top of page

MVSZ-hírek: Megálljt a WHO-nak! – Őseink nyomában – Ft. Lizik Zoltán Arizonából – Kovács-Hárs Klári beszéde – Kopjafa Nyergestetőn
Megálljt a WHO-nak! – Az amerikai szenátus teljes republikánus frakciója az IHR szerződés-módosítás elutasítására szólítja fel Joe Biden elnököt – Budapesten nagy tüntetés lesz


Május 1-jén Ron Johnson szenátor kezdeményezésére a teljes republikánus frakció (49 fő a 100 fős Szenátusból) nyílt levéllel fordult Joe Biden elnökhöz, és arra szólította fel, hogy kormányzata semmiképpen ne támogassa az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tervezett pandémia szerződés-módosítást, mert az előterjesztett javaslatok gyakorlatilag aláássák az Amerikai Egyesült Államok szuverenitását, és alárendelik a WHO-nak.

 

Azt is kérik, hogy államközi szerződésről lévén szó, az elnök kérje ki a Szenátus álláspontját, és kérje annak hozzájárulását, amit az Egyesült Államok alkotmánya kétharmados döntéshez kötött, és így, semmiképpen nem születik meg.

 

Az Egészségügyi Világszervezet Közgyűlésének éves ülése május 27. – június 1. között zajlik Genfben. Itt próbálják a tagországokat belekényszeríteni egészségügyi szuverenitásuk teljes feladásába. 

Magyarország szuverenitás-bajnok kormánya – és a Mi Hazánk kivételével az ellenzék is –, teljes hírzárlatban tartja az ország polgárait, és szemmel láthatóan nem zavarja őket a COVID-újrajátszást előrevetítő WHO-Bill Gates-Big Pharma mesterkedés.

A Magyarok Világszövetsége két évvel ezelőtt elsőként hívta fel a magyar emberek figyelmét a WHO nyílt diktatúrára való törekvésére, és óva intette a magyar állami vezetőket, hogy ebbe a halásos csapdába bele ne kényszerítsék az országot. Lásd itt:


 

Eddig minden tiltakozásunk, figyelmeztetésünk az Orbán-kormánynál süket fülekre talált.

 

Az MVSZ dr. Tamasi József vezette WHO-munkacsoportja rendszeres sajtótájékoztatókon próbálja ráirányítani a magyar állam és polgárai figyelmét a WHO-mesterkedésben rejlő veszedelemre.

 

Az MVSZ Küldöttgyűlése áprilisban ismételten felszólította Magyarország kormányát, hogy haladéktalanul léptesse ki országunkat a WHO-ból. 

Szombaton, május 11-én 15 órai kezdettel a Bem térről induló, és onnan az Egészségügyi Államtitkárság elé vonuló tüntetést tart a Mi Hazánk párt, amelyen Toroczkai László és Patrubány Miklós mellett felszólal majd Dúró Dóra és dr. Tamasi József is.

Ha fontos a magad és családod élete, tarts velünk!


 

MXIVK – Őseink nyomában – Dolgozatkérő levél az őstörténeti konferenciáraTudatjuk, hogy idén, augusztus 15-20. között sor kerül a Magyarok XI. Világkongresszusára, Szkítákkal a Sötétség ellen címmel, amelynek fő célkitűzéseit az itt mellékelt ALAPVETÉS tartalmazza. A Világkongresszus keretében számos konferenciát szervezünk, ezek között egy őstörténeti konferenciát is.

 

Témaköreink:

 

• Mit ír Hérodotosz a szkítákról? (Hérodotosz történeti könyvei I-IX. Görög és latin szövegkiadás. H. Rudolph Dietsch, Herodoti Historiarum I-II. Lipsiae 1885., Latinul: Carolus Müller (ed.) Herodoti Historiarum Libri IX. Parisiis 1844. Magyarul: Télfy János, Magyarok őstörténete. Görög források a szkíták történetéhez. Pest, 1863 (repr. 2001)., Geréb József, Hérodotosz történeti könyvei I-III. Budapest, 1892-93. Muraközi Gyula, Hérodotosz, A görög-perzsa háború. Budapest, Osiris, 2004.

 

• Mit ír Sztrabon a szkítákról? Strabon, Geographika. Fordította Földy József. Budapest, Gondolat, 1977.

 

• Mit ír Plutarkhosz a szkítákról és a párthusokról? Plutarkhosz, Párhuzamos életrajzok I-II. Fordította Máthé Elek. Budapest, Osiris, 2001.

 

• Mit ír Lukianosz a szkítákról? Lukianosz Összes művei I-II. Budapest, Magyar Helikon, 1974.Sok fordítóval.

 

• Mit ír Q.Curtius Rufus a szkítákról? Q. Curtius Rufus, A makedon Nagy Sándor története. Fordította Kárpáty Csilla. Budapest, Szukits, 1967, (2002). Latin szöveg, német fordítással: Geschichte Alexanders Grossen I-II. WBG Darmstadt 2007.

 

Kérjük az érdeklődőket, akik dolgozattal jelentkeznének, hogy írják meg tervezett előadásuk címét és rövid kivonatát (max. 1000 leütés). Amennyiben képet is kívánnának mellékelni, úgy kérjük, hogy azt jpg-formátumban külön csatolják. A jelentkezéseket 2024. május 27-ig várjuk az mvsz@mvsz.hu és az mxivk2024@gmail.com címre.

 

A beküldött jelentkezéseket konferenciánk Szervezőbizottsága legkésőbb 2024. június 10-ig kiértékeli, és dönt befogadásukról. A befogadott dolgozatok megírására a szerzőknek majd 5 hét áll rendelkezésükre.

 

Tudatjuk, hogy mindazok, akiknek befogadjuk a dolgozatát, a Magyarok XI. Világkongresszusának előadói lesznek, akik egyben a Világkongresszus szavazati joggal rendelkező felsőházi elvű küldöttei.

 

Szeretettel várjuk érdeklődő nemzettársaink jelentkezését.

 

Budapest, 2024. május 4.


Dr. Bakay Kornél,  

a konferencia tb. elnöke             


Bognár Ferenc,

a konferencia koordinátora

 

Patrubány Miklós,

a Világkongresszus Szervezőbizottságának elnöke

 

Melléklet:

A Magyarok XI. Világkongresszusa – ALAPVETÉS 

Ft. Lizik Zoltán, az Amerikai Magyar Református Egyház püspökének képes beszámolója ArizonábólFt. Lizik Zoltán püspök, aki egyben a Magyarok Világszövetsége Kanadai Országos Tanácsának alelnöke rövid fényképes beszámolót tett közzé arizonai szolgálati útjáról, amelyet alább mi is örömmel megosztunk.

 Lelkipásztorokkal a Phoenix-i Egyházmegyei Gyűlésen:

Nt. Ágoston-Palkó Attila esperes, Ontario, CA, Magyari-Köpe Gábor főjegyző, San Francisco, CA, Nagy Bálint, tb. esperes, Hollywood, CA, Fábián Lajos lelkipásztor, Vancouver, BC, Demeter Zsolt laikus lelkipásztor, teológiai hallgató, Phoenix, AZ.
 

Május 1.: A Világ Győzelmes Királynőjének napja – Kovács-Hárs Klári beszédeMájus 1-jén, a Világ Győzelmes Királynőjének napján megemlékezés volt a Szent Anna réti kápolnánál, ahol Kovács-Hárs Klári, a Magyar Kultúra lovagja, a Magyarok XI. Világkongresszusa Szervezőbizottságának titkára Molnár V. József emlékét idézte. Beszéde itt tekinthető meg:

 

 

 

Az úr Jézus szavait Natália nővér tolmácsolásában Fogas Anna így idézte: „…akarom és kívánom, hogy Szeplőtelen Anyámat az egész világ, mint Világ Győzelmes Királynőjét ismerje el. Ez az elismerés nyilvános legyen! Május elseje legyen Szeplőtelen Anyámnak, mint Világ Győzelmes Királynőjének szentelve…”

 

Ünnepeljük tehát május 1-jén a Világ Győzelmes Királynőjét.


(Forrás: Fogas Anna 1993, Natália nővér I. kötet, Szent József Kiadó, Budapest, 69. oldal – in: Csíksomlyói Lovas Zarándoklat - Világ Győzelmes Királynője út Fb-oldal)

 

Feledjük azt a május 1-jét, amelyet a szabadkőművességen belül is titokban szerveződő illuminátusok emeltek nemzetközi ünneppé, annak okán, hogy 1776. május 1-jén jött létre a bajorországi Ingolstadtban Adam Weisshaupt vezetésével ez a világot a háttérből máig döntően befolyásoló titkos társaság. Ebből az illuminátus hagyományból táplálkozott a Karl Marx és Friedrich Engels szellemi vezetésével alakuló nemzetközi munkásmozgalom, amely 1890-es években nyilvánította május 1-jét a munka ünnepévé.
 

Magyarok Világszövetsége: Felújított kopjafa a Nyergestetőnv. Oláh István MVSZ térségi elnök, alkapitány vezetésével az egri fertálymestereknek egy különítménye elutazott Csíkba és a Nyergestető hősi sírján az MVSZ és a Fertálymesteri Testület által állított három kopjafát felújította.

 

Fő helyen látható a Magyarok Világszövetségének kopjafája, amelyet Oláh István térségi elnök kezel.


A küldöttségnek tagja volt Trembeczki Gyula, az MVSZ Felügyelő Bizottságának tagja is.

 

A Csík és Kászon közötti Nyergestetőn 1849. augusztus 1-jén a Szabadságharc egyik nagy csatája zajlott. A tető védelmére kivezényelt csíksomlyói diákokból álló század egy kászoni oláh pásztor árulása következtében az orosz erők kereszttüzébe került, és utolsó szálig hősi halált halt.

 

A hősi halottak tömegsírján az első kopjafákat 1990-ben kezdték elhelyezni. Addig a fenyvesek mélyében szinte jeltelenül rejtve volt. Csak kereszt alakban összekötött ágacskák és olykor, a földön fenyőtobozzal kirakott szöveges üzenet őrizte a hősök emlékét. Mára már 450 kopjafát állított a világ magyarságának megannyi emlékező közössége.v. Oláh István MVSZ térségi elnök, alkapitány vezetésével az egri fertálymestereknek egy különítménye elutazott Csíkba és a Nyergestető hősi sírján az MVSZ és a Fertálymesteri Testület által állított három kopjafát felújította.

 

Fő helyen látható a Magyarok Világszövetségének kopjafája, amelyet Oláh István térségi elnök kezel.


A küldöttségnek tagja volt Trembeczki Gyula, az MVSZ Felügyelő Bizottságának tagja is.

 

A Csík és Kászon közötti Nyergestetőn 1849. augusztus 1-jén a Szabadságharc egyik nagy csatája zajlott. A tető védelmére kivezényelt csíksomlyói diákokból álló század egy kászoni oláh pásztor árulása következtében az orosz erők kereszttüzébe került, és utolsó szálig hősi halált halt.


A hősi halottak tömegsírján az első kopjafákat 1990-ben kezdték elhelyezni. Addig a fenyvesek mélyében szinte jeltelenül rejtve volt. Csak kereszt alakban összekötött ágacskák és olykor, a földön fenyőtobozzal kirakott szöveges üzenet őrizte a hősök emlékét. Mára már 450 kopjafát állított a világ magyarságának megannyi emlékező közössége.

 

Kövessen minket a honlapunkon www.mvsz.info is.

 

A 86. életévébe lépett, legnagyobb magyar civil szervezet 2000 óta semmilyen állami támogatásban nem részesül.

SZJA 1%-ának átutalásához a Magyarok Világszövetségének adószáma: 19672081-1-41

 

Közhasznú szervezetünket ezen a bankszámlán lehet támogatni:

IBAN: HU53 1030 0002 2010 2159 0000 3285  (SWIFT: MKKBHUHB XXX)

 

Idén minden beérkezett támogatást a Magyarok XI. Világkongresszusára fordítunk.

 

MVSZ Sajtószolgálat139 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page