top of page

A „nagy ország csapda” – Úgy tűnik, hogy Oroszország több, mint egy országnak álcázott benzinkút

A néhai John McCain amerikai szenátor egyszer "országnak álcázott benzinkútnak" nevezte Oroszországot, és azt a tényt, hogy Oroszország nominális GDP-je körülbelül akkora, mint Olaszországé, sokáig arra használták, hogy jelentéktelennek minősítsék.


A közgazdászok azonban régóta azzal érvelnek, hogy ha csak Oroszország 2 billió dollár körüli nominális GDP-jét vesszük figyelembe, azzal alábecsüljük Oroszország gazdasági erejét.


Oroszország lekicsinyítése az elmúlt évtizedben arra vezetett, hogy a nyugati vezetők súlyosan elszámították magukat azzal kapcsolatban, hogy mennyire sebezhető a Kreml a szankciókkal szemben.

Ha a GDP-t vásárlóerő-paritásban (PPP) vizsgáljuk, akkor az árszínvonalbeli különbségeket kiküszöböljük, és jobban összehasonlíthatjuk az egyes országok életszínvonalát.


Ebben az értelemben Oroszország most előzte meg Németországot, és lett a világ ötödik legtehetősebb gazdasága, Európában pedig a legnagyobb, 5,3 billió dolláros értékkel. 


Az Oroszországgal szembeni szankciók célja Oroszország elszegényítése és az ukrajnai háború ellehetetlenítése volt, de eközben Európa többi része recesszióba süllyedt, az orosz gazdaság pedig a kezdeti éles visszaesés után figyelemre méltóan erősnek bizonyult.


"A szankcióknak össze kellett volna zúzniuk az orosz gazdaságot. Ehelyett a teljesítményük most nagyobb, mint Németországé (és ha kivágjuk a szolgáltatásokat, és csak az iparra és a gyártásra koncentrálunk, ami a háborúban leginkább számít, valószínűleg még annál is nagyobb). Milyen árat fizet Európa ezekért? Deindusztrializáció, infláció"írta D M Collingwood, a BritanniQ szerkesztője egy tweetben.


Egyes akadémikusok szerint azonban még a PPP-értékelés is alábecsüli az orosz gazdaság erejét. Az elmúlt évtizedekben a nyugati gazdaságokban a szolgáltatások jelentősége gyorsan nőtt, Oroszország gazdasága azonban továbbra is erősen a feldolgozóipar és az ipar felé van súlyozva. Egy háborúban a nagy ipari bázis nagy előnyt jelent, mivel az, hogy egy ország milyen ütemben tud fegyvereket gyártani, kulcsfontosságú tényező lehet egy háborúban. Ilyen szempontból Oroszország még Németországnál is nagyobb, amely Jacques Sapir kutatása szerint maga sem egy átlagos ipari ország.


"Az egyszerű GDP-statisztikák vitathatóan hamis biztonságérzetbe ringatták a Nyugatot. A GDP alapján a nyugati gazdaságok dominánsnak tűnnek, és a szankcionálási képességük meghatározónak. De a Nyugat szolgáltatási ágazatokra való támaszkodása – és a közvetlenül termelő ágazatok, mint a feldolgozóipar, a bányászat és a mezőgazdaság viszonylagos gyengesége – kritikus sebezhetőséget eredményez az árutermelésben és az ellátási láncokban. Béke és akadálytalan kereskedelem idején ezek a sebezhetőségek jelentéktelennek tűnhetnek. A deglobalizáció, a geopolitikai verseny és az állam–állam közötti konfliktus időszakában azonban ezek a gyengeségek mélyreható hatással lehetnek, miközben az alapvető termelő ágazatok nagyobb jelentőséget kapnak"mondja Sapir.
A GDP a jólétet méri, de a valuta vásárlóerejének valós értékét nem ragadja meg úgy, mint pl. a Big Mac index. (A gazdaság PPP-értékelése azért működik, mert 1 dollár rubelben kifejezett ellenértéke sokkal többet ér Oroszországban, mint az USA-ban, amit az Economist a híres Big Mac-indexével érzékeltet: jelenleg egy Big Mac 5,15 dollárba kerül az USA-ban, míg az orosz megfelelője júliusban 2,44 dollárba került.)


Ennek ellenére egyik mérőszám sem képes megragadni egy országnak az iparából származó termelőkapacitását. Egyszerűbben fogalmazva: a Big Mac-index megmondja, hogy hány hamburgert lehet vásárolni egy rubelért, de semmit sem mond arról, hogy Oroszország hány hamburgert tud naponta előállítani, és hogy ez hogyan viszonyul az amerikai hamburgergyártó kapacitáshoz.


Ha csak a nominális GDP-t nézzük, akkor a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerint Oroszország részesedése a világgazdaságból 2019-ben 1,9% volt, szemben az USA 24,4%-ával és Kína 16,4%-ával.


PPP-ben kifejezve Oroszország jobban teljesít, 3,1%-os részesedéssel a kiigazított globális GDP-ből, az USA pedig 15%-kal a második helyre szorul, szemben a világelső Kína 17,3%-os részesedésével.


"Az árfolyam-módszer [a nominális GDP] jelentősen alulbecsüli a kínai és az orosz gazdaság méretét" – mondja Sapir. "Az árfolyam-módszert alkalmazva az orosz gazdaság mérete feleakkora, mint Németországé, és körülbelül 130 százaléka Spanyolországénak. Kína, bár gyorsabban növekszik, 2019-ben körülbelül kétharmada volt az amerikai gazdaságnak. A PPP-módszerrel azonban drasztikusan megváltozik az orosz és a kínai gazdaság profilja. Az orosz gazdaság szinte egyenrangúvá válik a német gazdasággal, míg a kínai gazdaság 2016-ban elérte az amerikai gazdasággal való paritást, és azóta enyhe előnyre tett szert".A termelőszektor jelentősége


A termelőkapacitás még inkább Oroszország és Kína irányába torzítja a képet. A szolgáltatási ágazatok gyorsabban nőttek, mint az árutermelés, és egyre nagyobb arányt képviselnek a nyugati gazdaságokban, amelyek az elmúlt két évtized globalizációs lendülete során egyre több termelőmunkát exportáltak a feltörekvő piacokra, különösen Kínába. Ez az elmúlt három évben vált aktuálissá, mivel először a világjárvány, majd az Oroszországgal való összecsapás kezdte visszafordítani a globalizációt egy egyre inkább széttöredezett világban. A feltörekvő piaci befektetések motorjává vált a Nearshoring, amely az olcsóbb munkaerőt, de a rövidebb ellátási láncokat is keresi.


"Háborús időkben a szolgáltatások veszítenek jelentőségükből a mezőgazdasághoz, az iparhoz és az építőiparhoz képest. Ilyenkor szükségessé válik az árutermelő ágazatok részesedésének kiszámítása a különböző gazdaságokban, hogy pontos képet kapjunk arról, hogyan viszonyulnak egymáshoz valójában"mondja Sapir.


Oroszország, Kína, ahol a szolgáltatások a GDP mindössze 49%-át teszik ki, és olyan országokkal vetélkedik, mint az Egyesült Államok, Franciaország és Olaszország, ahol a szolgáltatások a GDP legalább 75%-át képviselik. Németország köztes helyzetben van, ahol a GDP 69%-a származik a szolgáltatásokból. Oroszország helyzete az ipari és mezőgazdasági ágazatának méretével magyarázható – ez a felállás befolyásolja a reális gazdasági súlyát.


Ha megnézzük a termelőipar részesedését Oroszország gazdaságában Németországgal és Franciaországgal összehasonlítva – mindkettő névlegesen nagyobb Oroszországnál –, akkor Németország a termelőipar tekintetében csak 90%-a Oroszország méretének, míg Franciaország mindössze 44%-a Oroszország ipari erejének. Kína még ennél is előrébb van, Németország a kínai termelőiparnak mindössze 11%-át teszi ki, és még az USA is csak 34%-a Kína termelési kapacitásának.


"Oroszország és Kína GDP-je lényegesen nagyobb, ha csak a közvetlenül termelő tevékenységeket vesszük figyelembe. Kína gazdasága kilencszer erősebb lesz Németországénál, és háromszor erősebb az Egyesült Államokénál. Az orosz gazdaság végül is megelőzi a német gazdaságot, és több mint kétszer olyan erős, mint a francia gazdaság. Ez teljesen megváltoztatja az ezekről a gazdaságokról alkotott képünket – messze elrugaszkodva azoktól az állításoktól, amelyek szerint Oroszország egy szinten áll Spanyolországgal, vagy Kína még mindig messze elmarad az Egyesült Államoktól"érvel Sapir.


 

Innovációs index


Az elemzés azonban nem érhet véget azzal, hogy Oroszország sok nagy gyárral rendelkezik. Fontos szerepet játszik az is, hogy milyen minőséget állítanak elő. És ezen a téren Oroszország lemaradt, mivel továbbra is nagymértékben függ a nyugati technológiától, ahogyan arról a bne IntelliNews is beszámolt az orosz precíziós szerszámok ágazatának elemzésében.


Az innováció megközelítő értékként mérhető az évente benyújtott szabadalmak számával, vagy az előállított áruk csúcstechnológiai tartalmával.


Oroszországnak korábban világszínvonalú tudományos kutatása volt, különösen a „kemény tudományok” (természettudományok) területén volt erős, de ez a hálózat a Szovjetunió bukása után összeomlott, és mint a bne IntelliNews beszámolt róla, azóta két technológiai forradalomról is lemaradt. Kevés esélye van arra, hogy a következő generációkban behozza a lemaradását. Kína viszont, mint a táblázatból kiderül, nagy összegeket fektetett be a technológiába, és több fontos területen már most megelőzte a Nyugatot, ezek közül is kiemelkedik a megújuló technológia és a gyártás.

"Ezzel a mutatóval Kína még mindig nagy fölénnyel vezet, Oroszország viszont a hatodik helyre esik vissza. Tágabb értelemben a kínai és orosz szabadalmak együttes száma majdnem kétszerese az Egyesült Államok, Japán, Dél-Korea, Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság együttes szabadalmainak, ami képet ad az erőviszonyokról ezen a fronton" mondja Sapir.
 

Kulcsfontosságú nyersanyagok


Az utolsó figyelembe veendő tényező az, hogy felmérjük egy ország szerepét a kulcsfontosságú alapanyagok exportjában. Oroszország nyersanyagok bőséges tárházával rendelkezik, és az ipar számára szükséges számos kritikus termék exportjában dominál. Ebben a tekintetben Oroszország messze megelőzi Kínát, amely nem rendelkezik jelentős nyersanyagforrásokkal, bár világelső lett az olyan egzotikus anyagok, például a ritkaföldfémek feldolgozásában, amelyek számos iparágban kulcsfontosságúak.


Oroszország a világ legnagyobb olaj-, gáz-, gabona- és fakitermelői közé tartozik, valamint számos olyan fém található náluk, mint például a titán, amelyet nehéz máshonnan beszerezni. Az urántermelésben is jelentős szerepet játszik, de Kínához hasonlóan az U235 nukleáris fűtőanyag előállításához szükséges urán finomítójának is vezető szerepet tölt be. Kazahsztán és Üzbegisztán is jelentős uránforrás, de egyiküknek sincs finomító kapacitása, így Oroszországra támaszkodnak.

Oroszország hatalmas piaci hatalommal bír, mivel a kitermelés korlátozásával képes befolyásolni az olajárakat, és a titán vagy a réz exportjának korlátozásával képes gátat szabni olyan területek fejlődésének, mint a repülés és az elektromos áramfejlesztés. A nukleáris üzemanyag globális piacán betöltött jelentősége az oka annak, hogy a Nyugat eddig tartózkodott attól, hogy szankciókat vezessen be Oroszország nukleáris üzletágával szemben.

"2019-ben Oroszország volt a világ második legnagyobb platina-, kobalt- és vanádiumtermelője, harmadik legnagyobb arany- és nikkeltermelője, negyedik legnagyobb ezüst- és foszfáttermelője, ötödik legnagyobb vasérctermelője, hatodik legnagyobb urán- és ólomtermelője. Az orosz mezőgazdaság fő terméke a gabona; Oroszország a világ legnagyobb búzaexportőre, az árpa, hajdina, zab és rozs legnagyobb termelője, valamint a második legnagyobb napraforgómag-termelője" – mondja Sapir. "Természetesen Oroszország a világ legnagyobb gázexportőre (ő rendelkezik a világ legnagyobb készleteivel is) és a második legnagyobb nyersolaj-exportőr. Ez az ipari kapacitásain túlmenően Oroszországnak központi helyet biztosít a nyersanyagkereskedelemben, ami megmagyarázza a Kínával való szövetségét. Az Oroszországgal folytatott kereskedelem bármilyen megszakadása vagy erőteljes csökkenése valószínűleg komoly zavarokat okozna a nyersanyagpiacokon."


Ráadásul a GDP növekedése minden nagyobb nyugati országét felül fogja múlni. Az orosz gazdaság a vártnál jóval gyorsabban növekszik 2023-ban, a számos szankciós kör ellenére – ami sokak szerint a nyugati politika kudarca.Alkalmazkodás a szankciókhoz


Az orosz gazdaság nemcsak a nyugati megszorításoknak állt ellen, hanem az új kereskedelmi kapcsolatok és a hazai termelésbe történő nagyobb beruházások révén erősebb növekedést ért el. Nemzetközi szakértők és politikusok megkérdőjelezik a szankciók hatékonyságát, és arra figyelmeztetnek, hogy azok károsak lehetnek a globális gazdaságra. Szerintük a büntetőintézkedések hatástalanok és elavultak.

Az Orosz Tudományos Akadémia úgy véli, hogy a nyugati szankciók a "nagy ország csapda" hatása miatt vallottak kudarcot, amely szerint egy erőforrásokban gazdag, 11 időzónán átívelő országot nem lehet elszigetelni.

Vlagyimir Putyin orosz elnök többször kijelentette, hogy a Nyugat "lábon lövi magát" a korlátozásokkal.Gazdasági teljesítmény


Oroszország gazdasága az elmúlt évben figyelemre méltó ellenállóképességről tett tanúbizonyságot a külső nyomással szemben, és saját előrejelzésük szerint

a GDP 2023-ban várhatóan mintegy 3,5%-kal fog növekedni.

A Reuters szerint ez a növekedés csak 3,1 %. Ez az érték a 15 nagy nyugati elemző átlagos előrejelzése, és tudni vélik, hogy a következő évben a magas kamatlábak miatt Oroszország gazdasága újból lassulni fog.

Mindenesetre az előrejelzések szerint Oroszország az idén a GDP növekedése tekintetében felülmúlja a G7-ek és az EU gazdaságainak, valamint a szankciókhoz csatlakozott többi országnak a teljesítményét. Az ipari termelés növekedését 3,6%-ra becsülik, a külső államadósság pedig 46 milliárd dollárról 32 milliárd dollárra csökkent. A kormány ígéretet tett arra, hogy folytatja az infláció csökkentését, amely továbbra is makacsul magas, és az előrejelzések szerint idén eléri a 7%-ot. Az oroszországi reálbérek szintén tovább nőnek, és a reáljövedelmek a becslések szerint idén 5%-kal emelkedtek, miközben a munkanélküliségi ráta történelmi mélyponton, 2,9%-on áll.

A központi bank monetáris politikája tartja a rubelt a felszínen


Az orosz gazdaságra és a nemzeti valutára nehezedő külső nyomás miatt az Orosz Nemzeti Bank időben döntött a rubel támogatásáról, amely augusztus közepén 16 hónapos mélypontra zuhant a dollárral és az euróval szemben. A Politico Europe nemrégiben a szabályozó vezetőjét – Elvira Nabiullinát – nevezte meg az idei év legjobb "zavarójának", hivatkozva az orosz gazdaság stabilizálásában játszott szerepére. A központi bank kamatemelései (a jelenlegi 16%-os szintre) vezettek az import csökkenéséhez, és ennek következtében az importőrök devizakeresletének csökkenéséhez vezetett, ami a rubel árfolyamát erősítette. Az orosz valuta fellendülése felgyorsult a kormány által bevezetett tőkekorlátozó intézkedéseket követően is. A költségvetési hiány csökkenése az olajbevételek növekedését követően szintén hatással volt az árfolyamra, valamint az orosz exportőrök devizahiteles bevételeinek megnövekedett értékesítése is ebbe az irányba mutatott. Elemzők arra számítanak, hogy a rubel lendülete 2024-ben is folytatódni fog.Nyugati cégek elvándorlása és az orosz vállalkozások növekedése


A nyugati szankciók miatt Oroszországot elhagyó külföldi vállalatokat idén folyamatosan helyi vállalkozások váltották fel. Távozásuk a jelentések szerint mintegy 2 billió rubel (22 milliárd dollár) értékű piaci rést nyitott meg. Putyin elnök szerint Oroszország soha senkit nem kért arra, hogy távozzon, de a multinacionális cégek kivonulása előnyösnek bizonyult, mivel a hazai vállalkozásokat növekedésre és terjeszkedésre ösztönözte. 

Oroszország továbbra is nyitott a külföldi cégek visszatérésére – hangsúlyozza az elnök, aki ígéretet tett arra, hogy megteremti számukra a feltételeket az országban való működéshez.Az olajfüggőség csökkentése


Az orosz költségvetés csökkentette az olajbevételektől való függőségét, mivel a kormány már régóta törekszik a bevételi források diverzifikálására és a természeti erőforrások, például az olaj és a gáz exportjának a költségvetési bevételekben való részesedésének csökkentésére. Anton Siluanov pénzügyminiszter szerint az olaj- és gázszektoron kívüli bevételek 2023-ban várhatóan meghaladják a 3 billió rubelt (32,7 milliárd dollár). Ugyanakkor Oroszország olaj- és gázexportból származó bevételei nőnek, és meghaladják a várakozásokat. Amióta a nyugati országok gyakorlatilag betiltották az olaj- és gázkitermelését, Oroszország sikeresen átirányította az energiaexportot Ázsiába.A nyugati olajárkorlátozás kudarca


A G7-ek és az uniós országok által az orosz tengeri olajeladásokra kivetett árkorlátozás nagyrészt kudarcot vallott, mivel Moszkva exportbevételei magasabbak, mint az ukrajnai konfliktus előtt. A mechanizmus megtiltja a nyugati cégeknek, hogy biztosítást és egyéb szolgáltatásokat nyújtsanak orosz nyersolajszállítmányokhoz, hacsak a rakományt nem a hordónkénti 60 dolláros árplafonon vagy az alatt vásárolják meg. Hasonló korlátozásokat vezettek be februárban az orosz kőolajtermékek exportjára. Az intézkedések célja az volt, hogy jelentősen csökkentsék Moszkva energiaipari nyereségét.

Az orosz kőolaj azonban folyamatosan a mesterséges határ fölött kel el, és az állami bevételek az egekbe szöktek.

Ráadásul a Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) nemrégiben készült tanulmánya szerint

az orosz olajszállítmányok mintegy 48%-át olyan tartályhajókon szállították, amelyek a G7-ek és az EU országainak tulajdonában voltak, vagy azok biztosításával rendelkeztek.

Kelet felé fordulás


Oroszország folyamatosan Ázsia és a Közel-Kelet felé orientálja a kereskedelmet és az üzleti tevékenységet, és távolodik a Nyugattól. Az ország Kína és India első számú olajszállítójává vált, és összességében a legnagyobb európai exportőr Kínába. Az ázsiai országokkal folytatott kereskedelem a nyugati szankciók ellenére is fellendült. A pénzügyminisztérium statisztikái szerint az ország exportjának 60%-a Ázsiába irányul. Ugyanakkor Oroszország "barátságtalan" (a szankciókat támogató) országokkal folytatott kereskedelme 2021 óta harmadára csökkent, és további csökkenés előtt áll. A közvélemény-kutatások szerint az oroszok többsége helyesli a keleti irányultságot, a szakértők pedig "visszafordíthatatlan" folyamatnak nevezik.A dollármentesítés és a nemzeti valutában történő kereskedelem

Az a globális tendencia, hogy a kereskedelemben az amerikai dollár helyett a nemzeti valutákat használják, idén kezdett lendületet venni, miután az Ukrajnával kapcsolatos szankciók miatt Oroszországot elvágták a nyugati pénzügyi rendszertől, és befagyasztották a devizatartalékait.

Moszkva csökkentette a külkereskedelemben a dollárra és az euróra való támaszkodását, és elkezdte aktívabban használni nemzeti valutáját, a rubelt. A kínai jüan és az indiai rúpia szintén fontos szereplőjévé vált Oroszország külkereskedelmének, mivel a nyugati korlátozások a zöldhasú és az euró rovására növelték a használatukat. Eközben a Fehér Ház Gazdasági Tanácsadói Tanácsának egy korábbi különleges tanácsadója, Joe Sullivan nemrégiben arra figyelmeztetett, hogy a BRICS-országok nemzeti valutáinak növekvő használata valószínűleg felgyorsítja a dollármentesítést.A Nyugat csökkenő szerepe és a globális Dél felemelkedése


A szakértők szerint a hatalom globális újraelosztásának folyamata már folyamatban van, megjegyezve, hogy Ázsia, Afrika és Dél-Amerika mostanra létfontosságú ellensúlyává válik a hanyatló nyugati dominanciának. Oroszország az elmúlt években folyamatosan fejlesztette kapcsolatait a keleti és globális déli országokkal, és ez a folyamat a Moszkva elleni nyugati szankciók miatt jelentősen felgyorsult.A következő három év költségvetése


Az orosz kormány szerint a következő három évben a fő hangsúlyt a hadsereg finanszírozására helyezi, hogy segítse a győzelem elérését az ukrajnai konfliktusban. Mindazonáltal a hatóságok nem tervezik, hogy engednek szociálpolitikai kötelezettségvállalásaikból. A pénzügyminisztérium szerint a költségvetés mintegy 10-11%-át a gazdasági növekedés támogatására fordítják majd. Moszkva azt tervezi, hogy 2024-ben mintegy 86 milliárd dollárt különít el jóléti kiadásokra, és az előrejelzések szerint ez az összeg a következő két évben is ugyanezen a szinten marad. A kormány szerint a cél a lakossággal szembeni összes kötelezettség teljesítése, és a gazdaság kerekeinek olajozása. 

Úgy tűnik, hogy Oroszország több, mint egy országnak álcázott benzinkút. Függetlenül attól, hogy ki mit is gondol az oroszok szándékairól, egyszerű propagandisztikus eszközökkel nem lehet őket kezelni.

Korábban már többször hangoztattam, hogy a szankciós rendszer és a diplomácia felfüggesztése oda vezetett, hogy felébresztettük „az alvó medvét”, és minden korábbi befolyásunkat elveszítjük velük szemben.

Ráadásul mindez Európa gazdaságának és jelentőségének csökkentéséhez vezet.


A holland hadsereg parancsnoka azt üzeni a NATO-országoknak, hogy készüljenek fel az Oroszország elleni háborúra 


A holland hadsereg leköszönő parancsnoka csütörtökön felszólította Hollandiát, hogy készüljön fel jobban egy esetleges jövőbeli háborúra Oroszországgal.


"Hollandiának komolyan tartania kell a háborútól, és a társadalmunknak fel kell készülnie rá... Oroszország egyre erősebb" – mondta Martin Wijnen altábornagy. "Oroszország csak egy nyelvet ért meg, mégpedig az erős hadsereg nyelvét" – mondta Wijnen. "Hollandiának újra meg kell tanulnia, hogy a társadalom minden tagjának készen kell állnia, ha a dolgok rosszra fordulnak".


Wijnen nem az egyetlen európai tisztviselő, aki felszólította országát, hogy jobban készüljön fel a lehetséges háborúra Putyin Ukrajnában zajló inváziója után.


Boris Pistorius német védelmi miniszter a Welt am Sonntagnak adott december 16-i interjújában arról beszélt, hogy Németországnak jobban fel kell szerelnie a hadseregét a fegyverzetvédelem növelésével. Pistorius szerint Németországnak képesnek kell lennie arra, hogy kellőképpen meg tudja védeni magát, valamint fegyverekkel kell ellátnia Ukrajnát, mivel az Egyesült Államok csökkentheti részvételét Kijev Oroszországgal vívott háborújában.


"Nekünk, európaiaknak jobban részt kellene vennünk a kontinensünk biztonságának garantálásában. Körülbelül 5-8 évünk van arra, hogy behozzuk, amit elvesztettünk, a fegyveres erők, az ipar és a társadalom szempontjából" – mondta Pistorius.


Nagyon nagy kérdés, hogy az európaiak tisztában vannak-e azzal, hogy mibe rángatták bele őket.


Simplicius szerint "Amerika hatalma a legközelebbi szövetségese, a teljesen leigázott Homo Europaeus felett gyakorolt varázslaton alapul”:


„Amint Oroszország 'megtöri' ezt a varázslatot, vége a játéknak. Az itt desztillált 'szent' Amerika eszméje nem más, mint birodalmi illúzió, egy háló, amelyet a második világháború vége óta totális megszállás alatt álló európai kontinens szemére vetettek. Végső soron azt akarják mondani, hogy nincs eredendően szent általuk gyártott eszmény, hanem ez inkább egy erőltetett illúzió, amely olyan törékeny, mint a kréta, amint az emberek ráébrednek. És úgy gondolják, hogy Oroszország ébredési ereje egzisztenciális fenyegetést jelent.”


Biztos, hogy a háborús konfrontáció Európa egyetlen lehetősége arra, hogy befolyásolja az oroszok világhoz való hozzáállását?