top of page

Az MVSZ hírei: nemzetpolitika, Trianon-maraton, ezer éves székely-Trianon, Zilizi adománya

1.

Patrubány Miklós friss nemzetpolitikai előadása elhangzott 2023. május 15-én


A Magyarok Világszövetségének elnöke ismertette a Trianon napján hét szakaszon sorra kerülő Juhos Gábor Trianon-maraton eszmeiségét, szerepét a magyar nemzet újjáépítésében.

A felvétel itt tekinthető meg:


2.

Borsos Géza előadása az ezer éve zajló Székely Trianon-ról


A Székely Nemzeti Tanács alapító atyja nagyon érdekes előadást tartott. Idézte Dr. Natalie Kálnoky doktori disszertációját, amely szerint a székely nép közösségi életének legfőbb erkölcsi alapvetése, mely szerint a közösség érdekének az egyéni érdek teljességgel alárendelődik, páratlan Európában.


Az előadás felvétele itt tekinthető meg:
Az előadót Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke mutatta be. Házigazda Vajta Dénes sorozatfelelős, az Országos Trianon Társaság ügyvezető alelnöke volt.


3.

Zilizi Tihamér adománya


Zilizi Tihamér, a Magyarok Világszövetségének pozsonyi küldötte is részt vett a május 20-án Budapesten, a Turul Házban megtartott Küldöttgyűlésen. Ez alkalomból küldött-társunk egy óriási adományt tett: 1000 (azaz ezer) eurós támogatást fizetett be az MVSZ pénztárába!


A Magyarok Világszövetsége ezennel nyilvánosan mond köszönetet felvidéki tisztségviselőjének. A támogatás összegét a június 4-én, az ország 7 határmenti szakaszán megtartandó Juhos Gábor Trianon-maraton 2023 megszervezésére fordítja.

Zilizi Tihamér évtizedek óta ismert szereplője a felvidéki magyar közéletnek, miként a Magyarok Világszövetségének is. Igazi őrző Ő, aki vigyáz a strázsán.

Az Ő nevéhez fűződik a minden hónap keddjén Nagyszombatban megtartott magyar nyelvű szentmise „kiverekedése", amely mondhatni az egyetlen magyar nyelvű rendezvénye, annak a városnak, amely három évszázadon keresztül volt az esztergomi érsek székhelye, és amely hatvan ezres lakosságú városban a legújabb népszámlálás adatai szerint kevesebb, mint 200 (kétszáz) magyar él...


Fotók: Az esti fényképek 2023. január 10-én készültek, Patrubány Miklós nagyszombati látogatása idején.4.

Az Alaptörvény módosítását és a WHO-ból való kilépést sürgeti a Magyarok Világszövetségének Küldöttgyűlése


Budapesten, a Turul Házban ülésezett 2023. május 20-án a Magyarok Világszövetségének (MVSZ) Küldöttgyűlése

Az MVSZ legfőbb döntéshozó testülete egyhangú szavazattal támogatta az Elnökség kezdeményezését, és azzal a felhívással fordul az Országgyűléshez, hogy emelje be Magyarország Alaptörvényébe az 1505. november 23-án, Székelyudvarhelyen, a Székely Nemzetgyűlés által elfogadott Székely Constitutio (Székely Alkotmány) azon cikkelyét, amely a bírók feddhetetlenségét hivatott szavatolni.

Borsos Géza, a Székely Nemzeti Tanács alapító atyja és Patrubány Miklós elnök közös előterjesztését az MVSZ Elnöksége és Küldöttgyűlése azért karolta fel, mert ettől reméli Magyarország erkölcsi megújulását, hiszen a magyar nemzet nem tud egy olyan államban gyarapodni, ahol nem érvényesül az igazság.

A Székely Constitutio bírákra vonatkozó cikkelye így szól:

„Azon bíró, ki Isten és ország törvényeitől elhajolva, könyörgés vagy ajándék által megnyeretve, részrehajló lenne, számüzessék,

minden ingóságai fölprédáltassanak, ingatlan jószágai elvétessenek, s Székely Országban soha ne lakhassék.

Ekként bűnhődjön még az is, ki maradásában vagy visszajövetelében fáradozna."


A Küldöttgyűlés tárgysorozatára vette az Egészségügyi Világszervezetben (WHO – World Health Organization) zajló folyamatokat, és megállapította, hogy az elmúlt egy év alatt a WHO továbblépett azon az úton, amelyen az eljövendő világjárványokra való álságos hivatkozással, sorozatosan folytatódó vakcinázásokkal olyan nyílt egészségügyi diktatúrát próbál létrehozni, amely során a WHO a nemzetállamok kormányai fölött átnyúlva kötelező vakcinázásoknak kívánja az emberiséget alávetni.

A Magyarok Világszövetsége elsőként hívta fel a magyar állam és a magyar társadalom figyelmét az ITPPP (Iternational Treaty for Pandemic Preparedness and Prevention - Nemzetközi Egyezmény a Világjárványokra való Készültségért és Megelőzésért) álcájában lopakodó embertelen diktatúrára. (Lásd közleményünket a 2022. március 1-jén megtartott rendkívüli sajtótájékoztatóról itt:

az Áder János köztársasági elnöknek írt levelet itt:

valamint az MVSZ Küldöttgyűlésének és Elnökségének tavalyi felszólalását itt:

Eleddig minden figyelmeztetés hiábavalónak bizonyult. Magyarország vesztébe rohan, ha nem lép ki haladéktalanul a szemlátomást megfékezhetetlen WHO-ból.

A Magyarok Világszövetségének Küldöttgyűlése ezért Magyarország Kormányához és az Országgyűléshez fordul és kéri Hazánknak a WHO-ból való haladéktalan kilépését. Egyúttal felhívta saját WHO Munkacsoportját, amelynek elnöke dr. Tamasi József, hogy havi gyakorisággal tartsanak sajtótájékoztatót e tárgyban a magyar társadalom és a magyar állam figyelmeztetésére.

Akit érdekel, hogy miért kell egy élni akaró országnak a WHO-ból kilépnie, az olvassa el az MVSZ székházában tavaly augusztusban megtartott III. COVID-konferencián elhangzott kiváló előadást itt:

A Küldöttgyűlés 2023. augusztus 15-20. közötti időszakra összehívta a Magyarok XI. Világkongresszusát, 500 felsőházi elvű és 500 alsóházi elvű küldöttel. A Világkongresszus címének, jelmondatának, valamint konferenciái számának meghatározását a Küldöttgyűlés az MVSZ Elnökségének hatáskörébe utalta, amely erről soron következő ülésén, várhatóan 2023. augusztus 18-án dönt.

A Küldöttgyűlés elfogadta a Magyarok Világszövetsége 2022. évi közhasznúsági jelentését, a 2022. évi költségvetés végrehajtását, valamint a 2023. év költségvetését.

A Küldöttgyűlés teljes támogatásáról Biztosította Juhos Gábor Trianon-maraton nemzetépítő sportmozgalmat, amelyet az MVSZ Elnöksége 10 évre az MVSZ kiemelt programjává rendelt. Az ülésen jelen volt Juhos Gábor is, aki bejelentette, hogy 2023. június 4-én a Nagycenk-Sopron szakaszon versenyez. Bővebbet itt:

A Küldöttgyűlés eseményeire és az ott elhangzottakra még visszatérünk.


5.

Falath Zsuzsanna a Magyarok Világszövetségéről: "mélyen nemzeti, magából magas kultúrát kisugárzó, nemzetmentő műhely"

A Magyarok Világszövetségének minapi Küldöttgyűlésén meghívott vendégként részt vett a felvidéki Falath Zsuzsanna, akit szlováknak neveltek, és aki csak felnőttkorában tudta meg, hogy felmenői között magyarok is voltak. Falath Zsuzsanna volt az első, aki le merte rántani a leplet a szlovák történelem-hamisításokról, amiért visszatérőenérte őt hátrányos megkülönböztetés hazájában.


Vendégként rövid szólási lehetőséget kapott, amelyben igen szép szavakkal méltatta a Magyarok Világszövetségét, és annak elnökét, Patrubány Miklóst, egyben méltatlannak, felháborítónak és nemzetstratégiai hibának nevezte azt, ahogyan magyar Kormány a Magyarok Világszövetségét kezeli.

Alább közzétesszük Falath Zsuzsanna írásban is benyújtott felszólalásának teljes szövegét.


 

Mélyen tisztelt Elnök úr, tisztelt Elnökség,

Magyarok Világszövetségének Küldöttgyűlése!

Immáron harmadik alkalommal ért a nagy megtiszteltetés, hogy a Magyarok Világszövetségének Küldöttgyűlésén vehetek részt, mint vendég.

Több éven keresztül figyeltem, hallgattam a Világszövetségről szóló híreket, és volt szerencsém meghallgatni több nemzetpolitikai előadást is, amelyek egyértelművé tették számomra, hogy a Magyarok Világszövetsége, az a nemzetpolitikai, nemzetstratégiai műhely, amely méltó módon képviseli és emelni próbálja a világ összmagyarságát. Mindezt teszi nevéhez méltón, mint a világ magyarságának legnagyobb, legkiterjedtebb civil szervezete.

Számomra, mint a Trianon múzeum munkatársának, muzeológusának külön szimpatikus, szívemhez szóló, hogy a Magyarok Világszövetsége soha nem rejtette véka alá, nem titkolta nemzetstratégiájában Trianon gyalázatát, a revízió lehetőségének többszöri vázolását, szükségét és ráadásul olyan nemzetpolitikai, stratégiai kérdéseket vetett fel számos konferenciáján, amely igaz értékké és abszolút hiánypótlóvá teszi a Magyarok Világszövetségét az egész nemzet számára.

Tisztelt hölgyeim és uraim, megragadván a lehetőséget egy komoly szívfájdalmamról is szólnék. Tekintve arra, hogy ily hosszú, szinte történelmi tradícióval rendelkező nemzet megtartó szervezetről van szó, méltatlan, felháborító és nemzetstratégiai hiba, hogy a mindenkori magyar kormány az elmúlt évtizedekben ignorálja, anyagilag ellehetetleníti ezt a mélyen nemzeti, magából magas kultúrát kisugárzó, nemzetmentő műhelyt, amely gránit pillére lehetne nemzetünk szellemi, spirituális és lelki megújhodásának.

Engedjék meg, hogy külön méltassam Patrubány Miklós elnök urat, hogy a meghurcoltatások és számkivetettség ellenére, hűen, nemzetmentő elveiből egy jottányit sem feladva küzdött és épített nagy elődeihez méltóan.

Tisztelt Világszövetség, szívemhez mindig közel áll és állt az igazság kutatása és kimondása. A Világszövetség az a táptalaj, melynek köszönhetően számos olyan kérdés és titok kapott választ, mely sokáig ott lappangott nemzetünk lelkének mélyén. Ilyen hiánypótló tevékenységet végző civil szervezetet talán nem is tudnék említeni. Ezért őrizzük és vigyázzunk rá, ahol tudjuk, segítsük és vigyük jó hírét a nagyvilágba.

Ehhez kérem a teremtő áldását, jó munkát kívánok mindenkinek, Isten minket úgy segéljen.


Kép az MVSZ 2023. május 20-án megtartott Küldöttgyűlésről

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Támogassa az SZJA 1%-val a Magyarok Világszövetségét,

amely két évtizede egyetlen fillér állami támogatás nélkül működik!

Adószámunk: 19672081-1-41

MVSZ Sajtószolgálat

11242/230524
88 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK