top of page

Az EU kulturális szabadsága az LMBT-propagandát kényszeríti a magyarokra. Meglepődött még valaki?

Eredeti cikk:

Denník Postoj (szlovák lap, a kereszténység világa)

A történelem során számos civilizáció pusztult el az erkölcsi degeneráció miatt. De hogy az erkölcsi degenerációt politikailag és kulturálisan is kikényszerítsék, ahogyan az Európai Unió teszi, az valóban újdonság...


2021-ben a magyar parlament törvényt fogadott el, amely megtiltja a homoszexualitás és a nemváltoztatás, valamint az ezzel kapcsolatos művek bemutatását az iskolákban és a 18 éven aluliaknak szóló kiadványokban. A magyar kormány egyértelművé tette, hogy a törvény nem a felnőtteknek szóló tájékoztatásra és szórakoztatásra, hanem kizárólag a gyermekeknek szóló propagandára irányul.


'Nem felnőtteket akarunk nevelni, hanem gyerekekről van szó. Arról van szó, hogy kinek van a legfőbb tekintélye a szexuális nevelésben: az iskoláknak vagy a szülőknek" – mondta Orbán Viktor magyar miniszterelnök egy múlt heti interjúban. "Nem szabad megengedni, hogy a gyerekek szülői beleegyezés nélkül semmilyen szexuális identitással kapcsolatos oktatást kapjanak az óvodában vagy az iskolában. Ez számunkra vörös vonal!"


A magyar kormány világossá tette, hogy a törvény nem a felnőtteknek szóló tájékoztatásra és szórakoztatásra, hanem csak a gyerekeknek szóló propagandára irányul.


A magyar kabinet a gyermekek védelmével indokolja a normát, emberi jogi csoportok és LMBT-aktivisták viszont diszkriminatívnak nevezik. Újdonság azonban, hogy az Európai Unió és vezetői milyen vehemenciával szálltak harcba a magyar gyermekvédelmi norma szigorítása ellen. A törvény ugyanis állítólag több uniós rendelkezést is sért, állítólag sérti az uniós polgárok alapvető jogait, valamint az unió belső piacának szabályait.


Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egyenesen "szégyenletesnek" bélyegezte a törvényt, Mark Rutte holland miniszterelnök pedig emlékeztetett arra, hogy az EU "térdre akarja kényszeríteni" Magyarországot, amiért az továbbra is ellenzi az LMBT-programot.


Az EU több mint 10 éve harcol Magyarország ellen


Lehet, hogy az Unió főnökei elragadtatták magukat kemény ítéleteikben az Orbán-rendszerrel szemben régóta fennálló ellenszenvük miatt, amely egészen a korszakának kezdetéig nyúlik vissza. Nemzeti-konzervatív FIDESZ pártja 2010-es választási győzelme óta abszolút többséggel kormánypártként uralja a politikai színteret.


Az egyik első lépés az új alkotmány elfogadása volt (2011), amelyet Orbán a korábbi "szovjet típusú" alkotmánnyal való végleges szakításként értelmez. Az új kifejezetten utal a magyar állam keresztény gyökereire, és a házasságot egy férfi és egy nő közötti szövetségként határozza meg. Nem csoda, hogy az európai liberális baloldal nem örült az alkotmánynak!


Igaz, hogy a több mint 10 éves egypárti (szuper)kormányzás nem kedvez az átláthatóságnak, amint azt a közbeszerzés, a korrupció elleni küzdelem és a klientelizmus területén tapasztalt fenntartások mutatják. De az uniós főnökök fenntartásai mélyebbre nyúlnak.


Kétségtelen, hogy Orbán Viktor kezdettől fogva szisztematikusan erősítette az állam szerepét és befolyását, és nem csak a gazdaságban, ahol a magánnyugdíjpénztárak államosítása vagy a külföldi tőke befolyásának korlátozására, és ellenkezőleg, a hazai vállalkozók támogatására tett kísérlet volt.


Demokrácia vagy liberalizmus?


Úgy tűnik azonban, hogy az uniós főnökök Magyarországgal kapcsolatos fenntartásai mélyebbre nyúlnak. Állítólag az "európai értékek" és a "jogállamiság" szabályainak betartásáról van szó. Maga Orbán Viktor is elismeri, hogy a vita az értékekről szól: Magyarország útját "illiberális demokráciának" nevezi, vagyis olyan demokratikus rezsimnek, amely saját nemzeti és szellemi (azaz keresztény) hagyományai szerint igyekszik megtalálni az útját, szabadon attól a liberális kerettől, amelybe az EU kényszeríti.


Az EU azonban ragaszkodik ahhoz, hogy ami nem liberális, az nem demokratikus, és "tekintélyelvűséggel" vádolja Orbánt, és ezzel együtt az igazságszolgáltatás függetlenségének korlátozásával az igazságszolgáltatási rendszer reformjával, beleértve az alkotmánybíráskodást, a média függetlenségébe és pluralizmusába való kormányzati beavatkozással, és nem utolsósorban a nem kormányzati szervezetekkel vagy a szexuális kisebbségekkel szembeni "ellenségeskedéssel".


Az Unió ezeket a vitákat a rendelkezésére álló eszközök széles skálájával folytatja. Néhányat már az alapító szerződések is rögzítettek, másokat csak az elmúlt években dolgoztak ki. Az Európai Parlament már 2018-ban elindította az uniós szerződés úgynevezett "7. cikk szerinti eljárást", amelyben arra kérte a Tanácsot, hogy vizsgálja meg, fennáll-e a veszélye annak, hogy Magyarország megsérti "az EU alapvető értékeit". Ez az eljárás akár a szavazati jog megvonásával is járhat.


Ezzel szemben a legújabb mechanizmus, amelyet először 2022-ben alkalmaztak éppen Magyarországgal szemben, az úgynevezett általános kölcsönös megfeleltetési rendszer az uniós költségvetés védelme érdekében. Ennek célja, hogy megakadályozza az olyan országoknak nyújtott uniós támogatásokat, ahol a jogállamiság "veszélyben van".


Az Orbán-kormány minden engedményt elutasít, és próbálja elővenni az érveit, de ezek állítólag nem elegendőek, ezért a Bizottság még nem oldotta fel a vészhelyzeti helyreállítási alapból származó pénzek zárolását, és további uniós támogatások megvonásával is fenyegetőzik.


A Cseh Köztársaság nem csatlakozik a hajszához


Magyarország gyermekvédelmi törvénye miatt az Európai Bizottság tavaly keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához, hogy a magyar parlamentet a törvény hatályon kívül helyezésére kényszerítse. Ez a vitatott, a gyermekeket a transznemű és homoszexuális propagandától védő törvény, az úgynevezett gyermekvédelmi törvény, amely számos, az oktatással, valamint a gyermekek és fiatalok védelmével kapcsolatos törvényt módosított és kiegészített.


Idén április elején lejárt a határidő, ameddig az egyes tagállamok csatlakozhattak a Magyarország elleni keresethez. Fokozatosan 15 ország tette ezt meg.


Idén április elején lejárt az egyes tagállamok számára a keresethez való csatlakozás határideje. Így fokozatosan 15 ország csatlakozott a keresethez: Belgium, Luxemburg, Hollandia, Portugália, Ausztria, Írország, Dánia, Málta, Spanyolország, Svédország, Finnország, Finnország, Szlovénia, Franciaország, Németország és Görögország, valamint maga az Európai Parlament. A Fial-kormány becsületére válik, hogy nem csatlakozik a Magyarország elleni perhez, annak ellenére, hogy a civil szervezetek széles koalíciója és számos politikus nyilvánosan erre buzdította.


"Sajnálom, hogy Csehország nem csatlakozik az európai perhez" – mondta Ján Lipavský külügyminiszter. "De mi nem fogunk lemondani ebben a kérdésben. A gyerekeket nem fenyegeti, ha ilyen karaktereket látnak a tévében vagy a könyvekben. Ami veszélyezteti őket, az a gyűlölet mesterséges szítása vagy az információ visszatartása".


"Hogy mi történik a cseh óvodákban és iskolákban, az a csehek dolga, semmi közöm hozzá. Ahogy az sem az én dolgom, hogy Lipavsky miniszter úr hogyan neveli a gyermekét. De jó, ha a cseh külügyminiszter tudja, hogy Magyarországon csak a magyar emberek döntése számít, és a magyarok egyértelműen úgy döntöttek, hogy a gyerekeket meg kell védeni" – vágott vissza Menczer Tamás, a magyar diplomácia helyettes vezetője.


Ki rendelkezik a nemzeti szuverenitással?


Magyarország az egész vitát a nemzeti szuverenitás kérdéseként értelmezi, rámutatva többek között arra, hogy az Uniónak nincs hatásköre az oktatás, a nevelés és a család kérdésében, ezek a területek teljes mértékben az egyes tagállamok hatáskörébe tartoznak. Úgy tűnik tehát, hogy a bírósági ügy kimenetele fogja eldönteni, hogy a nemzetállami szuverenitás valamilyen formában még létezik-e az Európai Unión belül.


Ha sikerül térdre kényszeríteni a magyarokat, akkor legközelebb senki nem mer majd ilyesmivel próbálkozni. Az LMBT életmód népszerűsítése az iskolai oktatásban így gyakorlatilag kötelezővé válik.


Az is érdekes, hogy más országok hogyan reagálnak. Franciaország és Németország kezdetben távol tartotta magát a törvény kritikájától, de az LMBT-aktivisták kitartó nyomására úgy döntöttek, hogy csatlakoznak a perhez, alig egy héttel az áprilisi határidő előtt. Bizonyos értelemben ez egy teszt: ha sikerül térdre kényszeríteni a magyarokat, legközelebb senki sem mer majd hasonlóval próbálkozni. Az LMBT-életmód népszerűsítése az iskolai oktatásban így gyakorlatilag kötelezővé válik, ahogy a gyerekek explicit és szemléletes szexuális felvilágosítása is a legkorábbi kortól kezdve...


Az Európai Unió kritikusai már évtizedek óta figyelmeztetnek arra, hogy az EU-n belüli szuverenitás egy bohózat. Ha valaki 20 évvel ezelőtt azt állította volna, hogy egy napon a legerősebb európai országok összefognak, hogy rákényszerítsenek egy kis országot, hogy a homoszexuális propagandát erőltessék be a tantervbe, mindenki nevetett volna és a homlokát kopogtatta volna. De ma pontosan ezen a ponton vagyunk...


(Szilaj Csikó-fordítás: a www.DeepL.com/Translator /free version/ segítségével)

 

Kapcsolódó film:


361 megtekintés

Comentarii


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page