top of page

Gyilkosok


Laudetur Iesus Christus! – köszön be az ajtóból az idegen merev, egyenes tartásából fejét előre hajtva. Majd kézfogással bemutatkozunk egymásnak, s kisvártatva gyomron vág egy mosolyogva átadott szórólappal, mely a Szerencsejáték Zrt. totó-lottó kirendeltségeinek zöld-sárga színeiben pompázik. Előlapján a beköszönéskor említett Isteni Fiú születése napjának elnevezésével azonos nevű szélhámoskodó csűrcsavar, vele párban, az ő ajánlásával egy nála sokkal régebbi idők óta házaló károkozóval. Istenem! Hova emelték ezt a politikai romhalmazt, hogy neki ajánlása lehet?

Mivel az idegen régi kedves vendéghez jött, aki sok jót – és csak jót tett, míg fenn volt csillaga, csak annyit mondtam: Nem kéri ki magának ezt a Szerencsejáték? – Ó, nem azt kell nézni, hanem a hátoldalt! – mondta, s kimentek az üzletből. Most már hárman tárgyalnak igen elmerülten valamiről, miközben forgatom a zöld-sárga lapocskát, hátoldalán a Krisztussal köszönő képével. A lap mindkét oldalát alul a választási moslékpártok logói szegélyezik. Mind a hat ott van, s középen két egymásba rajzolt MM – talán a Magyar Moslékművek lehet az. A dicsértessék a Jézus Krisztus azoknak a pártoknak a támogatását fogadja el, melyek az épp most Máltán gyülekező gyilkosok megbízottjai, kitartottjai, kiszolgálói, eszmetársai, szimpatizánsai – azaz honi segítői, tehát épp Krisztus lemészárlásának tervén dolgoznak összedugott fejekkel. A máltai gyilkosoké. Akik nem kevesebbért gyűlnek Máltán, mint hogy megtanácskozzák a tömegmészárláshoz vezető tervüket. Ha céljaikat el tudják érni, azzal kivégzik Európát, s eltüntetik a világból a fehér rasszt.

Már most, ebben a felemás állapotban is rengeteg van a rovásukon. Nagyon sokan fulladtak vízbe a megindított tömegek közül, még többük lettek rabszolgái a lelketlen emberkufároknak, sok-sok férfit öltek meg, mielőtt még elérték volna a tengert, sokat az európai összezsúfolódottságukban; lányok, asszonyok váltak áldozatokká a halálutakon. Az Európába érkezettek helyét már többszörösen teleszülték az ottmaradtak, így semmi enyhülést nem hoz a végtelen szenvedés. A dühöngő iszlámhívők pedig, mihelyt csoportokba verődnek Európában, késelnek, robbantanak, törnek-zúznak, erőszakolnak. Megölik a keresztény hitéletet itt és otthon, az iskolai oktatást, átszabják a napi életünket. Már nincs sok idő hátra, hogy utcai harcosaik és a máltai tanácskozók összefogásával lehetetlenné váljanak a nemzeti identitások, hiszen a beáramlók is teljes jogú tagok akarnak lenni, de nem úgy. Lehetetlenné válik az Isten, Haza, Család hármas egysége, amit Rómában miniszterelnök úr így fogalmazott: Erős törvényi, azaz alkotmányos alapra három fő tartóoszlopot húztunk fel. A család, a nemzet, a keresztény szabadság oszlopait, melyek tartják s biztosítják életünk helyes irányát.

Ezeket az oszlopokat s ezt az alapot csákányoznák szét a kiképzés után hátországunkba dobott ügynökök párt-kommandói. A hatból hatról lehet tudni, hogy szorosan kötődik a Nyílt Társadalom nevű, tömeggyilkossági álmokat dédelgető, úgynevezett civil szerveződésekhez.

Dicsértessék a gyilkosok segítségével, a Szerencsejáték zöld-sárga színeiben, régi és új címeres gazemberek társaságában.

Nem fogadok rájuk, illetve nem fogadom őket. Sem szívemben, sem eszemben.

 

26 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page