top of page

Cser–Darai: Nincsen olyan részecske az oltóanyagban, amely összeállhatna bennünk „nanotechnológiává”


Cser Ferenc és Darai Lajos írását egy erősen vitatott téma tisztázása reményében, örömmel közöljük – várva további, hasonlóképpen felelős, érvelő elemzéseket, meglátásokat. – a Szerk.


Nemrég tett közzé bizonyos „vizsgálati eredményt” magyar nyelven az IL Informaţia Liberă. Găndeşte liber. Informează-te corect[1]c, honlap, illetve itt a Szilaj Csikón is láthattuk, hogy Az Egyesült Királyság hivatalos laboratóriumi jelentése megerősíti, hogy a Covid-19 vakcinák határozottan tartalmaznak grafén-oxidot.[2]

Ennek kapcsán is meg kell szólalnunk, az alább részletezett ok miatt. De emlékeztetünk, hogy nagyjából hasonló módon már közzé tettünk ellenvéleményt, cáfoló észrevételt, majdnem egy évvel ezelőtt ugyanitt „A ’hullámgenetika’ nem lehetséges, de a DNS-t és az emberi gondolkodást kutatni kell” címmel, amiben a hírhedt Garjajev-ügyre is kitértünk.[3]

Most az alábbiakkal találkozhattunk a romániai magyar lapban.

A cikkíró az 1. ábra képét mellékelve így foglalja össze a közlése tartalmát:


„Azok számára, akik csak egy rövid történetre vágynak: Íme, a kép egy csepp új-zélandi Pfizer COMIRNATY ’vakcináról’ egy fedőlemez alatt, miután véletlenül enyhén felhevítették, és még aznap megtekintették sötét terű mikroszkóppal kis nagyítással, TV-monitorra vetítve.”


1. ábra.


Több, részletesebb kép is előjön, az 1. lábjegyzet linkjére kattintva meg lehet nézni őket.

A hozzájuk fűzött történet szerint a képeket orvosi, matematikai és fizikus végzettséggel rendelkező személy készítette, kiterjedt fáziskontraszt-mikroszkópos tapasztalattal. Ő a Pfizer oltása miatt megsérültek segítségkérésére kezdett foglalkozni a kérdéssel, megbizonyosodni róla, hogy bolondnak tartandók-e, akik szerint az oltóanyagokban „egyforma furcsa kerek körök” (Dr. Zandre Botha Dél-Afrikából), „mikrocsipek és egyéb képződmények” (La Quinta Columna spanyol orvoskutató, nyomozó csoport), valamint „paraziták és mindenekelőtt hidrák” (két másik orvos) vannak. Ez 2021-ben történt, de ekkor még nem állt rendelkezésére mikroszkóp.

A beszámoló készítője korábbról széleskörű mikroszkópos tapasztalattal rendelkezve a most szükséges sötét terű mikroszkóp használatát könnyen megtanulta. Egy vérvizsgálati tanfolyam után kezdte használni az általa vásárolt 4000-szeres nagyítású mikroszkópot és kamerát. Így megvizsgálva több tucat oltástól sérült ember vérét, a betegek rákérdeztek azokra a kerek és négyzet alakú élénksárga képződményekre a hajszálereikben, amit a kamera mutatott, ahogy az alábbi képen látható (2. ábra).[4]


2. ábra.


Jegyezzük meg: a beszámoló készítője a betegeinek megmutatta a mikroszkópi képeket, és azok elcsodálkoztak a látható alakzatokon.


A beszámoló készítője pedig arra hivatkozik, hogy a tankönyvekben nem lehetett ilyen dolgokkal találkozni, és sokan, akik hasonló munkát végeztek, mint ő, kristályokat láttak bennük, hacsaknem tárgylemez vagy fedőlemez anomáliákról lehet szó, lehetnek. Ő pedig megnyugtatta a betegeit, hogy nem fontos, húgysav lehet, vagy valami hasonló.

Utána kiürült Pfizer COMIRNATY vakcina fiolákat felmelegített és felszívta maradék tartalmukat (pár cseppet) egy 3 cm3-es fecskendőbe 16 G-s tűvel, s egy cseppet a fedőlemezzel ellátott tárgylemezre tett, a másik tárgylemezre pedig egy csepp vakcinával keverve egy csepp emberi vért, fedőlapot rájuk helyezve. A következő képet kapta (3. ábra):


3. ábra.[5]


Az aktivitás mértéke (ami az 5. lábjegyzetben kattintható videón látszik) és a furcsa formák megdöbbentették, mert úgy látta, hogy a négyzetek és a körök következetesen kapcsolódnak egymáshoz, és pár óra múlva a négyzetek és körök megnagyobbodni látszottak.


Ismét jegyezzük meg, hogy semmiféle tudományos megállapítással nem találkozunk, mert az „úgy látszik” a megfigyelés bizonytalanságáról árulkodik.


Ezek után másik irodába kellett mennie. A tárgylemezeket műanyag tárgylemez-borítókba csomagolta, kartondobozba helyezve tette az autójába a mikroszkóp mellé. Egy tengerparti sétát is tett, majd a másik irodában folytatta a vizsgálatot. Valami dermesztőt látott, mert hatalmas képződmény jelent meg az orra előtt (4. és 1. ábra).


4. ábra. (Lásd az 1. ábrát is.)


Ráadásul, amint az 5. ábrán látszik, az egyenes vonalak és derékszögű sarkok köze négyzetekkel, téglalapokkal és körökkel lett tele.


5. ábra.


Már ennyi is elegendő, hogy megállapítsuk, eddig nincs szó itt semmilyen tudományos eredményről, csupán a mai világ adta műszeres lehetőségek használatáról és rácsodálkozásról, hogy az miket mutat. Semmi korábbi tapasztalat, összevetés szóba sem kerül. Ennek megfelelően mint komolytalant tekintjük, ezért ,bár végigfutunk a közlés további állomásain, de képeket már nem hozunk ide, azokat mindenki megnézheti a honlapi linkeken.


Ezután a jobb grafika céljából a „kísérletet” végző megvette a legjobb laptopot és a legjobb felbontású videókártyát, és kamerához csatlakoztatott videoprogramból készíthette a további képeket.

Még mindig csak képekről van szó, és azt ajánlja, hogy aki mindezt jobban meg akarja érteni, végezze el maga is a vizsgálatot.

Az alakzat létrejötte okára az tippjei között az szerepelt, hogy 1. az idő függvénye volt, 2. az autó rezgése okozta, 3. a meleg hőmérséklet az autóban, 4. a mobiltornyok az út mentén, amerre járt. Ez utóbbira még rá is erősített, mert vett még egy kis folyadékot, és kikent néhány tárgylemezt, tárgylemeztartóban az autójába tette, és két órán keresztül körbe-körbe vezetett a városon a mobiltornyok közelében. S bár utána kapott néhány érdekes képet, de egyik sem hasonlított az előzőhöz.

Pár héttel később még a régi vakcinákat külön és összekeverve újakkal, vizsgálta. Az újnak sokkal több köre volt, mint a réginek, és kevesebb négyzete. Majd az alakzatok átalakultak, mert másnapra a szerkezetek elmozdultak az alapjaikról. Ami a tárgylemezek kezeléséből adódhatott, viszont arra mutatva, hogy a képződmények „dolgok”, nem pedig árnyékok vagy kiszáradás eredményei.

Később a forróságban ismét az autóban kísérletezett, ahol 40°C körül volt a hőmérséklet, és aztán dián kapott változatos képek számára arra utaltak, hogy a létrejött szerveződés nem egyszerűen szervességi törmelék vagy műtermék, nem a tárgylemez kiszáradásából származik, hanem nagyon is tervezett önszerveződés.


Azaz tehát még mindig az alakzatok önkényes, mindennapi, mondjuk ki: tudománytalan értékelésénél tartunk.


De ekkor továbblépett, és a tárgylemezen egy csepp friss emberi vér és egy csepp vakcinafolyadék keverékét fényképezte, videózta, és ezt úgy értelmezi, hogy a folyadék elérvén a vért, a fehérvérsejtek megsemmisülnek, a vörösvérsejtek erősen károsodnak. Nyilván valami nanotechnológiai chipek képét látta, amelyeket „zsinórok” kötnek össze. Ezek a zsinórok részben fibrinből készülhetnek. És ami biztos, hogy az emberi vérrel keverve más dolgok történnek a tárgylemezen, mint csak önmagában a vakcinában.


Megvan tehát a magyarázat, csupán a képek alapján, mert a mai világban mindenki látott már számítógép alaplapot, ill. nyomtatott áramkört, és a látvány arra hajaz. A fibrin említése pedig már egy kis tudományos ízt is kölcsönöz a megállapításnak. És a fibrin meghatározása éppenséggel tartalmazza is a megállapítás számára szükséges elemeket: „A fibrin olyan fehérje, amely a véralvadáskor a vérszövet fibrinogénjéből keletkezik. Nagyobb aggregátumokat képez. Vízben oldhatatlan, fonalas szerkezetű. A sebek első tömítőanyagaként funkcionál, de jelen van a trombózis és az érelmeszesedés kezdeti szakaszaiban is. A fibrin név a latin fibra (rost, vékony szál) szóból származik.”[7] De ha a vér szálasan olvad, miért kellene csip az alvadáshoz?


S utána megkapjuk az így elért „vizsgálati eredmény” aprópénzre váltását a világjárvány ügyében, mert vizsgálódó szerint nem arról van szó, hogy olyan súlyos a fertőzés, hogy a Földön mindenkinek és többször is be kellene adni a Covid-ellenes vakcinát, – még akkor is, ha felépült a fertőzésből, ami példátlan az oltástörténetben – hanem a magyarázatot a FDA által jóváhagyott Covid-oltás teljes összetevői adják, amiről nem tájékoztatják a közvéleményt, bár az ő képei magukért beszélnek.

De ő végül is nem mondja meg, mi az, amit a képeken látunk. Ugyanakkor észrevette, hogy a neten rá hivatkoznak, elolvasván az eredeti kiadványait, és határozott kijelentéseket tesznek az ő nevében. Pedig ő csak annyit tett, hogy megvizsgálta a vakcina és a vér különböző látványait mikroszkóp alatt.

Az ő „kutatását” folytatniuk kell más, nagy teljesítményű mikroszkóppal rendelkező laboratóriumoknak is. Csak minőségi diák és fedőlemezek kellenek hozzá. Meg is adja az eljárás receptjét.


Eddig az ismertetés, és ezek után kell megítélnünk a romániai magyar szerző összegzését, hogy van-e benne eltúlzott avagy bizonyítatlan megállapításokon túl szemernyi igazság is. Ezt írja: A szóbanforgó „rövid tanulmány mikroszkóp-felvételekkel támasztja alá azt, amit a COVID19 manőver bennfentes kiszolgálói megpróbáltak eddig ’konteónak’ valótlan összeesküvés-elméletnek beállítani.” Megszemléltük „azokat a ritka felvételeket, melyeket a kutató tudós készített az embermilliókba belekényszerített Pfizer vakcináról, illetve ennek emberi vérrel való keveredéséről. És amit látunk, az egyértelműen arra enged következtetni, hogy a szer, aminek beadását kötelezővé akarják tenni, NEM VÉDŐOLTÁS, hanem valami egészen más, ami jelenleg a földi civilizációban, ártatlan embereken, a tudtukon kívül elvégzett legnagyobb biotechnikai kísérlete.”[8]

Pár bekezdéssel előbb láthattuk, hogy ilyen határozott kijelentést az illető nem tett. Sőt éppen ellenkezőleg, tagadta, hogy erről lenne szó, és nehezményezte, hogy a neten rá ilyen értelemben hivatkoznak.

De ebből most ennyi elég, nézzük a kemény tudományos cáfolatot, ami arra vonatkozik, hogy a vakcinában grafént használtak, és az teszi lehetővé a „csipszerűséget”.

Megtaláltuk a közleményben a hivatkozást, ahol a vizsgálati eredményt dokumentálják.[9]

Itt részletesen olvasható a mintakészítés. Beszárított mintákat vizsgáltak.

A mikrolemezeken megtalálható a méretet jelző vonalka és mellette az egység: minden esetben mikrométeres tartomány, a legnagyobb nagyításnál a vonalka 15 mikrométert jelent.

Letöltve a vizsgálati jegyzőkönyvet, azt is tanulmányoztuk.

Hangsúlyozandó: beszárított mintákat vizsgáltak! Ott látható olyan 10 mikron széles és talán 160 mikron hosszú, átlátszó szalag, szögletes végekkel.

A lötty azonban tartalmaz egy csomó más anyagot is, ami beszáradáskor elvileg láthatóvá kell, hogy váljon. Eleve egy cukorféleséget, fiziológiai sóoldat lévén konyhasót, és még egy csomó anyagot (a lista az eredeti közleményben látható). Amit Ramannal azonosítani véltek, az nem grafén volt, sem grafén oxid.

Ebből nem adódik az a jellemzés, amint tették.

Nézegetve, fontolgatva nem látszik bizonyítottnak a grafén nagy tömegű jelenléte.

Az a Raman-spektroszkópos vonal 1600 cm-1-nél mindenképp apoláros C=C kötés vibrációja. De! A minták zöménél szinte nem is látszik. A grafén lemezen belüli kötések ilyenek. A grafén-oxidé már nem.

A CaCO3 1100 cm-1 vonala éles, kiugró. Csak miként került a lébe CaCO3? Nem ismerjük a CaCO3 spektrumát, nem tudjuk, hogyan képződik egy ionrácsban semleges rezgést jelző vonal, de ez az ő dolguk. A vonal valóban kristályra utal.

Az a bizonyos C=C kötés azonban ott van a mRNS-ben is. Hogy Raman-aktív-e valamelyik kötés, azt nem tudjuk.

A mikroszkópos felvételek legnagyobb nagyításánál a kb. fél cm-es vonal 15 mikrométert jelent. A szalag-szerű valami, amit grafén szalagnak mondanak, teljesen átlátszó, csak a szélein lévő fénytörés miatt látszik. De éppen ezért olyan mikron vastagságúnak illik lennie. Márpedig a mikron vastagságú grafén lemez tökéletesen fekete, minden fényt elnyel. Ha ez tiszta grafén szalag, akkor a Raman-spektrumában kiemelkedően éles vonalnak kellene jelentkeznie 1600 cm-1-nél, ami nincs.

Filóznak a koagulált dolgokon. Szabálytalan struktúrák. De ne feledjük: a löttyben a meghatározó mennyiséget a lipid burokba rejtett mRNS adja. Ha minden grafén, akkor az hol van? A Raman spektrumok akár azokról is keletkezhettek, olyannyira nem strukturáltak.

Aztán szukróz – egy glükózból és egy pentózból álló diszacharid, cukor – is van a löttyben. Az nehezen kristályosodik. De ha van kristály góc, akkor igen. Ilyen lehet a már kivált foszfát. Az a lötty pH-ját segít beállítani, az acetáttal egyetemben. Azok sem oldódnak vízben végtelenül, a beszáradáskor kicsapódnak. Hol vannak a képen? Ha minden, ami látható, az átlátszó grafén?

Nem látszik bizonyítottnak a grafén jelenléte. Még a grafén-oxidé sem – de ezzel az utóbbival nem is foglalkoznak.

Akik pedig átvették és ismertették, azok a koagulációra már lecsaptak és magát összeszerelőre alakítottak egy természetes folyamatot. Bizonyára nem minden célzatosság nélkül! Hogy azok a négyzetes peremű formációk, amelyeket fáziskontraszt mikroszkóppal mutatnak ki, micsodák, azt látatlanban és vizsgálatok nélkül nehéz megmondani.

De ami a vérben a Pfizer és a vér összetevők kölcsönhatásából kialakul, azok a ’rögök’ felelősek a vérelzáródásokon keresztül pl. a tüdőgyulladás kialakulásáért, és azok minden bizonnyal a Pfizerben lévő mRNS-eknek a vér sejtjeiben képződött, és onnan a közegbe jutott tüskefehérje-részek hatására alakulnak ki.

Testhőmérsékleten, időben hosszabb folyamatként, élettani és vegyi folyamatok természetes folyományaként. Ahogy erre számos más helyütt készült vizsgálati eredmények egyértelműen utalnak.

A polietilén-glikol, meg az a másik hosszú nevű – és hosszú szénláncot tartalmazó – anyag éppen ezért van a löttyben, hogy a koleszterinnel vegyített mRNS ne álljon össze olyan rögökké, mint amelyeket a tárgylemezen fotóztak. Ha beszárad az oldat, akkor ez mindenképp megtörténik, és a nano-rendszerből mikronos rendszer keletkezik. Ezt látják, a nano-rendszert optikai mikroszkóppal nem láthatják – elvből nem.

Megjegyzik, hogy a grafén-cső és a másik valami spirális alak arra jó, hogy a sejtbe a lipid könnyebben bejusson, mások ezért használják, és erre irodalmat is megad.

Ennyire jutottunk a bírálatban.

Még talán engedtessék meg, hogy megjegyezzük: egy digitális csip, ami a vérben kering, elvileg sem képes az élő test analóg rendszereit a legkevésbé sem befolyásolni, és erre az 5G hálózat gigaherzes frekvenciája sem gerjesztheti fel. Legkevésbé lehet ezt az agyba vezérelni és ott működtetni, hogy a tudatot, a személyiséget, akármit befolyásoljon, mert az agy is alapvetően analóg rendszer, és ráadásul holografikus elven működik.

Ezért az emberek félelme, hogy ez egy olyan szer, amivel a gép/élőlény-hibridet állítanák elő, teljesen alaptalan. Erre a félelemre alapozott sugalmazások, fantáziálások pedig kifejezetten társadalomellenes tettek.

Az mRNS vakcinák lényegét az mRNS technológia jelenti, és annak az élő sejtben nem kellően kontrollált mértékű működése eredményeként keletkezett tüskefehérje az, ami a gondokat okozza, ami miatt ezek az ’oltások’ veszélyesek. Főként az ismételtek, amelyek az emberi immunrendszert károsíthatják, esetleg akár AIDS állapotba hozhatják.

Ez kémia, és egyikünk a kémia MTA-doktora, amely címet nem a két szép szeméért kapta.

Másikunk meg tudományfilozófiával is foglalkozott, ahol egyetlen ellentétel, cáfolat kizártja az elmélet érvényét.

Most ez történt.
 

[1] Magyarul: IL Ingyenes információ. Gondolkozz szabadon. Szerezz megfelelő információkat. Szőke Mária: Újabb „konteó” válik valósággá!?- A Covid19 oltóanyagokban bizonyítottan fellelhetőek ismeretlen nanorészecskék, melyek az emberi vérrel keveredve „összeszerelik” magukat (+ VIDEÓ). 12/02/2022 23:16 https://informatialibera.ro/hu/ujabb-konteovalik-valosagga-a-covid19-oltoanyagokban-bizonyitottan-fellelhetoek-ismeretlen-nanoreszecskek-melyek-az-emberi-verrel-keveredve-osszeszerelik-maguka/. Eredeti forrás: A Life Of The Blood. An International Collaboration a képekkel: https://lifeoftheblood.com/nanotech-in-the-shots/ és https://lifeoftheblood.com/ a videóval és a website leírásával. Szerző nem szerepel! [2] Patricia Harrity: U.K. Lab Report confirms Covid-19 Vaccines definitely contain Graphene Oxide. The Exposé February 13, 2022. https://dailyexpose.uk/2022/02/13/uk-lab-confirms-graphene-in-covid-vaccines/. [3] Szilaj Csikó 2021. máj. 15. https://www.szilajcsiko.hu/single-post/a-hullamgenetika-nem-lehetseges-de-a-dns-t-es-az-emberi-gondolkodast-kutatni-kell?fbclid=IwAR2ttGjufVX2qMJ2sYx_Rxgec6vtMLMXx7qgBb_SpLwMCLwQzih51m82Zig. [4] További ábrák itt: https://lifeoftheblood.com/nanotech-in-the-shots/. [5] További képek innen: https://lifeoftheblood.com/nanotech-in-the-shots/. És videó a folyamatról: https://www.bitchute.com/video/0Ut7EQSoc5xI/. [7] https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Fibrin&action=edit&section=1. [8] Szőke Mária i. m. [9] https://lifeoftheblood.com/wp-content/uploads/2022/02/UK-LAB-REPORT-BY-UNIT-More-info-graphene-go-to-NotOnTheBeeb.co_.uk-Graphene.pdf454 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a