VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Kommunizmus újratöltve

Amit a hazai sajtó sem mond el nekünk


Korábban már írtam a Világgazdasági Fórum alapítójának és elnökének Klaus Schwab-nak a világot megváltani és boldogítani akaró elveiről.

Mivel a G8-ak konferenciája megtörtént, és a terveiket nagyon is komolyan kell venni, ezért vagyok kénytelen visszatérni a témára.

A G8-ak aktuális tanácskozását most kivételesen nem Davosba tervezték. Ennek az oka több más szempont mellett az volt, hogy Szingapurban már működik az a digitális arcfelismerő rendszer, amellyel bármekkora tüntető tömegből, bármilyen távolságból felismerhetővé lehet tenni, és ki lehet emelni a tömegből a tiltakozók vezetőit.

Azzal, hogy Joe Biden bekerült a Fehér Házba, a Great Reset (nagy visszaállítás) terv zöld utat kapott a világpolitikát alakítók részéről. Ennek a legfontosabb pontjai a következők:

  • Folytonos járványok és gazdasági lezárások, amíg a lakosság aláveti magát az egészségügyi helyzet okán létrehozott zsarnokságnak.

  • Oltási útlevelek és az érintkezés korlátozása a mindennapi élet részeként.

  • A sajtóban és a hírközlésben az összes kritikus hang cenzúrázása, ha kell eltávolítása

  • A klíma vészhelyzet ürügyén jelentősen csökkenteni a gazdasági tevékenységet.

  • A magántulajdon elvesztése, a szegénység növekedése világszinten.

  • A teljesítmény nélküli alapjövedelem bevezetése, amelynek során a kormány az eltartott és kétségbeesett emberek generációjának mindenható jóléti ellátójává és ápolójává válik. (Ahogy azt Dobrev Klára javasolja.)

  • Készpénz nélküli társadalom és digitális valutarendszer. (Ez a totális és visszafordíthatatlan kiszolgáltatottságot jelentené, ahol az egyén akkor tudna vásárolni, ha ahhoz a hatalom hozzájárul.)

  • „Megosztott gazdaság” létrehozása, amelyben nincs magántulajdon. (Senki sem birtokol semmit, az önálló termelés tiltott. Az ingatlan, az autó, a bútor, a ruha, mind kölcsönben van, amelyért a hatalom havi bérleti díjat szed. Ennek mértéke úgy van megállapítva, hogy az államtól kapott havi alapjövedelem – a létfenntartás költségeivel együtt hó végére éppen elfogyjon.)

  • A nemzeti határok eltörlése, a szuverenitás és az önrendelkezés megszűntetése.

  • A globális politikai hatalom központosítása néhány kiválasztott elitista kezében.

https://henrymakow.com/2021/02/brandon-smith-prepare-for-permanent-lockdown.html

https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/

Ezt a tervet most továbbfejlesztették, amelyet úgy akarnak eladni nekünk, hogy építsünk jobbat, mint amilyen korábban volt. ("Build back better")

Ha ezek mind ugyanazt mondják, akkor tudnunk kell, hogy hatalmas megtévesztéssel és manipulációval állunk szemben! Legalább tudjuk, hogy mi elől kell menekülni, mint a tűztől, amíg még lehet! Mindez a járvány leple alatt érkezik, amely egy jóval összetettebb és alattomosabb program.

De ahogy Einstein mondta: „Egyetlenegy probléma sem oldható meg azon a szinten, amelyen az keletkezett."

És a probléma megoldását nem lehet ugyanazokra bízni, akik magát a problémát létrehozták!

Ezek a világmegváltók azt mondják:"Vessünk véget az eddigi világnak, de úgy, ahogy mi akarjuk!"


A grandiózus terv nemcsak a járvány következményeit szeretné orvosolni, de új gazdasági berendezkedést is sürget. Mindezt egy marxista-szocialista eszmerendszer szerint és egy technokrata, transz-humanista eszköztárral felvértezve.


Klaus Schwab, a WHO-val együttműködve a járványt márciusban globális veszélynek nevezte és támogatta, hogy a világgazdaságot „lezárásokkal megbénítsák. Szerinte a korlátozások utáni újraindítás lehetőséget ad majd arra, hogy a konszernek az új digitális technológiákat még jobban elterjeszthessék."

"Természetesen" még több kontroll és ellenőrzés bevezetésével.
Míg a világ multi-milliárdosai drasztikusan még gazdagabbak lettek az elmúlt hónapokban, addig sokak egzisztenciája szűnt meg. Már nagyon sokan meghaltak a gazdasági csőd és a lezárások következtében.

A Világgazdasági Fórum, a WHO, az ENSZ és a felettük állók - piramis szervezettségű Új Világrendet akarnak.

Olyat, ahol egy szűk 1%-nyi elitnek dolgozik az egész világ, akik magukat világuralmi hatalommal látják el.

Részletek Klaus schwab: A nagy újraindítás című könyvéből:


„Bizonyos formákban a szociális távolságtartás a járvány után is fennmarad és a cégek erre hivatkozva az automatizálást még jobban felgyorsítják. A technológiai fejlődés okozta munkanélküliség továbbra is megmarad, mert a társaságok a szociális távolságtartás betartásához a munkahelyeket átszervezik oly módon, hogy csak minimális emberi kapcsolat maradjon.

Az automatizálási technológia kitűnő eszköz egy olyan világ számára, ahol az emberek nem akarnak egymáshoz túl közel kerülni. Az állandóan fenntartott félelem, hogy nehogy megfertőződjünk, az automatizálást előre viszi és felgyorsítja.


A 247. oldalon ez áll:


„Nem lehet letagadni, hogy a COVID-19 vírus a legtöbb ember számára nem jelentett nagy veszélyt. A korona-krízis globálisan a legkevésbé veszélyes járvány volt, amit az emberiség az elmúlt 2000 évben megélt. … 2020. június végéig a világ lakosságának a 0,006 százaléka esett a COVID-19 áldozatául.

Ezt az alacsony számot össze kell hasonlítani a spanyol influenzával, ami a világlakosság 2,7% ölte meg, vagy a HIV / AIDS-el, aminek következtében 0.6 % halt meg."


(Klaus Schwab, Dr. Thierry Malleret: "COVID-19: The great reset" Kindle edition)


A Great Reset azonban nem csupán a CoVID-19 közvetlen következményeit kezelni kívánó nemzetközi összefogást sürget, hanem felhívja a figyelmet, hogy a jelenlegi válság egy vissza nem térő lehetőség és történelmi pillanat az egész világ állapotának javítására.

A durván marxista-szocialista elemeket tükröző „világmegváltó” terv legnagyobb potenciális akadálya eddig maga Donald Trump volt.

A Világgazdasági Fórum törekvéseit eddig bojkottálni tudó amerikai elnök, Donald Trump leváltására a WEF fórumok során több prominens résztvevő, mint Soros György és a pápa szóvivője is kifejezték már a reményeiket a közelmúltban.


"Most van a történelmi pillanat, hogy ne csupán a vírus ellen harcoljunk, hanem átformáljuk a rendszert (…) előkészítővé a poszt COVID korszakot. Ehhez szükségünk van a Great Resetre!” – mondta Schwab Davosban.

Justin Haskins, a Heartland Institute, szabadpiac párti think-tank elemzője szerint a terv egy nyíltan szocialista elveket tükröző kezdeményezés a világgazdaság elmozdítására a szocializmus felé, lerombolva a kapitalizmus egyik fontos alappillérét.

Nem véletlen, hogy az amerikai elnök 2019 januárjában zajló WEF fórumon kijelentette, hogy


„A vészmadarak mindig ugyanazt követelik: teljes hatalmat az életünk minden egyes aspektusának dominálására, transzformálására és kontrollálására. Soha nem fogjuk engedni a radikális szocialistáknak, hogy lerombolják a gazdaságunkat, tönkre tegyék az országunkat és kiirtsák a szabadságunkat. Amerika mindig büszke, erős és rendíthetetlen bástyája lesz a szabadságnak”. (Donald Trump)


Tekintettel arra, hogy a világ összes magas beosztású, de üresfejű politikusa a built back better szlogent szajkózza, nyilvánvaló, hogy ezt globalista háttérhatalom adta ki számukra.

Így érkezik a "szép új világ" a járványhelyzet leple alatt.

A témához tartozó felvételeket itt lehet megtekinteni: