top of page

Czigány Edit: A „Szép Jövő” – Jelenések könyveProgramozók és nyelvészek kutatócsoportja tanulmányozta a Jelenések Könyvét.

A könyv számmisztikai utalások formájában két jóslatot tartalmaz: a 19.-20. századra, és a közeljövőre.

Az idők során tudósok sokasága igyekezett megfejteni a misztikus jelenetek világát.

Apokalipszis = Kinyilatkoztatás.

Krisztus előtt ez külön irodalmi műfaj volt. Az Ószövetségi próféták hallani vélték ezeket, János viszont látomásokban kapta, és írta le őket.


A Jelenések Könyve

A szerzője János, aki nem biztos, hogy azonos Jézus apostolával, mert az egyház az 5. századig nem sorolta be a művet az Újszövetség könyvei közé.

A szerző Jánosnak nevezi magát, de nem apostolnak.

A mű az első század utolsó negyedében keletkezhetett (81–96 között?).

Mindez feltételezés, mert nem tudjuk, hogy mikor és ki írta a könyvet.

A körülményekről annyit tudunk, hogy a szerző száműzetését tölthette Patmosz szigetén, amikor megjelent neki Jézus, akit ő „Emberfiának nevez, és álmot bocsátott rá”.

A révületben a trónon ülő, mennyei Urat látja, kezében egy hét pecséttel lezárt könyvtekerccsel, amit a „Bárány” tör fel, és ekkor megjelennek az Apokalipszis lovasai.

A Hódítás fehér lovon,

A Háború vörös lovon,

Az Éhínség fekete lovon,

A Halál fakó lovon.

Az ötödik pecsét feltörésekor a vértanúk lelke.

A hatodiknál Isten uralmának előjelei jelennek meg.

A hetediknél pedig hét angyal szólaltatja meg kürtjét, ami a győzelem jele.

Jánosnak le kell nyelnie a tekercset, és fel kell mérnie az égi Jeruzsálemet.

Újra indul a küzdelem az égi és pokoli hatalmak között.

A harcot egy asszony és egy sárkány vívja. Utána még különböző szörnyek jönnek. A hét angyal önti a Földre a hét csapást, és végül a bűnös város, Babilon megbüntettetik, a menny győzedelmeskedik.

A fehér ló jelenik meg lovasával, aki megragadja a Fenevadat, és ezer évre leláncolja.

Ezredév után a Fenevad kiszabadul, és a végső veresége előtt szörnyű pusztítást végez.

Az Utolsó Ítélet megtörténik, és az „Új Jeruzsálem” felragyog.

Minden kutató – az évszázadok során – abból a sorból indult ki, hogy a Fenevad száma: 666.

A gemátria (= a betűk héber és görög számértékek szerinti rendszere) alapján: kiről szólhat a 666-os szám?

Néró nem lehet, mert 68-ban, 30 évvel a Jelenések Könyvének feltételezhető megírása előtt meghalt.

Csakis jelentős személy lehet a Fenevad.

Számítógépes programot készítettek, amely végigfutott a lehetséges neveken a héber számértékek alapján.

Az eredmény: Adolf Hitler, Ausztria (121+254+291=666)

A döbbenet után megtalálták Roosevelt, Goebbels nevét is, valamint a nürnbergi per, az atombomba ledobása, Hitler öngyilkossága adatait is.

A jövőről szóló adatok között a második „Fenevad” a 21. században az ő mása lesz.

Az új háborút a következő sor vezeti be:

„…a Fenevad tüzet parancsol le az égből az emberek szeme láttára”.

(A tűz szó számértéke azonos a bomba szó számértékével, tehát tűzbombáról van szó.)

A 21. században ez a World Trade Center elleni rejtélyes támadás lehetett.

Ez csak a kezdet az írás szerint.

20 év múlva, 2043. febr. 5-én kitör az emberiség utolsó háborúja az EU és az USA között. A második Fenevad neve: KÍNA, és a szövetségesei.

Az új háború egyetlen nukleáris csata, amely atomcsapás 60 percig tart. A kevés számú túlélő világtalanul kóborol majd a romok között.


Hát nem kívánok jó étvágyat az olvasáshoz!242 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page