top of page

Egy másik Amerika: A hazugságokat nem kell kitalálni, a tények már így is hihetetlenül szörnyűek
Vukics Ferenc elemzése


A harcművészetek kapcsán figyeltem fel Kym Robinsonra, aki egyébként profi MMA harcos és edző. Érzékenysége és egyedi intelligenciája talán azért is maradhatott meg, mert nem egy szakterületen próbált kiváló lenni, hanem a saját életét akarta sikerre vinni. Néha edző, néha harcos, néha író, gyakran olvasó. Az egész életét tanulással és a világ megértésével tölti és abban bízik, hogy remélhetőleg egyszer majd ír valami olvasásra méltót. Eddig csak méltó írásával találkoztam.


Talán sokakat meglep, de ebben a feszült helyzetben nem a háborús tudósításokra, hanem az ő szavaira van szükség, hogy kibogozzuk az események gordiuszi csomóját.

Az amerikai író szerint az információhoz és a tényekhez való viszonyunk olyannyira diszfunkcionálissá vált, hogy a játékmarkerek és avatárok megbízhatóbbak és hitelesebbek, mint az igazság hírességeiként reklámozott művelt szakemberek és diplomával rendelkező szakértők.

Az átlagemberektől származó információk és empirikus tapasztalatok pedig gyakran felülmúlják azt a hitelességet, amit a hivatalnokoktól hallunk.


Robinson arra hívja fel a figyelmet, hogy már a féligazságok is túl félelmetesen hangzanak. „Ez a tragédia. Hazugságokat nem kell kitalálni, mert a tények már így is hihetetlenül szörnyűek.”"Az embereknek nem szabad elvárniuk, hogy a tömegmédia oknyomozó történeteket készítsen. Ez a feladat a 'peremmédiáé'." – Ted Koppel.


Nem véletlenül hívják a háború ködének mindazt, ami most körülöttünk történik, és mégis elfogultsággal és felháborodással megerősített kegyetlenséggel lehetünk tanúi annak a bizonyos buzgalomnak, amely során közönyösen fogadják, hogy ezreket, milliókat öljenek meg. A média és a kormánytisztviselők mindig is megbízhatatlan források voltak egy háború előtt és alatt, különösen akkor, amikor a „public relations” döntő fegyvernek számít. A megtévesztés és a hazugságok, a narratíva irányítása és az ügyek leegyszerűsítése a jó és a rossz közötti harcra kulcsfontosságú. Az ellenség dehumanizálása és elidegenítése, valamint minden, ami vele kapcsolatos, a népirtás elfogadásának előfutára. A közelmúltbeli izraeli-palesztin háború egy újabb példa volt arra, hogy számos médium, kormányzati ügynökség és érdekelt egyén a háború szükségességét és a békétől való elfordulást szorgalmazta.


A megtévesztéssel kapcsolatban rengeteg oldalt írtak már a média és az állami propaganda örökségéről a történelem során. A média hatalma az események befolyásolására mindig nyilvánvaló volt.

Az 1990-es évek elején ezt nevezték "CNN-effektusnak", amikor a 24 órás hírszolgáltatás képes volt megváltoztatni vagy befolyásolni a közvéleményt az adott témákkal kapcsolatban elsősorban annak érdekében, hogy gonosztevőket és hősöket hozzon létre.

Ez a nemzethez, párthoz és államhoz való hűség cinikus egyensúlya, miközben morbid szórakoztatást nyújt, amely biztosítja a profitot és a reklámblokkokat a "hírek" szegmensei között.


"Az igazság az első áldozat a háborúban" – szól az Aiszkhülosz-idézet. Az ókori görög drámaíró szavai akkor is voltak és ma is igazak, csak a hazugságok és a mutálódott igazságok terjedési sebessége gyorsabb, mint ahogy azt ő valaha is elképzelhette volna. Az újságírói tisztesség és a média elfogultsága állandó aggodalomra ad okot az óvatos megfigyelőknek, és a COVID-üzenetek csúcspontján sokan félelmükben szkeptikusak lettek. A hivatalos narratíva számos ellentmondása ellenére a megkérdőjelezés vagy az ellenvélemény megkérdőjelezése páriának számított. Némi iróniával, néhányan azok közül, akik a közösségi média hírességeivé váltak az ilyen COVID óvatosság miatt, most a háborús lelkesedésbe burkolóznak, érzelmileg vagy anyagilag motiválva, hogy olyan leegyszerűsített álláspontokat terjesszenek, amelyek még több vérontáshoz és ártatlanok megkárosításához vezetnek.


A modern mémek korában nem kell sok ahhoz, hogy valaki képeket generáljon és képaláírásokat alkalmazzon; az, hogy az adott elemeknek van-e közük egymáshoz vagy sem, nem számít.

Évekkel korábbi videók, sőt filmekből származó videók – vagy az orosz-ukrán háború esetében a háborús képként eladott játékfelvételek klipjei – is felhasználásra kerültek a tartalom kitalálásához.

A modern közösségi média tényellenőrzői jelenleg nem képesek lépést tartani;

különben is, ki végzi a tényellenőrzést?

Akár egyetlen, akár tömeges forrásból származik a hír, az azonnali hazugságok ellen ellenőrzött tényekkel való küzdelem jelenleg nehezen kezelhető. A korábbi tényellenőrzők bizonyos kérdésekben nem voltak túl jóhiszeműek, és hajlamosak voltak az "elfogadott" narratívák felé hajlani. Hamis állításokat tenni a befolyásért vagy egy hazugság erőltetéséért könnyű. Ez egyúttal precedenst is teremt azoknak, akik azt állítják, hogy "médiaszabványok" vannak.


Az információhoz és a tényekhez való viszonyunk olyannyira diszfunkcionálissá vált, hogy a játékmarkerek és avatárok megbízhatóbbak és hitelesebbek, mint az igazság hírességeiként reklámozott művelt szakemberek és diplomával rendelkező szakértők.

Az átlagemberektől származó információk és empirikus tapasztalatok a világ minden táján gyakran felülmúlják azt, amit a hivatalnokoktól hallunk.

Az a képességünk, hogy közvetlenül kommunikálhatunk valódi emberekkel, betekintést enged a világ összetettségébe. A helyszíni tudósítók és a hozzáértő elemzők a közösségi médiát is használhatják arra, hogy közvetlenül kommunikáljanak. Mindezt a vállalati és kormányzati szerkesztők ellenére is megtehetik.

Az információ rendelkezésünkre áll, ha keressük, de gyakran szükségünk van arra, hogy egy mondatba vagy legjobb esetben egy bekezdésbe sűrítve, mémként vagy hírfröccsként jelenjen meg, soha nem olyan mélységben, ahogyan azt az összetett események megkövetelik – különösen akkor, amikor az ilyen információ az emberi élet és halál közötti fonalat jelenti.

A mesterséges képek generálásának és a mélyreható ál-technológia alkalmazásának képessége óriási hatással lesz arra, hogy hogyan tudjunk megbízni abban, amit látunk és hallunk.

Már most is alkalmaztak hamis hangfelvételeket a híradósok felvételeinél, hogy megpróbálják hitelteleníteni a tömegmédiát.
Például, amikor egy újságíró azt állítja, hogy egy IDF-katona azt mondta neki, hogy csecsemőket fejeztek le, ez további megerősítés nélkül terjed.

Ezt szenzációhajhász tudósításnak vagy kevésbé hiteles információnak kell tekinteni.

Aztán a Telegraph arról számol be, hogy negyven lefejezett csecsemőt találtak, és egy IDF-katona a forrásuk. Ugyanebben a hírben később hozzátesznek egy mondatot, hogy ők maguk nem tudták ellenőrizni az állítást. Ettől függetlenül a Telegraph címlapon közölte.

Maga az IDF nem ellenőrizte az állítást. Olyan korban élünk, amikor a CNN-effektust mind a vállalati, mind a közösségi források egyaránt fokozzák, ahogyan félretájékoztatást szolgáló híreket kitalálják és terjesztik.


Sok állítást nem ellenőriznek, mert azok a pillanat hevületét táplálják, alátámasztva a megtorlás vágyát vagy segítve a tehetetlenség fenntartását, még akkor is, ha ez az energia nem egy konkrét célt támogat, hanem a pillanat izgalmát és a cinikus haszonszerzést szolgálja, amit az ilyen tudósítás hoz. Ráadásul manapság fontosabb elsőnek, mint hitelesnek lenni. A felháborodás döntő fontosságú a megtorlás érvényesítéséhez, és minél nagyobb a kezdeti atrocitás, annál több energia szabadulhat fel a bosszúálláshoz. Sajnos a történelem mindig a leghatalmasabbak számára nyújt csak megváltást. Amikor a hatalmasok követik el az atrocitásokat, akkor azonnal kiderül, hogy az ilyen tetteket „egy igaz ügy nevében”, nem pedig bosszúból követik el.


A tragédia az, hogy elég kép és bizonyíték létezik az atrocitásokról ahhoz, hogy máris egy bizonyos üzenetet erőltessenek. Látjuk az izraeli áldozatokat. Bizonyítékunk van az ártatlan halottakról és a Hamász által okozott szenvedésről. Azok számára, akik a palesztinok szenvedését és nyomorúságát akarják bemutatni, nekik is rengeteg felvétel és bizonyíték áll rendelkezésükre, amelyeket az IDF okozott. Az ártatlanokat, akik szenvednek, összeköti egy közös fájdalom és gyötrelem, amelyet sokan, akiknek hatalmuk van felettük, nem ismernek. Ők az ártatlan szenvedést egy olyan ideológiává torzították, ahol a népirtás az egyetlen válasz a fejükben.


Ezek a távoli szurkolók, távol a fájdalomtól és a gyötrelemtől, pénzt és támogatást adnak azoknak a kezébe, akik már felfegyverkeztek, és a gyötrelem tetteit hivatottak elvégezni. Ezzel érvényesítik a megsemmisítés és a fájdalom leegyszerűsített céljait, a tehetetlen és ártatlan egyén büntetését.

Ez a tragédia. Hazugságokat nem kell kitalálni, mert a tények már így is hihetetlenül szörnyűek.
A modern technológia lehetővé teszi a gyilkosok és kínzók számára, hogy áldozataik szenvedését közvetlenül a családjuknak vagy a nagyvilágnak mutassák meg.

A hadviselés kegyetlen elemét azonnali vérrel és kétségbeesett félelemmel tálalják, és töltik fel, hogy meg lehessen nézni. Ezzel párhuzamosan a tiszta folyóvízről és a folyamatos áramellátásról készült klipeket arra használják, hogy ugratják és gúnyolják azokat, akik háborús övezetben vagy blokád alá vett területen tartózkodnak, és nem ismerik ezeket a kényelmi szolgáltatásokat.

Ez a háború a szűretlen gyűlölet és a rosszindulatú közösségi média posztok háborúja, kicsinyes és mégis tébolyult. Caitlin Johnstone egy nemrégiben megjelent írásában "9:11 Agy" néven említette ezt. Az eseményre adott reakció tompa gyűlöletet szül, ahol a megtorlás nem kiszámított és konkrét, hanem népirtó jellegű.

Az információs táj változatos. Sokféle véleménynek van helye, a hírek közötti eligazodáshoz azonban komoly megfontolásokra van szükség. Sosem szabad megfeledkeznünk arról, hogy sajátos érdekeink és elfogultságaink torzító hatását is figyelembe kell vennünk. Nagy bátorság kell ahhoz, hogy olyan beszámolókat és csatornákat kövessünk, amelyekkel gyakran nem értünk egyet, vagy amelyeket olvasva, látva, hallva kényelmetlenül érezzük magunkat. És bár lehet, hogy egy forrás tartalma tetszik nekünk, tisztában kell lennünk azzal, hogy idővel megváltoztathatják az üzeneteiket, vagy bizonyos területeken mégiscsak sajátos emberi preferenciáik lehetnek. Semleges (vagy a lehető legőszintébb) hírforrást találni nehéz azok számára, akik nem jártasak a közösségi médiában vagy az olyan változó hálózatokban, mint a Telegram. A megbízhatóságot és a hírnevet általában idővel szerzik meg. Amikor egy ilyen ember elkezd dolgozni, a háború ködössége és az egyik irányba irányuló kezdeti impulzusok ellenére, a néha ellentétes vagy árnyalt nézőpontot megmutatásával és a források megfelelő idézésével nagyot lehet lépni a megfelelő tájékoztatás felé.

Az élet bonyolult; ha valamit össze lehet tömöríteni és mély tartalmait el lehet tüntetni, hogy „az átlagember számára emészthető legyen”, akkor talán meg is kell kérdőjelezni.

A világ tele van egyéniségekkel. Ezt mindannyiunknak meg kellene értenünk a mindennapi érintkezéseink során.

Óvakodnunk kell az olyan mémektől vagy médiumoktól, amelyek tömörítik az információt és a kollektivizmus nyelvét használják.

A mémeknek egyszerűsíteniük kell, és ritkán kell őket komolyan venni. Gyakran azonnali választ inspirálnak azok számára, akiknek kevés idejük van az elköteleződésre. A háborús propagandaplakátokhoz hasonlóan szélsőségeket és sztereotípiákat hivatottak kifejezni, hogy biztosítsák az egyetlen célt. A hírszövegek nagyjából ugyanígy működnek. Ha Ön, mint egyén, több generációs történelmet, több ezer mérföldnyi földterületet és több millió embert akar egy mondatba sűríteni, hogy meghatározza a jót és a rosszat, akkor talán ez egy túlságosan nehéz és nem is a legjobb módja gondolatai kifejezéséhez. Ha egy kétségbeesetten síró csecsemő életben maradása kapcsán egy mémre szükségünk ahhoz, hogy meghatározzuk, hogy törődjünk-e vele vagy sem, akkor pedig szégyellhetjük magunkat.

1 054 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page