top of page

Nemzeti jogvédelem. Megjelent Gaudi-Nagy Tamás könyve!


A 2018 őszén készített tanulmány alapos elemzést ad:

– a 2006 őszi rendőrterror és az EU-Soros birodalom bevándorláspárti és multikulturális célzatú jogi terrorja közötti analógiáról;

– a 2006 őszi rendőrterror és az EU-Soros birodalom bevándorláspárti és multikulturális célzatú jogi terrorja közötti analógiáról;

– az európai nemzetek jogos védelmi helyzetéről;

– a hagyományos európai értékeket s nemzeti közösségeket szétzúzni akaró háttérhatalmi törekvések elleni, összehangolt nemzetállami, jogvédő és civil mozgalmi ellenállás módszereiről, fontosságáról;

– az önfeladó és önvédő államokról;

– a patriofóbia (hazafi-ellenesség) meghatározás bevezetésének szükségességéről;

– a nemzeti értékeket romboló európai bírósági joggyakorlat és az Európai Parlament veszélyes tendenciáiról;

– az értékvédő államokat és hagyományos európai nemzeti közösségeket az „emberi jogizmus" önkényes bunkósbotjával támadó Soros hálózattal és szupranacionális szervezetekkel szembeni nemzeti jogvédő küzdelem módszereiről és feladatairól.

A könyv tartalmából:

 • Varga Domokos György: ELŐSZÓ. A liberális jogfelfogástól a nemzeti önvédelemig

 • Dr. Gaudi-Nagy Tamás: NEMZETI JOGVÉDELEM. Az európai értékek és a nemzeti önazonosság elleni globalista-patriofób támadások, és az ellenük való védekezés nemzetállami, jogvédő és civil eszközökkel

 • Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Utószó

FÜGGELÉK

 • „Számvetés az elmúlt négy évről nemzeti jogvédő szemmel; avagy mit tudtam letenni képviselőként a nemzet asztalára?” Dr. Gaudi-Nagy Tamás utolsó felszólalása az Országgyűlés 2010–2014 közötti ciklusában (Napirend utáni felszólalás, 2014. február 13.)

 • Bevándorlási válsághelyzet: a magyaroknak is vannak jogaik! – a Nemzeti Jogvédő Szolgálat közleménye

 • Terrorcselekmények a magyar határnál! – a Nemzeti Jogvédő Szolgálat közleménye

 • „Nemzeti jogvédelem nélkül nem megy az önrendelkezés.” Kétnapos szakmai találkozót tartottak Kárpát-medencei nemzeti jogvédők Budapesten.

 • A Nemzeti Jogvédő Szolgálat a 2016. őszi migrációs népszavazásról: Az EU diktátumával szembeni ellenállási jogot gyakorolhatjuk a NEM szavazattal

 • „A Sargentini-jelentés mind jogi, mind nemzetpolitikai szempontból teljes mértékben elutasítandó” – a Nemzeti Jogvédő Szolgálat álláspontja a Sargentini-jelentésről

 • Bevándorláspárti önkény és csalás az Európai Parlamentben – a Nemzeti Jogvédő Szolgálat közleménye a Sargentini-jelentés szavazásáról

 • Dr. Gaudi-Nagy Tamás brüsszeli beszéde a 2. európai patrióta tüntetésen (2019.05.18.)

 • Speech of dr. Gaudi-Nagy Tamás (18 May, 2019 – Brussels, delivered at the 2. European patriotic demonstration)

 • Dr. Gaudi-Nagy Tamás közleménye: 1956–2006: Tisztelet a népfelkelések bátrainak és főhajtás az áldozatoknak! (2019. október 23.)

Gaudi-Nagy Tamás utószava:

A tanulmány egy évvel ezelőtt történt megírása óta lezajlottak 2019. májusban az európai parlamenti választások, amelyen ugyan megerősödtek a patrióta, hagyományos európai érté­keket, kereszténységet és nemzeti közösségeket védő erők, de áttörni nem tudtak, és nem tudták átvenni az Európai Parlament irányítását. Sőt, hazánk és a nemzeti önazonossá­got védő nemzetek ellen támadások folytatódnak, mi több új lendületet vettek a választáson megerősödött – sajnálatos módon hazai szerviensekkel kiegészült – liberálisok, fokoz­ták gyűlöletvezérelte aknamunkájukat. Nyugodt szívvel meg­állapítható, hogy az írásom semmit sem veszített időszerűsé­géből, sőt még egyértelműbbé vált, hogy az európai értékek, a kereszténység és az őshonos európai nemzeti közösségek, köztük a magyarság megvédését nem szabad kizárólag a vá­lasztások eredményétől várni, hanem kiemelt jelentőséggel bírnak az elemzésemben jelzett valódi civil és valódi jogvédő patrióta mozgalmak. Soha nem látott jelentőséggel bírnak, és hatalmas tér nyílott most előttük.

Örvendetes a magyar–len­gyel–olasz tengely egyre fokozódó erősödése.

Figyelemre méltó, hogy az új összetételű EP egy német kereszténydemokrata, hétgyermekes családanyát, Ursula von der Leyent választotta meg az Európai Bizottság elnö­kévé, akinek egyes lépései, kezdeményezései más irányba mutatnak a színtiszta globalista-multikulti programot követő, Juncker-féle Európai Bizottsághoz képest.

Elég csak arra gondolni, hogy tervei szerint a migráció is az „európai életmód védelméért” felelős bizottsági tárca ügyei közé tartozik majd, mivel szerinte az európai életmódot meg kell vé­deni, és ezt érinti a migráció is. Visszafogottságra intenek ugyan­akkor az elnevezés kapcsán kibontakozott vitában írt alábbi so­rai, amelyben a szokásos, patriófób toposzok köszönnek vissza.

„Ez az életmód nem természetes adottság, és nap mint nap támadják Európa ellenségei. Támadják külföldről mindazok, akik beleavatkoznak választásainkba, és támadják belföldön a nacionalista populisták, akik destabilizálni akarják Európát.”

A legfontosabb tehát, hogy megfelelési kényszerek és mérgező megalkuvások nélkül dolgozzunk az európai ön­rendelkezés megvédéséért, ezen belül pedig a magyar ön­rendelkezés megvédéséért és Kárpát-medencei kiteljesíté­séért – mindazon európai patriótákkal együtt, akiknek szin­tén fontos az európai értékek, a kereszténység, az őshonos európai nemzeti közösségek és hagyományok védelme, és akik velünk együtt vallják, hogy fel kell számolni a magyar­ság ellen jövőre száz éve elkövetett nemzetgyilkossági me­rényletkísérlet következményeit, mert ez is feltétele az euró­pai békének és stabilitásnak.

A magyar nemzet már többször megmutatta a világnak és Európának, hogy különleges küldetése van a szabadság ki­teljesítése, a kereszténység és igazság védelmezése terén.

Most ismét ezt a küldetést teljesíthetjük be, 1956 őszéhez hasonlóan, ezúttal is ördögi és gigantikus erőkkel szemben. Küzdelem vár tehát ránk, és nem is kevés. Merítsünk erőt gróf Széchenyi Istvántól: „Merjünk nagyok lenni, s valóban nem olyan nehéz, de legyünk egyszersmind bölcsek is!”.

Budapest, 2019. október 23.

Gaudi-Nagy Tamás

Kapcsolódó cikkünk:

 

(Magánkiadás, 124 oldal, 149x210 mm, kartonált, ragasztókötött, ára: 950 Ft.

Fő terjesztő: Anima.

Megrendelhető az njsz@nemzetijogvedo.hu címen.)

136 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page