VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Hogyan keletkeztünk? Részjelentés az Élet nagy titkáról


Tisztelt Olvasó!

Egy évvel ezelőtt nekiláttam életem legizgalmasabb könyve megírásának. „Isten logikája”, ez a lényegi mondandója, ebből következően a végleges, megváltoztathatatlan címe. Abban a pillanatban, hogy belevágtam, mint egy isteni sugallat, úgy ért a felismerés: ez bizony kerek hét évet kíván. Hét kerek év kell hozzá, hogy a megfejtés végére érjek, legalább annyira, hogy kész könyv születhessen belőle. Mert az élet megfejtésének teljesen a végére jutni természetesen (de most már azt is mondhatom: Isten logikájából következően) ember fia soha nem lehet képes.

A szellemi nyomozással eddig eltöltött teljes év két fontos tételt igazolt számomra. Az egyik, hogy a szóban forgó hét év csakugyan nem kurtítható. Amikor az ember már a hatvanhatodikban jár (mint jómagam), szinte hetvenkedésnek tűnhet ilyen hosszú időszakra bármit is tervezni, hát még az emberiség egyfajta új szent könyvének beteljesítését. Csakhogy pontosan úgy jártam, ahogy előre ráéreztem: Isten logikájának kifürkészéséhez bámulatosan kanyargós, szövevényes utakat kell bejárni, méghozzá szilárd következetességgel.

Hogy mást ne említsek: nem indulhattam ki abból, hogy márpedig Isten biztosan létezik, hanem előbb ebben a kérdésben is logikus, következetes eredményre kellett jutnom. Nyakig kellett merülnöm mind az istentagadók, mind pedig az istenhívők érveléseibe. Sőt, az istentagadó és az istenhívő evolucionisták okfejtéseibe. Ha az érvek nyomán az derült volna ki számomra, hogy az élet, s benne az ember kialakulásához végül is nem feltétlenül kell feltételeznünk egy természet feletti lény lét