Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

NYELVHELYESSÉGI KISOKOS – a nyelvi eszmény jegyében. (2) A MONDAT ÉS RÉSZEI. Alárendelés – mellérendelés, álmellékmondatok

Sok esetben, amikor az indoeurópai nyelvek alárendelést alkal­maznak, a magyarban a mellérendelés a helyes. 
     A mellékmondat a főmondat egyik mondatrészét fejti ki mondat formájában, a vonatkozó mellékmondat pedig időbeli, logikai előz­ményt vagy mellékes(nek ábrázolt) körülményt közöl. Ha egy mellékmondat nem erre szolgál, akkor álmellékmondat.

 

Hamis jelzői mellékmondatok

 

    • Ebbe a megtévesztő környezetbe aztán becsalogatják a gyanútlan balekot, akit közben újból és újból kirabolnak. 


Melyik balekot? Azt, akit kirabolnak? Nem, később rabolják ki. Az, hogy kirabolják, nem jelzője a baleknak. A nyugati nyelvek a vonatkozó névmási kötőszóval takarítják meg a két tagmondat közös mondatrészének megismétlését. Mi azonban meg tudjuk oldani a visszautalást a tárgyas ragozással: 
   

      Ebbe a megtévesztő környezetbe aztán becsalogatják a gyanútlan balekot, és közben újból és újból kirabolják.


    • Méhek marták meg azt az asszonyt, akit válságos állapotban kellett kórházba szállítani.

A kórházba szállítás azonban nem (logikai) előzménye a méh­támadásnak, hanem következménye. Helyesen például: 
 

     Egy asszonyt olyan súlyosan megmartak a méhek, hogy válságos állapotban kórházba kellett szállítani.


    • A küldöttség ezután a Hősök terére ment, ahol megkoszo­rúzta az ismeretlen katona sírját

 

Az időrend föl van cserélve: nem arra a Hősök terére ment a küldött­ség, ahol előzőleg megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját, hanem előbb odament, és utána koszorúzott. Ez a helyzet egyszerű mellé­rendelést kíván: 

 

     A küldöttség ezután a Hősök terére ment, és (ott) megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját.
 

 

A teljes szöveg itt tölthető le.

 

(folytatása következik)

 

 

Előző rész:


1) Előszó. Bevezetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

MOGY-embléma_kicsi.png
Blogos rovatok

Levelezés, kapcsolat: 

 

VERZÁR ÉVA  vosa@t-online.hu