VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Benke László: KARÁCSONY-VÍZIÓ (részlet az Otthonkereső c. novellafüzérből)

Mennyből az angyal lejött hozzátok,

pásztorok, pásztorok!

Hogy Betlehembe sietve menvén

lássátok, lássátok.

Istennek fia, aki született

jászolban, jászolban,

Ő leszen néktek üdvözítőtök

valóban, valóban.

Augusztus császár elrendelte, hogy írják össze Galilea lakosságát. József is elment az összeírásra, jegyesével, Máriával. Betlehembe érve eljött a szüle­tés ideje: Mária megszülte fiát egy elhagyott istállóban, s a gyereket Jézusnak nevezte. Bepólyálta és jászolba fektette. Éjjel a mezőben pászto­rok legeltették juhaikat, féltek a nagy sötétségben. Mikor felettük nagy fényesség támadt, megjelent előttük az Úr angyala, s azt mondta nekik: Ne féljetek! Jó hírt hozok nektek. Isten kegyelme elborította a világot, Isten gyermekké lett, megszületett a megváltótok, az Úr Krisztus.

Csordapásztorok midőn Betlehemben

Csordát őriznek éjjel a mezőben,

Isten angyali jövének melléjük.

Nagy félelemmel telék meg ő szívük.

Örömet mondok, nagy örömet néktek,

Mert ma született a ti Üdvösségtek.

Menjetek el csak gyorsan a városba,

Ott találjátok Jézust a jászolba’.

Elindulának, és el is jutának,