VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Tudat feletti pszichohatalom

A LIBERÁLIS SEMLEGESSÉGKULTUSZ SZÍNÉRŐL ÉS FONÁKJÁRÓL..

(...)

Az tehát, hogy a korszellem kizárólagosan önmagát tünteti fel erkölcsösnek vagy hogy a történelmet különféle, de egyazon térben és időben létező, értékkötött paradigmák – például katolicizmus és protestantizmus, szocializmus és kapitalizmus – küzdelmeként látjuk vagy láttassuk, nem sok újdonságot hordoz magában. Az azonban kifejezetten a legújabbkori liberalizmus sajátja, hogy miközben sundám-bundám a saját életideálját sokszorosító békeharckombinátként üzemel, hivatalos önmeghatározása szerint a nagyközönség előtt úgy tűnik fel, mintha nem lenne morális színezete. Ezzel pedig – és az egészben ez a hihetetlenül profi és egyben alattomos – az elfogulatlanság látszatát kelti, tehát álláspontja azonosulásra alkalmas, hiszen „hiteles”.

Erre nyilvánvalóan bárki mondhatná, hogy ez egyáltalán nem vonzó alternatíva, még világnézetileg vagy egy adott, konkrét ügyben bizonytalanok számára sem, hiszen a se hús, se hal opciója érzelmileg sokkal kevésbé átélhető, mint egy határozott, értéktelített álláspont.

Ez elviekben így van, azonban a politikai befolyásolás lépcsőfokát megelő­zően a liberális gusztus nagyon komoly szellemi tereprendezést hajtott végre, egyféleképp „előzetesen meggyőzte” a nyugati társadalmak kollektív tudatalattiját arról, hogy a saját, neutrálisnak feltüntetett szakzsargonja tekintendő zsinórmértéknek. Ehhez a liberalizmus spin doktorai látszólag apolitikus, az örökös harc, békétlenség és csűrés-csavarás terepének feltüntetett politikum világán kívülinek tetsző műfogásokkal operáltak és operálnak. Míg eszerint a politika és a politikus – értelemszerűen – érdek- és értékmotivált, tehát nyilvánvaló, hogy mestersége az ideológiai rábeszélés (és ezért az általa elmon