top of page

Bill Gates előadása a CIA-nál 2005-ben! Még mindig csak összeesküvés-elmélet? Frissítve!


Ertsey Attila szíves közlése szerint a videón nem Gates látható, hanem egy bérelt színész, akit ezzel megbíztak.

Arról nem lehet tudni, hogy pontosan milyen céllal, valószínűleg azzal, hogy rafinált módon elterjesszék, majd rögtön utána azt is, hogy ez fake, ezzel lejáratva a benne elmondott tartalmakat, melyek nagyon is valósak.

Azt, hogy ez egy cselvetés, a független leleplező oldal, a Corbett Report tette közzé, amelynek munkatársait hiteles oknyomozóknak tekinthetjük, eddigi makulátlan előéletük alapján.


A Gyerekkor Vége 2005-ben!! Magyar felirattal.


Írásunk frissítve: 2022. 08. 14-én!

 
 

Kapcsolódó írásunk:Idevágó részlet:


11. A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY EGY COVID-19 FEDŐNEVŰ VILÁGURALMI HADMŰVELET.


11.1. A járvány „kitörése” előtt filmes és írásos dokumentumok, beszámolók, szimulációs gyakorlatok foglalkoztak a majdani járvánnyal, felvetették a tömeges oltatás, ezen belül az oltási kényszer, valamint a népességszám erőteljes csökkentésének szükségességét.


11.2. Hasonlóképpen filmes és írásos dokumentumok, valamint benyújtott szabadalmak igazolják azoknak a világuralmi szándékoknak és törekvéseknek az évek, sőt évtizedek óta tartó létezését, amelyek egy világjárványban és az ürügyén végrehajtott tömeges oltatásban kedvező alkalmat látnak arra, hogy...


 • általános félelmet, világméretű tömeghisztériát keltsenek;

 • veszélyhelyzetet vezessenek be, korlátozva vagy felfüggesztve a demokratikus szabadságjogokat;

 • állandósított oltási kampányt hirdessenek;

 • megteremtsék saját gazdasági és politikai erejük, hatalmuk, befolyásuk hatványozott növelésének, valamint versenytársaik gyors gyengítésének, kivéreztetésének lehetőségét;

 • megteremtsék az emberek digitális megfigyelésének, központosított felügyeletének, befolyásolásának, szabályozásának technikai lehetőségét;

 • megteremtsék egy új világrend kiépítésének technikai feltételeit;

 • létrehozzák saját világuralmuk szigorúan anyag- és haszonelvű, „istentelen” korszakát.

12. EGÉSZ MOSTANI „VILÁGJÁRVÁNYUNK” VILÁGMÉRETŰ ÉRTÉKREND-VÁLSÁGUNKNAK A TERMÉKE.


12.1. Az emberiség hatalmas civilizációs (technikai, technológiai) vívmányai elősegítették az anyagelvű világszemlélet térnyerését. E felfogás szerint...


 • a természetfelettit és a természetest felválthatja a mesterséges;

 • a Teremtő és a természet teremtő munkáját helyettesíthetik az új tudományok;

 • az ember mint biológiai lény a tudomány segítségével kiismerhető és a maga teljességében célirányosan javítható, tökéletesíthető;

 • az emberi értelem mesterséges intelligenciával pótolható;

 • mesterséges úton az embernek nemcsak a fizikai, hanem a szellemi és lelki képességei is helyettesíthetők, sőt meghaladhatók (ld. „emberszabású” robotok);

 • mesterséges úton új világ (világrend) teremthető: újfajta elemekkel és törvényszerűségekkel; új típusú emberekkel és emberi kapcsolatokkal; újfajta közösségekkel és közösségi kötődésekkel; új értékrendekkel, magatartási és viselkedési normákkal.

12.2. Az új civilizációs vívmányok együttműködésre késztetik mindazokat a szellemi, gazdasági és politikai hatalmi tényezőket, amelyek az emberi egyedek természetes kötődéseinek (gyökereinek, kapcsolatainak) és természetes önazonosságának gyengítésében, roncsolásában érdekeltek.


12.3. Az „ÉN-ző” (individualista, neo-) liberalizmus minden olyan szabadságjogot szorgalmaz, amely rombolja a hagyományos (családi, nemzeti, vallási) közösségi kötődéseket, normákat, önazonosságokat, és semmi olyat nem támogat, amely erősíthetné ezeket.


12.4. A régi-új (neo-) kommunizmus minden olyan egyenlőségi eszmét és jogkorlátozást támogat, amely az állampolgárok egzisztenciális kiszolgáltatottságának, vagyoni és állami függőségének növekedésével jár, ezzel együtt pedig az emberi egyedek (egyéniségek) elszigetelődésével és eltömegesedésével.


12.5. Minden anyag- és haszonelvű politikai, gazdasági és médiahatalomnak, valamint minden anyag- és haszonelvű tudománynak és tudásközpontnak (információs hatalomnak) érdekében áll, hogy – az emberi létfeltételekre kialakított és bevált tömeggyártás után – magának az embernek a tömeges „gyártására” is kísérletet tegyen. Ennek során hasonló kiváltságokra (kimagasló jövedelemre, különleges befolyásra, hatalomra) törekszik, mint egykor az ipar, a mezőgazdaság, a kultúra és a tájékoztatás eltömegesítői.


12.6. A fogyasztói társadalmak testileg, lelkileg és szellemileg elkényelmesített egyedei jó alanyok a kiváltságosok tömegesítési törekvéseihez. Könnyen megvezethetők és megfélemlíthetők, igazodásra, engedelmességre ösztönözhetők vagy kényszeríthetők.


12.7. A természetes és természetfeletti kötődések meggyengítésével, szétroncsolásával az olyan természetes, bensőséges igazodási pontokat (iránytűket), mint a család, nemzet, erkölcs, lelkiismeret – felváltják a kiváltságosak által szorgalmazott vagy megkövetelt külsődleges, mesterkélt (természetellenes, hamis) igazodási pontok.


12.8. A természetes és bensőséges igazodási pontok követése megakadályozza az emberi egyedeket abban, hogy olyan értelmetlen vagy erkölcstelen cselekedetre szánják el magukat, amely a józan paraszti ésszel vagy a lelkiismeretükkel összeegyeztethetetlen.


12.9. A külső (kívülről szorgalmazott vagy megkövetelt), hamis igazodási pontok követése elkerülhetetlenül vezet el a hagyományos (közösségi) értékrend és a hagyományos (demokratikus) működési rend teljes felszámolásához, azaz: önkényuralomhoz. Így volt ez a fasizmus, a nácizmus és a kommunizmus idején is. Az értékrendek felborulása, az erkölcstelenség és felelőtlenség elszabadulása vezet el olyan általános szellemi és érzelmi „őrülethez” (zűrzavarhoz), amely aztán kitermeli magából az önkényuralmat.


12.10. Ha zokszó nélkül elfogadjuk, hogy...

 • természetes járványnak adják el a mesterségest;

 • oltásnak adják el a génterápiás biofegyvert;

 • biztonságosnak és hatékonynak állítsák be a többszörösen kudarcot vallott készítményt;

 • alkalmatlan tesztekkel nyilvánítsanak bárkit is fertőzőnek;

 • a fertőzöttnek nyilvánítottakat szakmailag indokolatlan eljárásrenddel tegyék súlyos beteggé vagy halottá;

 • kovidhalottnak számoljanak el más betegségben elhunytakat;

 • az ily módon fertőzöttnek és halottnak nyilvánítottak, megbetegítettek és megöltek számával indokolják a veszélyhelyzet kihirdetését, az önkényuralmi intézkedések bevezetését;

 • olyan tudósokra hivatkozzanak, akiket a gyógyszeripar szó szerint lefizet;

 • olyan gyógyszeripar kísérleti termékeit fogadják el látatlanban biztonságosnak, amely ma már bizonyítottan leginkább haszonszerzésre, a betegségek és a betegek számának szaporítására törekszik;

szóval, ha mindezt zokszó nélkül elfogadjuk, akkor MAGUNK ÁSSUK MEG SAJÁT SÍRUNKAT: HOZUNK LÉTRE EGY MINDEN EDDIGINÉL ZSARNOKIBB ÖNKÉNYURALMAT, amely az összes káprázatos civilizációs vívmányt be fogja vetni az emberi egyedek neki kedves megrendszabályozására, „tömeggyártására”.


Varga Domokos György

(Szilaj Csikó)

840 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK