VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

A BIRODALOM VISSZAVÁG

A Biden-adminisztráció színrelépésével az eddigi mélyállam a felszínre kerül. A közvetett befolyásszerzés, a diplomáciai és gazdasági nyomásgyakorlás, valamint az amerikai erőt a maga érdekkijárójának használó Birodalom praktikái térhetnek vissza.


Amerikai évszázad A 13 egykori brit gyarmat egyesülésétől kezdve egészen a Csendes-óceán partvidékéig való kiterjeszkedéséig az Amerikai Egyesült Államok izolacionista (a külvilág ügyeibe be nem avatkozó) politikát folytatott. Az alapító elnök, George Washington 1796-os búcsúbeszédében fel is tette a költői kérdést, hogy az ifjú Amerika békéje és fejlődése miért „fonódna bele az európai ambíciók, versengés, érdekek és szeszély szövevényébe”, mely agg dinasztiák perpatvaraihoz kötődik. John Quincy Adams, a 6. elnök 1821-ben úgy nyilatkozott, hogy Amerikának, „nyiladozzék is bárhol a szabadság és függetlenség, amit bizonnyal elő kell segíteni, ott lesz a szíve, az áldásai és imádságai, de nem mehet külföldre szörnyeket keresni, hogy ott semmisítse meg azokat.” Ez az elszigetelődés jó évszázadon keresztül, 1776 és 1898 között tartott.

(...)

Míg fennállása első száz évében az USA nemzetállamként cselekedett, a második, immár az egész világot amerikaivá tenni akaró századában egyre inkább birodalomként viselkedett. A hidegháború után eltelt három évtizedben ez a Birodalom fokozottan eloldódott az amerikai államtól, méghozzá olyannyira, hogy miután nemzetállami jelszavakkal (America First, Make America Great Again) meghirdetett, egyetlen külföldi háborút sem indító, sőt csapatkivonásokba kezdő, a globális kötelezettségeket levetkőző-eloldó adminisztráció került hatalomra, akkor is folytatódni tudott a neoliberális–globális világrend indirekt uralomgyakorlása.


Trump éppen ezért, a washingtoni politikai-gazdasági elitre célozva hirdette meg a „mocsár lecsapolását”, amely az ún. mélyállam (deep state) kiszorítását jelentette. Ez a korábbi kormányzat helyénhagyott, ellentartó másod-harmadvonalát jelenti, valamint az azzal össze-összefüggő beltway lobbistáit, ügyvédi irodáit, tanácsadócégeit és felügyelőbizottságait, amelyek hálózatot alkotva a donorszervezetekkel, nagyvállalatokkal és a partmenti médiakonglomerátummal, mérsékelni, sőt blokkolni tudja a demokratikusan megválasztott állami vezetés cselekvését. Ehhez a szerteágazó televényhez csatlakozik érdekei és értékei végett a Soros-féle NGO-hálózat és a nemzetközi szervezetek (ENSZ, IMF, Világbank, WTO) állománya is.


A kétpárti elit (bipartisan establishment) 1991 és 2016 között szellemileg és gazdasági érdekeltségeit tekintve egybeépült, így történhetett, hogy a neokonzervatívok második nemzedéke (Project for a New American Century, Weekly Standard) háborús politikája miatt egyaránt támogatta Clintont és ifjabb Busht, a nemzetbiztonsági–külügyi apparátus pedig, akár republikánus, akár demokrata adminisztráció is volt, folytatta a demokráciaexport gyakorlatát (ha eltérő retorikával és különböző eszközökkel is, de a Közel-Keleten például ugyanazokban az országokban). Trump az államvezetéstől távolabb tudta tartani a Birodalom képviselőit, de megtörni, pláne szétzúzni őket, nem. A négy évig árnyékállami létbe kényszerített Birodalom képviselői végre előbújhatnak a katakombákból! Mostantól újra a deep state lesz a real state.

(...)

Tovább a cikkhez

21 megtekintés
MOGY-embléma_2019.png
Blogos rovatok
Kiemelt cikkek