top of page

Atilla emlékművet Szent Genovéva ereklyéi mellé – Patrubány Miklós megbékélési javaslata Franciaorsz

(Elhangzott Párizsban, a Trianon-menet érkezésekor)

Miránk, magyarokra azért mérték Trianont, mert a gyűlölt hunokat látták bennünk, és látják mai napig... Itt az idő, hogy a franciák és Nyugat-Európa megbékéljenek a hunokkal! Mert ezzel együtt megbékélnek a magyarokkal... És ennek jeléül, hogy megbékél, Franciaország és a francia nép a hunokkal, helyezzenek el ide, a Szent Genovéva emlékét őrző templom elé, egy olyan emlékművet, amely Atillának állít emléket – mondta a Magyarok Világszövetségének elnöke Párizsban, a Panthéon tőszomszédságában, a Hegyi Szent István templom előtt, amelyben Párizs védőszentjének, Szent Genovévának őrzik ereklyéit.

Kedves Magyar Testvérek! Kedves Francia Vendégek, akik vagytok!

Amit a Trianon-menet tagjai az elmúlt 48 nap alatt teljesítettek, az nem csak egy rendkívüli fizikai teljesítmény. Ez egyszerre, ugyanolyan mértékben egy kiemelkedő szellemi teljesítmény, és talán még kiemelkedőbb erkölcsi teljesítmény. Azért szeretném, hogy ez így vésődjék be a ma élő magyar és a nemzetközi közvélemény tudatába, hogy ez egyszerre fizikai, egyszerre szellemi és egyszerre erkölcsi, avagy morális teljesítmény. Köszönet érte.

Szóljunk pár szót erről a helyről. Azért választottuk sajtótájékoztatónk, vagy nevezzük úgy, nyilvános megszólalásunk helyszínévé ezt a templomot, mert ez a templom őrzi Szent Genovéva földi ereklyéit. Ő Párizs védőszentje is egyben, és a hagyomány úgy tartja, hogy amikor Atilla hunjai a város bevételére készültek, akkor Szent Genovéva imádkozott az Úrhoz, és kérte, hogy állítsa meg az Úr a hun seregeket, és mentse meg Párizs népét. Az Úr meghallgatta szent Genovéva imáját, de azt hiszem, hogy Attila is meghallgatta az Ő imáját, és megkegyelmezett a városnak.

Könnyű dolga volt, hiszen – amint a korabeli történészek feljegyezték – Attila és az ő hunjai minden kétséget kizáróan keresztények voltak. Róma sorsa is ezt bizonyítja, hiszen Attila Róma kapujában is megállt és megkegyelmezett a városnak. Fájdalom, hogy ennek ellenére Nyugat-Európa – és ez alól Franciaország sem kivétel – Attilára és az Ő hunjaira, mint Istentől elrugaszkodott, inkább az ördögöt megtestesítő népekre gondol, és ezt a képet őrzi mai napig emlékezetében.

Miért mondom mindezt el? Mi köze van ennek Trianonhoz? Az a köze kedves Testvéreim, Trianonhoz, hogy miránk, magyarokra azért mérték Trianont, mert a gyűlölt hunokat látták bennünk, és látják mai napig.

Igen, mi magyarok részben a hunok örökösei vagyunk, és a magyarokon belül is van egy népcsoport, a székely – amelyikhez magam is tartozom –, akik közvetlenül Attila leszármazottai.

És most akkor, amikor Trianon századik évfordulójához közeledünk, és azzal a szándékkal tesszük, hogy az igazságtalan trianoni békét semmisítsék meg, akkor ezeket előre kellett bocsájtani.

Arra kérjük Franciaországot és a francia népet, és Franciaország által egész Nyugat-Európát, hogy vegye tudomásul, hogy a hunok itt vannak! Itt vannak Magyarországon, és kiemelten itt vannak a székelység körében. Igen, volt háborúskodás a történelmünkben. De azt Európa népei bebizonyították, hogy van megbékélés is. Megbékéltek egymással a franciák és az angolok, annyi évszázad véres háborúi után, és megbékéltek egymással a franciák és a németek megannyi háború után. Itt az idő, hogy a franciák és Nyugat-Európa megbékéljenek a hunokkal! Mert ezzel együtt megbékélnek a magyarokkal, azzal a néppel, amelyikről ma genetikai vizsgálatok bizonyították, hogy az összes ma élő európai nép közül a legrégebbi európai génekkel rendelkezik. És ennek jeléül, hogy megbékél, Franciaország és a francia nép a hunokkal, helyezzenek el ide, a Szent Genovéva emlékét őrző templom elé, egy olyan emlékművet, amely Atillának állít emléket, és ha ez megtörténik, akkor megbékél Európa önmagával, megbékél a hunokkal és a magyarokkal, és a magyarság is teljes mértékben Európa jövőjének tudja szentelni alkotó energiáit.

S ha ez a szobor itt állni fog, akkor Trianon megdöntése már játszi könnyedséggel megtörténik, és ez is a francia nép feladata, és a francia állam feladata, amely sajnos első számú előidézője volt ennek a magyarságot máig pusztító nemzetgyilkossági kísérletnek, mert Trianon nem tragédia volt, hanem nemzetgyilkossági kísérlet a magyarság ellen.

Köszönöm a Trianon-menetnek, hogy megteremtette a lehetőségét áldozatvállalásával, hogy ezek a gondolatok ma Párizsban elhangozhassanak!

Vesszen Trianon! Igazságot Magyarországnak! Igazságot Európának!

(A beszéd – a többi elhangzottal együtt – itt hallgatható meg.)

(...)

 

28 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg