top of page

Tiltakozó petíció Petőfi Sándor emlékének meggyalázása ellen – Patrubány nemzetpolitikai előadása
I. Tiltakozó petíció Petőfi Sándor emlékének meggyalázása ellen

Elektronikusan is aláírható az a tiltakozó petíció, amely a Budaörsi úti laktanya nevét Petőfi Sándorról Mária Teréziára cserélő határozat visszavonását követeli, és bocsánatkérésre szólítja nemzetünk nagy költőjének emlékét születésének 200. évében meggyalázó két minisztert Szalay-Bobrovniczky Kristófot és Csák Jánost. A Peticiok.com oldalon ide kattintva – https://www.peticiok.com/tiltakozo_peticio_petfi_sandor_emlekenek_meggyalazasa_ellen – lehet aláírni, csatlakozva a nagy nevű kezdeményezőkhöz, akik közül megemlítünk néhányat: Dr. Ángyán József, Dr. Bene Gábor, Jelenczki István, Dr. Tanka Endre, Dr. Papp Lajos, Dr. Drábik János, Fuksz Sándor, Varga Domokos György, Hadady László, Göbl György, Kondor Katalin, Patrubány Miklós, Hossó Andrea, Király B. Izabella, Morvai Ferenc, Szakács Árpád, Dr. Tamasi József, Csibi Barna, Dr. Horkovics-Kováts János, Tölgyesiné Taraba Magdolna. A kezdeményezők teljes névsora a petíció végén olvasható.

Tiltakozó petíció

Petőfi Sándor emlékének meggyalázása ellen

Október 6-án, a nemzeti gyásznapon tüntetés volt a Budaörsi úti laktanya előtt, amelyen a résztvevők méltósággal megemlékeztek az 1849-ban lezajlott szabadságharc hőseiről és vértanúiról – élükön gróf Batthyány Lajos miniszterelnökkel és az Aradi Vértanúkkal. Határozottan elítéljük a laktanya nevének Petőfi Sándorról Mária Teréziára történt lecserélését, amit nemzetünk nagy költője emlékének meggyalázásaként, Magyarország és a magyar nemzet arculcsapásaként értékelünk. Megengedhetetlennek tartjuk, hogy a Habsburg gyarmatosítók elleni büszke, bátor, csodálatos szabadságharc lángszavú költőjét, aki honvéd őrnagyként életét adta a hazáért, leváltsa a hadügyminiszter és helyére a véres elnyomó hatalom császárnőjét tegye. Arcul csapása ez mindazoknak, akik hősi halált haltak Magyarországért a bennünket alkotmányos létünkben állandóan csorbítani akaró uralkodóház törvénytelen ítéletei által. A Habsburgoknak a magyar nemzet ellen elkövetett bűneit végeláthatatlanul lehet sorolni az éppen Mária Terézia regnálása alatt elkövetett madéfalvi mészárlástól, az Aradi Vértanúk gyalázatos kivégzéséig, a török hódoltságban kivéreztetett nemzet sanyargatásától az idegenek tömeges betelepítéséig, Magyarország etnikai összetételének megváltoztatásáig. Betiltották és felszámolták a magyar nemzet szellemi és lelki épsége fölött őrködő Pálos rendet, lerombolták várainkat, ellenünk uszították a nemzetiségeket, ágáltak a Szent Korona ellen, mint az a három osztrák komédiás, aki 2013-ban a jelenlegi hadügyminiszter testvérének, az akkori bécsi magyar nagykövetnek az irodájában űzött gúnyt a magyar Szent Koronából, a nagykövet félszeg fészkelődése közepette. A Habsburg birodalom és éppen Mária Terézia magyarellenes gazdaságpolitikájának máig ható következménye az ország ipari és kereskedelmi elmaradottsága. Mindezért teljes egyetértésben kijelentjük, hogy a Szent Korona soha többé Habsburg fejére nem kerülhet, még akkor sem, ha történeti alkotmányunk jogfolytonosságának helyreállítása folytán Magyarország ismét királyság lesz. Különösen álságos, hogy a névcserét elrendelő miniszter Mária Terézia nevének használatával a magyar anyáknak is akart üzenni, akik féltő szeretettel küldik hadba fiaikat, férjüket. A magyar anyák nem az osztrák Mária Terézia féltő szeretetére akarják bízni a fiaikat és férjeiket, hiszen ő a magyar katonák vérével a maga trónját védte, és a többi Habsburggal együtt ontotta a magyar vért az osztrák birodalom és a Habsburg-család érdekében. A magyar anyákat is arcul ütötték ezzel a magyar érzésektől idegen gondolattal. Ez a névváltoztatás bármikor felháborító lenne, de különösen súlyos, hogy ezt épp a Petőfi emlékévben, a költő születése utáni kétszázadik évben tették, amikor végképp eljött az ideje, hogy a magyar állam és a nemzet megadja a végtisztességet és a nemzeti kegyeletet nagy fiának, akitől ezt mindmáig megtagadták.

Mindezek fényében követeljük:

  1. Csák János miniszter kérjen bocsánatot 2023. március 15-ért, amikor gondatlanságot elkövetve meggyalázta Petőfi Sándor emlékét a Nemzeti Múzeum lépcsőjénél.

  2. Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter vonja vissza a laktanyát elnevező határozatát, és kérjen bocsánatot e tettéért, mert magyarellenessége még abban is megnyilvánult, hogy a Hadtörténeti Múzeumot is szétverte.

  3. Amennyiben a két miniszter nem tenne eleget e követeléseknek, úgy Orbán Viktor miniszterelnök mentse fel őket haladéktalanul tisztségükből. Amennyiben ez nem történne meg 2023. november 3-ig, akkor folytatjuk tüntetéseinket. Végül közös akarattal kijelentjük, hogy Petőfi Sándor hamvait, amelyek temetetlenül porlanak egy bőröndben valahol Európában, még ebben az évben el kell temetni az Ismeretlen Hős szimbolikus sírjában, a Hősök terén.

Isten minket úgy segéljen!

Budapest, 2023. október 6.


Minden nemzeti érzelmeiben mélyen megsértett, tiltakozó magyar ember nevében:


Dr. Ángyán József professzor Dr. Bene Gábor közjogász Jelenczki István filmrendező Dr. Tanka Endre professzor Dr. Papp Lajos professzor Dr. Drábik János, az Országos Trianon Társaság elnöke Fuksz Sándor, az MVSZ Petőfi Sándor Bizottságának elnöke Varga Domokos György újságíró, a Szilaj Csikó főszerkesztője Hadady László oboaművész, professzor Göbl György, a Közhatalom jogsértettjeinek vezetője Kondor Katalin, a Magyar Rádió volt elnöke Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke Hossó Andrea (Petőfi Sándor majdani sírjának helye iránti fenntartással) Király B. Izabella v. országgyűlési képviselő Morvai Ferenc, a MEGAMORV expedíció vezetője Szakács Árpád újságíró Dr. Tamasi József, az Orvosok a Tisztánlátásért alapítója Csibi Barna Dr. Horkovics-Kováts János orvos, a Hun Televízió alapítója Tölgyesiné Taraba Magdolna Hibbey Zsombor Bognár Tibor filmes Szentkirályi Gábor Dr. Boór Ferenc Szecsődi Patrik Czigány Imre, az MVSZ mb. elnökhelyettese v. Oláh István, az MVSZ KMT térségi elnöke Horváth István, az MVSZ KKT térségi elnöke Pap Gyöngyi, az MVSZ KMT térségi alelnöke Bege Irén, az MVSZ KKT térségi alelnöke Nagy Éva, az MVSZ Kanadai OT elnöke Gábor Ferenc, az MVSZ Erdélyi OT elnöke Ladó László, az MVSZ Ausztráliai OT elnöke Rácz Szabó László, az MVSZ Délvidéki OT elnöke Born Gergely, az MVSZ Elnökségének tagja Dr. Szöőr Anna Dr. Beke Erzsébet Dömsödi Anna Rajz Károlyné Éva Mihalkó Ilona Kincsesné Salca Mária Magyarok Világszövetsége Nemzetegyesítő Mozgalom Országos Trianon Társaság Nagy Judit (Ősagárd), Sleng Józsefné Mária (Vác), Tar Mihály és Tar Mihályné (Budapest), Vadnai Zsolt Csaba (Budapest), Varga Gábor Vilmos (Budapest), Dr. Pethőné Szalkai Ilona (Budapest), Gábeli Katalin (Budapest), Porcza Levente (Budapest), Némethné Tar Enikő (Budapest), Tar Márk Botond (Budapest), Böröcz K. Attila (Budapest), Luka Dénes (Budapest)

Az október 6-i tüntetés felvétele itt tekinthető meg:II. Videó: Patrubány Miklós októberi nemzetpolitikai előadása

Magyarságunk a világ forrongás közepette címmel a Magyarok Világszövetségének elnöke október 15-én megtartotta legújabb nemzetpolitikai előadását. Ezen a napon telt tíz éve annak, hogy Patrubány Miklós minden hónap 15. napján este hat órakor nemzetpolitikai előadást tart.


A mostani alább tekinthető meg!


Bevezetőjében az elnök szólt október 15 jelentőségéről, hiszen 1604-ben ezen a napon robbant ki a Mohács óta első és máig egyetlen győztes magyar szabadságharc, a Bocskai István vezette és a Bécsi békével záruló szabadságharc.

Szólt más, ezen a napon lezajlott fontos eseményekről:

  • 1944-ben ezen a napon hiúsult meg Horthy Miklós kormányzó kiugrási kísérlete, és került német nyomásra hatalomra Szálasi Ferenc; értelemszerűen ezen a napon ért véget a Horthy-korszak utolsó miniszterelnökének, a székely v. Lakatos Gézának megbízása is;

  • 2004-ben ezen a napon, a Bocskai István vezette szabadságharc 400. évfordulóján tartotta (kényszerűségből csak este tíz órai kezdettel) a Hősök terén az MVSZ a kettős állampolgárság visszaadásáért indított népszavazás kampánynyitó ülését;

  • 2006-ban ezen a napon ülésezett a Magyarok Világszövetségének ünnepi, Küldöttgyűlése, amely az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulójára emlékezett; ez fogadta el a forradalom lényegét összefoglaló hármas jelszót: Szabadság – Tisztesség – Méltóság, illetve Igazság – Tisztesség – Méltóság;

  • 2017-ben ezen a napon rajtolt – ugyancsak a Hősök terén, Bocskai István fejedelem szobra előtt a Nemzeti konzultáció Trianonról aláírásgyűjtése.

Az előadás a magyarság élethelyzetét vizsgálta az ukrajnai háború, az izraeli háború, a világdiktatúrát célzó WHO törekvései, a magyarországi Habsburg-rehabilitáció, Petőfi Sándor emlékének meggyalázása, szkíta gyökereink keresése és a jövő évben sorra kerülő Magyarok XI. Világkongresszusa fényében.

Az előadást 24 óra alatt több mint kétezren tekintették meg. Hallgassa, tekintse meg Ön is!371 megtekintés

Komentar


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK