top of page

EZZEL VAN BAJ: NEMZET

Beszéljünk a lényegről. A Nemzeti alaptantervet azért támadja bolsevik brigantik biztatására egy megtévesztett tanárhad, mert az a bajuk az vele, hogy létezik. Ezt néhány példával szeretném bizonyítani. Ezek a mondatok a NAT-ból valók:

„A NAT a magyar kulturális és pedagógiai örökség gyökereiből táplálkozik, annak hagyományaira épül.” Ez még látszólag nem olyan kihívó, de figyelem: „A NAT a köznevelés szemléleti alapjainak meghatározásával kiegészíti a gyermekek, tanulók családban megvalósuló nevelését, erősíti ezzel a hazához és a nemzet történelméhez való kötődést, a generációk közötti kapcsolatot, a közös kulturális gyökereket, az anyanyelv használatát. Így rögzíti azt a minden magyar emberben közös tudást, amely megalapozza a nemzeti identitást.”

Nemzeti identitás. Kezd a dolog érthetővé válni: „A globalizáció korában az ember és a magyar nemzet számos új kihívással szembesül.

(...)

Az emberi létezésre, az egyén és a közösség viszonyára, a társadalmi változásokra vonatkozó válaszoknak nemcsak az egyéni akaratok, érdekek érvényesítése, hanem a társadalom alapegységét jelentő család, a lokális közösségek és a nemzet jövőjének alakítása szempontjából is jelentősége van.”

Ugye, mindjárt érthetőbb, miért a cirkusz? Lépjünk tovább: „A tantárgy civilizációs értékeket és mintákat közvetít, erősíti a felelősségtudatot és a nemzethez tartozás érzését. Ennek érdekében segíti a szituációhoz igazodó kommunikáció kialakítását, a másik ember gondolatainak, véleményének megértését, az együttműködés lehetőségeinek feltérképezését és közösségformáló erejének megtapasztalását, a hazafias érzés kialakítását, az alapvető honvédelmi ismeretek elsajátítását, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítését, valamint a környezeti, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság feltételeinek kiemelését. A tantárgy keretében a tanuló elsajátítja a tudatos és felelős állampolgári léthez szükséges alapvető ismereteket, a szociális kompetenciák fejlesztése révén megismeri és gyakorolja azokat az eljárásokat, készségeket, amelyek a társadalmi részvételéhez, mindennapi boldogulásához szükségesek. A tanuló megismeri és megérti, hogy a haza védelme nemcsak a fegyveres erők feladata, hanem minden magyar állampolgáré, ezért a honvédelem ügye a lehető legszélesebb nemzeti egységet képviseli.”

Nem szegény Nyírő Gyula, aki orvosként szerzett megbecsülést, de nem is Nyirő József vagy Wass Albert a hisztéria oka, ők csak az alibi. A bolsevik brigantik azért tombolnak, mert az új oktatási rendszer célja a koherens nemzettudat, és egységes értékrendet közvetít. Ez a baj vele. Hogy létezik. Hogy a liberális hülyítésnek – lásd szabadelvű oktatás –, ami tudatlan, de magabiztos idiótákat eredményez, vége.

„A globalizációs folyamatok térhódítása mellett egyre nagyobb szükség van arra, hogy a felnövekvő nemzedék stabil értékrenddel, erős gyökerekkel rendelkezzen, ismerje és becsülje nemzeti értékeinket, alakuljon ki benne a nemzethez tartozás tudata…” Érdekes, hogy a fizika, a matematika, a kémia, a földrajz, a testnevelés nem okozott fejfájást. Csak a történelem és a magyar irodalom, amelyekben nyilvánvalóan ez a szó a hiszti gyökere: NEMZET.

 

Tovább a cikkhez

20 megtekintés
legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page