Some elements on this page did not load. Refresh your site & try again.

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Az emberi test, lélek, szellem teremtése (Részlet Varga Domokos György: Isten logikája – Az Élet logikája című kettőskönyvéből)

Az emberi test, lélek, szellem teremtése

 

 

Fogadjuk el, hogy a Teremtő Istennek nincs teste, tehát létezhet értelem (Ige, szellem, lélek) anyag nélkül.

 

Tegyük fel a kérdést: ha kezdetben volt az Ige – a teremtő isteni értelem –, ahhoz, hogy emberi értelmet alkosson, mi szüksége lehetett az anyagi világ megteremtésére?

 

(Alkotási, teremtési megfontolások)

 

Lássuk be: elvileg egyszerűbb értelmet (szellemet) test nélkül teremteni és szaporítani, mint bonyolult anyagi folyamatokkal ötvözve.

 

Fogadjuk el: az alkotás eredménye valamiképpen mindig az alkotó gondolatainak, teremtő logikájának leképeződése. Nincs okunk feltételezni, hogy teremtőnél és teremtettjénél ez gyökeresen másképp van.

 

Vegyük észre: az egész anyagi világ viselkedését megszabja, hogy az azonos töltésű elemi részecskék taszítják, a különböző töltésűek pedig vonzzák egymást. Semleges, nyugalmi állapotba akkor kerül egy test, ha ugyanannyi negatív és pozitív töltés található benne.

 

A világ s az élet összhangja (harmóniája) az ellentétek összehangolódásából születhet meg.

 

Férfi és nő nyugalmi állapota kettejük egyesülésekor következhet be. Harmonikus élet kettejük egyesüléséből, eggyé válásából keletkezhet. A legősibb nyelvek egyike, a magyar, ezt úgy juttatja kifejezésre, hogy a házasságra lépő nő neve: feleség. Férfi és nő csak együtt alkothat egészet; önmagában az asszony csak feleség lehet, vagyis csupán fele az egésznek.

 

Az anyagi világ (más néven: természet) megteremtésével Isten megalkotta önmaga – addig hiányzó – ellentétét.

  • A szellemi–lelki világ ellenpólusként megszületett az anyagi világ.

  • Az örökkévalóság ellentéteként: az idő.

  • A határtalanság ellentéteként: a tér.

  • A halhatatlanság ellentéteként: születés és elmúlás, élet és halál.

  • A világmindenséget magába foglaló EGY ellentéteként: elkülönülő egyedek.

  • Az abszolút O pont mint vitathatatlan igazodási pont ellentéteként: az ÉN.

  • Az egyetemes valóság ellentéteként: az ÉN valósága.

  • Az egyetemes igazság ellentéteként: az ÉN igazsága.

  • S végezetül: az isteni szellem és lélek értékállandóságára válaszként megszületett a szüntelen változás: az anyagi világ örökös mozgása, az élet végtelen változatossága.

(...) 

 

A teljes írás itt, ill. a Búvópatak 2020. februári számában olvasható.

 

 

 

Kapcsolódó írások: 

 

 

A LÉLEK NYOMÁBAN (első rész)

 

A LÉLEK NYOMÁBAN (második rész)

 

A LÉLEK NYOMÁBAN (harmadik rész)

 

A LÉLEK NYOMÁBAN (negyedik rész)

 

A LÉLEK NYOMÁBAN (ötödik rész)

 

A LÉLEK NYOMÁBAN (hatodik rész)

 

A szellem nyomában

 

Az emberi test, lélek, szellem teremtése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Címkék:

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

MOGY-embléma_kicsi.png
Blogos rovatok

Levelezés, kapcsolat: 

 

VERZÁR ÉVA  vosa@t-online.hu