top of page

Tóth Mihály Zoltán: Az értelmiség észvesztéseAz alábbi szövegrészletet ebből a blogbejegyzésből idézzük.A koronavírus megmutatta, hogy az értelmiség mintegy 99%-ának gyakorlatilag nincs gondolkodó képessége (csak igen szűk hatá­rokon belül), nincs kritikai képessége, nincs megfelelő ítélőképessége és nincs értelmi önállósága.

És főleg nincs szellemi bátorsága.

Hogyhogy? Egy gondolkodó magyar pszichológus szerint azért, mert túl tekintély­tisztelő. Jaroslav Belsky bécsi orvos szerint a nárcizmus, és hiúság miatt, mert fél az „összesküvés-elmélet-hívő” bélyegtől, és ezt a szűrőt még öncenzúra-szerűen belsővé is tette. Az ún. „egyszerű ember” azért képes oknyomozóbb gondolkodásra, mert ettől a bélyegtől nem, vagy kevésbé tart. Ez mind igaz, de többről is van szó. Részben a fönti okokból az értelmiség túlságosan azonosult a fősodorral, a fősodratú hírcsatornákkal és a fősodratú tudománnyal. Van aki a voltaképpeni fősodorral, a globálissal, van aki egyfajta helyi-”nemzeti fősodorral”. Pedig a fősodor a nagytőke hangja, drága hirdetések, tulajdonlások, „támogatások” és össze­fonódások által, olykor a konkrét tudósítók kifejezett lekenyerezése által.Az értelmiség 99%-a számára a fősodor: „a valóság”.

És, ha egy állítás eltér a fősodor állításaitól, az értelmiségi elveszíti bizton­ságérzetét és szorongani kezd. Mint amikor a kisgyermek elveszti édesanyját a szeme elől.

Az értelmiségi, akár a kicsi gyermek: a fősodron csügg. Így van csak biztonság-érzete.Az értelmiség (99%-a) FŐSODOR-FÜGGŐ. Oly súlyosan függő, mint a morfinista. Ha megpróbálna eltávolodni a fősodortól, szeparációs szorongás tör rá. Az értelmiség: kisgyermek.A jelenség egyfajta komplexus, mely igényli a lélektani tudományos kutatást. Kóros mértékű ez a függés, mivel súlyosan zavarja az élet­képességet. Mert mi is az elmezavar? Olyan lelki zavar, amelyikben a valósághoz való viszonyunk súlyosan károsodott.

Ha azt tekintjük a valóságnak, amilyennek a valóságot LÁTTATNI AKARJÁK a legnagyobb gazda­sági és hatalmi érdekek, akkor a valósághoz való viszonyunk jóvátehetetlen törést szenved.

Az értelmiség fősodorhoz való kóros kötődése a kényszer­neurózis egy fajtája.Az értelmiség állandó neurotikus „forrás”-keresése, „forrásokra” való kényszeres, kicsinyes, állandó hivatkozása, maga az állandó kényszeres hivatkozósdi hamis biztonság­érzetet ad, mert a fősodor rendszerén belül marad, ott körbe-körbe jár.


(...)


És hány hasonló vaskos tévedés bujkál még a tudományban! Valószínűleg az az állítás is ilyen, hogy az éghajlat-változás egyik legfőbb oka a szén-dioxid-kibocsátás. Az pedig végképp rendszer­szintű tudománytalan állítása a fősodratú „tudománynak”, hogy az éghajlat védelmét a természet átfogó védelmétől elszakítva kell vagy lehet megvalósítani. Így egy bajból legalább 5 másik nagyobbat csinálunk. Hajmeresztő „tudományos” programok vannak…, amiknek inkább áldozata a természet, és célja kevesek meggazdagodása. (árnyékoló vegyszereket gyártani és juttatni a légkörbe; trágyázni a tengeri algákat; üzletelés szén-dioxid kvótákkal; elektromos autók a közlekedés rendszerszintű, szerkezeti átalakítása helyett stb.)

De nem elég, hogy az értelmiség a fősodor által hatalmi-gazdasági érdekek szószólója: még gondolatrendőrködik is és karakter­gyilkolja, terrorizálja, elnémítja, cenzúrázza, elnyomja a másféle álláspont képviselőit. A hatalmitól eltérő tudományos álláspont képviselőit is, termé­szetesen, véleményükkel együtt, – így nem csak önveszélyes, hanem közveszélyes is. A nagy globalizmus-bíráló Michel Chossudovsky nem kevesebbet állít, minthogy „a globalizmus a nagytőke és az értelmiség paktuma”.

A nagytőke “hangja” és “karmestere” hozzá a fősodor. Most a Világgazdasági Fórumon meghirdetett ún. „Great Reset” nevű erősen fasisztoid nagytőkés totalitárius program fenyegeti az emberiséget, amit a járványra és a szén-dioxidra hivatkozva vezetnek be.

E program azt jelenti, hogy nagytőkés érdekeltségek, azaz, az emberiség bajainak fő okozói teljhatalomra tartanak igényt az – általuk okozott – bajok „orvoslására”. Értjük? A bajokat okozó nagytőkések ellenünk fölállított diktatúrát követelnek a bajokra hivatkozva.

Tessék beleolvasni a programba. Minden képzelődést fölülmúló hajmeresztő program, néhány hazug “zöldes” és szociális hangzású díszítéssel: digitális koncentrációs tábor nekünk; az ember szinte szó szerinti digitális meztelenre vetkőztetése, sőt annál is több. Méltán hasonlíthatjuk a helyzetet Hitler 1932-33-as hatalom-átvételéhez.

Nos, ebben az értelmiség (99%-a) szolgája és rendőre a globális nagytőkének: vagy mélyen hallgat a „Great Reset” fasiszta programról, vagy szépítgeti azt, sőt hazudik róla. Pl. az Index: „Zöldül a nagytőke!” Ha-Ha!”
 

1 039 megtekintés

תגובות


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page