top of page

Cser Ferenc: Az omicron nevű mutánsról – tudományosan és józanul. Tisztelt Olvasó!
Egyik orvos ismerősömtől hallottam még tavaly júniusban: „Az addig évmilliók alatt kialakult és létező vírusba belenyúltak és ettől instabillá vált.” Hogy mennyire így van, az azóta eltelt idő fényesen igazolta. A vírus azóta, hogy először megjelent valahol Vuhan környékén, már több módosuláson, ún. mutáción esett át.

Az USA-ba visszatért (?) változat már eleve nem volt azonos a vuhanival. Oda annak az olasz változatnak a módosulása került, amely már eleve más volt, mint a vuhani.

Azóta lett angliai, majd indiai változat, és hogy ne kösse senki egyetlen országhoz sem a változásokat, azóta görög betűvel jelzik azokat. Az Indiában kialakult neve a delta.

Most pedig újabb változatról kaptunk hírt, amely Afrika déli részében alakult ki. A szakértők szerint aggodalomra ad okot, hogy míg a korábbi változatoknál csak egy-két helyen módosult a vírust leíró RNS kódja, most 32 változásról adnak hírt. Eredetileg az éppen soron lévő görög betűvel, a -vel jelölték, de hogy ne is emlékeztessen a kínai elnökre, azért a után következő betűt, a kszit is kihagyva keresztelték omicronnak.

Az egész elnevezésnek az ad valamiféle fricskát, hogy a COVID-21 néven is megjósoltak egy még agresszívabb koronavírust, és azt már tavaly omicronnak nevezték el...

Tisztelt Olvasó!

Hogy jobban megértsük a kérdést, kicsit bele kell mélyednünk a molekuláris biológiába. Alighanem sokaknak hangzik majd „kínaiul” a most következő rész; nekik azt javaslom, hogy csak fussák át, és összpontosítsanak inkább a következtetésekre.


Az RNS betűszó ribo-nuklein-savat jelent. Ez poli-ribóz-foszfát észtereken lévő nuklein bázisok sorát jelenti. Négy lehetséges bázis közül kettő pirimidin gyűrűs vegyület, kettő meg purin (kettős) gyűrűs. Mindkét fajtából az egyik a ribózhoz kötődő atomjával ellentétes szén atomján kettős kötéses oxigént (carbonil csoport), egy meg amino csoportot tartalmaz. A kettős-helix szerkezetű ribo-nukleinsavaknál a két szemben álló lánc egyes bázisaival szemben a mindkét jellegzetességet egyaránt ellentételőző bázis helyezkedik el, hidrogén híddal összekötve. A dezoxi-ribo-nuklein-savak négy bázisa: a timin (T), citozin (C) pirimidin alapúak, az adenin (A) és a guanin (G) pedig purin alapúak. A timinnel szemben az adenin, a citozinnel szemben pedig a guanin található meg a kettős láncban (T-A ill. C-G párok). Az RNS láncok abban is különböznek a DNS láncoktól, hogy a timin helyett azok metil csoportját nélkülöző uracil (U) szerepel az egygyűrűs, carbonil csoportú bázisként.
Ennek speciális, enzimmel átfordított változata alkotja a pszeudo-uradin szegmenst, ahol a ribózhoz a uracilnak nem a N atomja, hanem a C3 lánc harmadik C atomja kapcsolódik. Ezt a szintetikus RNS-ekben szokták használni, mert ennek stabilitása jobb a normál uradinénál – és Karikó Katalin szerint ezzel sikerül az élő sejteket is becsapni, mert az immunrendszert kikerülve juttatható be az RNS a sejtbe. Az mRNS vakcinákban ezért ez a forma található meg.
Három egymást követő bázis kódol egy aminosavat és az RNS lánc így meghatároz egy fehérje szerkezetet. Az elméletileg lehetséges 64 kombináció egy láncvéget és 20 aminosavat kódol. Az aminosavat a mRNS-hez (pozitív RNS lánc, a fehérje szintézis közvetlen kódolója) különleges szerkezetű RNS-ek, a tRNS-ek (transport) szállítják, és a riboszóma megfelelő helyén kötik fehérjelánccá.

Tisztelt Olvasó!

A COVID-SARS-2 vírusnál annak külső felületén lévő, az emberi sejthez a vírust kötő és ezzel az emberi sejtbe bejutást biztosító ún. tüskefehérjét is a vírus magját jelentő RNS egy része kódolja. Ez a fehérje furin hasító enzimmel két részre vágható és ezzel a fehérje egy része a gazdasejthez tapadó részről leválasztható.

A COVID-19 nevű betegség tüneteit éppen ez a rész okozza (vérrögök képzése, ezáltal a hajszálerek elzáródása, a vérerek falához tapadás után azok gyulladásba hozása és ezáltal kilyukasztása, áteresztővé tétele stb.). Biológiai értelemben véve ez a fehérje tehát toxin. Ezt a megfogalmazást azonban a Pócs doktorral vitatkozó, a hivatalos álláspontot képviselő Rusvai doktor tagadta. Tagadta, mert akkor el kellett volna ismernie, hogy a tüskefehérjét a szervezettel legyártató mRNS alapú oltóanyagok is toxint termelnek, és ezért a szervezetre nézve veszélyes mérgek.

Amely hatásról számos orvosi tanulmány ismert, amelyek közül Pócs doktor néhányat ismertetett, csakhogy Rusvai doktor a kormány propagandának megfelelő irodalom idézését hiányolta nála.

Most térjünk át a mutáció kérdésére – és most megint nem kerülhetjük el, hogy kicsit bele ne mélyedjünk a mikrobiológiába.

A két carbonil csoportot a kötődés helyével szemben álló helyen tartalmazó bázis, a timin (RNS-eknél uracil) és a guanin ún. keto-enol izomerizációt szenvedhetnek el, amikor a szomszédos N atomon lévő egyik hidrogén atom a keto csoportra kerül, és az N és a C közötti egyes kötés kettős kötéssé alakul. Az eredetileg carbonil csoportra kerülő hidrogén atom ezáltal – az NH-n lévő hidrogénnek megfelelően – hidrogén kötést alakíthat ki egy másik carbonil csoporton. A bázis ezért a megfelelő gyűrűvel rendelkező, de NH csoportot tartalmazó bázisként viselkedik, azt lecseréli.
Ez az enol forma kevésbé stabil, mint a keto forma és ezért bizonyos körülmények hatására, de végső soron véletlenszerűen jöhet lére.
Ha éppen akkor történik az enol-forma létrejötte, amikor éppen a genetikai lánc másolása folyik, akkor ott az új láncba a keto formával szemben – stabil amino csoportos forma helyett – éppen a keto csoportos másik bázis épül be, mert ekkor az enol forma hidrogénje képes a másik keto csoportjával hidrogén hidat alkotni. Ezzel a változás rögzül – egyben az új láncról képződő fehérje is ezen a helyen más fajta aminosavat fog tartalmazni.

A mutáció kialakulásának valószínűsége a másolási események számával arányos, egyébként meglehetősen ritka jelenség. De amikor nagy mennyiségben másolódik a vírus – tömegjárvány idején –, a mutációk valószínűsége reális időben is megnő.

Amikor az alap állapotú rendszer szaporodását antigénnel gátolják, akkor mégis a mutáción átesett rendszerek tudnak továbbszaporodni és másokra átkerülni. Ezért van az, hogy járvány idején végrehajtott tömeges oltakozáskor a továbbadható vírusvariánsok között fajlagosan megnő a mutáción átesettek valószínűsége.

Ez most éppen az omicron nevű mutációnál válik érdekessé. Elsősorban a tüskefehérje felépítése változott meg ennél a változatnál, és ezt tükrözik az omicron megbetegedéseknél tapasztalt jelenségek.

A delta változatnál gyakori az alsó légutak kritikus megbetegedése – és ezzel a kórházi intenzív kezelés, esetleg halál. Ennél a változatnál ellenben éppen az tapasztalható, hogy a betegség könnyű lefolyású!

Gyengeségről, fejfájásról panaszkodnak a megfertőződöttek, és hírek szerint eleddig közülük kórházi kezelésre senki sem szorult. Értelemszerűen: nem is halt meg a betegség következményeként senki.

Ez a tapasztalat, tisztelt Olvasó, két dolgot jelent:

  1. A tüskefehérje az eredeti változatokban valóban toxinként is működik, azaz Rusvai doktornak nagyon nincs igaza; az omicron változattól azonban alig kell jobban tartani, mint egy egyszerű nátha-fertőzéstől.

  2. A tüskefehérjére kihegyezett ún. oltások nem feltétlenül hárítják ennek a változatnak a terjedését – amit az is igazol, hogy – tapasztalat szerint – beoltottak és beoltatlanok egyaránt megfertőződhettek ezzel a vírusváltozattal.

Elgondolkodtató, hogy az mRNS „vakcina” gyártói most rohannak az új változathoz igazítani az anyagjukat, akkor, amikor éppen nincs kórházi túlterhelődés és elhalálozás veszélye, viszont a sokkal veszedelmesebb delta variáns estében meg sem mozdultak.

Az orvosok esküje alapvetően a gyógyítást, embertársaink életének megmentését és jobbá tételét írja elő. A politikusok meg valamiféle eszme bűvkörében főleg gazdaságszervezési – profitábilis – célt hajtanak, számukra az igazság másodlagos – sőt, gyakran éppen ellenséges is. Talán nem véletlen az az ausztráliai mondás, miszerint onnan tudom, hogy egy politikus hazudik, hogy látom, mozog a szája. (Talán nem véletlenül, ez a mondás itthon is ismeretes – a Szerk.) De egy hazai kis történetecske is hasonló következtetésre utal, amikor a propagandaúton lévő politikusok autója halálos balesetet szenved, s a paraszt bácsi azt is eltemeti, aki azt mondja, hogy él, mert manapság van-e még valaki, aki hisz egy politikusnak?

A kormány hangja ismétli a három hazai járványszakértő egyhangú szólamát: „Az oltóanyagok hatékonyak és biztonságosak”, és ennek megfelelően, a gazdasági érdeket szem előtt tartva hozza meg döntéseit.

Holott a Pócs doktor és más, jobbára mellőzött szakemberek által idézett és bemutatott kutatási eredmények azt bizonyítják, hogy

elsősorban is az mRNS technológiára épülő oltóanyagok hatékonysága rossz, idővel gyakorlatilag eltűnik, ellenben az oltásból származó egészségi problémák száma és mértéke aggasztóan növekszik.

Most aztán az a kérdés áll elő, hogy az oltás mellett kardoskodó orvosok – nem megfeledkezve Müller Cecilia asszonyról sem – elsősorban orvosok-e, vagy inkább politikusok?

Ezt majd az omicron változat kezelésénél meglátjuk.

Talán ez lehet az a változat, amelyet Rusvai doktor jó szívvel ráengedne a népességre, hogy a valódi nyájimmunitást elérje. Ám akkor fel kellene függeszteni az oltakozást! Hiszen az oltások által gerjesztett antitest felerősítheti a fertőzés következményeit.

Ahogy ez a nálam 10 nappal korábban született jó barátomnál megtörtént.

Az év közepén még biztatott, hogy vegyem fel az oltást, mert, ugye, a korosztályunk szörnyű nagy veszélyben van. Ahogy Orbán Viktor is nem régen, egy pénteki műsorában kifejtette: „Végül mindenki vagy beoltja magát, vagy meghal”. Barátom megkapta mind a két oltásadagot, november közepén aztán váratlanul belázasodott. Tíz napra rá már a temetőbe vitték.

Én nem vettem föl egyetlen oltást sem, mert támaszkodom a természetes immunrendszeremre, amely eddig valamennyi influenza-járványban megvédett. Tette ezt most is.

Ugyan szeptemberben az egyik szemem bevörösödött, kötőhártya-gyulladás gyötörte, ami Zacher szerint a delta mutáns egyik jele lehetett. Merthogy a szem kötőhártyáján keresztül igyekezett a szervezetembe. Ugyan erőnlétem is gyengébbnek bizonyult, meg is mutattam a szememet orvosnak, de a vérnyomásomat megmérve megnyugtatott: ez nem igényel kezelést.

Nem teszteltek COVID-SARS-2-re. Nem is kértem gyógyító anyagot, és a vörösödés 2 hét múlva már érzékletesen megkopott, egy hónap múltán szinte nyomtalanul eltűnt. Némi köhögés azért maradt.

Beoltatlanul még ki sem fektetett a COVID-19, ellenben kétszer beoltott barátomat megölte.

Vagy beoltanak, vagy meghalsz?

A német miniszter reálisabbat mondott, mert közbeiktatta: „vagy meggyógyulsz”. Ezt követtem én.

Most pedig, hogy az új mutáns sok ponton megváltozott fehérjét kínál, félreverik a harangot. Pedig a kórházak nincsenek vele tele, és valójában alig rosszabb, ha egyáltalán, mint egy közönséges influenza. Persze, lehet rajta rontani, csak fel kell venni az influenzaoltást – ahogy azt a hazai „szakértők” máris javasolják, tisztelt Olvasó!

 

Forrás:

1 975 megtekintés

Comments


legte Tanka.jpg

VARGA DOMOKOS GYÖRGY művei itt és a wikin

dombi 2023.jpg
vukics boritora.jpg
acta 202305.png
gyimothy.png
dio.jpg
KIEMELT CIKKEK
MOGY2023.jpg
bottom of page