VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

A karácsony örök

Ezt a levelet, az ünnepi gondolatokkal, nagyon régi, kedves premontrei szerzetes

pap ismerősömtől kaptam: Ullmann Pétertől, Gödöllőről. Annyira szép, hogy érdemes

lenne sokaknak elolvasni... (Barna Beatrix)


A média tele van ünnepi várakozással, sokan szorongva kérdezik, lesz-e idén „igazi” karácsonyunk? Mintha tőlünk függene az ünnep megvalósulása… Üzenetemmel szeretném megerősíteni, hogy a karácsony örök. Bizonyos értelemben nem csupán két évezrede ünnepeljük, mert a világ kezdettől fogva a karácsony igézetében él. Nem kell keresnünk, nem kell utána futnunk az adventi hajszában, mert itt van.

A karácsony nem csupán a két évezrede történt esemény, az újrateremtés felidézése. Üdvtörténeti kibontakozása a kezdettől, a Világ teremtésétől indult. A Világ teremtett VALÓSÁG, az Istentől való. A karácsony a teremtéssel kezdődött, és azóta tart.

Az Isten „szólt és lettek”. Minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Jn 1,3 A tudomány emberei az világegyetem keletkezésének ezt a 14 milliárd évvel ezelőtti pillanatát ősrobbanásnak hívják.

És a következő „pillanatban” az Isten újra szólt, és a galaxisok egy kicsiny porszemén, a mi Földünkön megjelent az ÉLET.

És az Isten újra szólt: alkossunk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Ter 1,26 Ez a megjelenés már karácsony. Az emberben bizonyos értelemben már megjelent az Isten, az Istenhez hasonló, lélekkel, értelemmel és szabad akarattal bíró isteni létező.

És az Isten újra szólt, kimondta Igéjét, Ő maga lett emberré: az Ige testté lőn