top of page

Csak azért is írd alá a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezést! Már csak 6 nap marad

Küzdjünk együtt Székelyföld önrendelkezéséért és a trianoni diktátum meghaladásáért ! Csak azért is írd alá nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezést, ha még nem tetted meg! Biztass erre másokat is!

Az igazságtalan trianoni diktátum aláírásának 100. gyászos évfordulója előtt egy bő hónappal az elcsatolt Erdély magyarjai és székelyei számára kellemes meglepetést okozott, hogy a román képviselőház hallgatólagosan elfogadta a már negyedszer benyújtott törvényjavaslatot Székelyföld autonómiájáról. Jegyezzük meg a javaslat fő motorjának számító bátor és derék háromszéki képviselő nevét: Kulcsár-Terza József.

A román szenátus 6 nappal később soron kívüli ülésen gyorsan "korrigált": a magyar-székely szenátorok ellenében mindegyik román képviselő nemmel voksolt.

Klaus Johannis román elnök magyarellenes kirohanással körítve Erdély magyaroknak való "odaadásával" vádolta meg (sajnos alaptalanul) a képviselőházban a többséget alkotó, de jelenleg ellenzékben levő PSD pártot.

A gyalázatos diktátum óta eltelt 100 évben bizonyítást nyert, hogy Románia érdemtelen a kincses Erdélyre és képtelen volt a gróf Apponyi Albert által előre megjövendölt kizsákmányoláson, megszálláson, alávetésen és balkáni szintre rántáson kívül bármi olyat hozzátenni Erdély történelméhez, amelyet civilizációs szinten előremutatónak és teremtő hatásúnak lehetne tekinteni.

A jelentéktelen Luxemburgnál ötször nagyobb területen élő és az önálló államot alkotó észtek lélekszámát csaknem elérő őshonos székelység évtizedek óta küzd az önrendelkezési joga alapján a területi autonómiáért, amelyet Románia immáron ismét megtagadott tőlük.

A székelység képviseleti szerve, a Székely Nemzeti Tanács hat éves per után tavaly kiverekedte, hogy a székely autonómiát elősegítő EU normákat kikényszerítendő európai polgári kezdeményezéssel élhessen katalán és baszk partnerekekkel.

A cél olyan jogi keret elérése, hogy az EU-n belüli forráselosztásokat ne lehessen például román beolvasztási célokra használni és a felzárkóztatási politika során figyelemmel kelljen lenni azon európai régiókra, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. Ilyenek az elcsatolt magyar területeken máig élő és kitartó magyar közösségek, tehát a székelyek is.

Vészesen közeleg a legalább hét EU tagállamból származó, előírt szintet átlépő egymillió aláírás begyűjtésére tavaly május 7-án indult egyéves határidő lejárta. Jelenleg az online aláírások 400 ezernél tartanak és csak három tagállamban sikerült átlépni a minimumszintet, de mindent be kell vetni most!

Korábban már magam is többször buzdítottam a kedzeményezés támogatására (pl. https://www.facebook.com/gaudinagytamas/posts/2694588723927399), de a kampány kiemelt támogatási szintet sajnálatosan és érthetetlenül csak az utóbbi hónapokban kapott. Még kerékkötő is akadt a nemzetellenes ballib tengely részeként árulóvá vált jobbikos EP képviselő, Gyöngyösi M. személyében. Meg is kapta érte tőlem a szembesítést.

Nemzeti kötelességünk kiállni a székelyek önrendelkezése mellett, aláírni és támogatni a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezést (irdala.hu vagy http://nemzetiregiok.eu/)! Itt lehet online aláírni.

És ne felejtsük el szolidaritásunkról biztosítani a két, most is raboskodó székely politikai foglyot, Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt!

Ha esetleg nem jön össze az egymillió aláírás, akkor sem szabad kardunkba dőlni, mivel ez sokkal inkább azt jelenti, hogy nem a globalista-patriofób elit által irányított EU szintjén látják megvívhatónak az önrendelkezési küzdelmeket a jogfosztott népek, így a magyar is, hanem saját régióikban.

Ehhez pedig az egyre erősebb Magyarország is nyíltan pástra kell lépjen minden szinten a soha nem látott mértékben kedvező csillagállású nagyhatalmi kapcsolatok bevetésével. Ráadásul ez az Alaptörvényi D. cikke szerint államfeladat is:

"Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal."

(...)

Honfitársi üdvözlettel:

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője

 

7 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page