top of page

Oroszország „csúnya győzelmet” fog aratni, II. rész (Vukics Ferenc jegyzete)
Lassan másfél év óta tart a szomszédunkban dúló háború. Egyre többen úgy gondolják, hogy ideje lenne többet beszélni a háború lehetséges végkimeneteléről és az azt követő új biztonsági struktúráról. J. Mearsheimer világhírű amerikai politológusprofesszor, a realista geopolitika egyik legmeghatározóbb szakértője tavaly novemberben Orbán Viktor miniszterelnöknél járt, ahol értesülések szerint az ukrajnai háború okairól, előzményeiről és lehetséges kimeneteleiről beszélgettek.


Mearsheimerre azért érdemes figyelni, mert sok szakértővel ellentétben biztos volt abban, hogy Oroszország megtámadja Ukrajnát, és elképzelései nagyban befolyásolhatták hazánk háborúhoz való hozzáállását.


Az előttünk álló sötétség: Hová tart az ukrajnai háború? c. írásában a nemzetközileg elismert politológus továbbra is úgy véli, hogy Ukrajna mindenképp a konfliktus vesztese lesz, Oroszország pedig csúnya győzelmet fog aratni.


Mivel a magyar sajtóban csak rövidebb beszámolók készültek, úgy gondoltam, hogy olvasóinknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy alaposabban megismerhessék a professzor meglátásait, ugyanis az elmúlt hónapok legfontosabb írásról van szó, és úgy tűnik, hogy helyzetértékelésünkben az ő meglátásaira is hagyatkozunk majd a jövőben.


A tanulmányt hossza miatt három részletben közöljük.


Az első részben a szerző arról írt, hogy a Nyugat és Ukrajna, valamint Oroszország között kibékíthetetlen ellentétek vannak a területeket és Ukrajna Nyugathoz való viszonyát illetően. A lehető legjobb eredmény egy befagyasztott konfliktus, amely könnyen visszafejlődhet forró háborúvá. A lehető legrosszabb kimenetel egy nukleáris háború, ami valószínűtlen, de nem zárható ki.

J. Mearsheimer szerint a háborút végül Oroszország fogja megnyerni, bár nem fogja döntően legyőzni Ukrajnát. Más szóval, nem fogja meghódítani egész Ukrajnát. Ami Moszkva három céljának eléréséhez szükséges: a rezsim megdöntéséhez, az ország demilitarizálásához és Kijev biztonsági kapcsolatainak megszakításához a Nyugattal. A végeredmény az ukrán terület nagy részének bekebelezése lesz, miközben Ukrajnából egy működésképtelen, csonka államot csinálnak. Más szóval, Oroszország csúnya győzelmet fog aratni.

Az első rész végkövetkeztetése szerint:

nem lehetséges a béke, mert az ukrajnai háború három főszereplője úgy véli, hogy egzisztenciális fenyegetéssel néz szembe, ami azt jelenti, hogy mindegyikük úgy gondolja: meg kell nyernie a háborút, különben szörnyű következményeket kell elszenvednie.


JOHN J. MEARSHEIMER

II. rész


A csatatér ma

A csatatéren zajló eseményekre térve, a háború mára a kimerülés háborújává alakult, ahol mindkét fél elsősorban azzal foglalkozik, hogy a másik felet erőforrásaitól megfossza, megadásra késztesse. Természetesen mindkét félnek fontos a területszerzés is, de ez a cél másodlagos a másik fél kifárasztásához képest.

Az ukrán hadsereg 2022 második felében fölényben volt, ami lehetővé tette számára, hogy területeket vegyen vissza Oroszországtól Harkiv és Herszon térségében. Oroszország azonban ezekre a vereségekre úgy reagált, hogy további 300 000 katonát mozgósított, átszervezte hadseregét, megrövidítette frontvonalait, és tanult a hibáiból. A harcok helyszíne 2023-ban Kelet-Ukrajnában volt, főként Donyeck és Zaporozsje régiókban. Az oroszok ebben az évben fölényben voltak, főként azért, mert jelentős előnyük van a tüzérségben, amely a kifárasztó, elkoptató hadviselés legfontosabb fegyvere.

Moszkva előnye nyilvánvaló volt a Bakhmutért folytatott csatában, amely azzal ért véget, hogy az oroszok május végén (2023) elfoglalták a várost. Bár az orosz erőknek tíz hónapba telt, mire átvették az ellenőrzést Bakhmut felett, tüzérségükkel hatalmas veszteségeket okoztak az ukrán erőknek. Nem sokkal később, június 4-én Ukrajna megindította régóta várt ellentámadását Donyeck és Zaporozsje régió különböző pontjain. A cél, hogy behatoljanak Oroszország védelmi vonalaiba, elképesztő csapást mérjenek az orosz erőkre, és visszavegyék az orosz ellenőrzés alatt álló ukrán területek jelentős részét. Lényegében az a cél, hogy megismételjék Ukrajna 2022-es harkivi és hersoni sikereit.

Az ukrán hadsereg eddig kevés előrelépést tett e célok elérésében, ehelyett megrekedt az orosz erőkkel vívott halálos kimerítő harcokban.

2022-ben Ukrajna azért volt sikeres a harkivi és a herszoni hadjáratban, mert hadserege túlerőben volt és túlterhelt orosz erők ellen harcolt. Ma nem ez a helyzet: Ukrajna a jól felkészült orosz védelmi vonalakkal szemben támad. De még ha az ukrán erők áttörnek is ezeken a védelmi vonalakon, az orosz csapatok gyorsan stabilizálják a frontot, és az anyagháború eseményei csak folytatódnak. Az ukránok hátrányban vannak ezekben az összecsapásokban, mert az oroszok jelentős tűzerővel rendelkeznek.

Merre tartunk

Hadd váltsak sebességet, és a jelenből hadd térjek át a jövőre. Azzal kezdem, hogy a harctéren zajló események valószínűleg hogyan fognak tovább haladni. Mint említettem, úgy vélem,

Oroszország megnyeri a háborút, ami azt jelenti, hogy a végén jelentős ukrán területeket fog elfoglalni és bekebelezni, és Ukrajna egy műkődésképtelen államcsonk marad. Ha igazam van, ez súlyos vereség lesz Ukrajna és a Nyugat számára.
Van azonban egy jó oldala is ennek az eredménynek: az orosz győzelem jelentősen csökkenti a nukleáris háború veszélyét, mivel a nukleáris fejlemény akkor a legvalószínűbb, ha az ukrán erők győzelmet aratnak a csatatéren, és azzal fenyegetnek, hogy visszaveszik a Kijev által Moszkvának elvesztett területek egészét vagy nagy részét.

Az orosz vezetők minden bizonnyal komolyan elgondolkodnának azon, hogy a helyzet megmentése érdekében nukleáris fegyvereket vetnének be. Természetesen, ha tévedek azzal kapcsolatban, hogy merre tart a háború, és az ukrán hadsereg fölénybe kerül, és elkezdi kelet felé szorítani az orosz erőket, akkor a nukleáris fegyverhasználat valószínűsége jelentősen megnőne, ami nem jelenti azt, hogy ez biztos lenne.

Mi az alapja annak az állításomnak, hogy az oroszok valószínűleg megnyerik a háborút?

Az ukrajnai háború, mint hangsúlyoztam, egy kimerítő háború, amelyben a terület elfoglalása és megtartása másodlagos jelentőségű. A kimerítő háború célja, hogy a másik fél erőit addig a pontig terheljék, amíg az vagy feladja a harcot, vagy annyira meggyengül, hogy már nem tudja megvédeni a vitatott területet.

Az, hogy ki nyer egy kimerítő háborút, nagyrészt három tényező függvénye: a két fél közötti elszántság egyensúlya; a két fél közötti népességi egyensúly; és az áldozatok aránya.

Az oroszok döntő előnyben vannak a lakosság számában és jelentős előnyben a veszteségek arányában; az elszántság tekintetében a két fél egyenlő arányban áll egymással.

Tekintsük az elszántság egyensúlyát. Mint említettük, mind Oroszország, mind Ukrajna úgy véli, hogy egzisztenciális fenyegetéssel néz szembe, és természetesen mindkét fél teljes mértékben elkötelezett a háború megnyerése mellett. Így nehéz értelmezhető különbséget tenni az elszántságukban.


Ami a népesség nagyságát illeti, Oroszország körülbelül 3,5:1 arányú előnnyel rendelkezett a háború 2022. februári kezdete előtt. Azóta az arány érezhetően eltolódott Oroszország javára. Körülbelül nyolcmillió ukrán menekült el az országból, ami levonja Ukrajna népességéből. Az emigránsok közül nagyjából hárommillióan Oroszországba mentek, növelve annak lakosságát. Ezenkívül valószínűleg még körülbelül négymillió ukrán állampolgár él az Oroszország által ellenőrzött területeken, ami tovább növeli a népességi egyensúlyt Oroszország javára.

Ezeket a számokat összesítve Oroszország körülbelül 5:1 arányú előnyre tesz szert a népességszám tekintetében.

Végül ott van a veszteségek aránya, amely a háború 2022 februári kezdete óta vitatott kérdés. A hagyományos ukrán és nyugati vélekedés szerint a veszteségek száma mindkét oldalon vagy nagyjából egyenlő, vagy az oroszok nagyobb veszteségeket szenvedtek el, mint az ukránok. Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetője, Olekszij Danilov odáig megy, hogy azt állítja, hogy az oroszok minden egyes ukrán katonára 7,5 katonát vesztettek a Bakhmutért folytatott csatában. Ezek az állítások tévesek.

Az ukrán erők egy okból kifolyólag biztosan sokkal nagyobb veszteségeket szenvedtek el, mint orosz ellenfeleik: Oroszország sokkal több tüzérséggel rendelkezik, mint Ukrajna.

A kimerítő hadviselésben a tüzérség a legfontosabb fegyver a csatatéren. Az amerikai hadseregben a tüzérséget széles körben "a csata királyaként" emlegetik, mivel ez a fegyvernem a felelős elsősorban a harcoló katonák megöléséért és megsebesítéséért. Így a tüzérség egyensúlya óriási jelentőséggel bír a kopásos háborúban.

Szinte minden beszámoló szerint az oroszok valahol 5:1 és 10:1 közötti tüzérségi előnnyel rendelkeznek, ami jelentős hátrányt jelent az ukrán hadsereg számára a csatatéren.

Ceteris paribus, azt várnánk, hogy a veszteség arány megközelíti a tüzérségi egyensúlyt. Ergo, a 2:1 arányú veszteség arány Oroszország javára csak egy óvatos becslés.

Az elemzésemmel szembeni egyik lehetséges ellenérv az, hogy Oroszország ebben a háborúban az agresszor, és a támadó mindig sokkal magasabb veszteségeket szenved el, mint a védő, különösen, ha a támadó erők széles frontális támadást folytatnak, amiről gyakran azt mondják, hogy az orosz hadsereg modus operandija. Végül is a támadó a nyílt terepen és mozgásban van, míg a védő főként rögzített pozíciókból harcol, amelyek jelentős fedezéket nyújtanak. Ez a logika alapozza meg a híres 3:1 hüvelykujjszabályt, amely szerint a támadó erőnek legalább háromszor annyi katonára van szüksége, mint a védekezőnek ahhoz, hogy megnyerjen egy csatát. Ezzel az érveléssel azonban problémák vannak, ha az ukrajnai háborúra alkalmazzuk.

Először is, nem csak az oroszok kezdeményeztek támadó hadjáratokat a háború folyamán.

Valóban, az ukránok tavaly két nagy offenzívát indítottak, amelyek széles körben beharangozott győzelmekhez vezettek: a 2022 szeptemberében indított harkivi offenzíva és a 2022 augusztusa és novembere között zajló hersoni offenzíva.

Bár az ukránok mindkét hadjáratban jelentős területi nyereséget értek el, az orosz tüzérség súlyos veszteségeket okozott a támadó erőknek.

Az ukránok most június 4-én újabb nagyszabású offenzívát indítottak az orosz erők ellen, amelyek nagyobb létszámúak és sokkal jobban felkészültek, mint azok, amelyek ellen az ukránok Harkivban és Herszonban harcoltak.

Másodszor, a támadók és a védők közötti különbségtétel egy nagy csatában általában nem fekete-fehér. Amikor egy hadsereg megtámad egy másik hadsereget, a védekező mindig ellentámadást indít. Más szóval, a védő átmegy támadásba, a támadó pedig védekezésbe.

Egy elhúzódó csata során mindkét fél valószínűleg sok támadást és ellentámadást hajt végre, valamint rögzített pozíciókat véd.

Ez az oda-vissza mozgás magyarázza, hogy az amerikai polgárháborús csatákban és az első világháborús csatákban a veszteség arányok gyakran nagyjából egyenlőek, és nem a védekező pozícióból induló hadseregnek kedveznek. Sőt, az első csapást mérő hadsereg esetenként kevesebb veszteséget szenved, mint a célhadsereg. Röviden, a védekezés általában sok támadással is jár.

Az ukrán és nyugati híradásokból egyértelműen kiderül, hogy az ukrán erők gyakran indítanak ellentámadásokat az orosz erők ellen. Gondoljunk csak a Washington Postnak erre a beszámolójára az év eleji bakhmut-i harcokról:


"'Folyamatos mozgás folyik' – mondta egy ukrán főhadnagy... – Az orosz támadások a front mentén lehetővé teszik, hogy az erőik néhány száz métert előrenyomuljanak, majd órákkal később visszaszoruljanak. 'Nehéz pontosan megkülönböztetni, hogy hol van a frontvonal, mert úgy mozog, mint a zselé' – mondta."


Tekintettel Oroszország hatalmas tüzérségi előnyére, ésszerűnek tűnik feltételezni, hogy

az ukrán ellentámadásokban a veszteségek és a veszteségek cseréjének aránya az oroszoknak kedvez – valószínűleg egyoldalúan.

Harmadszor, az oroszok nem alkalmaznak – legalábbis nem gyakran – nagyszabású frontális támadásokat, amelyek célja a gyors előrenyomulás és területfoglalás, de amelyek a támadó erőket kitennék az ukrán védők kimerítő tűzének. Ahogy Szergej Szurovikin tábornok 2022 októberében, amikor az ukrajnai orosz erők parancsnoka volt, kifejtette:


"Más stratégiát követünk... Minden egyes katonát kímélünk, és kitartóan ledaráljuk az előrenyomuló ellenséget."

Az orosz csapatok valójában olyan okos taktikát alkalmaznak, amely csökkenti a veszteségeik számát.

Kedvelt taktikájuk, hogy kis gyalogsági egységekkel szondázó támadásokat indítanak a rögzített ukrán állások ellen, ami arra készteti az ukrán erőket, hogy aknavetőkkel és tüzérséggel támadják őket. Ez a válasz lehetővé teszi az oroszok számára, hogy meghatározzák, hol vannak az ukrán védők és tüzérségük. Az oroszok ezután kihasználják nagy tüzérségi előnyüket, hogy ellenfeleiket ostromolják. Ezt követően az orosz gyalogság csapatai ismét előrenyomulnak; és amikor komoly ukrán ellenállásba ütköznek, megismétlik a folyamatot.

Ez a taktika segít megmagyarázni, hogy Oroszország miért halad lassan az ukránok által tartott területek elfoglalásában.

Azt gondolhatnánk, hogy a Nyugat sokat tehet a veszteség arányának kiegyenlítése érdekében, ha sokkal több tüzérségi csővel és lövedékkel látja el Ukrajnát, és így megszünteti Oroszország jelentős előnyét ezzel a kritikusan fontos fegyver esetében. Ez azonban nem fog egyhamar megtörténni, egyszerűen azért, mert

sem az Egyesült Államok, sem szövetségesei nem rendelkeznek a tüzérségi csövek és lövedékek tömeges gyártásához szükséges ipari kapacitással Ukrajna számára.

És nem is tudják gyorsan kiépíteni ezt a kapacitást. A legjobb, amit a Nyugat tehet – legalábbis a következő egy évben –, hogy fenntartja a tüzérség terén meglévő egyensúlytalanságot Oroszország és Ukrajna között. Valószínűleg még ez is nehéz feladat lesz.

Ukrajna keveset tehet a probléma orvoslásáért, mert fegyvergyártási képessége korlátozott. Szinte teljes egészében a Nyugattól függ, nemcsak a tüzérség, hanem minden nagyobb fegyverrendszer tekintetében.

Ezzel szemben Oroszország a háború előtt félelmetes fegyvergyártási képességgel rendelkezett, amelyet a harcok kezdete óta fokoztak.

Putyin nemrég azt mondta:


"A védelmi iparunk napról napra nagyobb lendületet vesz. Az elmúlt évben 2,7-szeresére növeltük a hadiipari termelést. A legkritikusabb fegyverek gyártása megtízszereződött és folyamatosan növekszik. Az üzemek két-három műszakban dolgoznak, és néhányan éjjel-nappal foglaltak."


Röviden, tekintve Ukrajna ipari bázisának szomorú állapotát, nincs abban a helyzetben, hogy egyedül vívja meg a kimerítő háborút. Ezt csak nyugati támogatással teheti meg.

De még így is vesztésre van ítélve.

A közelmúltban történt egy olyan fejlemény, amely tovább növeli Oroszország tűzerejének előnyét Ukrajnával szemben. A háború első évében az orosz légierőnek kevés befolyása volt arra, hogy mi történik a szárazföldi háborúban, főként azért, mert Ukrajna légvédelme elég hatékony volt ahhoz, hogy az orosz repülőgépeket távol tartsa a legtöbb harctértől. Az oroszok azonban komolyan meggyengítették Ukrajna légvédelmét, ami most lehetővé teszi az orosz légierő számára, hogy a frontvonalakon vagy közvetlenül a frontvonal mögött csapást mérjen az ukrán szárazföldi erőkre. Emellett Oroszország kifejlesztette azt a képességet, hogy hatalmas, 500 kg-os hagyományos bombáiból álló arzenálját olyan irányítókészletekkel szerelje fel, amelyek különösen halálossá teszik azokat.

Összefoglalva, a veszteségarány a belátható jövőben is az oroszoknak fog kedvezni, ami egy kimerítő háborúban óriási jelentőséggel bír. Ráadásul Oroszország sokkal jobb helyzetben van a kimerítő hadviseléshez, mivel lakossága jóval nagyobb, mint Ukrajnáé.

Kijev egyetlen reménye a háború megnyerésére az, ha Moszkva elszántsága összeomlik, de ez valószínűtlen, mivel az orosz vezetők a Nyugatot egzisztenciális veszélynek tekintik.

Folytatjuk


 

Kapcsolódó cikkünk:


1 302 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page