top of page

Memorandum és kiállás az új NAT-ért + Petíció

Tisztelt Honfitársak! Kedves Barátok! Mindenki, akiket hallhat és „akiket nem hall a nagyvilág”!

Legalább akkora a veszély határainkon belül, mint kívül, miként 100 évvel ezelőtt is.

A NAT elleni − 1990 óta előrecsomagolt − támadással a baloldal végképp el akarja törölni a múltat. Azok nevezik magukat „magyar tanároknak” s oktatnak ki magyarokat magyar irodalomból és történelemből, akik szellemi elődei idegen hatalmakat szolgáltak, hazudtak éjjel és nappal, nem csak az '50-es években.

Most, amikor látják, hogy nem adtuk föl, és a nemzeti kormány érvényt szerez annak, hogy a rendszerváltásban pár lépést tegyünk előre, hogy ne csak a fele magyar irodalmat tanítsák, akkor jajveszékelnek, s újabb rágalmakat találnak ki a régiek mellé. Céljuk ugyanaz, mint 100 éve: a hazafiság tagadása, az egyházak, különösen a katolikus egyház és iskoláinak lerombolása. De főként az igazság tagadása!

Amikor Trianon 100. évfordulóján kezdjük visszaszerezni nemzeti íróinkat, akkor egy bizonyos kis kör, mely a lukácsgyörgyök „szellemi” örököse, azonnal visítozva támad. Kevesen vannak, de acsarkodva védik a történelemhamisításon alapuló kommunista irodalmi kánont, a tudomány álarcában gyaláznak és rágalmaznak minden antikommunista írót, így Herczeget, Nyirőt, Tormayt és Wasst. E kánonban például Arany Jánosnak alig volt pár sornyi hely, de bőven volt tér magyarellenes írók dicsőítésére.

1945-ben elnyomóink ránk kényszerítették, hogy indexre kell tenni legnagyobb íróinkat, de sokáig mindent, ami irodalom volt. Csak Európa óriási tiltakozására kezdték levenni az indexről a nem magyar klasszikusokat. A szovjetellenesnek, antiszemitának, fasisztának nyilvánítottak a jegyzékben olyan „veszélyes írók és művek” voltak betiltva, mint Kipling, a Karinthy által fordított Micimackó, és a Grimm-mesék, no és Benedek Elek meg Móra Ferenc. Most a cenzorok lelki utódai ezt a cenzúrát sírják vissza: minden fórumon, álcivil szervezeteikben és szennylapjaikban aggódnak gyermekeink lelki fejődéséért. Ez szinte megható.

Vegyük újra észre, hogy az aczélgyörgyi 3 T − a támogatott, tűrt és tiltott kategóriáival − nem is kettős, hanem hármas mércét alkalmazott. Ezt az aljas politikai−ideológiai diktatúrát követelik vissza a NAT támadói. Nosztalgiázásukban durván támadják a magyar értékeket. 1990-től emiatt valósággal újra kellett felfedeznünk jelentős magyar írókat. Most ismét feledésre ítélnék őket. Ne hagyjuk!

Honfitársak! A helyzet drámai. Határainkat nem csak fizikailag kell megvédeni. Hallatni kell hangunkat mindenütt, ha kell, az utcán is, mégpedig a szellemi trianon ellen! A hazugságkór itt settenkedik köztünk. Sokkal gyilkosabb az influenzánál: 1918-19 óta terjed, 1945 óta nemzetközileg terjesztik. Ez a hazugságkór több halált okozott és fog okozni, mint a spanyolnátha és az összes betegség.

Tartsuk nyitva a szemünket, és álljunk készen, mert éppen Trianonra emlékezésünket akarja megakadályozni egy szűk kör, amely kunbélákat, szamuelyket és lukácsgyörgyöket üdvözölne itt szívesen. Azoktól nem féltik gyermekeinket. Márai Sándor jól látta: kommunista nem vész el, csak átalakul. Nem véletlen, hogy Lukács annyira gyűlölte Márait, mint Tormay Cecilt és Madách Imrét, sőt, akkoriban még a nyugatosokat is! Amint a frontra került, ártatlan magyar hazafiakat tizedeltetett, majd magyar irodalmunkban folytatta a mészáros munkát. Szellemi öröksége is ennyi. Szólaljon meg mindenki, hogy a hazaszeretet erény.

Fogjunk össze, hogy megvédjük a magyar Nemzeti Alaptantervet! Gyűjtsük az adatokat – Dunát lehet vele rekeszteni –, hogy milyen hazugságokkal áraszt el a „mainstream” ízlésdiktatúra. Nincs ma aktuálisabb, mint Klebelsberg Kunó és Tormay Cécile megoldási javaslata:

„Mert egy népnek, amelytől elvették határait, hogy ne védhesse magát, amelytől elvették fegyvereit, hogy ne támadhasson — nem marad egyeben, mint az irodalma... A nemzeti lélek érzi ezt és — érezzük mi is, szabad, dacos magyar írók, akik nem lettünk az idegen szellem gályarabjai. De mi csak szétszórt őrszemek vagyunk.(…) Pedig ha összehordanók a fegyverünket, sok magányos őrtüzünk zsarátnokát, nagy világosságot tudnánk teremteni, — szellemi honfoglalók tudnánk lenni.”

Szervezkedjetek és fogjatok össze, mert ellenünk 1918 óta szervezkednek. A szómágia, a rágalmak ellen harcolnunk kell! Terjesszétek és tiltakozzatok, amíg nincs késő. Nélküled a diktatúra újra leselkedik ránk!

Nemzeti Értékvédő Egyesület és a Tormay Cécile Kör

Budapest, 2020. február 8.

A petíció ide kattintva írható alá. Aláírás után meg is kell majd erősíteni!

 

30 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page