top of page

A Kennedy-merénylet: Fojtogató tények, amelyek bizonyítják, hogy volt egy összeesküvés (Edward Curtin írása)Eredeti cikk:

Schiller Mária küldeménye


A különböző egyetemeken eltöltött hosszú évek alatt, amikor különböző egyetemeken tanítottam, szinte minden kollégám ragaszkodott ahhoz, hogy Lee Harvey Oswald egyedül merényelte meg Kennedy elnököt, még akkor is, amikor a közvélemény megkérdőjelezte ezt a következtetést. Ez az ordító különbség mindig szórakoztatott, és arról tájékoztatott, hogy valami a "felsőoktatás" világában valóban alacsonyan áll. Annak ellenére, hogy sok politikai kérdésben egyetértettünk, akadémiai kollégáim kinevették minden olyan írásomon és kurzusom, amelyek elsöprő bizonyítékokat mutattak be arra vonatkozóan, hogy JFK meggyilkolására összeesküvés történt, amelyet a Központi Hírszerző Ügynökség vezetett. Élvezték a bizonyosságukat, élcelődtek, de nem voltak hajlandóak kutatni az ügyet. Önelégültek voltak.


Itt van egy kiváló könyv, amely, ha nyitott elmével olvasnák, ahogy az alcíme mondja – kikerülhetetlenül bebizonyítaná, hogy volt egy összeesküvés –, és ha Jack Ruby nem ölte volna meg Oswaldot, és tisztességes tárgyalást kapott volna, Oswaldot felmentették volna. A James DiEugenio, Paul Bleau, Matt Crumpton, Andrew Iler és Mark Adamczyk által írt The JFK Assassination Chokeholds (A JFK-gyilkossági fojtogató tények) beváltja a hozzá fűzött reményeket, és még annál is többet.


A legtöbb nagyközönséghez tartozó olvasó számára talán nyomasztó lehet a benne található információk mennyisége, amelyek bizonyítják, hogy a merénylet hivatalos verziója egyértelműen hamis, de bárki számára, aki tudományos igényű, vagy akit különösen érdekel a JFK elleni merénylet, ez a könyv nélkülözhetetlen. Sokáig megmarad kulcsfontosságú történelmi dokumentumnak. Az általános olvasó számára egy-két fejezet elegendő lehet ahhoz, hogy meggyőződjön arról, hogy a szerzők nyomatékosan bizonyították az állításaikat. És hogy felfogja ezeket a pontokat, és teljes mértékben felismerje, hogy John F. Kennedy elnököt saját kormányának a CIA által vezetett elemei gyilkolták meg, és hogy a tömegmédia utólagosan is bűnrészes volt ebben a szörnyű bűntényben – hogy ez tényleg megtörténjen –, nos, semmi sem fontosabb a ma történtek megértéséhez.


Az öt szerző, két neves JFK-kutató (leginkább Jim DiEugenio) és három ügyvéd egyesíti erőit, hogy egy 700 hivatkozással alátámasztott kötetet hozzon létre, amely tíz különböző érvet, vagy fojtogató érvet közöl, amelyek bizonyítják, hogy "1. JFK meggyilkolásában összeesküvés volt, és 2. A JFK meggyilkolásában összeesküvés volt. 3. Hogy a fojtogató kérdések több mint ésszerű kétséget nyújtanak, ami lehetetlenné tette volna Lee Harvey Oswald elítélését egy büntetőperben".


Fojtogató tények alatt olyan bizonyítékok összességét értik, amelyek vitathatatlan következtetéshez vezetnek, mivel a bizonyítéklistáik olyan erősek. Emellett érveiket a konzisztencia fogalmával is továbbfejlesztik: "Hogy még ha egy elem önmagában nem is tud bizonyítani egy tényt, az egymástól független forrásokból származó bizonyítékok összhangja konvergál egy következtetéshez".


Az elejétől a végéig, a közbeeső tíz fejezet mindegyikében olyan erőteljesen építik és építik és építik az ügyüket, nem feltételezésekkel, hanem szilárd, megerősített bizonyítékokkal, hogy mire az ember befejezi az olvasást, lehetetlen nem rájönni, hogy az elnök meggyilkolása kormányzati bérgyilkosság volt, és Oswald pontosan az volt, amit mondott – "egy balek". Ha hozzám hasonlóan önöket nem kell meggyőzni, és úgy gondolják, hogy a merényletről szóló álvitákba bocsátkozás csak a gyilkosok kezére játszik – mintha azt mondanák, hogy még nem tudjuk az igazságot –, akkor is olvassák el ezt a kiváló könyvet, csodálattal a szerzők alapossága és egyedülálló érvelési módszere iránt.


A végig bemutatott bizonyítékokat 60 év alatt halmozták fel, nemcsak a hivatalos kormányzati vizsgálatok, hanem független kutatók is, amit nagyban felgyorsított Oliver Stone 1991-es, JFK című briliáns filmje, amely arra kényszerítette az amerikai kormányt, hogy 1992-ben elfogadja a JFK-merénylet iratainak összegyűjtéséről szóló törvényt, majd 1994-ben a merénylet iratait vizsgáló bizottság (Assassination Records Review Board, ARRB) munkálkodásának eredményeként több tízezer dokumentum titkosítását oldották fel.


Ha az olvasó csak elolvassa James DiEugenio A huszadik század bizonyítási zűrzavara"című, mindössze 16 oldalas, de 47 lábjegyzettel alátámasztott 7. fejezetét az orvosi bizonyítékokról és a hivatalos boncolásról, azonnal rájön, hogy

csak a kormányzati tisztviselők voltak képesek Kennedy fejsebének hátulját befoltozni, hogy az épnek tűnjön, és fényképeket hamisítani, hogy elrejtsék a hatalmas üreget, amelyet egy elölről érkező golyó okozott.

Ez a nagyobb összeesküvésről szóló összeesküvés minden, amit egy értelmes embernek tudnia kell ahhoz, hogy bebizonyítsa, a merénylet elejétől a végéig kormányzati művelet volt, és hogy nem Oswald ölte meg John Kennedyt.


De a könyvben ilyen és ehhez hasonló fejezetek sorakoznak.


A JFK-kutató Paul Bleau által írt 1. fejezet – A hivatalos feljegyzések meggyanúsítják a Warren-bizottságot – az összes hivatalos vizsgálat alapos áttekintésével nyitja a könyvet, amely lerombol minden maradék látszatot, hogy még a kormánytisztviselők is elhitték a Warren-bizottság kitalációit. Ezek áttekintése után azt írja:


Az elsöprő konszenzus, miszerint a Warren-bizottság következtetéseiben súlyos hibák vannak, és hogy valószínűleg összeesküvés történt, nem független szerzőktől származik, akik könyveket próbálnak eladni. Ez a későbbi vizsgálatokról szóló írásos jelentésekből és a vizsgálatokban – beleértve a Warren-bizottságot is – részt vevő több mint 90 bennfentes igen jelentős keresztmetszetének nyilatkozataiból származik: Szenátorok (néhány republikánus, néhány demokrata), jogi tanácsadók, munkatársak, ügyvédek, kutatók, egészségügyi személyzet, boncolást végző orvosok, történészek, levéltárosok, nyomozók, esküdtszéki tagok, FBI, DPD és Louisiana állam bűnüldöző szervei. Köztük van a Warren-bizottság, az egyházi és a HSCA-bizottságok, valamint az ARRB néhány magas rangú tagja.


Bleau a 2. fejezetben – Oswald hírszerzési kapcsolatai: nem volt magányos őrült – igazolja: Oswald tengerészgyalogos volt, és az orosz nyelvre és az U2 kémrepülőgép-technológiára képezték ki, egy CIA-program részeként hamisan disszidált a Szovjetunióba; az utolsó telefonhívása a dallasi börtönből az U.S.A. Army egy volt különleges, kémelhárító ügynökének szólt; 64 lehetséges vagy biztos hírszerzési kapcsolata volt, mint például David Ferrie, Guy Bannister, George de Mohrenschildt, David Atlee Philips, stb.

A bemutatott bizonyítékok teljesen megcáfolják a Warren-bizottság és annak összes médiatársa, mint például a New York Times, a CBS, a Life magazin, stb. által terjesztett "magányos őrült" propagandát.

A JFK-kutatók, DiEugenio és Bleau munkája mellett az ügyvéd szerzők – Crumpton, Ller és Adamczyk – olyan jogi érvekre összpontosítva járulnak hozzá a bizonyításhoz, amelyek egyértelműen Oswald felmentéséhez vezetnének, ha valaha is valódi tárgyalást tartottak volna ellene. Világossá teszik, hogy Oswaldot Jack Rubynak kellett megölnie, aki a kormány összeesküvőinek "küldetésében" volt, hogy a történteket megakadályozza. Tudomásom szerint ez az egyetlen könyv, amely a merényletnek ezt a zseniális jogi nézőpontját kínálja.


Matt Crumpton ír arról, hogy Oswaldot máshol is megszemélyesítették, amire rengeteg bizonyíték van, és ami soha nem történt volna meg, ha egy magányos őrült merénylő lett volna. Crumpton meséje Ralph Yatesről és az ő tanúvallomásáról Oswald "függönyrudakkal" való megszemélyesítőjéről és az FBI általi kezeléséről, amely 40 sokkoló kezeléssel való bántalmazásához vezetett, felforrósítja a vért. Crumpton írja:


Ralph Yates az a pont, ahol az ügy elemzése valóban kezd eltérni az összeesküvés-kutatók és a "magányos fegyveres"-kutatók között. Azok számára, akik gyanakodnak Oswald egyedül elkövetett tettére, a Yates-sztori egy megvilágosodás. A szövetségiek ezt az embert egy elmegyógyintézetbe zárták, mindenféle eljárás nélkül, csak azért, mert elmondott egy kellemetlen igazságot.


Elemi dolog, kedves Watson, hogy ha Oswaldot sokszor megszemélyesítették, és voltak kettős Oswaldok, sőt "hét különböző állítás", amikor az igazi Oswald a Szovjetunióban volt, akkor egy kifinomult összeesküvés volt, amelyet mások vezettek Oswaldot felhasználva.


Crumpton írja:


Nincs semmilyen hihető ok, amiért egy magányos fegyverest ennyiszer megszemélyesítettek volna. Ezeknek az eseteknek a gyakorisága egyértelműen megnőtt a merényletet megelőző napokban, hetekben és hónapokban, és a merénylet napján is, ami világosan mutatja, hogy a merényletet követő órákon belül Oswaldra akarták hárítani a felelősséget.


A JFK-merénylet fojtogató tényei más kulcsfontosságú kérdésekkel is foglalkozik: miért nem lehetett Oswald a texasi tankönyvraktár hatodik emeletén, amikor a lövések eldördültek, miért abszurd az egyetlen golyó állítása, a hivatalos hazugságok Jack Ruby-ról és arról, hogy miért ő ölte meg Oswaldot, a JFK megölésére irányuló korábbi tervek, a frontális lövés elsöprő bizonyítéka, Trump és Biden elnökök folyamatos elutasítása a JFK Records Act betartására és az összes akta kiadására, a média folyamatos bűnrészessége az eltussolásban, stb.


A könyv olyan átfogó és alaposan meggyőző bizonyítékokkal és logikával rendelkezik, hogy bárki, aki elolvassa – hacsak nem becstelen és rosszhiszemű – kénytelen elismerni, hogy ezeknek a fojtogatásoknak egyszer és mindenkorra el kellene hallgattatniuk mindenkit, aki azt állítja, hogy Oswald egy magányos őrült volt, aki meggyilkolta Kennedy elnököt.


Ironikus módon e kiváló kötet bizonyítékai és érvei valójában cáfolják a kötet záró mondatát:


"Ezért kiált ez az ügy új vizsgálatért."

Bár a könyv fantasztikus, azt kell mondanom, hogy nem értek egyet azzal, hogy új nyomozásra van szükség. A tények már régóta világosak: Kennedy elnököt a CIA által vezetett amerikai nemzetbiztonsági állam gyilkolta meg. Amit tennünk kell, az az, hogy levonjuk a következtetéseket ebből a tényből. Ezek mélyrehatóak.


Edward Curtin író, akinek munkái széles körben jelentek meg. Honlapja az edwardcurtin.com. Ő a szerzője a "Seeking Truth in the Country of Lies" (Az igazság keresése a hazugság országában) című új könyvnek.
Szerzői jog © Edward Curtin484 megtekintés

2 Comments


Guest
May 13

1913- 1963- 50 éves koncesszió a FED pénz kibocsájtására, 1963-n járt le, Kennedy nem engedte meghosszabbítani a pénznyomtatást, magánkézben, állami kezelésbe akarta visszavenni! A 6 nagy Bank ezt nem hagyhatta!

Like

Guest
May 12
Like
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page