VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Memorandum és kiállás az új NAT-ért + Petíció

Tisztelt Honfitársak! Kedves Barátok! Mindenki, akiket hallhat és „akiket nem hall a nagyvilág”!

Legalább akkora a veszély határainkon belül, mint kívül, miként 100 évvel ezelőtt is.

A NAT elleni − 1990 óta előrecsomagolt − támadással a baloldal végképp el akarja törölni a múltat. Azok nevezik magukat „magyar tanároknak” s oktatnak ki magyarokat magyar irodalomból és történelemből, akik szellemi elődei idegen hatalmakat szolgáltak, hazudtak éjjel és nappal, nem csak az '50-es években.

Most, amikor látják, hogy nem adtuk föl, és a nemzeti kormány érvényt szerez annak, hogy a rendszerváltásban pár lépést tegyünk előre, hogy ne csak a fele magyar irodalmat tanítsák, akkor jajveszékelnek, s újabb rágalmakat találnak ki a régiek mellé. Céljuk ugyanaz, mint 100 éve: a hazafiság tagadása, az egyházak, különösen a katolikus egyház és iskoláinak lerombolása. De főként az igazság tagadása!

Amikor Trianon 100. évfordulóján kezdjük visszaszerezni nemzeti íróinkat, akkor egy bizonyos kis kör, mely a lukácsgyörgyök „szellemi” örököse, azonnal visítozva támad. Kevesen vannak, de acsarkodva védik a történelemhamisításon alapuló kommunista irodalmi kánont, a tudomány álarcában gyaláznak és rágalmaznak minden antikommunista írót, így Herczeget, Nyirőt, Tormayt és Wasst. E kánonban például Arany Jánosnak alig volt pár sornyi hely, de bőven volt tér magyarellenes írók dicsőítésére.

1945-ben elnyomóink ránk kényszerítették, hogy indexre kell tenni legnagyobb íróinkat, de sokáig mindent, ami irodalom volt. Csak Európa óriási tiltakozására kezdték levenni az indexről a nem magyar klasszikusokat. A szovjetellenesnek, antiszemitának, fasisztának nyilvánítottak a jegyzékben ol