VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Fáradásos törés

A sportolók jól ismerik ennek a jelenségnek fizikai okait, ez eredhet túledzésből, okozhatja az edzés módszereinek helytelen megválasztása, de előidézhetik lelki okok is. A lelki fáradtság

Úgy érzem, sőt tapasztalom, hogy egyre többen kerülnek közel lelkük fáradásos töréséhez. A jó orvos tudja, hogy a lélek is elfáradhat, s ennek sokszor testi következményei, azaz betegségekben megnyilvánuló következményei is lehetnek. Vannak is. Én most a lélek elfáradásáról szeretnék elmélkedni.

Azt, hogy feszült, nehéz időszakot élünk, s rengeteg a bizonytalanság a jövő körül, gondolom, nagyon sokan érzékelik. A világ roppant módon felgyorsult, s még ha úgy viselkedünk is, mint a három bölcs majom, akik közül az egyik eltakarja a szemét, hogy ne lássa a rosszat, a másik a fülét, hogy ne hallja a rosszat, a harmadik meg a száját takarja el, hogy ne beszéljen rosszat, ez aligha lehetséges. A mesebeli majmok mindezt megtehetik, mi nem.

Társadalomban élünk, nem tekinthetünk el attól, amit látunk, attól, amit hallunk s attól, amit beszélünk. Nem volna ezzel semmi baj, csakhogy a médiumokból folyamatosan ömlenek ránk a negatív üzenetek, történetek, vádak, hazugságok. Mert hogy ilyen lett a világ, s erről aligha a médiumok tehetnek. Ők csak a kötelességüket teljesítik, a létező valót közvetítik.

Bizonyára vannak angyali türelemmel, rinocéroszi vastag bőrrel s hatalmas bölcsességgel felruházott, önmagukba zárkózó, maguk köré falakat építő emberek, ám a többség nem ilyen. S mert nem ilyen, s benne él a neki rendelt való világban, hát nem igazán érzi jól magát. Nyilván nem csak én tapasztalom, hogy az emberek nagyon fáradtak, s nem csak a titokzatos koronavírus miatti kényszerű intézkedések, az egymástól való elszakítottság okán. Nem. Hanem mert egyre kevésbé emberi az az élet, amit a világ kínál neki.

(…)

Az elmúlt napokban Magyarországot járva sok emberrel találkoztam. Némi képzavarral élve tapintható az aggodalom, a szorongás, a félelem és a düh is. Fáradásos lelki törésnek nevezném a jelenséget. Ami a világban történik, annak híre eléri az embereket, és szinte nincs is köztük biztató. És itt vannak naponta szép számmal azok a hírek is, amelyek országunkat gyalázzák. Többségükből árad a gyűlölet, a sárga irigység, no meg a legfontosabb: a hátsó szándék.

Ha például egy Michael Roth nevű német külügyi államtitkár antiszemitizmussal vádolja Magyarországot, higgyék el nekem, hogy a szigetközi kőműves vagy halász keze is ökölbe szorul, és nem feltétlenül nyomdafestéket tűrő módon mondja meg, hová menjen az illető. S amikor lehiggad, okosan lehet beszélgetni vele arról, ami a véleménye. Roth úr bizonyítatlan állításai kapcsán például többen is azt mondták, elvárják a magyar zsidó közösségek állásfoglalását, Roth úr pedig legyen kedves állítását bíróság előtt hitelt érdemlően bebizonyítani.

Az Audi gyárban dolgozó friss ismerősökkel arról beszélgettünk, hogy nekik is elegük van a „tolvajozásból”, hiszen időtlen idők óta ezt hallják a jelen kormányról, s nem értik, az ellenzéktől, a baloldaltól miért nem lehet – szintén a bíróság előtt – megkövetelni a bizonyítást. Persze esett szó az úgynevezett rendszerváltozás idején mérhetetlenül meggazdagodottakról is. Meg arról, ami szinte mindig beszédtéma, hogy az elszámoltatásnak még a legenyhébb formája is elmaradt. Ezek az emberek nyitott szemmel járnak. Már csak azért is, mert sok családban van olyan fiatal, vagy már nem olyan fiatal, aki a határ túloldalán, Ausztriában talált munkát. Van tehát összehasonlítási alapja. Mint ahogy kérdése is bőven. Nem értették például – én sem értem, de inkább kinevetem ezt az ostobaságot, mintsem bosszankodnék rajta – miképp állíthatja valaki, hogy nem lehet ingyen fürödni a Balatonban, miközben nemrég jöttek haza onnan, és ingyen fürdött a család. Nem értik, mi köze van a magyar egyetemekhez a külföldieknek? (Én sem tudom). Miért nem büntetik a hazaárulást? (Úgy tudom, büntetik, csak a haza a balliberális oldal számára már az Európai Unió, s láthatólag nem Magyarország, kivált, ha uniós képviselőik némelyikének tevékenységére gondolunk.) Hogy létezik az, amiről számos alkalommal olvashattak már, miszerint a kiutasított illegális bevándorlók kétharmada Európában maradhat? Ezt jognak nevezhetjük? (Nem nevezhetjük.)

Miért történhet meg, hogy Soros pénzeli a baloldali vezetésű önkormányzatokat, meg még sok más szervezetet is? Milyen jogon? (Én sem ismerek ezt megengedő jogot.)

Elhangzott még sok-sok kérdés, amelyre közösen nem tudtuk a választ, de már ezekből az ismertetett és me