VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Feledtetett magyar, épülő szlovák múlt

A kisantant hagyományait kitartóan ápoló Szlovákiában gondos kezek évtizedek óta lopják-hamisítják a magyar, s ezáltal az egyetemes történelmet. A cél nem más, mint hogy az ölükbe hullott Felvidék területéről kiiktassák nem csak az egykori magyar hegemónia, hanem a szimpla jelenlét nyomait is. A szlovák történelem-hamisítás „szakrális központjában” Nyitrán, valamint az egykori Kis Rómában, újabban a „Szlovák Róma”-ként reklámozott Nagyszombat városában jártunk, hogy megnézzük, Trianon után 100 évvel sugároz-e még magyar történelmi miliőt a két történelmi város.

Hangulatos kisvárosból ősszlovák fellegvár

Az utolsó száz évben Nyitra lakosságát hatalmas lakótelepek építésével tizenhatezerről nyolcvanezerre tornázta fel, ezzel párhuzamosan a magyarság arányát 59%-ról szűk 2%-ra tornázta le a demokratikus, majd baráti csehszlovák, állam. A gyanútlan magyar turista úgy gondolhatja, hogy miután megérkezett a mostanság Szlovák-alföldnek nevezett Kisalföld északi végpontjában fekvő Nyitrára, átjutva az ipari parkokon és lakótelepeken, egy hajdanvolt magyar oázis várja majd. Mi Patrióták persze tudtuk, hogy 2020-ban a város már nem az ide köthető Szent László, Esze Tamás, netán Prohászka Ottokár emlékével csalogatja az utazókat.

Nyitrának ugyanis a magyar múltat végképp eltörölni kívánó szlovák nemzetpolitika teljesen más szerepet szán. A mesterségesen kreált és egyben hazug morva = ősszlovák mítosz kultikus központját, mintegy ellen Ópusztaszert álmodtak ide, a Zobor-hegy tövébe. A végcél, amely egyben a szlovák nemzeti tudat(formálás) alaptétele is, az, hogy a kényelmetlen magyar örökségtől látványosan elütő és korábbi korszakot tegyenek meg a szlovák történelem kiindulópontjának. Habár próbálkoznak, de nem tudnak felszínre hozni egyetlen szlovák királyt, szlovák államot, de még önálló tartományt vagy nyelvet sem a középkor homályából, így kapóra jön az a tény, hogy a magyar honfoglalást megelőzően a mai Felvidéknek a Garam folyóig terjedő nyugati része az ún. „Nagymorva birodalom” része volt. (A néhány évtizedet megélt és jobbára frank függésben élő szláv állam egyébként sem nagy, sem birodalom nem volt.) De mi is a nagymorva önfantazmagória lényege?

Valóság helyett ideológiai mesék