top of page

A Great Reset felülnézetből, avagy a korlátlan hadviselés kora – IURIE ROŞCA elemzése (Tallián Hedvig fordításában)
Eredeti cikk:

(részlet a fordító előszavával)


A 2020 óta eltelt néhány évben több lelkiismeretes és jeles gondolkodó igyekezett elemzésein, írásain, nyilvános megnyilatkozásain keresztül magyarázatot adni, hogy miért állt körülöttünk a feje tetejére a világ, és milyen komplex kihívással állunk valójában szemben. Gondolataik döntően az alternatív nyilvánosságban terjedtek futótűzként, hisz emberi közösségünk józan paraszti ésszel bíró – anyagiakkal, egofényezéssel nem megvehető – tagjainak minden igazságmorzsa a megosztásra érdemes reményt jelenti.


A reményt, hogy egy nyilvánvalóan bukott társadalmi, politikai berendezkedéssel és velejéig rohadt, pusztító pénzügyi rendszerrel szemben lehetséges és kell is alternatívát felmutatni. Ez a számosságában, tudásában és lelki erejében egyre gyarapodó józan paraszti kisebbség – hétköznapi hőseivel és kiemelkedő alakjaival – láthatatlan szálakon szövi át ezt a szép bolygót. A jobb világ utáni kutatásban sokszor mégis azt képzeltük, hogy nincsenek egyáltalán társaink, és bele kell törődnünk az „összeesküvés-hívőknek” járó kitaszított magányba, lenézésbe. Aztán hirtelen a „Semmiből” mégis elénk kerül egy-egy tisztázó és reményt keltő mélyelemzés, podcast, belebotlunk egy bátor professzorba, egy életét kockáztató fehér holló közszereplőbe, egy hétköznapi új barátba, legyen magyar, amerikai, finn, angolai, olasz, mexikói vagy éppen német az illető. Ilyenkor már nemcsak hisszük, de tudjuk, van kiút a ránk kényszeríteni akart agyzsugorításból és elnyomásból.


Ám ahhoz, hogy az alternatíva-építés eredményes legyen, meg kell értenünk a világunkat feje tetejére állító erő természetét és kelléktárát. Erre a nem kis feladatra tesz alábbi írásában kísérletet IURIE ROŞCA Moldáviából. Fogadják nyitott szívvel és elmével e nemzeti és keresztény elkötelezettségű, a politika felsőbb bugyrait is megjárt újságíró gondolatait. Én ismeretlenül is Hálával gondolok rá. Tallián Hedvig, a fordító.


Íme:


A GREAT RESET FELÜLNÉZETBŐL, AVAGY A KORLÁTLAN HADVISELÉS KORA


Kedves barátaim, tavaly, 2023-ban a Kisinyovi Fórum nemzetközi csapata kiváló munkát végzett. Rendezvényünk számos értelmiségit, írót, tudóst, szakértőt és újságírót hívott össze több országból, mindegyikük teljes erőbedobással vesz részt a rosszindulatú globalista elit világméretű zsarnoksága elleni küzdelemben.  A szeptember 9-10. között megtartott kiemelt rendezvényünk a Kisinyovi Fórum 2023. "Az ENSZ Agenda 21 és a Nagy Újraindítás: A liberalizmus bukása a technokráciába és a transzhumanizmusba" címmel zajlott le. Harminchárom előadónk briliáns felszólalásaikban elemezték és szedték ízekre a globalisták emberiséget leigázni és elpusztítani akaró terveit.


Eseményünket négyhónapos időtávra terjesztettük ki úgy, hogy hetente kétszer rendszeresen közzétettük az egyes résztvevők beszédeit, videón és szöveges változatban egyaránt. Továbbá előadóink beszédeit számos nyelvre – németre, franciára, olaszra, portugálra, spanyolra, oroszra, görögre, románra stb. – lefordítottuk, és több alternatív médiaplatformon is publikáltuk. Terjesztési kampányunk előrehaladtával sikerült a beszédeket különböző médiafelületeken elhelyezni, tömegesen megosztani bajtársaink cikkeit, videóit, és számos interjút is adtunk. Mindezek a tevékenységek különleges jelentőséget és komoly láthatóságot kölcsönöztek a Kisinyovi Fórum nemzetközi agytrösztön keresztül támogatott metapolitikai projektünknek.


Ismét elérkezett az ideje, hogy felkészüljünk a következő nemzetközi találkozónkra. A memorandumunk címében meghirdetett témát így is megfogalmazhatnánk: Korlátlan hadviselés, mint a luciferi elit sokdimenziós stratégiája a világ totális leuralására.


HÁBORÚS ÁLLAPOT MINT RÖGZÜLT VALÓSÁG


Az árnyékhatalom hosszú évek óta tartó totális támadása 2020-ban magasabb sebességbe kapcsolt. Ez volt a "Covid-19 pandémia" nevű különleges művelet indításának éve, célja a világ népességének nagyarányú irtása, genetikai módosítása, valamint a túlélők elszegényítése és leigázása.


Ez a riadóállapot, melyet a történelem e példátlanul súlyos eseménye váltott ki, összetett, kimerítő és mélyreható elemzést követel, ugyanis az emberi faj túlélése forog kockán. Sürgető, hogy a világ mai állapotának megfelelő vizsgálata mellett olyan megoldások megfogalmazását is megtegyük, amelyek esélyt adnak elkerülni a gyors és helyrehozhatatlan végkatasztrófát.


Egymillió évvel az Emberiség után a Földön.

Hé! Emlékszel emberekre?

Nem.

(P. Escobar Telegram oldaláról)


Háborúban állunk. Az agresszor nem államot vagy államcsoportot képvisel, hanem magán- és nemzetek feletti entitások hatalmas hálózatát alkotja, amelyet nemcsak az abszolút hatalomvágy és a világ feletti zsarnokság megteremtése, hanem elsősorban mélyen spirituális, gonosz természetű indítékok vezérelnek. Ezen erők célpontjai a világ összes nemzete, az összes emberi lény, a köztük lévő rivalizálás pedig csupán az uralmi stratégia része.


A jelen hadiállapotát az különbözteti meg a klasszikus hadiállapotoktól, hogy nem deklarált, nincsenek olyan igazolt szereplői, mint az államok által felvonultatott két hadviselő fél. Az ellenség titkos, felforgató jellegű, és nem hagyományos fegyverek széles skálájával támadja áldozatait, ezeket a célországok nem képesek katonai ellenségeskedésként érzékelni. Erről szól Sun Tzu A háború művészete című művének aranyszabálya: "Rajtatok keresztül tanulunk meg láthatatlanná és hallhatatlanná válni; így tartjuk az ellenség sorsát a kezünkben". Az álcázás taktikája, valamint a tudományos tisztesség és a világ sorsáért való állítólagos erkölcsi felelősség látszatának keltése sebezhetetlenné teszi e halálos játék mestereit.


A világunkat maga alá gyűrő hatalmas erő középpontjában gazdasági, technológiai, média- és kulturális-kognitív hatalom áll. Ez semmisíti meg az államok és nemzetek komplex megértési és hatékony ellenállási képességét. Az emberiség ellensége rendkívül kifinomult, hatalmas mennyiségű eszközzel tökéletesen felszerelt, és képes az egész világra nézve végzetes játékot űzni, miközben ártatlanságba és a jó szándék látszatába burkolózik.


A TISZTELETREMÉLTÓSÁG JELMEZÉBE ÖLTÖZÖTT „NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEK”


(...)

 

801 megtekintés

Commenti


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK