top of page

A karácsony örök

Ezt a levelet, az ünnepi gondolatokkal, nagyon régi, kedves premontrei szerzetes

pap ismerősömtől kaptam: Ullmann Pétertől, Gödöllőről. Annyira szép, hogy érdemes

lenne sokaknak elolvasni... (Barna Beatrix)


A média tele van ünnepi várakozással, sokan szorongva kérdezik, lesz-e idén „igazi” karácsonyunk? Mintha tőlünk függene az ünnep megvalósulása… Üzenetemmel szeretném megerősíteni, hogy a karácsony örök. Bizonyos értelemben nem csupán két évezrede ünnepeljük, mert a világ kezdettől fogva a karácsony igézetében él. Nem kell keresnünk, nem kell utána futnunk az adventi hajszában, mert itt van.

A karácsony nem csupán a két évezrede történt esemény, az újrateremtés felidézése. Üdvtörténeti kibontakozása a kezdettől, a Világ teremtésétől indult. A Világ teremtett VALÓSÁG, az Istentől való. A karácsony a teremtéssel kezdődött, és azóta tart.

Az Isten „szólt és lettek”. Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Jn 1,3 A tudomány emberei az világegyetem keletkezésének ezt a 14 milliárd évvel ezelőtti pillanatát ősrobbanásnak hívják.

És a következő „pillanatban” az Isten újra szólt, és a galaxisok egy kicsiny porszemén, a mi Földünkön megjelent az ÉLET.

És az Isten újra szólt: alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Ter 1,26 Ez a megjelenés már karácsony. Az emberben bizonyos értelemben már megjelent az Isten, az Istenhez hasonló, lélekkel, értelemmel és szabad akarattal bíró isteni létező.

És az Isten újra szólt, kimondta Igéjét, Ő maga lett emberré: az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék. Jn 1,14 „Aki által minden lett, maga is a mindenek közé született. (Nagy Szt. Leó) Ez a tulajdonképpeni karácsony, a születés, a megtestesülés titka. És ebben benne vagyok, mert teremtett ember vagyok. És az Isten Fia is benne van, ő is született, mint én, de nem teremtetett.

Ehhez képest semmi, hogy most éppen rossz világ van. Mindig is volt rossz, és lesz is. De az Isten örök, a „semmi” az semmi, a teremtés és a megtestesülés az örök Istentől van.

De miért nem maradt ott az örök Isten a semmiben? Mert ő a Szeretet, mert a Teremtés az ő szeretetének kiáradása, és az ő dicsőségének kisugárzása és tükörképe maga az emberré lett Jézus Krisztus. Mi pedig Jézus Krisztus tükörképe vagyunk a többi ember számára. Nemcsak úgy általában, hanem a hatósugarunkban lévőknek. Szüleink, nagyszüleink, gyerekeink, tanítványaink, munkatársaink, kórházi szobatársaink számára mi vagyunk Jézus Krisztus, aki ma született Szűz Máriától, és öröktől fogva született az Atyától.

58 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg