top of page

A bankok háborúja. Négy pénzközpont célfüggvényéből terem a világválság
A PESTI HÍREK cikke, a szerző megjelölése nélkül

Vajda Miklós küldeménye (Földi László mint szerző megjelölésével)
Mert ismerjük a régi viccet: „Rothschild néni, honnan tetszik tudni, hogy hamarosan vége a háborúnak? – kérdezték régen a piacon. Hát onnan, édeském – jött a válasz – hogy a fiam nem ad rá pénzt…” Ha elfogadjuk, hogy a „háttérhatalom” legfontosabb intézménye a FED – az Egyesült Államok Nemzeti Bankja –, mely magánkézben lévő bankként az amerikai dollár kibocsátási jogával is rendelkezik, akkor belátható, hogy a világkormányzásra törekvő erők látszatellenfelei a FED-től eltérő struktúrában működtetett három Központi bank, úgymint az Európai Központi Bank, a kínai Nemzeti Bank és az orosz Nemzeti Bank. Ráadásul ez a 4 intézmény kontrollálja a nemzetközi pénzforgalom 99%-át.

Ebből következően a világban zajló, nem fegyverekkel vívott háború, melynek „csak” epizódja az orosz–ukrán katonai konfliktus, ezen négy központi bank küzdelmében testesül meg. Vagyis, ha megértjük, hogy a négy központi bank milyen célfüggvény szerint működik, akkor jobban megérthetjük a háborús válság mélyebb hátterét. Mind a négy intézmény FIAT valutát bocsát ki, azaz szabadon lebegő árfolyam-mechanizmus szerint működnek, és egyik sem törekszik az arany/ezüst fedezetre. Ugyanakkor a négy bankot különböző prioritások szerint irányítják. A magánkézben lévő FED szemben áll a másik három, állami tulajdonú struktúrával.

 • A FED 70%-os részesedéssel vesz részt a nemzetközi pénzforgalomban. Célja: a dollár iránti hitelkereslet maximalizálása, mert csak a dollárhitelek iránti kereslet esetén van értéke a FED pénzkibocsátási jogának.

A 2008 óta 3,5-szeresére növelt FED mérlegfőösszeg egyik oka épp az volt, hogy digitálisan is forgalmazott, így a fiktív dollárral elárasztott pénzpiacon az amerikai fizetőeszköznek nincs igazi értéke, hisz már kamatot sem tudnak kérni érte a bankok. Illetve, negatív kamata van/volt az elmúlt 10 évben, mielőtt jött volna a „háború”. Ebből következik:

 1. Ahhoz, hogy a hitelezéseknek értéke legyen, pozitív kamatszintre van szüksége, különben hosszútávon a FED státuszát és a 110 éves dollárkibocsátási jogát veszély fenyegeti.

 2. A pozitív kamathoz viszont gazdasági növekedésre van szükség, mert növekedés nélkül nincs hitelkereslet, hitelkereslet nélkül nincs pozitív reálkamat.

Mivel a növekedés teremti meg a kamatgyűjtés lehetőségét, ezért van az, hogy a globalizációt hirdetők mindenáron erőltetik a növekedést, ezért nőtt intenzíven a föld lakossága, ezért lett ezerszeres a GDP az elmúlt 100 évben. Az USA hitelkihelyezése maximális szintet ért el.

Az amerikai középosztály nyakig eladósodott. A diákhitelektől, a jelzáloghiteleken keresztül, az egészségügyi ellátásig mindent hitelre vesznek. Az állami GDP 150% feletti adósságot cipel, miközben a S&P 500 vállalat trillió dollár készpénzen ül, és így képes minden válságban felvásárolni az eladósodott versenytársakat – lásd Tesla, Apple, Amazon, stb.

A FED kibontakozási lehetősége nem véletlenül az Európai Unió országainak, illetve a nagy természeti erőforrásokkal rendelkező, volt Szovjetunió államainak az eladósításában jelenik meg. Ilyen célpont az orosz-ukrán fegyveres összecsapást követő újjáépítési időszak is.

2006 óta a FED a forgalomba hozott rengeteg dollárral 75%-ban csökkentette a megtakarítások értékét szinte az egész világon. Ez rablás fényes nappal, hiszen ezen idő alatt minden megtakarító elveszítette a megtakarításai valódi értékének 70%-át. Ráadásul,

az USA teljes adóssága mára meghaladja az Egyesült Államok teljes vagyonát. A bankvilág ezzel párhuzamosan rekord profitot termelt saját menedzser rétegének, de főleg a nem látható tulajdonosoknak. Közben a FED célja megvalósul, mert maximalizálja a dollár iránti keresletet, amiből fenntartja a világ valaha látott legnagyobb hadseregét, tengeri flottáját. Uralja az óceánokat, tengereket és a világűrt.
 • Ezzel szemben, az Európai Központi Bank /ECB/ a nemzetközi pénzforgalomban 20% körüli részesedéssel bír. Ráadásul, az ECB legnagyobb kereskedelmi bankjainak 2009 óta rengeteg dollár-forrása van, amiért az eurót dolláreurónak is nevezik.

Például, Németországban az euró feladata:

 1. Egyrészről, a német ipar számára a nyersanyagáram és munkaerő biztosítása az EU ütemezett bővítésével és bevándorláspolitikával. Nem véletlen tehát, hogy német NGO-k segítik a migránsokat Európába jutni.

 2. Másrészről, feladata a felvevő piac folyamatos biztosítása az EU bővítésével, az új csatlakozók infrastruktúra- és nyersanyag-vagyonának felvásárlásán keresztül.

Ellentétben a FED-del, amely a globalizált pénzügyi piaci szereplők profitjának maximalizálására törekszik, az ECB az EU-magországok – alapítók – ipari komplexumának eredményességére és folyamatos terjeszkedésének elősegítésére koncentrál. Ezért kulcsfontosságú, hogy folyamatos legyen a munkaerő, a nyersanyag beáramlás mellett az úgynevezett „periféria” országok káoszban tartása, mert így a nyersanyag és infrastruktúra vagyont az EU központi „mag” vállalatai olcsón tudják felvásárolni.

Erre vezethető vissza a torz, szélsőséges ideológiák terjesztése is, mint a woke, az eltúlzott liberális eszmék, az LMBTQ, a kereszténység tagadása, stb.

 • A harmadik pénzügyi erőtér, a kínai Nemzeti Bank: a kínai pénzügyi hatalmi központ irányultsága az ország egységének és társadalmi nyugalmának biztosítása és a közvetlen szomszédság dominálása.

 1. Feladata: A folyamatos gazdasági növekedésen keresztül az új, 400 milliós középosztály gazdasági stabilitásának megőrzése, a társadalmi rend biztosítása.

 2. Az 1,4 milliárd fős ország központja és perifériái közötti kohézió megőrzése, a kínai Kommunista Párt hatalmának fenntartásán keresztül

 3. A nyersanyag-import és a késztermék-export logisztikai szükségleteinek finanszírozása, ami az “új selyemút projekt”.

 • A negyedik ország, az orosz Nemzeti Bank feladata: az ország határainak megvédéséhez szükséges és alkalmas ipari, nyersanyag- és energetikai bázis felépítése és fenntartása. A nyersanyag-export (olaj, gáz, urán, gabona, napraforgó, stb.) infrastruktúráját csővezetékek, tárolók, flották, kikötők építésének finanszírozásával garantálja.

Ha összegezzük, azt látjuk, hogy az állami tulajdonú központi bankoknak a deviza és a fogyasztói árstabilitás a fő feladatuk, de stratégiai céljaik a fentiek szerint egymáshoz mérten is különböznek.

Egy azonban közös: a monetáris bázis folyamatos bővítése nem érdekük és ez a lényegi különbség az amerikai „Nemzeti” Bankhoz képest.

A FED maga az USA pénze, de a Világ problémája, mert monetáris bázisa csakis a gazdasági növekedéssel bővül, különben a kamatos kamat elérése lehetetlen. A világot elárasztó kamatos kamatú dollárhitelek visszafizetéséhez folyamatosan több és több dollár kell. A FED páncéltermében a dollár nem kamatozik, csak akkor van értéke, ha valaki kölcsön veszi. A 2008-as gazdasági válságban túlfinanszírozták a rendszert, amely „belefulladt” a dollárba. 10 évig a kamat negatív lett, ami miatt a növekedés megállt, hisz a világ telítődött pénzzel. Mégsem jött létre infláció, mert az energiaárak folyamatos esésben voltak az alternatív energiaforrások megjelenése miatt.

Az USA hiába szűkítette a venezuelai kínálatot, a líbiai, iraki, szíriai termelést, látható módon csak a háború működött. Csak a fegyverkezés és a háború fordította meg az energiaárak esését és indította be a drasztikus emelkedést.

Ami azonnal fokozta az inflációt, csökkentve a lakossági megtakarítást a megnövekedett energiaárakon keresztül. Az a pénz, amely az olaj- és gáztermelő országokhoz áramlik, a legvégén az olaj és gáz technológiai vállalatokon, szállítókon, finanszírozókon, biztosítókon keresztül az USA-ba, vagyis a FED-be megy vissza. Így, a 2006-ban indult dinamikus dollár monetáris bázisbővítési ciklus megfordult, most dollárszűkítési ciklus indult be, aminek következtében ismét van dollárkamat és mozgástere a FED-nek.

A változás lehetősége: szüntesd meg a dollár uralmát, megszűnik a kamatos kamat vezérelv, megszűnik a növekedési kényszer, lelassul a „rákos burjánzás”, amitől élhetőbbé válik a világ. A környezet rombolása csökken, a tervezett amortizáció megszűnik, a zöld tényleg zöld lesz.

És nem utolsósorban, felelős vezetők kezébe kerül vissza a döntések joga.

Ellenkező esetben teljesül a FED és a mögöttes erőtér – Kína is ideértendő – igazi célja, ami nem Oroszország kapitulálása, hanem Európa tönkretétele.

754 megtekintés

Comentarios


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page