top of page

Vigano érsek: Felhívás az Egyházért és a Világért a katolikusokhoz és minden jószándékú emberhez

Veritas liberabit vos. Jn 8:32

Ebben a jelenlegi válságos helyzetben, mi, a Katolikus Egyház Pásztorai, hivatásunkból fakadóan szent kötelességünknek tartjuk, hogy felhívást intézzünk testvéreinkhez a püspökségekben, a papsághoz, az egyháziakhoz, Isten szent népéhez és minden jóakaratú férfihoz és nőhöz. A tények azt mutatják, hogy a Covid-19 járvány ürügyén sok esetben sérülnek az állampolgároknak az alapvető szabadsághoz való elidegeníthetetlen jogai, beleértve az istentiszteletet, a véleménynyilvánítást és a mozgásszabadságot, amelyeket aránytalanul és indokolatlanul korlátoztak. A közegészségügynek nem szabad alibiként szolgálnia ahhoz, hogy emberek millióit megfosszanak jogaiktól szerte a világon, nem is beszélve arról, hogy megfosztják a polgári hatalmat attól a kötelezettségétől, hogy a közjó érdekében okosan cselekedjen. Ez különösen igaz, mivel egyre növekvő kétségek merülnek fel a vírus fertőzőképességével, veszélyességével és ellenállóképességével kapcsolatban. A világon sok tekintélyes tudományos és orvosi forrás hangoztatja, hogy a média Covid-19-cel kapcsolatos rémhírei teljesen megalapozatlanok. Jó okunk van azt gondolni, hogy a járvány előfordulásáról, a hozzá kötődő halottak számáról szóló hivatalos adatok alapján, hogy vannak olyan hatalmak, amelyek abban érdekeltek, hogy pánikot keltsenek a világ népességében, amelynek kizárólagos célja a szabadságjogok elfogadhatatlan korlátozásának a bevezetése, az emberek ellenőrzése és nyomon követése. Ezen illiberális intézkedések bevezetése felkavaró kezdete a mindenre kiterjedő ellenőrzést gyakorló Világkormány megvalósításának. Úgy gondoljuk továbbá, hogy egyes helyzetekben az alkalmazott korlátozó intézkedések, ideértve az üzletek és vállalkozások bezárását, olyan válságot váltottak ki, amely a gazdaság egész ágazatait lerombolta. Ez idegen hatalmak beavatkozását okozhatja, és súlyos társadalmi valamint politikai következményekkel járhat. A pszichológiai befolyásolás ezen formáit olyan intézkedések meghozatala révén kell a kormányzati felelősséggel rendelkezőknek megszüntetniük, amelyek megvédik az általuk képviselt polgárokat, akiknek érdekében komoly cselekvési kötelezettségük van. Hasonlóképpen, hagyni kell az embereket, hogy segítsenek családjuknak, a társadalom sejtjeinek, nem pedig indokolatlanul büntetni a gyengéket és az időseket, és fájdalmas elszakadásra kényszeríteni őket szeretteiktől. A személyes és társadalmi kapcsolatok kriminalizálása szintén elfogadhatatlan része azoknak a tervében, akik az egyének elszigeteltségét szorgalmazzák annak érdekében, hogy jobban manipulálhassák és irányíthassák őket. Arra kérjük a tudományos társadalmat, hogy éberen ügyeljen arra, hogy a Covid-19 gyógymódjait becsületesen biztosítsák a közjó érdekében. Minden erőfeszítést meg kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy tisztességtelen üzleti érdekek ne befolyásolhassák az országok vezetőinek és a nemzetközi testületeknek a döntéseit. Nem indokolt szankcionálni azokat a gyógymódokat, amelyek hatékonynak bizonyultak és gyakran olcsók, csak azért, mert prioritást szeretnének adni olyan kezeléseknek vagy oltásoknak, amelyek nem olyan jók, de amelyek a gyógyszergyártók számára sokkal nagyobb profitot garantálnak, és megnövelik a közegészségügyi kiadásokat. Engedtessék meg nekünk, az Egyház Pásztorainak, hogy emlékeztessünk arra, hogy a katolikusok számára erkölcsileg elfogadhatatlan az abortált magzatok anyagából származó oltások kidolgozása vagy felhasználása. Arra kérjük az országok vezetőit, hogy biztosítsák, hogy az emberek feletti ellenőrzés formáit, legyen szó akár nyomkövető rendszerekről, akár bármilyen más helymeghatározási módszerekről, szigorúan elkerüljék. A Covid-19 elleni küzdelemnek, bármennyire komoly is, nem szabad ürügyként szolgálnia a nagyon erős kereskedelmi és politikai érdekekkel rendelkező, nemzetek feletti testületek rejtett szándékainak a támogatására. Különösen pedig a polgárok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy megtagadhassák a személyes szabadság e korlátozásait anélkül, hogy bármiféle szankciót szabnának ki azok számára, akik nem akarnak oltást, nyomkövetőt vagy más hasonló eszközt használni. (–a szerk. kiemelése) Vegyük figyelembe azoknak a nyilvánvaló ellentmondásait is, akik drasztikus népesség-ellenőrzési politikát folytatnak, és ugyanakkor az emberiség megmentőiként tetszelegnek, minden politikai vagy társadalmi legitimitás nélkül. Végül: azoknak a politikai felelősségét, akik embereket képviselnek, semmiképpen sem szabad büntetőjogi felelősség alól való mentességgel rendelkező „szakértőkre” bízni.

Nyomatékosan sürgetjük a média képviselőit, hogy hiteles információk szolgáltatása mellett kötelezzék el magukat, és ne büntessék a véleményeltéréseket cenzúrázással, amint ez a közösségi médiában, a sajtóban és a televízióban széles körben megtörténik. A pontos információk nyújtása érdekében helyet kell biztosítani olyan hangoknak, amelyek nem egyetlen gondolkodásmódhoz igazodnak. Ez lehetővé teszi a polgárok számára, hogy tudatosan értékeljék a tényeket anélkül, hogy a partizán beavatkozások erősen befolyásolnák őket. A demokratikus és őszinte vita a legjobb ellenszere egy, a társadalmunk szeme láttára a közelmúltban felemelkedett, majd elbukott diktatúránál is rosszabb diktatúra kockázatának.

(...)

 

64 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page