Wigington „bolygómérnöki” szakértő, a „klímagyártás” és a chemtrails egyik nemzetközi kritikusa, továbbá a GeoEngineering Watch alapítója. Ő az, aki a világsajtóban folyamatosan leleplezi az NWO globális „bolygómérnöki” manipulációjának kártételeit, életpusztító következményeit. Rámutat: a geoengineering a legpusztítóbb emberi tevékenység, ami miatt az elmúlt 40 évben a bolygó vadállományának a 70 %-a kipusztult. (https://yournews.com/2022/06/08/2356181/the-dr-ardis-shogeoengineering-expert-dane-wigington-says-climate/ A szerző a „nagy újrakezdés” meghirdetése óta elemzésekben tárja fel, hogy a klímadiktátum az NWO világuralmi stratégiájának a központi intézménye. Ugyanő arra figyelmeztet: „a teljes bolygót szándékosan a globális éhség rémálmába sodorják, amit a világ kormányai által végrehajtott ’bolygó-mérnökség’ programok teljesítenek, amelyek megpróbálják elérni a globális népességcsökkentést.”… „Az időjárás-kontrol (irányítás) technológiájának portfóliója, ami a globális gyilkolásba fordult, a világ életfenntartó bioszférájának az összeomlására vezet.” (The geoengineering KILL SWITCH has been activated for the entire planet – Feat. /A „bolygómérnökség” gyilkolásba fordítása az egész bolygóra aktivizált mutatvány./ Dane Wigington 09/02/2022 / NaturalNews.com by Mike Adams) <> A szerző a geoengeneering és a chemtrail technikáját az egyik interjúban a „hadiipari komplexum koronaékszerének” nevezte. (Kevin Hughes, 2022. VI. 8. Natural News) [26] Az EB eldöntötte, hogy 2 éven belül véget vet polgárai pénzről való önrendelkezésének: ezt felváltja a központi bank egységes valutája, amelyből bárki csak az NWO „fegyelmező hatóságainak” az önkényuralmi szempontjai és egyedi döntései alapján részesülhet. A 2023-tól bevezetésre kerülő „karbon-rendelet” – amelynek tervezete ellen már több nyugati országban tüntetnek – elképesztő zsenialitással hajtja végre az uniós polgárok ingatlantulajdonuktól megfosztását, ami nemcsak a reménytelen nincstelenségbe, hanem az önvédelmüket is kizáró proletár-létbe taszítja őket. A kötelező törvény lényege: minden (ház és lakás) ingatlant a mai műszaki állapota (energia-fogyasztása) alapján hat kategóriába kell sorolni. (A – F osztályok.) A „karbon-semlegesség” technikai követelményeinek (pl. csak geotermikus és megújuló energia-felhasználás, tökéletes szigetelés, az előírt „zöldítés”, a fosszilis elemek teljes kizárása, stb.) csak az A-osztály tehet eleget, míg a legalsó osztályú ingatlan használója a legveszélyesebb szennyező, társadalmi mérce szerint közellenség. A törvény – a CO2-kibocsátás felszámolása címén – arra kötelezi őt, hogy innovációval (a tulajdonos részéről nem teljesíthető anyagi áldozatok árán, a szegénysége miatt szóba sem hozható, drága beruházásokkal) 3 évente érje el az ingatlan eggyel magasabb osztályú minősítését. Ha ezt nem tejesíti, súlyos „karbon-adóval” terhelik, aminek a megfizetése fokozza az elnyomorítását avagy az a számára lehetetlen. A jogalkotói „zsenialitás” (az ördög a részletekben...) ennél a pontnál bukkan fel. Aki a „felsőbb osztályba lépést” – bármely okból – nem teljesíti, azt a törvény megfosztja a tulajdonosi rendelkezésétől. Nem teheti meg, hogy az ingatlanát eladja vagy bérbe adja és ezzel (a közérdekűnek mondott) felújítási kötelezettséget helyette más szereplő (az új tulajdonos vagy bérlő) teljesítse. E helyett az ingatlant államosítják. (Nyilván nem piaci vételáron.) Csakhogy az új „világ-kommunizmus” képletében a nemzetállam végleg eltűnik: az „államosítás” – mint a nyers elsajátítás prédája – a világkormány központosított, közhatalmi uralmát illeti meg, amit a mindenki fölött álló, szűk hatalmi elit – az általa birtokolt digitális technológiával – az egyén teljes alávetésére fordít. Ez a folyamat az egyik döntő eszköze a teljesen kifosztott, új proletariátus létrehozásának. A ház (lakás) korábbi tulajdonosát (vagy a bérlőt) „okos városba” kényszerítik, az új falanszter-rendszer lakóketreceinek egyikébe, ahol – a totális kontrollal – az egyén személyi és állampolgári szabadságát végérvényesen felszámolják. [27] Reménytelen próbálkozás lenne a téma főbb szakirodalmát és a diktátum hiteles cáfolatait idézni. Csak egyetlen jellemző példa. A „klímahazugság” egyik elhíresült leleplezője Jordan B. Peterson klinikai pszichológus, a torontói egyetem professzora. A könyvíráson túl bekapcsolódott a Cambridge Union Society által alapított Warming Policy Foundation (illetve ugyanezen Forum) és a Net Zero Watch munkájába. Ezek a civil szerveződések a brit kormány „nulla emisszió” terveinek a szigorú szakértői felülvizsgálatát követelték. Peterson szerint „bármely ’politika csináló’, aki bármire nézve zéró szintet kíván elérni, csak következetesen a saját illetéktelenségét nyilvánítja ki.” (Net Zero Watch, Jan. 23. 2022) [28] HAARP: High-frequency Active Auroral Research Program / magas frekvenciájú aktív légkörkutatási program, hivatalosan a sarki fény aktivitásának kutatására./ A laikus úgy képzelheti el, hogy a talaj felszínén hatalmas kiterjedésű, dipólusú antennaerdőt létesítenek, ami az 5G EMF sugárzást (a földihez képest kb. ezerszeres frekvencia hullámokban, mint rádiójeleket) függőlegesen az ionoszférába, avagy akár a magnetoszférába lövelli. Az így összpontosított – a légkörön túljutó – óriási energiatömeg, az ionoszféra felmelegítésével képes a légkör természeti folyamatait felborítani, gyökeresen megváltoztatni és a kísérletekkel kipróbált rádióhullámokkal a manipulátor céljait követő időjárási kataklizmákat előidézni. HAARP-rendszereket – döntő arányban – az USA működtet. (Ld. az alaszkai Gekona Hipast, a Long Area 51. sz. körzetét, Arecibo -t, Puerto Rico -t.) Az orosz Novgorodtól 100 km-re, Japánban, Muradarban, Peruban, Brazíliában, Kínában, Indiában és Ausztráliában, továbbá néhány apró sziget katonai területein is üzemelnek. (Pl. az Atlanti óceán Ascension szigetén.) Mivel az EU államai is NATO-tagok, a HAARP az EU-ban is működik. Ez az EISCAT, a norvégiai Tromso-ban. [29] Már jelezni sem érdemes: ez a téma is a valós tények és az elhallgattatások óceánja, amit a CIA a konteó bélyegével évtizedek óta próbál kiirtani a köztudatból. De a „hazugságba” menekülése reménytelen: nem cáfolható – írott és ténybeli – bizonyítékai vannak a HAARP DARPA (Pentagon) irányította működtetésének és néhány gazdag állam törekvésének, hogy az ismert technikát kövesse. A legfontosabbak: <> az USA elnökének ( Lyndon B. Johnson) hivatalos irata 1966-ban az „időjárás módosításáról szóló nemzeti program javaslatáról”. (A Recommanded National Program in Weather Modification. A Report to the Interdepartmental Committee for Atmospheric Sciences by Homer E. Newell. Nov. 1966) <> A szakmai alaptanulmány 1996-ból, ami a világhálón ma is elérhető. Ennek összegzését érdemes megismerni, mert egyértelműen eligazít a célról és a módszer lényegéről. E szerint „2025-ben az amerikai repülőgép-űrcsapatok birtokolhatják az időjárást azáltal, hogy kihasználják a feltörekvő technológiákat és ezek fejlesztését a háborús alkalmazásokra összpontosítják. Ez a képesség olyan eszközöket kínál a haderő számára, amelyekkel a csatateret olyan módon alakíthatja, ahogy az korábban soha nem volt lehetséges. Lehetővé teszi a műveletek befolyásolását a konfliktusok teljes spektrumában, és minden lehetséges jövőbeli változásra. A tanulmány célja egy jövőbeni időjárás-módosító rendszer katonai célok elérését szolgáló stratégia felvázolása, nem pedig egy részletes műszaki útiterv elkészítése. A nagy kockázatú, nagy hasznot hozó törekvés, az időjárás módosítása olyan dilemmát kínál, mint az atom kettészakadása. Míg a társadalom bizonyos szegmensei mindig vonakodnak megvizsgálni az olyan ellentmondásos kérdéseket, mint pl. az időjárás változása, a hatalmas katonai lehetőségeket, amelyek ebből a területből származhatnak, saját veszélyünkre figyelmen kívül hagyjuk. A barátságos hadműveletek fokozásától vagy az ellenséges műveletek megzavarásától a természetes időjárási minták kis léptékű testre szabásán keresztül a globális kommunikáció és az ellentér vezérlésének teljes dominanciájáig az időjárás módosítása számos lehetőséget kínál a háborús harcos számára az ellenfél legyőzésére vagy rákényszerítésére. Az 1. táblázat felsorolja azokat a potenciális képességeket, amelyeket egy időjárás-módosító rendszer a CINC főparancsnoka számára biztosíthat. Öt fő területen technológiai fejlesztésekre van szükség az integrált időjárás-módosítási képességhez 1. fejlett nem lineáris modellezési technikák, 2. számítási képesség, 3. információgyűjtés és -továbbítás, 4. globális szenzortömb és 5. időjárási beavatkozási technika.” (Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025. /Az időjárás, mint erőszorzó: az időjárás birtoklása 2025-ben./ Defense Technical Information Center. ADA333462 . Előterjesztő: Air War Coll Maxvell AFB Al. Szerzők: House, Tamzy J. et alt. 1996. 08. 01. https://apps.dtic.mil) <> Az USA 2005. december 8-i 109-202. sz. szenátusi jelentése rögzíti néhány politikus nevét, akik döntöttek a HAARP időjárás-megváltoztatást célzó kutatásainak folytatásáról. ( Köztük: John McCain, John D. Rockefeller, John F. Kerry külügyi államtitkár – ez ügyben Barack Obama segítője -, stb. ld. Vervliet: i. m.) <> Az MSN 2013. júliusi riportja arról adott hírt, hogy a CIA tudományos programot indított a „bolygómérnökség” témájában és „a klíma manipulációjára”. (Ez a NAS-projekt: National Academy of Sciences. ld. Vervliet: i. m.)

[30] A szakirodalmi dokumentáció – még címszavakban is – kötetnyi lenne. Érjük be 1- 2 markáns jelzéssel. <> Ld. Kevin Hughes: „US military possesses advanced technology that can cause typhoons, earthquakes, floods and droughts.” (Az USA hadereje olyan fejlett technológiával rendelkezik, ami tájfunokat, földrengéseket, árvizeket és aszályokat okozhat. NaturalNews.com, WeatherTerorism.com, ClimateDepot. com 09/07/2022.) A szerző történeti áttekintést ad a HAARP-fejlesztés folyamatáról. Jelzi: sokáig nem volt dokumentált bizonyítéka annak, hogy a haderő azt hogyan alkalmazza az USA ellenségeivel szemben, de 1996-ban a CBC TV dokumentumokat közölt a HAARP környezetmódosító technikáinak hatásairól. <> Ma már néhány ország (pl. Irán és Kína) konkrét vádakkal lép fel az ellene elkövetett klíma-büntettek orvoslásáért. (Ld. pl. Arsenio Toledo: WEATHER CONTROL: Iran accuses Israel, UAE of using cloud seeding technology to STEAL RAIN. ClimateScienceNews. com, Brighteon) A pusztító, tartós aszály előidézésének technikája – amit itt Irán sérelmez – a 70-es évtizedtől ismert. Ui. a SZU akkor az USA-ra irányított EMF-rádióhullám energiatömeggel az őt fenyegető rakéta-támadást kívánta megelőzni, amikor a beavatkozása miatt – a szakértők számára is meglepően – az USA célzott területén teljes aszály állt elő. 2022- ben többen felvetették: talán véletlen az idei – az egész Európát sújtó – aszály, ami a mezőgazdaságot és az élelemtermelést mély válságba sodorta? Puszta véletlen-e, hogy az aszály csak az ukrán cserjoznom földeket kímélte meg, amelyek már a Monsanto és más GMO-óriások tulajdonába kerültek? (Ezek a háború ellenére – a megfelelő csapadékkal – elérték a szokásos terméshozamot.) <> Az „időjárás-gyár” leleplezésének bíztató ténye, hogy a hadiiparral összefonódó „bolygómérnökség” ilyen, évtizedek óta folyó ténykedése a világ előtt már aligha titkolható. Ennek egyik érdekes példája az az eset, amikor a tragikussá vált „klímagyártás” még 1952-ben, a HAARP beindítása előtt történt, a brit kormány és a manipulátorok az elkövetést (és a közrehatást) letagadták, de félévszázad után mégis fény derült az igazságra. (Ld. Belle Carter: Government-approved weather manipulation led to 1952 Lynmouth flash floods /Kormányzati jóváhagyással történt időjárás-manipuláció vezetett az 1952-es Lynmouth-i villám-áradásokra./ 08/24/2022. GeoEngineering. news, FreeWestMedia. com, NaturalNews.com) Ez a klíma-katasztrófa a festői szépségű Devon megye egyik faluját azzal sújtotta, hogy a 24 órán át tartó özönvíz és a patakok villám-áradása soktonnás sziklatömeget zúdított a házakra és az emberekre, akik közül több mint harmincan meghaltak. 2001-ben – kalandos nyomozás és a véletlenek összejátszása nyomán – kiderült: a tragédia a brit légierővel (RAF: Royal Air Force) együttműködő nemzetközi kutatócsoport kísérletének a következménye, ami a mesterséges esőképzés hatásait kívánta vizsgálni. A kísérlet része volt a „Cumulus” fedőnevű műveletnek, ami ténylegesen a „bolygómérnökség” egyik ténykedése. [31] Vervliet figyelmeztet: az NWO „..a globális felmelegedés hirdetésével sokkal magasabbra törekszik (t. i. a „bolygómérnökség” és a chemtrails alkalmazásához képest): a példátlan globális zsarolásra.” Hozzáteszi: „Óvakodj a hamis prófétáktól! Birkabőrben jönnek hozzád, de belül ragadozó farkasok.” (Vervliet, i. m.)

[32] A holland állattartást felszámoló kormány azzal is érvel, hogy a műtrágyákban lévő nitrogén légszennyező anyag, ezért a kibocsátását 2030-ig a felére kell csökkenteni. A diktátum ellen tiltakozó gazdaszövetség szakértői tagadják, hogy a nitrogénnek bármi köze lenne a légkör melegedéséhez. A gazdák pedig rámutatnak: a klímavédelmi ürügy valós célja a földrablás (land grabbing), a termelőknek a földjüktől és a gazdaságuktól megfosztása, továbbá „a mezőgazdaság elpusztítása és a világ éheztetése”. (Ld. Ethan Huff: The “science” attacking NITROGEN is just as evil and fraudulent as the “science” attacking CARBON – it’s all designed for depopulation and global starvation. 08/19/2022 Brittanica. com /A nitrogént támadó „tudomány” épp oly gonosz és csaló, mint ami a szén – CO2 – ellen lép fel – mind ezt a népirtásra és a globális éhezésre tervezték./) [33] A „klíma-zsarolás” a szarvasmarha tartást világszerte meg akarja szűntetni azon a címen, hogy az állatok metánt és a vizeletükből dinitrogén-oxidot bocsátanak ki. (A diktátum semmibe veszi a bizonyított Miskolczi-tézist: a Föld üvegháztartása a CO2 kibocsátástól függetlenül állandó. Itt ez azt jelenti, hogy az állattenyésztésnek semmi köze nincs a földi légkör hőmérsékletéhez.) A politikai zsarolás kirívó példája a holland és az új-zélandi mezőgazdaság, ahol az állattartó gazdák és a létérdeküket felismerő civilek élet-halál harcot folytatnak a népélelmezés kulcsát adó húságazat megmentéséért. Persze, B. Gates csapata (és az NWO ügynöksége) itt is biztosra játszik: a Great Reset végrehajtásához nem azért hozták létre előzetesen a világ 143 kormányának a kézi vezérlését, hogy a véletlen alakítsa a hadjáratukat. Az ellenállással eleve számolnak, így azzal – kellő időben – leszámolnak. (Ld. Ethan Huff: 11,200 farms in The Netherlands to be SHUTTERED in order to meet the government’s climate goals. /Hollandiában 11200 farmnak meg kell szűnnie, hogy teljesítsék a kormány klíma-céljait. ClimateScienceNews.com 08/12/2022/) Ez a címszó itt önmagában még jelzés értékű sem lehet: nem tárhatja fel, milyen sorstragédia egy ország és a népessége számára a természetes élelem-forrásától megfosztása, ami csak a felszínen gazdasági kérdés. Az újzélandi kormány 2050-ig köteles teljesíteni a karbon-semlegességet, ennek keretében 2030-ig 10 %-kal, 2050-re 47 %-kal kell csökkentenie a haszonállatok metán kibocsátását. Ez 10 millió szarvasmarha és tejelő tehén, továbbá 26 millió juh tartásának a megszűntetését igényli. Első lépésben a kormány olyan adóteherrel sújtja az állattartókat, ami kikényszerítheti az állattenyésztés „önkéntes” feladását. (Ld. Landon Mion: New Zealand government proposes taxing cow burps, pee to tackle climate change. /Az újzélandi kormány javasolja a tehenek böfögésének és vizelésének a megadóztatását a klímaváltozások leküzdése végett. FOXBusiness, byThe Associated Press contribution, 12/10/2022/) Aki összefüggésekben gondolkodik, könnyen belátja: az állattartás világméretű letarolása és a húsfogyasztás megállítása iránt indított „klíma-hadjárat” B. Gates egyik apró fortélya a művi húsfogyasztás globális kikényszerítéséhez. Nyilvánvaló: éhínség, háborúk és az állattartás kipusztítása nélkül kevés ember hajlandó (az undorító férgekből, kukacokból és az emberre betegségeket terjesztő rovarokból laborokban mixelt) „fehérjepótlót” ételként elfogadni. Ezt az „önkéntes” és a klíma-kataklizma elkerüléséhez szükséges áldozatot viszont mindenki örömmel teszi a megmaradás („fenntarthatóság”) érdekében. <> Ld. a diktátum néhány jelét pl.: Josh Sigurdson: Bill Gates bribing MSM to promote false climate change narrative and usher in Great Reset. 08/29/2022. NaturalNews.com (B. G. megvesztegeti az MSM-et, hogy hamis éghajlatváltozási narratívát hirdessen és bevezeti a Great Reset-et.) <> Belle Carter: You will eat bugs and be happy: Wales now feeding schoolchildren mealworms and crickets for lunch as part of the Great Reset rollout. 08/29/2022. NaturalNews.com (Bogarakat fogsz enni és boldog leszel: Wales az iskoláskorú gyermekeket az ebédnél most bogár étkekkel és tücskökkel táplálja, ami a Great Reset végrehajtásának a része.) Hasonló hír: Ramon Tomey: Footage of cricket farm in Canada highlights globalist push to replace beef with bugs. /08/19/2022. Brighteon.com/ (Kanadában a tücsökfarm terjedése leleplezi a globalistákat, akik a szarvasmarhát bogarakkal helyettesítik.) <> A „metán-őrület” egy újabb példája. Kína egy rizsfajta nemesítésével (ez nem GMO!) a terméshozam jelentős növelését és a műtrágya-használat lényeges csökkentését érte el. Az NWO „klímavédői” azonban fellépnek e növény termesztése ellen azon a címen, hogy az fokozza a metán kibocsátását. Csak azt az időjárás-módosító kínai beavatkozást legalizálják, amely az aszályt próbálja az esőképzéssel ellensúlyozni. (Arsenio Toledo: China turns to weather modification to combat record drought, deploys drones for cloud seeding. 08/31/2022 Brighteon.com. /Kína az időjárást módosítja a rekord szárazság leküzdésére és drónokat telepít az esőfelhők képzéséhez./ [34] A terv a bolygómérnöki vegyi permetezés (chemtrails) technikájára épül. A projekt tervezői (köztük sir David King, a Cambridge –i Egyetem Klímajavító Központjának alapítója) szerint a felmelegedő bolygó hűtése megoldható az északi és a déli sark vegyi permetezésével, hogy azokat „újra fagyasszák”. A jégsapkák hűtéséhez elég, ha évente 175 ezer sugárhajtású repülő mindkét féltekén – kb. 13 km magasságban és 60 fokos szélességben – a 125 katonai utántöltő tankhajóból származó, mikro-méretű kéndioxid részecskék felhőjét permetezi az ionoszférába. Ezek a napfényt visszaverik az űrbe, meggátolják, hogy a Földre érkezzék. A számítások szerint, ha a gépek tavasszal legalább 13 millió tonna szilárd részecskét tudnak a légkörbe juttatni, úgy nyárra a sarki régiókban kb. 2 C fokkal csökkenne a hőmérséklet. Wake Smith projektvezető egyik döntő érve: ilyen beavatkozás nélkül a tengerszínt emelkedése elkerülhetetlen, ami szárazföldeket nyelhet el. D. King szerint ezt a tervet azért kell végrehajtani, mert különben a CO2-kibocsátás növekedése „felforralja a bolygót”, az élhetetlenné válik. (Ethan Huff: The globalist plan: Block the sun and turn Earth into a frozen ice ball in the name of fighting “climate change”. (NaturalNews. com, Newpunch. com 09/19/2022. /A globalista terv: a Napot blokkolni kell, a Földet pedig befagyasztott jéglabdába kell zárni a „klímaváltozás” elleni harc nevében./) Néhány idevágó kérdés. A projekt-készítők tudják-e meggyőzően cáfolni a Miskolczi-paradigmát, amelynek az igaza mellett – saját kutatásaik bizonyítékai alapján – már 31 ezer független klímatudós állt ki? Ki engedélyezi – az emberiség létérdeke ürügyén – a Föld makroklímájába, továbbá az ionoszférába és a magnetoszférába való ilyen brutális (kiszámíthatatlan következményekkel járó) beavatkozást, illetve a bolygó népességének abba milyen beleszólása van? Ellensúlyozza-e a terv bármivel is azt a súlyos szennyezést, amit a 175 ezer repülő kerozin kibocsátása (ezúttal nem a földi légkör, hanem az ionoszféra terhére) okoz, ami a szakértők szerint jóval súlyosabb veszély a légkör szennyezésénél? A mérgező kéndioxid permettől hogyan védik meg az embereket? (A tervezők cinikus válasza: ez optimális megoldás, mert a sarkokat csak a világnépesség 1 %-a lakja. Vagyis a permet „csak” őket mérgezi. Hogy a számításuk mennyire álságos, már abból kitűnik, hogy a permetanyagot a széljárás – szerintük is – a sarkoktól messzebb sodorhatja.) [35] A szerző szerint az előidézett, hatalmas vulkánkitörések és a légkör részecskékkel feltöltése csak átmeneti, de mérgező lehűlést biztosíthat az ózonréteg tönkretétele árán, miközben az általános felmelegedés állapota nem javul, ugyanakkor a brutális beavatkozások miatt a Föld már elvesztette a földi és a vízi rovarállomány 80-90%- át. W. hivatkozik a NASA egy újabb közleményére is, ami helyteleníti fényszóró-részecskék légkörbe juttatását. (Geoengineering.news, Brighteon. com) [36] Wigington újra hangoztatja: az egyidejűleg világszerte fellépő, pusztító aszályok, villám-áradások és a szeszélyes időjárás nem természetesek, hanem az emberiség ellen bevetett hadműveleti fegyverek, amelyek a világ életfenntartó bioszférájának az összeomlását, a globális éhínséget és a népirtást szolgálják. Ezek az időjárási katasztrófák adnak ürügyet a „klímahisztériára”, ténylegesen az élelmezés és az életfeltételek elleni globális támadásra. (Mike Adams: The geoengineering KILL SWITCH has been acitivated for the entire planet – FEAT. /A bolygómérnöki kill switch az egész bolygóra aktivált mutatvány lett./ 09/02/2022. NaturalNews.com) <> Az NWO diktátuma alapján az is egyértelmű: a világnak a kovid-világjárvány címén végrehajtott karanténját most a „klímaváltozás” miatt szükséges bezárások követik. (Ethan Huff: First it was covid lockdowns, next it ’ll be „climate change lockdowns” /Először kovid bezárások voltak, legközelebb a „klímaváltozás” zárlatai jönnek/ 09/23/2022. NaturalNews. com, Newspunch.com.) „A klímaváltozás hisztériája egzisztenciális fenyegetés.” Ez a klímazsarolás nyilvánvaló stratégiája. [37] A Project Veritas rejtett kamerája rögzítette Charlie Chester CNN technikai igazgató nyilatkozatát arról, hogy a kovid-világjárvánnyal való félelemkeltés már nem elég hatékony, ezért azt felváltják az újabb rémhírkeltéssel, a klíma-katasztrófáktól való elrettentéssel. Az ügynök cinikus érvelése szerint ez a rettegést jelentősen fokozhatja és évekig fenntartja, mert nincs határidőkhöz kötve, mint a kovid-zárlatok. Mellesleg – amint az ügynök erre is kitér – sok pénzt hoz majd a megbízóknak (ki nem mondva az NWO urainak). A riportban az már fel sem merül, hogy a félelem kiváltotta stressz egyben fokozott egészségügyi kockázattal is (pl. a rák megjelenésével) jár, vagyis hasznos eszköze a „népesség-szabályozásnak”. (https://vk.com/video644727407_456239982. 25/10/2022) <> Szintén a CNN-csatornán megszólalhatott azonban John Coleman meterológus, a Weather Channel alapítója is. Hangsúlyozta: „NINCS GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS! A tudomány a tényekről szól. És ha megnézzük a kemény, rideg tényeket, akkor semmi kétség: a klímaváltozás nem történik meg! Nincs jelentős, ember okozta globális felmelegedés, sem a múltban, sem a jövőben.” Arra is utalt, hogy ez a „klímacsalás” az USA Demokrata Pártjának az egyik fő politikai programpontja. „A pénzt pedig csak azoknak a ’tudósoknak’ adja, akik a globális felmelegedés hipotézisét támogatják.” (https://vk.com/video644727407_456239821)

[38] Az ENSZ Környezetvédelmi Ügynöksége 2022 X. 27- én tette közzé az új környezetvédelmi jelentését, amit az Index (hazai hírportál) a következő címen kommentál: „ENSZ-jelentés: Halálra ítélte magát az emberiség.” De a lényeg talán nem is ez, hanem a következtetése. E szerint „…nincs út az 1,5 fok eléréséhez, és a CO2-kibocsátás csökkentésének kudarca azt jelenti, hogy az éghajlati válság legsúlyosabb hatásainak korlátozására „a társadalmak gyors átalakítása” az egyetlen mód.” (Ez egyértelmű: az ENSZ szerint a világ-kataklizmát csak az NWO-forgatókönyvét követő, új digitális rabszolga-társadalom sürgős létrehozása háríthatja el.) Inger Anderson, az UNEP (ENSZ Környezetvédelmi Programjának) igazgatója ezt külön megvilágítja. „Ha az országok 2050-ig teljesítenék a nettó nulla CO2-kibocsátásra vonatkozó hosszú távú vállalásaikat, a globális hőmérséklet 1,8 fokkal emelkedne. Az ENSZ-jelentés szerint azonban a cselekvés lassú üteme miatt még ennek a hőmérsékleti határértéknek a betartása sem reális. Ez a jelentés rideg tudományos nyelven mondja el nekünk, amit a természet egész évben halálos árvizek, viharok és tomboló tüzek révén mondott: abba kell hagynunk, hogy üvegházhatású gázokkal töltsük fel a légkörünket, mégpedig gyorsan.” Vagyis a „tudományt” kizárólag az ENSZ jelentését írók képviselik. Persze, arról már senki nem tudhat, hogy ezek a katasztrófák az „időjárás-gyár” NWO uralmat szolgáló, áldásos ténykedésének a következményei, továbbá semmi közük nincs a légkör CO2 tartalmához. (Ld. Index, 2022. 10. 27.)

[39] Hamvas Béla szerint „a világ helyzete sohasem reménytelen, mert sohasem azokon múlik, akik nem hisznek az életben, hanem azokon, akik hisznek benne.” [40] Gondoljuk el: Galilei híres hitvallása óta („és mégis mozog a föld!” /eppur si muove/) hány évszázadnak kellett még eltelnie, míg többé már senki nem vitathatta a geocentrikus tézis igazát. Szarka László helytállóan utal rá, hogy a lemez-tektonikai elmélet is kb. félévszázad múlva lett megkerülhetetlen, amihez képest a Miskolczi-paradigma még fiatal (25 éves). Az igazság ritkán győz látványosan és azonnal a hazugság fölött. Pl. a tőke profitéhsége 50 éven át sikerrel blokkolta a nikotin rákkeltő hatásának az érvényesítését, holott a cigarettára ezt a tudomány jó félévszázada bizonyította. [41] Érdemes tudni: a „hivatalos” klímaelmélet szerint sem a CO2 a legkárosabb üvegházhatású gáz. A bolygón az üvegházhatás mintegy 95 % -át a levegőben lévő vízgőz okozza, és a fennmaradó öt százalékon osztozik az összes többi. Miskolczi kimutatta, hogy ha megnövekszik a levegő CO2-tartalma, akkor a levegőben lévő vízgőz fokozott mértékben csapódik ki és hullik le csapadék formájában. Ily módon a levegő vízgőztartalmának csökkenése kiegyenlíti a többlet CO2 üvegházhatást növelő hatását. [42] Ld. World Climate Declaration, https://clintel.org. Továbbá: Ethan Huff: Thousands of scientists sign formal declaration: „There is no climate emergency”/Tudósok ezrei közzétett nyilatkozatban jelentik ki: nincs klíma vészhelyzet./ 08/23/2022. NaturalNews.com) Lényeges: a Clintel csoport és a WCD nem az egyetlen nemzetközi szerveződése a független klímatudósoknak. Kanadában 20 éve működik a független tudósokat, szakembereket összefogó Friends of Science civil társaság, amely régóta hirdeti: az éghajlatváltozás fő mozgatórugója nem a CO2, hanem a Nap. Ez a szervezet nemcsak teljes nézetazonossággal csatlakozott a Clintel csoporthoz, hanem jelentős tevékenységet végez a hiteles klímapolitika érvényesítéséért az NWO diktátum ellensúlyozása végett. Pl. népszerűsítik Franco Battaglia (olasz professzor) könyvét: „Nincs klíma-vészhelyzet!” , ami 2019 óta szakmai alapja lett az ugyanilyen című olasz mozgalomnak. A társaság azt is hangsúlyozza (ld. Epoch Times 2022. 08. 16.), hogy a Világ-éghajlati Nyilatkozat miatt összeomlott az NWO „97 százalékos konszenzus” – állítása a klíma – vészhelyzetről, mivel azt 31 ezer tudós cáfolja. (friendsofscience.org) A WCD egyik aláírója Ivar Giaver fizikai Nobel-díjas professzor. Hangsúlyozza: „a klímaváltozás dogmái inkább vallások, sem mint tudományok.” A nyilatkozat másik vezető szerzője, prof. Richard Lindzen szerint az ENSZ éghajlati narratívája abszurd. De „a dollár milliárdok, valamint a támogatástól függő akadémikusok és napirend-vezérelt újságírók könyörtelen propagandája jelenleg azt mondatja velük, hogy ez nem abszurd.” (clintel.org)

[43] Ld. Szarka László: A világ-újraindítás nagycirkusza. (Magyar Hírlap, 2022. 07. 21.) /Persze, a főáramú média az elhallgatással gondoskodik róla, hogy a hamis, ál- és érdektelen információk óceánjában ez a létérdekű, valós hír gyorsan elhaljon./ A rövid írást (amelynek a Vélemény-rovat adott helyet) mindenkinek olvasnia kéne, hogy tisztán lásson ebben a drámai sorskérdésben. Berkhout akadémikus szerint a „zéró CO2” diktátumhoz tapadó vakhitet és babonát csak a racionális gondolkodás törheti át. „…A technológiai beruházások, amelyekkel megpróbálják megállítani az éghajlatváltozást, történelmi tévedésnek bizonyultak. Az éghajlatváltozásnak ui. megállíthatatlan természeti összetevői vannak, amelyek közül messze a legfontosabb a napsugárzás és az óceán kölcsönhatása. Azt gondolni, hogy a légkör CO2-koncentrációjának csökkentésével megállíthatjuk a klímaváltozást, nemcsak naivitás, hanem felháborító pénzkidobás is. Ehelyett először is el kell fogadni a klímaváltozást, mint elkerülhetetlen természeti jelenséget. Másodszor, jobban meg kellene értenünk az éghajlati rendszert, és végül alkalmazkodnunk kell annak folyamatos változásaihoz.” Berkhout rámutat a hamis klímadiktátum alapmódszerére: a tényekre és a valós összefüggésekre épülő tudományt a kutatás számítógépes modelljei helyettesítik. „Ezeknek a modelleknek az eredményeit azonban teljes mértékben meghatározza az, hogy a modellgyártók mit tápláltak beléjük. A modellkészítők úgy állíthatják be a modellt, hogy az azt adja ki, amit a finanszírozó látni szeretne. A politikusok szeretik a modelleket. Az állami kutatók követik az utasításokat, és úgynevezett tudományos modelleket állítanak fel az eltervezett kormányzati zöldpolitika támogatásához. Majd szemrebbenés nélkül azt állítják, hogy az eredmény tudományosan megalapozott. Azt tanácsolom, hogy tiltsuk be a politika által vezérelt úgynevezett tudományos modelleket. Azok a hamis modellek visszazökkentenek minket a babonák sötét idejébe.” A klímatudós a globális aszályok, az árvizek és az energiahiány példáján mutatja be, hogy az ésszerű víz- és energiagazdálkodással hogyan lehet kivédeni – a klímaváltozás terhére rótt – e fajta károkat. Németországban a fosszilis energia teljes kiiktatása lett a fő oka az energiaválságnak. Sri Lanka pedig azzal okozta a mezőgazdasága, önellátása és a korábbi exportjának az összeomlását, hogy – engedve a háttérhatalom nyomásának – a „fenntarthatóság érdekében” betiltotta a műtrágyák használatát és a hagyományos növényvédelmet. A zéró CO2-szint szolgai követése az ország súlyos élelmezési válságára vezetett. Berkhout kifejti a közérdekű klímapolitika két alapfeltételét. Egyrészt, a tudomány előrelépéséhez „fektessenek be olyan megfigyelőrendszerekbe, amelyek pontosan képesek mérni a Föld légkörének, földfelszínének és óceáni viselkedésének összetett tulajdonságait térben és időben egyaránt. A mérések majd megmutatják a továbblépés irányát.” Másrészt – ami jóval bonyolultabb, összetett kérdéskör – alapvető társadalmi-politikai változtatás kellene (bár a szerző ezt nem nevezi a világtőke elsajátítási képletének!) a javak szélsőségesen torz elosztásának a megszűntetéséhez. (Ld. a bolygó teljes vagyonának fele 5-6 ember tulajdonában áll.) E nélkül a globális szegénység nem számolható fel, ami szorosan összefügg a klíma- és környezetvédelemmel. Az NWO diktatúrája ezzel épp ellentétes irányú stratégia, emiatt a világkormány célképzete nem fogadható el. Ez nemcsak a demokrácia végét, hanem a klímavédelem katasztrófáját is jelentené: mivel az egyes országok (sokszor még azok régiói is) nagyon eltérőek, „tehát a nemzeti igények és lehetőségek nem ugyanazok. Mindegyik ország egyedi megközelítést és megoldást igényel. Az egységes globális szabályozás kontraproduktív lenne.” Ezért is létkérdés a nemzetállamok fennmaradása. (A szerző szerint „a nem demokratikus, meg nem választott globális szervezetek soha nem írhatják felül a nemzeti jogot.” (Szarka: i.m. u. o.)

[44] Ld.pl. Rhoda Wilson: A Message from CLINTEL: There is No Climate Emergency. The Exposé, 10/27/2022. (Üzenet a Clintel-től: nincs klíma vészhelyzet.) <> Rhoda Wilson: World Economic Forum Spreads Climate Misinformation and Refuses Open Scientific Debate with CLINTEL. The Exposé, 10/26/2022. (A VGF terjeszti a klíma-félretájékoztatást és visszautasítja a Clintel-lel a nyílt tudományos vitát.) Egyébként a világpolitika napi történései is a VGF klíma-diktatúrájának a nyomulását igazolják. (Ld. pl. az új brit miniszterelnök, Rishi Sunak küldetését az NWO szolgálatában és azt a feladatát, hogy – hatóterületén – kötelezővé tegye a zéró CO2-kibocsátást. /Rhoda Wilson: Rishi Sunak, the World Economic Forum, CBDCs and Global Totalitarianism. The Exposé, 10/29/2022./ U. erről: https://vk.com/video644727407_456239987.

[45] Ld. pl. Ltv 7. § (3) „NATO tagország, valamint az EU tagállama állami légi járművének a magyar légtérbe való belépéséhez nem szükséges az (1) bekezdésben meghatározott engedély kérése. A NATO tagállam, valamint az EU tagállama állami légi járművének a magyar légtérbe való belépése a nemzetközi előírásoknak megfelelő repülési terv benyújtásával történik.”

[46] Ld. az 549/2004/EK, az 550/2004/EK, az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeletnek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról szóló, 2009. október 21-i 1070/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet. (A hivatkozásokban ez az 1070/2009/EK rendelettel módosított 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet.) <> Erre az uniós jogforrásra az Ltv 10/A. § (1) bekezdése is utal. [47] Ld. MEGÁLLAPODÁS KÖZÖS LÉGTÉR LÉTREHOZÁSÁRÓL egyrészről az EU és tagállamai, másrészről az Örmény Köztársaság között. (Az EU Hivatalos Lapja 2021.12.1. L 429/) <> Egyébként ez az egyezmény-minta tipikus. Pl. ehhez hasonló az EU Ukrajnával kötött egyezménye. (Ld. Megállapodás közös légtér létrehozásáról egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Ukrajna között. OJ L 387, 3.11.2021, p. 3–57 ) Ennek az egyezménynek a 10. cikke is környezetvédelmi fejezetet tartalmaz. Az 1. pontja szerint „ A felek elismerik, hogy a környezetvédelem fontos szerepet játszik a nemzetközi légi közlekedési politika kidolgozása és végrehajtása során.”

[48] A gyakorlatban emiatt a tagállam tehetetlenné válna az önvédelemre: amint a magyar kormány-nyilatkozat jelzi, nemzetközi szerződés kötelez minket az ENSZ- klímavédelem támogatására, így semmi beleszólásunk nincs ennek a konkrét vegyi végrehajtásába. [49] Ld. „E megállapodás célkitűzése…/többek közt/ a környezetvédelem területét érintő közös szabályok megállapítása.” (1. cikk) A 17. cikk pedig „Környezet” címen külön fejezetet nyit a környezetjogi szabályozásra, amit hét pontban részletez. [50] Ld. EUMSZ: az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés. (EU Hivatalos Lapja C. 326. 55. évf. 2012. okt. 26.) [51] Hogy érthető legyen: amíg külföldi gépek a hazai légtérbe nem permeteztek klímavédelem címén semmilyen vegyi anyagot, addig nem merült fel az emberek és a környezet ilyen forrású veszélyeztetése. Miután azonban ez gyakorlattá vált, amit a közhatalom eltűr, e miatt az állam visszalépett az egészség- és környezetvédelmünk elért szintjéről, tehát a mulasztásával megsérti az objektív intézményvédelmi felelősségét, Alaptörvényt sért. [52] Két rendelkezés különösen fontos. <> Ezek szerint „a levegő védelme kiterjed a légkör egészére, annak folyamataira és összetételére, valamint a klímára.” (Ktv 22. § /1/) <> A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely azt, vagy közvetítésével más környezeti elemet sugárzó, folyékony, légnemű, szilárd anyaggal minőségét veszélyeztető, vagy egészséget károsító módon terheli. (Ktv 22. § /2/)

[53] A Ktv részleteitől itt el kell tekintenünk. A lényeg: a környezethasználó (itt a légkör vegyi permetezője) köteles megelőzni a környezetszennyezést és kizárni a kárnyezetkárosítást. (Ktv 6. § /1/ b/ és c/) Továbbá: „A környezetet veszélyeztető vagy károsító környezethasználó köteles azonnal befejezni a veszélyeztető vagy károsító tevékenységet. A környezethasználó köteles gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetéséről, a károsodott környezet helyreállításáról.” (Ktv 8. § /1/) [54] Ez a fontos szabály csak az eljárási rendben, a környezetvédelmi engedélyezés részleteinél jelenik meg. (Ui. eleve el kell utasítani az egészség- és életveszélyeztető, károsító környezethasználat engedélyezését.) [55] A chemtrails valós tartalmát csak a jet gépek légi permetezéséről rendelkező hatóság ismerheti, ha ugyan a titoktartási kötelesség ezt a kört is nem szűkíti le a piramis eltérő szereplői szerint. (A sajtóból ismert olyan pilóták vallomása, ami szerint ők sem tudhatják, mit szórnak a légtérbe.) [56] Ld. környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezményt, amit a 2001: LXXXI. tv. hirdetett ki.. (A 4. cikk szól az információs alanyi jogról.) [57] Az EU az új veszélyes vegyi anyagok minősítését csak az erre akkreditált – elvileg fedhetetlenül hiteles – ún. GLP minősítésű (Good Laboratory Practice) laboratóriumoktól fogadja el. A 4 és 5 G mobiltelefon-gyártás világbotrányát (ami a készülékfajták 90 százalékánál az engedélyezett EMF sugárzás 4-5-szörös túllépése miatt robban ki) – az USA-ban és Franciaországban is csak független magán-laborok mérési eredményei tudták bizonyítani. Ha a légkör vegyi szennyezését érintő környezeti információ eljárása eljuthat a kibocsátás méréséhez és elemzéséhez, úgy annak a hazai hitelessége azzal erősíthető, hogy az eljárás minden szakaszában – megfigyelőként – civil szervezetek szakértője közreműködik. (Pl. a Levegő Munkacsoport, ill. a Magyar Természetvédelmi Szövetség megbízottja.) [58] Emlékeztetőül: a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat és a Magyar Honvédség Összhaderő-nemi Parancsnoksága (MH ÖHP) – a 4/1998. (I. 16.) Korm. rend. szerint – a polgári és a nem polgári repülésnél egyaránt jogosult fellépni és intézkedni olyan esetekben, amikor bármely közveszély megelőzése, elhárítása szükséges. Nyilvánvaló: ha hatósági döntés van a külföldi jet gépek vegyszer-kibocsátásának a megvizsgálásáról, úgy ennek az operatív végrehajtása, ill. kikényszerítése aligha gátolható.65 107 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK