VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Koroneurózis

(...) Amiről Tringer professzor ír, vagyis hogy a negatív önkép szükségszerűen jár együtt a nárcisztikus kompenzációval, joggal idézi fel bennünk Christopher Lasch hetvenes évek végén megjelent híres művét, amelynek eredeti címe The Culture of Narcissism – magyarul Az önimádat társadalma címmel jelent meg –, amely éppen ennek a filo­zófiai mélységét mutatja meg. Ha ebből a nézőpontból vizsgáljuk azt, ami az egyes társadalmakban a vírus terjedésében, a halálozásokban, de leginkább a válaszreakciókban, viselkedésünk mintázataiban megmutatkozik, akkor most, mint egy élő laboratóriumban, mondhatni „élesben” követhetjük mindazt, amit Tringer László a pszichiátria, Christopher Lasch pedig a szociológia, a társadalom-lélektan felől szemlélve már évtizedekkel ezelőtt feltárt számunkra.

Feltárni feltárták ugyan, de ez semmit nem változtatott mindazon az általános lelki, erkölcsi, szellemi lezüllésen, ami a nyugatias társadalmakat most már évszázadok óta meghatározza. A nyugatias modernitás legfőbb létszerveződési elvét ugyanis a biológiai és fizikai élvezetek kielégítésére alkalmas anyagtömeg mennyiségének szakadatlan növelése adja. Ez a szerveződési mód nem tud létezni anélkül, hogy ne szolgálna újabb és újabb hedonista élvezetekkel, és azonnal végzetes legitimációs vákuumba kerül minden főszereplő, a nagy tőke­struktúrák, a pénzhatalmak urai, a gigantikus szolgáltatóipar, a hamis élvezeteket propagáló globális reklám- és médiahatalom. De legfőképpen a mindezt technikailag üzemeltető politikai establishment. Ám az önmaga totális kiszolgáltatottságára és kifosztottságára reflektálni már régen képtelen nép, amely az úgynevezett demokráciákban csak arra hivatott, hogy létével elfedje azt a kegyetlen diktatúrát, amit éppen az imént említett struktúra gyakorol felette, csak azt érzi, hogy most valami miatt nem működnek az életét megalapozó planetáris élvezetipari művek. Már ez is indulattal tölti el, ami csak fokozódik attól, hogy ráadásul még azt is követelik tőle, hogy engedelmeskedjen a szigorú járványügyi előírásoknak. Arról már nem is beszélve, hogy akárcsak minden eddigi súlyos válságot követően, a nép hamis látszatokra épülő élvezet­univerzumát üzemeltető tőkestruktúrák teljes összeomlását elkerülendő – bár leginkább a nép hullik a semmibe –, mégis vele fogják megfizettetni az őt kifosztó gépezetek „megmentését”. Hogy aztán, ha majd végre „rendeződik” a helyzet, akkor újraindulhasson a planetáris szórakoztató-kifosztó gépezet.