top of page

Aláírásgyűjtés a Stop 5G uniós polgári kezdeményezéshez

Az 5G hálózatok egész Európában, így nálunk is kiépültek. Az Európai Bizottság (EB) kötelező végrehajtási szabályai nem biztosítják, hogy az állampolgárok az 5G telepítését korlátozzák vagy a megszüntetését az egészség- és környezetvédelem uniós törvényei címén követeljék. Ez a jogfosztás annak ellenére fennáll, hogy az 5G elektromágneses mikrohullámú frekvencia sugárzás (EMF) az emberre és az élővilágra tudományosan bizonyított egészségügyi kockázatokkal, többször súlyos ártalmakkal is jár. Maga az alaptény nem cáfolható. Ez azon is mérhető, hogy az EB befogadta és érdemi elbírálásra alkalmasnak találta a Stop 5G Európai Polgári Kezdeményezést (ECI), amelynek címe: „Maradjunk kapcsolatban, de védve!”


A kezdeményezéshez előírt egy millió támogató aláírásból Magyarországnak 2023. március végéig legalább 14 805-öt kell összegyűjtenie. Ebből a küszöbértékből 2022. IV. 22-ig csak 1,55% teljesült. Az állampolgári érdektelenség fő okai közismertek. A covid világjárvány és az orosz–ukrán háború következményei eleve háttérbe szorítják bármely más közveszély érzékelését. E mellett az állampolgárok figyelem felhívását az 5G biztonsági kérdéskörére lényegesen gátolja a tájékoztatás forráshiánya: ezt a civil kezdeményezést semmilyen anyagi juttatás nem támogatja, az országos szervezést csak néhány önkéntes aktivista az egyéni áldozatvállalásával végzi. A média sem hírt, sem elemzést nem ad a kezdeményezésről, ha pedig az 5G EMF szóba kerül, úgy annak a legkisebb veszélyét is cáfolja. E miatt az emberekre zúduló napi információk terhes áradatában ez a közveszély teljesen elsikkad.


Az 5G EMF sugárzás láthatatlan és a közvetlen károsító hatása a rezgésszámától függ. Míg 3,5 GHz esetén a kibocsátó ártalmatlannak mondja, 60 GHz-nél vagy e fölött az emberi sejtekben oxidációs stresszt okoz, ami a sugárfertőzött személy fulladásos halálára vezet. A roncsolás és következménye azonos a covid-fertőzés lefolyása és végstádiuma által okozott halállal. E miatt ennek a sugárzásnak az alkalmazása fokozottan veszélyes tevékenység, ami az üzemeltetés közbiztonságát csak a környezethasználat folyamatos és hatékony társadalmi ellenőrzésével garantálhatja. Ennek viszont műszaki előfeltétele a valós sugárterhelés hiteles mérése és a meg nem engedhető kibocsátásnak – közhatalmi beavatkozással – bármikor megelőzése, illetve leállítása. A közérdekű védekezés másik terepe az 5G sugármentes térségek, zónák kijelölése és a tilalom érvényesítése.


Az ECI „Stop 5G” javaslatai a legtágabb körben számba veszik az emberek és az élővilág hatékony önvédelmi követelményeit az EMF sugárzások ártalmatlanítására. Az a magyar állampolgár, aki önmagát, családját és természeti környezetét meg akarja védeni az 5G EMF sugárzás egészséget és életet veszélyeztető hatásaitól, ezt törvényes úton a nemzetközi civil kezdeményezés aláírásával érheti el. Ennek a sikere alapján az EB köteles azokat a biztonsági szabályozókat megalkotni, amelyek hatékony társadalmi ellenőrzés alá vonják a sugárzás alkalmazását.
Stop 5G Európai Polgári Kezdeményezés:

Maradjunk kapcsolatban, de védve!Az EU oldalra való átlépéskor a jobb felső sarokban lehet magyar nyelvre átállítani.


Jogi nyilatkozat: A Civilek az 5G mentes Magyarországért szervezetnek nincs semmilyen rálátása a signstop5g.eu dán főszervezők által indított adomány gyűjtéshez, ezért az esetleges adományokat ennek megfelelően kérjük indítani, ezekkel elszámolni nem áll módunkban.


(Magyar támogató levél az EU polgárok ECI 5G kezdeményezéséhez)


Minden élet egyedi és megismételhetetlen. Épp emiatt az EU egészség-, élet- és környezetvédelmének legfőbb alapelve a megelőzés és az elővigyázatosság. Létfontosságú közérdek, hogy a közhatalom az 5G EMF sugárzásnál gátat vessen az ember és az élővilág károsításának és veszélyeztetésének. Maga a sugárzás ugyan láthatatlan, de ma már senki nem cáfolhatja: ez a sugárhatás bizonyos frekvencia tartományban hasonló oxidációs stresszt és fulladásos halált okoz az embernek, mint amit a COVID-19 vírushatások végstádiuma válthat ki.


Az EU az 5G hálózat európai kiépítéséről a nélkül rendelkezett, hogy kellően figyelembe vette volna az egészség- és természetvédelem fenti követelményeit. E helyett elvonta a tagállamok hatáskörét a beruházás környezetvédelmi feltételeinek a meghatározásától. Az 5G EMF sugárzás alkalmazása környezetvédelmi engedélyre sem szorul. Ez az elővigyázatosság elvét durván áttöri: a környezetterhelőnek – az EMF sugárzás üzemeltetőjének – nem kell bizonyítania, hogy az általa működtetett sugárterhelés sem most, sem a jövőben semmilyen kárt, kockázatot senki terhére nem okoz, vagyis teljesen veszélytelen. Az elővigyázatosság uniós gyakorlatának csak az felelne meg, ha a környezetvédelmi hatóság a sugárterhelést – mindaddig, amíg annak a valós egészségügyi és környezeti veszélye (kockázata) egyértelműen, tudományos bizonyítékok alapján nem tisztázott – úgy tekintené, mint ami a legnagyobb veszélyforrás az emberre és az élővilágra. Ezért az 5G telepítését és üzemeltetését a tudományos bizonyosság megszületéséig a környezetvédelmi jog alapján fel kellene függeszteni.


Ezzel ellentétben a környezethasználónak a felelőssége alól a törvényi mentesítése nem létezőnek tekinti az uniós környezetvédelmi jognak azt a követelményét is, ami előírja, hogy a környezeti károkozás veszélye esetén a saját tevékenységét az elérhető legjobb technológia és technika alapján szervezze meg, amivel bizonyíthatóan megszünteti a veszélyforrást, de legalábbis a minimumra csökkenti annak bármely kockázatát. (BATNEEC)


Az ECI „Stop 5G” javaslatai a legtágabb körben számba veszik az emberek és az élővilág hatékony önvédelmi követelményeit az EMF sugárzások ártalmatlanítására. Mindezekkel együtt fontos, hogy az EMF sugárzás működtetését – globális és helyi szinteken egyaránt – hatékony társadalmi ellenőrzés alá kell vonni. A kezdeményezést az uniós polgárok milliós számának támogatnia kell ahhoz, hogy az EU közösségi jogalkotása megteremtse az életvédelmet ezen a területen.


Prof. Tanka Endre, jogász, D. Sc. prof. emeritus


 

Maria Curie azzal, hogy hosszú ideig radioaktív izotópot hordozott a karján, sok ember életét mentette meg. Önként vállalt, önmagán végzett kísérlete sok szenvedésébe került és végül a halálát okozta. Áldozata nem volt hiábavaló, mert felhívta az emberiség figyelmét a sugársérülés veszélyére.

A modern fizika és biológia már ismeri a különféle frekvenciájú és energiájú elektromágneses sugárzások biológiai rendszerekre gyakorolt hatását. A második, harmadik és negyedik generációs EMF sugárzás káros hatásait számos tudományos közlemény ismerteti, a szívre gyakorolt hatástól a nemzőképesség lecsökkenéséig. Ezeket a technológiákat a nélkül vezették be, hogy kikérték volna az emberek beleegyezését. A veszélyeket nem ismertették, csak az előnyöket hangsúlyozták.

Az 5G esetében nem végezték el az alapvető kísérleteket, vagy ha igen, akkor az adatok nem hozzáférhetőek a közember számára. Nem tudjuk, milyen hatással van az 5G frekvenciás sugárzás a beporzókra, a növényekre, madarakra, a környezetünkben élő állatokra, és magunkra, az emberre. Nem tudjuk, milyen dózisokat tudunk egészségkárosodás nélkül elviselni és mennyi az, amely már károsítja egészségünket. A reklámok ismét csak az előnyöket hangsúlyozzák, a gyors internetet, a jobb hozzáférést, a gyorsabb letöltést, az okos fogyasztásmérőket, és hogy ezek használatával mennyi energiát spórolhatunk meg, és így tovább.

Úgy tűnik, hogy az 5G világméretű, gyors kiépítése megelőzte a biztonsági vizsgálatokat, és ismét tudtunk és beleegyezésünk nélkül egy kontrollálatlan kísérlet részesei vagyunk. Biztonságunk felől a kormányzati szervek és szakértők helyett az anyagilag érdekelt vállalatok döntenek, amely ellen még a tiltakozási jogunkat is elveszítjük. Nem kívánunk önként kísérleti nyulakká válni.


Prof. Bardócz Zsuzsa, alternatív Nobel-díjas génkutató, biológus, D. Sc.


2021. XI. 7.820 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page