VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

A karácsony örök

Ezt a levelet, az ünnepi gondolatokkal, nagyon régi, kedves premontrei szerzetes

pap ismerősömtől kaptam: Ullmann Pétertől, Gödöllőről. Annyira szép, hogy érdemes

lenne sokaknak elolvasni... (Barna Beatrix)


A média tele van ünnepi várakozással, sokan szorongva kérdezik, lesz-e idén „igazi” karácsonyunk? Mintha tőlünk függene az ünnep megvalósulása… Üzenetemmel szeretném megerősíteni, hogy a karácsony örök. Bizonyos értelemben nem csupán két évezrede ünnepeljük, mert a világ kezdettől fogva a karácsony igézetében él. Nem kell keresnünk, nem kell utána futnunk az adventi hajszában, mert itt van.

A karácsony nem csupán a két évezrede történt esemény, az újrateremtés felidézése. Üdvtörténeti kibontakozása a kezdettől, a Világ teremtésétől indult. A Világ teremtett VALÓSÁG, az Istentől való. A karácsony a teremtéssel kezdődött, és azóta tart.

Az Isten „szólt és lettek”. Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Jn 1,3 A tudomány emberei az világegyetem keletkezésének ezt a 14 milliárd évvel ezelőtti pillanatát ősrobbanásnak hívják.

És a következő „pillanatban” az Isten újra szólt, és a galaxisok egy kicsiny porszemén, a mi Földünkön megjelent az ÉLET.

És az Isten újra szólt: alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Ter 1,26 Ez a megjelenés már karácsony. Az emberben bizonyos értelemben már megjelent az Isten, az Istenhez hasonló, lélekkel, értelemmel és szabad akarattal bíró isteni létező.

És az Isten újra szólt, kimondta Igéjét, Ő maga lett emberré: az Ige testté lőn, és miköztünk lakozék. Jn 1,14 „Aki által minden lett, maga is a mindenek közé született. (Nagy Szt. Leó) Ez a tulajdonképpeni karácsony, a születés, a megtestesülés titka. És ebben benne vagyok, mert teremtett ember vagyok. És az Isten Fia is benne van, ő is született, mint én, de nem teremtetett.

Ehhez képest semmi, hogy most éppen rossz világ van. Mindig is volt rossz, és lesz is. De az Isten örök, a „semmi” az semmi, a teremtés és a megtestesülés az örök Istentől van.

De miért nem maradt ott az örök Isten a semmiben? Mert ő a Szeretet, mert a Teremtés az ő szeretetének kiáradása, és az ő dicsőségének kisugárzása és tükörképe maga az emberré lett Jézus Krisztus. Mi pedig Jézus Krisztus tükörképe vagyunk a többi ember számára. Nemcsak úgy általában, hanem a hatósugarunkban lévőknek. Szüleink, nagyszüleink, gyerekeink, tanítványaink, munkatársaink, kórházi szobatársaink számára mi vagyunk Jézus Krisztus, aki ma született Szűz Máriától, és öröktől fogva született az Atyától.

56 megtekintés
MOGY-embléma_2019.png
Blogos rovatok
Kiemelt cikkek