VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Cser Ferenc: Illuminátusok 1. A megvilágosultak

Folyik a vita Raffay és Szakács vs. Ungváry és társai között a szabadkőművesség megítélését illetően. Csakhogy a szabadkőművesség csupán fedő színtér, s nem helyes egy központból vezényelt titkos mozgalomnak tekinteni. Baloldali védelmezőik érhető módon rokonszenveznek velük baloldali gyökereik miatt, hiszen a marxizmus ideológiája is ún. szabadkőműves páholyokból éledett fel. S bár ez igaz, azok a páholyok éppen az Adam Weishaupt által alapított illuminátusi rend fedőszervei voltak... A katolikusok alapvető ellenszenve a szabadkőművességgel szemben, és a bolsevikok – manapság balliberálisok – vonzódása az eszme forrásához azt eredményezi, hogy egymás szapulása közben elvész a lényeg.

Akik politizáltak, és oly ocsmány módon, oly visszataszító szellemet képviseltek, azok nem a klasszikus értelemben vett szabadkőművesek – így, egységesen – hanem az illuminátusi rend tagjai. Ők hajtották a kommunizmus eszméjét, de ők hajtják ugyanúgy, ugyanarról az eszmei alapról a szabadelvűséget. „Szabadság, egyenlőség, testvériség” – egy nagy megtévesztő hazugság, a világ legnagyobb átverése, mert a „szabadság” a liberalizmus, az „egyenlőség” a kommunizmus, és bizony a „testvérek” ezt a két elvet ma is egybekapcsoltan képviselik...

Nos, ebbe a témába ásta bele magát Cser Ferenc, s jelentette meg még 2006-ban többrészes tanulmányát. Darai Lajos – Magyar Őstörténet-rovatunk vezetője – ajánlására a Szilaj Csikó vállalkozott arra, hogy e fontos tanulmány részletenkénti megjelentetésével hozzájárul a Magyar Nemzet hasábjain zajló „szabadkőművesség-vita” valós történelmi tárgyának, hátterének megismertetéséhez. (VDGY)

Illuminátusok

<