VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Marsall Ágnes: Levél Dr. Fodor Andrásnak, de figyelmébe ajánlom mindenkinek

Kedves F. A.!

Elképedve olvasom a Magyar Patrióták Közösségéhez címzett felhívását. Ezt nem gondolhatja komolyan!

Rajk László soha nem volt a kommunizmus áldozata, és soha nem lehet helye a kommunizmus áldozatainak és a szabadság mártírjainak sorában – ahogyan ezt Ön látni szeretné.

Ellenben elkötelezett híve és tevékeny kiszolgálója volt a XX. század egyik iszonyatos, totális diktatúrájának. „Tiszta, jellemes emberként”– ahogyan Ön minősíti, egy olyan ideológiában hitt, és harcolt érte élete végéig, amely ártatlan milliók szenvedését és halálát okozta.

Figyelmébe ajánlanék néhány dátumot: Rajk László 1946. március 20-tól 1948. aug. 5-ig a Rákosi-kormány belügyminisztere volt, utána ugyanezen kormány külügyminiszteri tárcáját vezette 1949. május 30-án – valóban koholt vádak alapján – történt letartóztatásáig.

És kérem, hogy most jól figyeljen! 1946 októberében az 533.900/1946. sz. belügyminiszteri rendelettel hívták életre az Államvédelmi Osztályt, vagyis az ÁVÓ-t, az ÁVH elődszervezetét (Péter Gábor vezetésével). A belügyminiszter hatáskörébe került az új állambiztonsági szerv irányítása, felügyelete és ellenőrzése. Az ÁVO feladatkörébe tartozott:

  • a demokratikus államrend és közbiztonság védelméről szóló 1946. évi VII. tc-be ütköző cselekmények nyomozása és feljelentése,

  • a népbíráskodásról szóló és az 1945. évi VII. tc-be iktatott bűncselekmények nyomozása és feljelentése,

  • egyesületek keletkezésének és működésének figyelemmel kísérése,

  • politikai vonatkozású röpiratok szerzőinek és terjesztőinek nyomozása és bejelentése,

  • bejelentett és tudomásul vett gyűlések lefolyásának megfigyelése,

  • államrendészeti vonatkozású bel- és külföldi adatok gyűjtése és nyilvántartása,

  • javaslattétel az illetékes rendőrhatóság vezetője számára az állambiztonság vagy közbiztonság szempontjából káros személyek kitiltására, internálására,

  • titkos rádióállomások felderítése,

  • eljárni mindazokban az államrendészeti ügyekben, melyek nem voltak fenntartva a Budapesti Főkapitányság, illetve a kapitányság vezetője részére.

Az ÁVO működésének kezdete óta adatokat gyűjtött a koalíciós pártok vezető politikusaira, lehallgatta a kommunisták politikai ellenfeleinek telefonját stb.

A belügyminiszter Rajk László volt! Regnálása idején mintegy1500 nemzeti, vallási és demokrata szellemű intézményt, szervezetet oszlatott fel, de részt vett az első koncepciós perekben is. Az ő belügyminiszteri utasítására engedték ki az 1947-es "kékcédulás" választásokon törvénytelen szavazataik miatt – Ries István igazságügyi miniszter által –letartóztatott kommunista szavazókat.

Kétség sem fér hozzá, a munkáját őszinte meggyőződéssel és igen hatékonyan végezte.