top of page

A Hunyadiak szakrális terekben felmutatott felségcímerei: döntő történettudományi bizonyítékok a székely eredetreMéltányoljuk Dr. Diószegi György Antal művelődéskutató munkálkodását, de a tisztelt Olvasóra hagyjuk küldeménye megítélését... (Szilaj Csikó)Tisztelt Szerkesztőség!


Déli harangszó és nándorfehérvári diadal: egyetemes jelentőségű és a nemzeti összetartozásunkat a XXI. században is felmutató dicsőségörökségünk hőse Hunyadi János!


Minden tőlem telhetőt megpróbáltam az elmúlt 2 évben, hogy a magyar Hunyadi-uralkodóház székely eredetét igazoló felségcímerek és a XXI. századi archeogenetikai eredmények egymást erősítő tudományos szempontrendszerei bekerüljenek a készülő Hunyadi-filmsorozatba a nemzeti összetartozásunk erősítése érdekében.


Példa erre a csatolt „KELET KAPUJA" is.


Az elmúlt másfél évben egyetlen tudományos intézmény és döntési helyzetben lévő szervezet sem állt ki a magyar Hunyadi-uralkodóház székely eredete mellett az MKI archeogenetikai eredményeire és a szakrális terekben lévő Hunyadi-felségcímerekre hivatkozva.


Jelenleg úgy tűnik, hogy az archeogenetikai eredmények és a  felségcímerek által is bizonyított eredettel szemben azonban a csatolt „ROMÁN WIKIPÉDIA” által közölt Hunyadi-eredet lesz világhírré a filmsorozat 2024 novemberi bemutatása után.


A Mongol Tudományos Akadémia még sosem publikált kötetet arról, hogy Dzsingisz kán leszármazottai lennének a Hunyadiak.


A Magyar Tudományos Akadémia sem publikált még ily kötetet soha.


Tisztelet és megbecsülés illet mindenkit, akik az az elmúlt évszázadok során a haza és a nemzet eszménye, valamint a történelmi hűség jegyében álltak ki a tudományos ismereteik alapján a Hunyadi-uralkodóház XIV. századi őseinek magyar eredete mellett, és e téren az MKI archeogenetikai eredmények kimagasló értéket képviselnek a XXI. században!


A „MAGYAR WIKIPÉDIA” és a „ROMÁN WIKIPÉDIA” által képviselt vélemények közötti értékválasztás fontossága jegyében utalok arra, hogy a világhírű archeogenetikai eredményeket felmutató MKI „Filmre vitt történelem” címmel tudományos konferenciát tartott 2023. december 5-én. A történelmi hűség eszménye és a szellemi honvédelem terén a legtermészetesebb elvárásnak gondoltam, hogy a magyar tudomány és a filmművészet együttműködése nyomán a XXI. századi nagyvilág is a legmagasabb szintű értékfelmutatás által értesüljön hazánk és nemzetünk történelmi szerepéről, egyetemes jelentőségű hőseink eredetéről.


A „MAGYAR WIKIPÉDIA” és a „ROMÁN WIKIPÉDIA” közötti ellentmondás terén a Hunyadiak szakrális terekben felmutatott felségcímerei jelentik a döntő történettudományi bizonyítékokat.


Címerjogi alapvetés, hogy a középkori magyar jogrendszert sértő cselekedet volt a német hatású látásmóddal megszövegezett 1453-as királyi adománylevél kibocsátása: ezen okirat az örökös grófi címmel olyan területhez kötött uralmat kívánt megteremteni a Hunyadi-család irányába, melynek célja az uralkodóhoz hűbéri esküben megfogalmazott személyes függőségi kapcsolat kialakítása volt. Köpeczi Sebestyén József 1927-ben kiváló rajzot készített e címerről. A piros vonalak e címer jogsértő voltát fejezik ki.


A magyar Hunyadi-uralkodóház székely eredetét igazolja a XV. századi Vajdahunyad várkápolnájának genealógiai címere.


A gyűrűt tartó holló és az ősi székely jelképek együttes ábrázolásával e szakrális térben felmutatott Hunyadi-címer az 1452-ig lezajló építkezések idején született meg.


Hunyadi János 1446-os címerének jogtörténeti jelentősége kimagasló, mivel e heraldikai emlékünk ékesítette e dicsőséges hadvezérünk 1446-1452 közötti kormányzói hadizászlaját, valamint az 1456-os nándorfehérvári diadalakor a főkapitányi hadizászlaját is!


Tisztelettel

Dr. Diószegi György Antal művelődéskutató


Melléklet 3 darab: 1. fénykép KELET KAPUJA történelmi folyóirat 2022. 3. szám. címlapja. 2. publikáció-pdf.  3. A „MAGYAR WIKIPÉDIA” és a „ROMÁN WIKIPÉDIA
250 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page