top of page

Nógrády Mihály: Kopasz volt-e Szár László? A szár melléknév jelentéstani vizsgálata

Nógrády Mihály tanulmánya
A Szilaj Csikó nyitóoldalán ajánljuk tisztelt Olvasóink figyelmébe a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület folyóiratát. Darai Lajos, Magyar Őstörténet rovatunk vezetője pedig a folyóiratból kínál hétről hétre olvasnivalót.MAGYAR TÖRTÉNELEM


Nógrády Mihály (O t t a w a )


Kopasz volt-e Szár László? A szár melléknév jelentéstani vizsgálata


 

Bevezető: Tárgyunk a magyar szár melléknév kiértékelése.


A szó más nyelvekben való jelenléte erős hatást gyakorol témánk áttekintésére és jelentésének meghatározására. Ezért és egységes magyar bizonyítékok hiányában, kényszerítve vagyunk közvetett bizonyítékokra alapozott kutatási eljárást alkalmazni.


Példa a közvetett bizonyíték mibenlétére: Reggel kilépünk az utcára és látjuk, hogy az úttest nedves. Első megállapításunk szerint éjjeli eső nyomait látjuk. Később észrevesszük, hogy a mellékutcák szárazak, tehát eső nem eshetett, hanem az utcát locsolták az éjszaka folyamán. Nem voltunk tanúja az eseménynek de a száraz mellékutcák, vagyis a közvetett bizonyíték ezt bizonyítja.


A közvetett bizonyítékok nem igazolják a szár melléknév jelenlegi ‘kopasz’ értelmezését a magyar nyelvben, hanem azt mutatják, hogy a szár régen uralkodót, elöljárót jelentett.


Szár Lászlót a Gesta Hungarorum 15. szakaszában említi Anonymus, amikor Ketel kun vitéz Árpád vezértől kapott birtokát ismerteti. Ezen a nagy kiterjedésű birtokon épített várat Ketel fia Alaptolma, és Komáromnak nevezte el. Ezt a területet, a fordító szerint, az ő ivadékai Szár László fiának, András királynak idejéig birtokolták [Anonymus c. 1200: 40].


Ennyi az egész amit Szár Lászlóról megtudunk ebből a krónikából. A magyar fordítás végén, a névmagyarázatok alatt megtudjuk, hogy a szár ‘kopasz’ jelentésű ragadványnevet azért kapta mert a feje pogány módon kopaszra volt beretválva [u. o.: 164] Kálti Márk Képes Krókája filiis Calvi Ladizlait ír de a magyar fordításban nem ‘kopasz’ hanem ‘Szár László fiai’ áll [Kálti 1370-1964: 102 old.). Azonban felűnő, hogy Anomymus latin szövegében Szár László calui Ladizlay-nak van írva, Kálti Mark viszont Calvi Ladizlayt ír. A latin szótár szerint calui a calesco származéka, jelentése ‘tűzbe jön, felhevül’ [Györkösy 1986: 82]. A ‘kopasz’viszont latinul calvus [u. o.: 83].


A két krónika közti ellentmondást úgy tudjuk feloldani, ha tekintetbe vesszük, hogy a rómaiak az u betűt legtöbbször v-vel írták, ezért Kálti Márk latin szövegét így olvasnánk: andree regis filii calui ladizlay (András király, a heves természetű László fia). Nekünk nem célunk annak kiderítése, hogy Szár László valóban kopasz volt-e, vagy inkább heves természetű, hanem a szár melléknév valódi jelentése és eredete. Honnat jöhet ez a szó? A TESZ bizonytalan eredetűnek nyilvánítja és a világos színnel, a sárgával és növényzet nélküli tájjal hozza kapcsolatba. De kopasz fejet is jelenthet, amit a Szár László név létezésével bizonyít, és az Oklevél Szótárra hivatkozik [Benkő 1967: 677, 3. kötet]. 35 Az Oklevél Szótár szerint a szár jelentése ‘calvus’, és mint Ladislao dicto Zaar lett lejegyezve 1331-ben [Szamota 1902-1906: 886].


A Ladislao dicto Zaar jelentése ‘László akit Szárnak mondanak’. Nem heves-nek, sem kopasz-nak, hanem Zaar-nak! Az is megfigyelést érdemel, hogy az Oklevél Szótár nem Szárnak hanem Zárnak írja ezt a melléknevet, ami a ‘rang, beosztás’ vagy ‘magas társadalmi cím’ jelentés irányába mutat. Ugyanis a német zar (kiejtése cár) Oroszország uralkodóját jelentette régen, ami messze áll a kopasz fejtől. Tehát nekünk ezt a vonalat kell kivizsgálni a szó eredetét illetően.


Azonban mielőtt hozzáfognánk a kutatáshoz, meg kell állapítani, hogy ki volt ez a Szár László. Az Árpád-ház családfája szerint Vajk, a későbbi Szent István unokatestvére, vagyis királyi vér. Mindkettőnek Taksony volt a nagyapja. Ez azt jelentené, hogy úgy Vajk, mint László és testvére, Vazul is egyformán jogosultak voltak az uralomra. De a három unokatestvér közül csak László kapta a megtisztelő szár melléknevet. Lehetséges-e, hogy a köznép szerint László lett volna a legalkalmasabb uralkodó, és ezért kapta a szár jelzőt? Hiszen a középkori források azt mutatják, hogy I. András magyar király (1015-1061) az ő fia volt [Vég 1991: 23].


Tehát honnat jön a szár és mit jelent? A ritkán használt szár melléknévvel először egy Ur nevű Sumér városban talált agyagtáblán találkozunk sar5 betűzéssel, melynek képjegye nagyon hasonlít a kettős kereszthez. Jelentései közé tartozik a ‘rend, törvény, szabály'. E jelentések összessége törvényhozó testületet jelez.


(…)

107 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK