VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Deák-Sárosi László: Nyolcágú csillag – Székely Mózes és a brassói csata. Nagyszerű magyar eposz szü

Liptay Katalin rádiós irodalmi szerkesztő mutatta be a Petőfi Irodalmi Múzeum közönségének e különös mű szerzőjét, rendezőjét, zeneszerzőjét, előadóit. Egy magyar történelmi eposz hangoskönyvéről van ugyanis szó, amelynek nagyszerűségét Erős Kinga, brassói születésű irodalomtörténész, a Magyar Írószövetség elnöke ekképpen ecsetelte:

„1603. július 17-én a brassói csatában vesztette életét Székely Mózes erdélyi fejedelem. Rövid uralkodása ellenére nevének a magyar történelem legnagyobbjai között van a helye. És hogy miért? Leginkább azért, mert hazafisága, rettenhetetlen bátorsága és hősiessége példaadó volt a maga korában, de példaadó most is a mi számunkra. Olyan alakja ő a magyar történelemnek, akit bátran állíthatunk példaként gyermekeink elé is. Bár rövid ideig uralkodott, életpályája mégis tökéletes ívet rajzol ki. Egy olyan férfi életét, akinek számára szülőföldje boldogulása mindenek előtt volt. Ráadásul hatalmas utat járt be addig, amíg fejedelemmé választották. Pályáját egyszerű katonaként kezdte. Majd rátermettséges és vitézi erényei segítségével hághatott egyre magasabbra. Egy olyan korban tette mindezt ráadásul, amely kor Erdély történelmének egyik legtragikusabb, leginkább szenvedésekkel teli időszaka volt. A Török Birodalom, a Habsburgok egyaránt sanyargatták Erdélyt. Mindehhez még hozzájárult a szomszédos fejedelemsége sokszor csalfa, gerinctelen politikája, s az egész felfordulás legszomorúbb következményeként még a székelyek egy része is egymás ellen fordult. Testvérháborúval súlyosbított rablóhadjáratok ideje volt ez.

S ebben a pokoli helyzetben kellett volna Székely Mózesnek helyreállítania a rendet, hogy Erdély földjét ne áztassa tovább a töméntelen könny és vér.

Vállalkozása csak részben sikerülhetett. Rövid uralkodása nem tette lehetővé a számára, hogy bevégezhesse, amit elkezdett. Életútja ezzel együtt mégis egy olyan rettenthetetlen hazafi képét mutatja fel, akik évszázadokkal később is megtestesíti mindazon erényeket, amelyek példaként szolgálhatnak számunkra. '...személyében oly vitéz ember volt, hogy az Nagy Sándor hadában is az válogatott vitézeknek számok közé való lehetett volna...' Így vélekedett Bethlen Gábor, a későbbi erdélyi fejedelem Székely Mózesről . Nem akármilyen dicséret ez.

Székely Mózes személye és példaadó életútja tényleg a legalkalmasabb arra, hogy rajta keresztül Erdélyről , a székelységről, és végső soron a magyarság egészéről beszélhessünk. Ezt a Székely Mózesben fellelhető összmagyar jelképiséget ragadta meg Deák-Sárosi László kivételes erővel, Nyolcágú csillag című művében. Irodalmunk, különösen mostanában, meglehetős hiányt szenved olyan művekben, amelyek a magyarság történelméből merítenék témájukat, hogy azokat példaként és tanulságul állítsák a mai nemzedékek elé. Mintha hiányozna ez a máskülönben nagy hagyományokkal bíró és fontos szerepet betöltő irály kortárs irodalmunkból. Deák-Sárosi László történelmi tárgyú elbeszélése ezt a hiányt igen magas művészi színvonalon, láttató erővel és szubjektív módon tölti be. Deák-Sárosi eposza ezen az igen ízléses küllemű CD-n ráadásul oly módon szólal meg, hogy az egyébként is kiváló irodalmi mű kiváló árnyalatai, rejtettebb vonulatai is hallhatóvá válnak a közreműködő művészek segítségével. A lemezen szereplő színészek és zenészek olyan atmoszférát varázsolna a mű köré, hogy a hallgató, egyben olvasó előtt megelevenedik a 17. század Erdélyének képe, annak minden tragikumával és felemelő szépségével együtt. Igaza van Berta Zoltán irodalomtörténésznek, amikor a mű méltatásában kiemeli, hogy székely-magyar és egyetemes összmagyar öntudat és nemzeti identitás erősítő opusz. Kivételes műalkotás, mindenkinek örömére és okulására, és nemcsak minden magyar nemzetrész számára, hanem a nagyvilágnak is.

Deák-Sárosi László Nyolcágú csillag című művének ez a rendhagyó megjelenése, zenével és színészi játékkal gazdagított megszólalása igazi ünnep és esemény irodalmunkban. Erősen remélem, hogy ez a CD minél több oktatási intézménybe is eljut majd, mert nagyon fontosnak tartom, hogy a mai fiatalok olyan személyiségek életútját is megismerhessék, akik az egész magyarság számára jelképpé válhatnak. A Nyolcágú csillag olyan mű, amelyen keresztül megszólíthatóak a fiatalok, ennek fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Köszönet illeti mindezért Deák-Sárosi Lászlót, valamint a lemez valamennyi közreműködőjét, mert olyan munkát végeztek, amely az egész magyar kultúra számára különösen fontos.”

A jeles műből itt hallgathatók meg részletek.