VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

Virtigli kommunisták

(...) Evidencia, hogy örököljük őseink vonásait, adottságait, jellemét. Semmiképp se becsüljük le tehát a családot, a genetika és az epigenetika öröklődésre vonatkozó elméletét. Ne lépjünk át szótlanul a lumpenproletár, hat elemit végzett Apró nagypapán, a tolvajlásért elítélt Gyurcsány papán, vagy a hosszú évekig tanácselnök Fekete-Győr nagypapán sem. Az utódokban egyértelműen láthatjuk a kommunista lumpen elődök magatartási mintáit. Gyurcsány földönfutóvá tesz, hazudik a nap minden szakában, Apró hazát árul, Fekete-Győr kérdőre von, milliók álmát dönti be, DK-fanok fenyegetőznek, kitelepítenének. Régi, sokuknál családon belüli komcsi módszerek. Módszer tekintetében kezdjük egy általános példával. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára őrzi azt a minősítést, amelyet egy, többek között Nagy Imre ügyében is eljáró vizsgáló tisztről írnak 1959-ben: „Az ügyek politikai értékelésében általánosságban és végeredményben megfelelően foglal állást. Több esetben azonban befolyással volt rá az a körülmény, hogy az előző években túlnyomóan felülvizsgálati ügyekben dolgozott. Ennek következményeképpen kialakult egy olyan negatív szemlélete, hogy a felmerült ügyekben elsősorban az vizsgálandó, hogy a gyanúsított terhére rótt cselekményéből mi nem felel meg a valóságnak. E negatív vonás legyőzése szempontjából komoly fejlődés tapasztalható…”

Vagyis kommunista alapelv a valóság figyelmen kívül hagyása, negatív szemlélet az igazság keresése. A hazugság, a megtévesztés tehát proli, kommunista evidencia.

Apró nagypapa is ezt az elvet vallotta, amikor disznóságnak nevezte, hogy a média nyilvánosságra hozta Tóth Ilona ügyében halálra ítélt Obersovszky Gyulával és Gát Józseffel kapcsolatban, hogy a legfőbb ügyész törvényességi óvást nyújtott be az ítélet ellen (így maradtak életben). Az MSZMP Politikai Bizottsága 1957. július 23-i ülésének szó szerinti jegyzőkönyve azonban mást is tartalmaz Apró nagypapa szavaiból: „A Politikai Bizottságnak fel kell hívnia a figyelmet, hogy a politikai szilárdság, elvhűség, egység kérdésében nincs engedmény, ilyen szempontból nem következhet be liberálisabb korszak. Nem tartunk még ott, hogy nagylelkűségről beszéljünk, és olyan hangulat alakuljon ki, hogy elég volt a megtorlásokból.”

Íme hát a véres kezű nagypapi, aki valószínűleg szolgálataiért 1959-ben kapta meg azt a villát, amit halála után azonnal, 1995-ben az unoka szociális bérlakásként meg is vásárolt az önkormányzattól. Tudjuk, hogy erre csak akkor volt lehetőség, ha az unoka az adott lakásba állandóra be is volt jelentve. Azaz Klára úgy tűnik huszonkét évig élt együtt a lumpenproliból felavanzsált élet-halál urával. Ha nem lakott ott, akkor egyszerűen csalást követett el a Rózsadombon lévő villa megvásárlásakor.

Még hogy nem tud mit kezdeni azzal, ha a nagyapapi ügyei miatt bírálják? Hiszen egyformák, minden rezdülésükben. Apró nagypapa is megtalálta, hogy kinek adhatja el magát. A Szovjet Kommunista Párttól tizenhárom Volga személygépkocsit kaptak 1957 márciusában az elvtársak, köztük Apró Antal is. Természetesen külkereskedelmi forgalmon kívül, a szovjet katonai parancsnokságon keresztül. A benzint a párt garázsából vételezték. Egy feltétel volt csak a komcsi vezetők számára, a használatukban lévő személygépkocsikból egyet le kellett adniuk… Magyarországon akkor gyakorlatilag lehetetlen volt autóhoz jutni, a Trabant is csak 1957-ben gurult le a szalagról. Aztán évekig kellett rá várni. A polgári világ autóit pedig mind elkobozták a kommunisták. Íme a kommunista jogegyenlőség.

Aztán Apró nagypapa abban is nyakig benne volt, hogy 1956 magyar eseményeinek vizsgálatakor az ENSZ-t teljesen félrevezessék: „Azzal a szándékosan valótlan állítással szemben, hogy az elmúlt év őszén Magyarországon spontán népi felkelés tört ki, cáfolhatatlanul bizonyítható, hogy október 23-án éjjel a fővárosban 27 kilométeres sugarú körben több ponton egy időben egységes katonai terv szerint összehangolt fegyveres támadást intéz­tek fontos állami és katonai intézmények ellen” – szólt a magyar nyilatkozat. Wittner Mária minden bizonnyal részletekkel szolgálhat az összehangolt fegyveres támadásról…

A kommunista jellemtelenség szikár példái elöntötték az Apró családot. Ezt a világot nem lehet megtagadni, ettől a közegtől nem lehet elvonatkoztatni. S a sötét múltú villában a kommunista nagypapi lumpenproli arcátlanságának molekulái átitatják az unoka politizálását is, amit csak megerősít a biciklitolvaj, alkoholfüggő Gyurcsány papa, és a kártyaadósság miatt öngyilkos nagypapa lumpenségének átörökölt eszméje.

De nem jobb a helyzet a Momentum üdvöskéjénél sem. (...)

Tovább a cikkhez

MOGY-embléma_2019.png
Blogos rovatok
Kiemelt cikkek