VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

EZZEL VAN BAJ: NEMZET

Beszéljünk a lényegről. A Nemzeti alaptantervet azért támadja bolsevik brigantik biztatására egy megtévesztett tanárhad, mert az a bajuk az vele, hogy létezik. Ezt néhány példával szeretném bizonyítani. Ezek a mondatok a NAT-ból valók:

„A NAT a magyar kulturális és pedagógiai örökség gyökereiből táplálkozik, annak hagyományaira épül.” Ez még látszólag nem olyan kihívó, de figyelem: „A NAT a köznevelés szemléleti alapjainak meghatározásával kiegészíti a gyermekek, tanulók családban megvalósuló nevelését, erősíti ezzel a hazához és a nemzet történelméhez való kötődést, a generációk közötti kapcsolatot, a közös kulturális gyökereket, az anyanyelv használatát. Így rögzíti azt a minden magyar emberben közös tudást, amely megalapozza a nemzeti identitást.”

Nemzeti identitás. Kezd a dolog érthetővé válni: „A globalizáció korában az ember és a magyar nemzet számos új kihívással szembesül.

(...)

Az emberi létezésre, az egyén és a közösség viszonyára, a társadalmi változásokra vonatkozó válaszoknak nemcsak az egyéni akaratok, érdekek érvényesítése, hanem a társadalom alapegységét jelentő család, a lokális közösségek és a nemzet jövőjének alakítása szempontjából is jelentősége van.”

Ugye, mindjárt érthetőbb, miért a cirkusz? Lépjünk tovább: „A tantárgy civilizációs értékeket és mintákat közvetít, erősíti a felelősségtudatot és a nemzethez tartozás érzését. Ennek érdekében segíti a szituációhoz igazodó kommunikáció kialakítását, a másik ember gondolatainak, véleményének megértését, az együttműködés lehetőségeinek feltérképezését és közösségformáló erejének megtapa